Byla eB2-806-357/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei (toliau – IĮ) „Temidė-A“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – LR FM) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei (toliau – IĮ) „Temidė-A“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2017 m. gegužės 12 d. priimtas pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei IĮ „Temidė-A“. Pareiškime nurodo, kad IĮ „Temidė-A“ skola pareiškėjai sudaro 9686,07 Eur sumą.

3Atsakovei IĮ „ Temidė-A“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bei 2017 m. gegužės 12 d. pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo kopija buvo įteikta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, atsiliepimas į pareiškimą nepateiktas.

4IĮ „Temidė-A“ keltina bankroto byla.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų.

6Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

7ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Atsakovė IĮ „Temidė-A“ į bylą atsiliepimo nepateikė. Teismui užklausus VĮ „Registrų centro“ duomenų apie įmonės finansinę padėtį, finansiniai duomenys nebuvo gauti. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė turi kreditorių, kad jos finansinė padėtis nėra aiški, kad ji nepateikė į bylą atsiliepimo, nors teismo procesiniai dokumentai buvo siųsti jos buveinės adresu, kad turi skolų valstybei, kurios didėja, vertina, kad atsakovė IĮ „Temidė-A“ yra nemoki, jos pradelsti per vienerius metus mokėtini įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertę.

9Pagal ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, IĮ „Temidė-A“ bankroto administratoriumi skirtina uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Būrai“, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

10Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 10 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsniu, 9 straipsnio 5 dalimi, 10 straipsnio 4 ir 6 dalimis, 7 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, teismas

Nutarė

12Iškelti bankroto bylą IĮ „Temidė-A“ (įmonės kodas 302605549, buveinė – Kauno g. 11-31, Telšiai).

13Bankrutuojančios IĮ „Temidė-A“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Būrai“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA029) (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

14Areštuoti IĮ „Temidė-A“ (įmonės kodas 302605549) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

15Uždrausti IĮ „Temidė-A“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

16Nustatyti IĮ „Temidė-A“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

17Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

18Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

19IĮ „Temidė-A“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

20Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos IĮ „Temidė-A“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

21Apie iškeltą IĮ „ Temidė-A“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, paskirtam bankroto administratoriui, atsakovei.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Šiaulių apygardos teisme 2017 m. gegužės 12 d. priimtas pareiškėjos... 3. Atsakovei IĮ „ Temidė-A“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bei... 4. IĮ „Temidė-A“ keltina bankroto byla.... 5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4... 6. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas... 7. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės... 8. Atsakovė IĮ „Temidė-A“ į bylą atsiliepimo nepateikė. Teismui... 9. Pagal ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą,... 10. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2... 12. Iškelti bankroto bylą IĮ „Temidė-A“ (įmonės kodas 13. Bankrutuojančios IĮ „Temidė-A“ bankroto administratoriumi paskirti UAB... 14. Areštuoti IĮ „Temidė-A“ (įmonės kodas 302605549) kilnojamąjį ir... 15. Uždrausti IĮ „Temidė-A“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 16. Nustatyti IĮ „Temidė-A“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti... 17. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties... 18. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 19. IĮ „Temidė-A“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo... 20. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos IĮ „Temidė-A“ įgyja... 21. Apie iškeltą IĮ „ Temidė-A“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos,... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...