Byla Ik-2574-764/2012
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Inos Kirkutienės ir Ernesto Spruogio, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „KEMEK ENGINEERING“ skundą atsakovei Valstybinei metrologijos tarnybai dėl sprendimų panaikinimo

Nustatė

2pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „KEMEK ENGINEERING“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 21–25), prašydama panaikinti Valstybinės metrologijos tarnybos 2012-01-30 sprendimą Nr. S-101-(1.13.) „Dėl įstaigos paskyrimo vykdant matavimo priemonių patikrą“ ir 2012-03-02 sprendimą Nr. S-203-(1.13.) „Dėl paskirtosios įstaigos statuso suteikimo“. Ištirti, ar Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011-06-03 įsakymu Nr. V-80 patvirtintos Paskirtųjų įstaigų paskyrimo bei jų vykdomos veiklos paskirtosiose srityse vertinimo tvarkos (toliau – Vertinimo tvarka) 7, 8, 12.7 punktai atitinka Viešojo administravimo įstatymo 41 str., Metrologijos įstatymo 10 str., Konkurencijos įstatymo 2 str. 1 d., 4 str. 1 d., 4 str. 2 d. Prašo priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė Valstybinė metrologijos tarnyba atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 88–90) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

4Teisme 2012-09-03 gautas pareiškėjos atstovo advokato Tomo Bagdanskio prašymas „Dėl skundo atsisakymo“. Prašyme nurodoma, kad pareiškėjai yra žinomos skundo atsisakymo pasekmės, nustatytos Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 str., šalys neprašys atlyginti patirtų bylinėjimosi išlaidų, todėl byla vadovaujantis ABTĮ 101 str. turėtų būti nutraukta.

5Prašymas tenkintinas, byla nutrauktina.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p., teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo (prašymo), išskyrus šio įstatymo 56 str. 2 d. numatytus atvejus. Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 str. 2 d. nustatyta, kad teismas gali nepriimti subjektų, ginančių viešąjį interesą, pareiškimo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja įstatymui ar viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus.

7Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 102 str. 3 d.).

8Teisėjų kolegija nustatė, kad nėra kliūčių bylą nutraukti, atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis ir galutinis, pareiškėja patvirtino, kad jai yra žinomos skundo atsisakymo pasekmės, todėl pareiškėjos prašymas dėl skundo atsisakymo tenkintinas, o administracinė byla

9Nr. I-2574-764/2012 nutrauktina (ABTĮ 101 str. 3 p.).

10Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p., 102 str., 149 str., teisėjų kolegija

Nutarė

11nutraukti administracinę bylą Nr. I-2574-764/2012 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „KEMEK ENGINEERING“ skundą.

12Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai