Byla 2-6307-151/2013
Dėl iškeldinimo, trečiasis asmuo M. R., atstovaujamas įstatyminės atstovės L. R., institucija duodanti išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovei L. R. dėl iškeldinimo, trečiasis asmuo M. R., atstovaujamas įstatyminės atstovės L. R., institucija duodanti išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama iškeldinti atsakovę L. R., gim. ( - ), ir jos sūnų M. R., gim. ( - ), iš gyvenamųjų patalpų, adresu ( - ), su visa jiems priklausančia manta, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto.

3Ieškovė ieškinyje nurodė, kad gyvenamoji patalpa, esanti ( - ), nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Gyvenamosios patalpos, adresu ( - ), 2009-05-11 Savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi išnuomotos J. P.. Sutartis su J. P. nutraukta 2013-01-09 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Šiuo metu ginčo gyvenamąsias patalpas savavališkai yra užėmusi atsakovė L. R.. Atsakovė buvo įspėta, jog be teisinio pagrindo gyvena Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose, adresu ( - ), ir kad privalo iki 2012-03-17 jas patuštinti bei perduoti administravimą vykdančiai UAB „Kauno komunalinis ir butų ūkis“, priešingu atveju bus keldinama teismine tvarka ir turės teismo keldinimo išlaidas apmokėti savo sąskaita. Kadangi atsakovė iki šiol gyvena ieškovei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose ( - ), ieškovė prašo teismo iškeldinti atsakovę L. R. su nepilnamečiu sūnumi M. R. iš gyvenamosios patalpos, adresu ( - ), su visa jiems priklausančia manta, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto.

4Pagal CK 6.579 str. 1 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, kai nuomotojas yra savivaldybė, turi būti sudaroma raštu. Ieškovė nėra išnuomojus atsakovei ginčo patalpų, atsakovė ginčo gyvenamosiose patalpose gyvena be teisinio pagrindo. Gyvenamųjų patalpų, įtrauktų į socialinio būsto fondą, nuomos sąlygas ir tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas. Pagal šio įstatymo 11 str. 3 d., socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo asmenims (šeimoms), įrašytiems į sąrašus socialiniam būstui išsinuomoti. Atsakovė L. R. pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą į sąrašus socialiniam būstui išsinuomoti neįrašyta. Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog teisinio pagrindo gyventi atsakovė neturi.

5Atsakovės įsikėlimas į gyvenamąsias patalpas, adresu ( - ), yra savavalis bei neteisėtas ir pažeidžia eilėje socialiniam būstui išsinuomoti įrašytų asmenų teisėtus lūkesčius. Taip pat, esant minėtai situacijai, Kauno miesto savivaldybė iš asmenų, neteisėtai užėmusių gyvenamąsias patalpas, nesurenka nuomos mokesčio, iš kurio dalis lėšų skiriama socialinio būsto remontui, bendrojo naudojimo patalpoms bei inžinerinei įrangai atnaujinti bei CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtintai butų savininkų pareigai – reguliariai kaupti lėšas, kurios bus naudojamos namui atnaujinti – įgyvendinti. Todėl ieškovė laiko, kad atsakovė, savavališkai užėmusi ginčo gyvenamąsias patalpas, pažeidžia Kauno miesto savivaldybės, kaip socialinio būsto savininkės, turtines teises bei apsunkina tinkamą įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintų pareigų vykdymą (b. l. 23-25).

6Atsakovei L. R. adresuoti procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2013-03-18 asmeniškai pasirašant įteikimo pažymoje (b. l. 32), CPK 123 str. 1 d., 124 str. 1 d. nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.).

7Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003-04-02 konsultaciją „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų taikymo“, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. ir 286 str.).

8Trečiajam asmeniui M. R., atstovaujamam įstatyminės atstovės L. R., procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka ir laiku (b. l. 33), atsiliepimas į ieškinį negautas (CPK 142 str.).

9Institucija duodanti išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad yra pagrindas iškeldinti atsakovę L. R. ir jos nepilnametį sūnų M. R. iš savavališkai užimamų gyvenamųjų patalpų, kuriose gyvena be teisinio pagrindo, nes toks gyvenimas pažeidžia eilėje socialiniam būstui išsinuomoti įrašytų asmenų teises, kuriose taip pat yra nepilnamečių vaikų (b. l. 35-36).

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Nustatyta, kad pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso ieškovei Kauno miesto savivaldybei. Kad ginčo bute be teisinio pagrindo gyvena atsakovė kartu su nepilnamečiu sūnumi M. R., gim. ( - ), šias aplinkybes patvirtina pažyma apie asmenis deklaravusius gyvenamąją vietą vienu adresu (b. l. 9), 2009-05-11 Savivaldybės gyvenamųjų namų patalpos nuomos sutartis (b. l. 10-13), 2012-02-21 Kauno miesto savivaldybės administracijos Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus įspėjimas, kuris įteiktas atsakovei asmeniškai (b. l. 14, 15), UAB „Kauno komunalinis ir butų ūkis“ 2012-03-27 raštas (b. l. 16), gyvenamųjų patalpų, adresu ( - ), apžiūros aktas Nr. 401 (b. l. 17), UAB „Kauno komunalinis ir butų ūkis“ 2012-09-10 raštas (b. l. 18), 2013-01-09 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl gyvenamosios patalpos ( - ), nuomos sutarties nutraukimo (b. l. 19), Kauno miesto savivaldybės administracijos Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus 2013-01-15 raštas (b. l. 20-21), UAB „Kauno komunalinis ir butų ūkis“ 2013-01-05 raštas (b. l. 22).

12Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovė nėra sudariusi nuomos sutarties su ieškove, todėl jos įsikėlimas yra neteisėtas ir savavališkas, tai pažeidžia asmenų, įrašytų į eilę socialiniam būstui išsinuomoti, teises. Gera valia atsakovė neišsikrausto, todėl turi būti iškeldinta teismine tvarka. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo prie ieškinio pateikti ieškovės rašytiniai įrodymai, atsakovė atsiliepimų ir prieštaravimų nepareiškė, įrodymų dėl turimos teisės į butą panaudos ar nuomos teise nepateikė, kitokių duomenų byloje nėra. Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius savo išvadoje ieškovės ieškinį palaiko (b. l. 35-36).

13Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą, kadangi atsakovė neteisėtai užėmė ginčo patalpas, neišsikraustydama iš buto pažeidžia ieškovės teises, trukdo aprūpinimo socialiniu būstu procesui, todėl ieškinys pagrįstas įstatymu, įrodytas ir tenkintinas, atsakovė su nepilnamečiu sūnumi M. R., gim. ( - ), iškeldintini iš gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ) su visa jiems priklausančia manta, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto (CK 6.579 str., 6.612 str.).

14Patenkinus ieškinį, iš atsakovės valstybei priteistinas 143,00 Lt žyminis mokestis (CPK 79 str., 88 str., 96 str., 99 str.). Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovės nepriteistinos, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., 2011-11-07 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Iškeldinti atsakovę L. R., gim. ( - ), ir jos sūnų M. R., gim. ( - ), iš ieškovei Kauno miesto savivaldybei, į.k. 111106319, buveinė Laisvės al. 96, Kaunas, a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), su visa jiems priklausančia manta, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

18Priteisti iš atsakovės L. R., gim. ( - ), valstybės naudai bylinėjimosi išlaidas – 143,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt tris litus 00 ct.) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, o mokesčio sumokėjimo kvitas pristatytas į teismo baigtų bylą raštinę (kab. Nr. 115).

19Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė turi teisę per 30 dienų skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama iškeldinti atsakovę L. R., gim. (... 3. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad gyvenamoji patalpa, esanti ( - ), nuosavybės... 4. Pagal CK 6.579 str. 1 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, kai nuomotojas... 5. Atsakovės įsikėlimas į gyvenamąsias patalpas, adresu ( - ), yra savavalis... 6. Atsakovei L. R. adresuoti procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų... 7. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 8. Trečiajam asmeniui M. R., atstovaujamam įstatyminės atstovės L. R.,... 9. Institucija duodanti išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Nustatyta, kad pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis... 12. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovė nėra sudariusi nuomos sutarties su... 13. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad... 14. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės valstybei priteistinas 143,00 Lt žyminis... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d.,... 16. ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Iškeldinti atsakovę L. R., gim. ( - ), ir jos sūnų M. R., gim. ( - ), iš... 18. Priteisti iš atsakovės L. R., gim. ( - ), valstybės naudai bylinėjimosi... 19. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovė turi teisę per 30 dienų skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno...