Byla 2-23858-996/2019
Dėl darbo ginčo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Stanislovaitienė, sekretoriaujant Onai Virmauskienei, dalyvaujant ieškovo S. L. atstovui Petrui Grėbliauskui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Eurocargo24“ atstovui advokatui Vaidui Paulauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. L. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Eurocargo24“ dėl darbo ginčo.

3Teismas

Nustatė

4S. L. (toliau – ieškovas, darbuotojas) kreipėsi į teismą su ieškiniu (t. I, b. l. 1) uždarajai akcinei bendrovei „Eurocargo24“ (toliau – atsakovė, darbdavė, įmonė), prašydamas priteisti jam iš atsakovės 303,08 Eur darbo užmokestį, 3 595,53 Eur dienpinigius ir netesybas, vėliau ieškinio reikalavimus patikslino raštu (t. II, b. l. 40–41) ir galiausiai ieškovo atstovas ieškinio reikalavimus sukonkretino paskutiniojo teismo posėdžio metu, nurodydamas, kad ieškovas prašo priteisti jam iš atsakovės 317,07 Eur darbo užmokestį, 1 330,80 Eur dienpinigius ir netesybas.

5Ieškovas paaiškino, kad jis dirbo pas atsakovę pagal 2017 m. lapkričio 20 d. darbo sutartį Nr. ( - ) tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju, 2018 m. spalio 10 d. darbo sutartis buvo nutraukta Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 55 straipsnio 1 dalies pagrindu. Nurodė, kad Lietuvos vežėjų profesinei sąjungai atlikus darbo užmokesčio ir dienpinigių paskaičiavimą pagal vairuotojo kortelės duomenis 2019 m. balandžio mėn. jis sužinojo, kad atsakovė su juo tinkamai neatsiskaitė. Teigė, kad darbo įmonėje metu jam turėjo būti sumokėta 3 318,70 Eur darbo užmokesčio, o bankiniu pavedimu sumokėta tik 3 001,62 Eur, todėl jam liko nesumokėtas 317,07 Eur darbo užmokestis. Nurodė, kad atsakovė nepateikė įrodymų, jog jam buvo mokami dienpinigiai, kadangi tai nebuvo nurodoma mokėjimo pavedimų paskirtyje, vėliau teigė, kad jam nuo pirmos darbo dienos penkis mėnesius buvo mokama 70 % dienpinigių normos, tačiau vėliau darbdavė ėmė jam mokėti 50 % dienpinigių normą, todėl susidarė 1 330,80 Eur dienpinigių nepriemoka.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas papildomai paaiškino, kad per SEB banką atsakovės nurodytos pagal SEB banko išrašą ieškovui išmokėtos sumos yra ne visos išmokėtos, galutinio atsiskaitymo su darbuotoju kasos išlaidų orderio originalas nepateiktas į bylą, atsiskaitymas su darbuotoju išrašant kasos išlaidų orderį nėra tinkamas atsiskaitymas su darbuotoju, ieškovas jam nurodė, kad nieko nepasirašinėjo, darbuotojui nebuvo pateiktas kasos išlaidų orderio vertimas į jam suprantamą kalbą.

7Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti jai iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas (t. I, b. l. 155–160).

8Atsakovė paaiškino, kad 2017 m. lapkričio 20 d. sudarytos darbo sutarties Nr. ( - ) ir 2018 m. sausio 3 d. darbo sutarties priedo Nr. ( - ) pagrindu ieškovas buvo priimtas į įmonę tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju, 2018 m. spalio 10 d. darbo sutartis buvo nutraukta DK 55 straipsnio pagrindu šalims 2018 m. spalio 10 d. pasirašant šalių susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo ir galutinio atsiskaitymo, įmonė 2018 m. spalio 10 d. kasos išlaidų orderiu sumokėjo ieškovui galutinį atsiskaitymą 332,42 Eur, ieškovas, pasirašydamas 2018 m. spalio 10 d. susitarimą, kuris nėra nuginčytas ar ginčijamas, atskiru parašu patvirtino, kad galutinį atsiskaitymą gavo, pretenzijų įmonei neturi; ieškovo pateikta lentelė neatitinka įrodymų objektyvumo, patikimumo, leistinumo reikalavimų ir nevertintina kaip įrodymas, byloje turėtų būti vadovaujamasi oficialiais įmonės pateikiamais dokumentais, kurie yra objektyvūs, patikimi, parengti kvalifikuotų specialistų teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymėjo, kad ieškovui buvo išmokami 50 % ir 70 % dienpinigiai, nepažeidžiant teisės aktų nuostatų. Teigė, kad ieškovas per visą darbo įmonėje laikotarpį nesikreipė į darbdavę dėl netinkamo darbo užmokesčio ar dienpinigių išmokėjimo.

9Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas papildomai paaiškino, kad ieškovo procesinis elgesys buvo labai nenuoseklus, reikalavimų keitimams (juos mažinant beveik 3 kartus) teisinis paaiškinimas nepateiktas, ieškovo atstovas nevykdė teismo įpareigojimų susipažinti su bylos medžiaga, pateikti dokumento vertimo, byloje vyko trys teismo posėdžiai išimtinai dėl ieškovo atstovo kaltės, mano, kad nustatytas piktnaudžiavimo procesu atvejis; tuo tarpu atsakovė pateikė visus įrodymus apie ieškovui paskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei dienpinigius, galutinis atsiskaitymas su trečiųjų šalių darbuotojais jiems prašant dažniausiai būna atliekamas grynaisiais pinigais, išrašant kasos išlaidų orderius, kas buvo ir nagrinėjamu atveju, toks atsiskaitymo būdas yra leidžiamas, tuo labiau, pati profesinė sąjunga į bylą yra pateikusi įrodymą, kad yra išrašiusi kasos pajamų orderį iš ieškovo priimdama narystės mokestį.

10Ieškinys atmetamas.

11Byloje ginčas kilo dėl atsiskaitymo su atleidžiamu iš darbo darbuotoju teisėtumo ir pagrįstumo.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad 2017 m. lapkričio 20 d. sudarytos darbo sutarties Nr. ( - ) ir 2018 m. sausio 3 d. darbo sutarties priedo Nr. ( - ) pagrindu ieškovas dirbo pas atsakovę tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju (t. I, b. l. 161–171), darbo sutartis darbuotojo prašymu buvo nutraukta 2018 m. spalio 10 d. DK 55 straipsnio pagrindu šalims pasirašant 2018 m. spalio 10 d. šalių susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo ir galutinio atsiskaitymo (t. I, b. l. 185–188), darbuotojas 2019 m. balandžio 12 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisiją su prašymu dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išieškojimo iš įmonės, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisija 2019 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. DGKS-2838 darbo byloje Nr. APS-36-7214 darbuotojo prašymą atsisakė nagrinėti dėl neatnaujinto praleisto kreipimosi termino (t. I, b. l. 29, 145–147).

13Pagal DK 32 straipsnio 1 dalį, darbo sutartis ? darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį.

14DK 107 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo diena (pamaina) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

15Pagal DK 146 straipsnio 2 dalį, darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų. Darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų dalis, neviršijanti darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, visais atvejais turi būti sumokama ne vėliau kaip darbo santykių pasibaigimo dieną, nebent atleidimo metu buvo susitarta kitaip.

16Pagal Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523 (toliau – Aprašas), 2 punktą, dienpinigiai apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni dydžiai numatyti kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje. Kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.

17Pirmiausia pažymėtina tai, kad ieškovo atstovas, teigdamas, jog darbuotojui yra neišmokėtas 317,07 Eur darbo užmokestis, nurodė, kad darbo įmonėje metu darbuotojui turėjo būti sumokėta 3 318,70 Eur darbo užmokesčio, o bankiniu pavedimu buvo sumokėta tik 3 001,62 Eur, todėl jam liko nesumokėtas 317,07 Eur darbo užmokestis, vadinasi, ieškovo atstovas nevertino 2019 m. spalio 10 d. kasos išlaidų orderio Nr. 114 (t. I, b. l. 125), kuris patvirtina, kad atleidimo iš darbo dieną ieškovui buvo išmokėtas 332,42 Eur galutinis atsiskaitymas grynaisiais pinigais, tai yra, netgi daugiau nei ieškovas nurodo darbo užmokesčio nepriemoką. Tuo labiau, pats ieškovas tiek ant dokumento rusų kalba, tiek ant dokumento lietuvių kalba 2018 m. spalio 10 d. savo parašu patvirtino, kad galutinį atsiskaitymą gavo ir pretenzijų įmonei neturi (t. I, b. l. 187–188). Vien tai, kad pats kasos išlaidų orderis nebuvo darbuotojui rašytinai išverstas į rusų kalbą, nepaneigia fakto, kad darbuotojas nurodytą galutinio atsiskaitymo sumą gavo, kadangi aukščiau nurodytuose tiek rusų kalba, tiek lietuvių kalba surašytuose dokumentuose savo parašu patvirtino galutinį tinkamą atsiskaitymą gavęs (t. I, b. l. 187–188). Pastebėtina ir tai, kad nors ieškovo atstovas paskutiniojo teismo posėdžio metu nurodė, jog galutinio atsiskaitymo su darbuotoju kasos išlaidų orderio originalas nepateiktas į bylą, tačiau tokio procesinio prašymo ieškovas ar jo atstovai į bylą neteikė, kasos išlaidų orderyje esančio ieškovo parašo neginčijo. Pažymėtina, kad per EPP sistemą įkelta ir elektroniniu parašu pasirašyta dokumento kopija laikoma tinkamu įrodymu byloje. Be to, visiškai nepagrįstas ieškovo atstovo teismo posėdžio metu išsakytas teiginys, kad atsiskaitymas su darbuotoju išrašant kasos išlaidų orderį nėra tinkamas atsiskaitymo būdas, priešingai, tiek atsiskaitymas bankiniu pavedimu, tiek grynaisiais pinigais, išrašant kasos išlaidų orderį, yra tinkami atsiskaitymo su darbuotoju būdai, tuo labiau, matyti pats darbuotojas atleidimo iš darbo dieną tam neprieštaravo ir su galutiniu atsiskaitymu sutiko, tai patvirtindamas savo parašais (t. I, b. l. 125, 187–188). Įvertinęs tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas konstatuoja, kad darbdavė tinkamai išmokėjo darbuotojui darbo užmokestį, todėl pagrindo priteisti ieškovo prašomą 317,07 Eur darbo užmokesčio nepriemoką nėra.

18Atkreipiamas dėmesys į tai, kad ieškovas ieškinio patikslinime nurodė, jog atsakovė nepateikė įrodymų, kad jam buvo mokami dienpinigiai, kadangi tai nebuvo nurodoma mokėjimo pavedimų paskirtyje, toliau tame pačiame dokumente teismui (ieškinio patikslinime) jau teigė, kad jam nuo pirmos darbo dienos penkis mėnesius buvo mokama 70 % dienpinigių normos, tačiau vėliau darbdavė ėmė jam mokėti 50 % dienpinigių normą, todėl susidarė 1 330,80 Eur dienpinigių nepriemoka (t. II, b. l. 40–41). Taigi, matyti, kad ieškovas ginčija darbdavės dienpinigių sumažinimą nuo 70 % iki 50 % ir dėl to, jo skaičiavimais, susidariusią 1 330,80 Eur dienpinigių nepriemoką. Teismas, įvertinęs DK 107 straipsnio 3 dalies, Aprašo 2 punkto nuostatas, su ieškovu sudaryto darbo sutarties priedo 7.2 punkto nuostatas (t. I, b. l. 164–169), įsakymų dėl komandiruočių nuostatas (t. I, b. l. 196, 198, 200, t. II, b. l. 2, 4, 6, 8), konstatuoja, kad teisės aktų reikalavimai nustatant dienpinigių dydį pažeisti nebuvo, darbdavė pagal susitarimą su darbuotoju turėjo teisę mokėti darbuotojui tiek 70 %, tiek 50 % dienpinigius, dienpinigių nepriemoka nenustatyta. Įvertinęs tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas konstatuoja, kad darbdavė tinkamai išmokėjo darbuotojui dienpinigius, todėl pagrindo priteisti ieškovo prašomą 1 330,80 Eur dienpinigių nepriemoką nėra.

19Kartu pastebėtina ir tai, kad nors ieškovas teigė, jog darbdavė su juo tinkamai neatsiskaitė pateikdamas savo skaičiavimus pagal pirminio ieškinio reikalavimus (t. I, b. l. 40–49), tačiau šių savo teiginių ir skaičiavimų jis byloje nepagrindė ir neįrodė – nors ir ieškovo atstovai teismo buvo įpareigoti konkrečiai nurodyti, kas ir už kurią konkrečiai dieną/mėnesį darbuotojui, jų manymu, buvo netinkamai (nepilnai ar pavėluotai) sumokėta, ieškovas ir jo atstovai to tinkamai nenurodė ir nepagrindė, priešingai, parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo atstovė patvirtino, jog į bylą pateikti jų (ieškovo atstovų) paskaičiavimai yra tik preliminarūs. Tuo tarpu atsakovė teigė, kad su darbuotoju ji tinkamai ir laiku atsiskaitė ir tokius savo teiginius grįsdama į bylą pateikė darbo laiko apskaitos žiniaraščius, įsakymus dėl komandiruočių, atsakovo darbo sutartį su papildomais susitarimais, prašymus dėl atostogų suteikimo, avansines apyskaitas, pažymą apie atsakovui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas, banko išrašą, kasos išlaidų orderį (t. I, b. l. 161–200, t. II, b. l. 1–22), kurių turinio teisingumo ieškovas nepaneigė, priešingai, pasirašydamas 2018 m. spalio 10 d. šalių susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo ir galutinio atsiskaitymo savo parašu patvirtino, kad galutinį atsiskaitymą gavo ir pretenzijų įmonei neturi (t. I, b. l. 187–188). Vadinasi, būdamas apdairus ir rūpestingas darbuotojas, jis jau iki darbo sutarties nutraukimo momento įsivertino/turėjo įsivertinti jam darbdavės sumokėtas sumas ir jų mokėjimo momentą, pretenzijų dėl jų neturėjo, dėl ko darbo sutarties nutraukimo metu pripažino, kad su juo darbdavė yra atsiskaičiusi tinkamai – pabrėžtina, kad šis šalių susitarimas nėra nuginčytas ar ieškovo ginčijamas, todėl yra galiojantis.

20Įvertinęs visa tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas konstatuoja, kad darbdavė įrodė, jog ji su darbuotoju atsiskaitė tinkamai ir laiku, darbuotojas tinkamo atsiskaitymo su juo nepaneigė, todėl pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimus priteisti jam iš atsakovės 317,07 Eur darbo užmokestį, 1 330,80 Eur dienpinigius ir netesybas nėra.

21Dėl kitų šalių išdėstytų teiginių teismas nepasisako, kadangi laiko, jog jie nėra teisiškai reikšmingi šios bylos išsprendimui, nekeičiantys teismo padarytų išvadų.

22Pažymėtina, kad pagal DK nuostatas, darbo ginčų komisijos sprendimas nėra apeliacijos ar sprendimo peržiūros dalykas, pareiškus ieškinį teisme, teismas nagrinėja darbo ginčą dėl teisės iš esmės, taikydamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatytus darbo bylų nagrinėjimo ypatumus, teismo sprendimui darbo ginčo byloje įsiteisėjus, darbo ginčų komisijos sprendimas netenka galios (DK 231 straipsnio 3, 4, 7 dalys).

23Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamasis nurodytų teisės normų sistemine analize, remdamasis ištirtų bylos įrodymų visuma, teisingumo ir protingumo kriterijais, vidiniu įsitikinimu, teismas daro išvadą ir konstatuoja, kad ieškinys yra nepagrįstas, todėl jį tenkinti, vadovaujantis ieškovo nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo; ieškinys atmetamas; teismo sprendimui įsiteisėjus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. DGKS-2838 darbo byloje Nr. APS-36-7214 netenka galios.

24CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

25Proceso šalies patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą reglamentuoja CPK ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos).

26Teismo sprendimas priimtas atsakovės naudai, todėl pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį ji turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Pagrindo spręsti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą ieškovui nėra.

27Atsakovė teismo prašė priteisti jai iš ieškovo ją atstovavusiai advokatų kontorai sumokėtas jos patirtas 925,65 Eur išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (t. I, b. l. 149–150, t. II, b. l. 29–31). Teismas, įvertinęs CPK, Rekomendacijų nuostatas, atsižvelgęs į bylos sudėtingumo laipsnį, spręstų teisinių klausimų pobūdį, atsakovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkina ir priteisia jai iš ieškovo 925,65 Eur bylinėjimosi išlaidas, laikydamas, kad tokia suma yra adekvati nagrinėjamai bylai.

28Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovo nepriteisiamos, kadangi jis nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą yra atleistas.

29Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas prašė teismo įvertinti ieškovo ir jo atstovo Petro Grėbliausko elgesį bylos nagrinėjimo metu piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis aspektu. Teismas pažymi, kad nors ieškovo atstovai vėlavo į parengiamąjį teismo posėdį, nebuvo išsamiai susipažinę su bylos medžiaga, keitė prašomų priteisti sumų dydį, nevykdė teismo įpareigojimų dėl medžiagos teikimo į bylą, į valstybinę kalbą išverstų dokumentų teikimo į bylą, dėl ko teko atidėti teismo posėdžius, tačiau negalima konstatuoti, kad tai ieškovas ir jo atstovai darė sąmoningai veikdami prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą.

30Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu teismas

Nutarė

31ieškovo S. L. ieškinį atmesti.

32Teismo sprendimui įsiteisėjus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimą Nr. DGKS-2838 darbo byloje Nr. APS-36-7214 laikyti netekusiu galios.

33Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Eurocargo24“ (į. k. 303025620) iš ieškovo S. L. (a. k. ( - ) gim. ( - ) 925,65 Eur (devynių šimtų dvidešimt penkių eurų ir šešiasdešimt penkių euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. S. L. (toliau – ieškovas, darbuotojas) kreipėsi į teismą su ieškiniu (t.... 5. Ieškovas paaiškino, kad jis dirbo pas atsakovę pagal 2017 m. lapkričio 20... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas papildomai paaiškino, kad per SEB... 7. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti jai iš... 8. Atsakovė paaiškino, kad 2017 m. lapkričio 20 d. sudarytos darbo sutarties... 9. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas papildomai paaiškino, kad... 10. Ieškinys atmetamas.... 11. Byloje ginčas kilo dėl atsiskaitymo su atleidžiamu iš darbo darbuotoju... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2017 m. lapkričio 20 d. sudarytos darbo... 13. Pagal DK 32 straipsnio 1 dalį, darbo sutartis ? darbuotojo ir darbdavio... 14. DK 107 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu darbuotojo komandiruotė trunka... 15. Pagal DK 146 straipsnio 2 dalį, darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo... 16. Pagal Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos... 17. Pirmiausia pažymėtina tai, kad ieškovo atstovas, teigdamas, jog darbuotojui... 18. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad ieškovas ieškinio patikslinime nurodė, jog... 19. Kartu pastebėtina ir tai, kad nors ieškovas teigė, jog darbdavė su juo... 20. Įvertinęs visa tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas konstatuoja, kad... 21. Dėl kitų šalių išdėstytų teiginių teismas nepasisako, kadangi laiko,... 22. Pažymėtina, kad pagal DK nuostatas, darbo ginčų komisijos sprendimas nėra... 23. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamasis nurodytų... 24. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 25. Proceso šalies patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą reglamentuoja CPK ir... 26. Teismo sprendimas priimtas atsakovės naudai, todėl pagal CPK 93 straipsnio 1... 27. Atsakovė teismo prašė priteisti jai iš ieškovo ją atstovavusiai advokatų... 28. Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš... 29. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas prašė teismo įvertinti... 30. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 31. ieškovo S. L. ieškinį atmesti.... 32. Teismo sprendimui įsiteisėjus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo... 33. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Eurocargo24“ (į. k.... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...