Byla AS-492-281-13
Dėl privalomųjų nurodymų, nutarimo ir sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl privalomųjų nurodymų, nutarimo ir sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Saurida“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Saurida“) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir VRAAD) Šalčininkų rajono agentūros 2012 m. rugsėjo 13 d. privalomuosius nurodymus Nr. VR-9.2-18, VR-9.2-19, VR-9.2-20, VR-9.2-21 ir VR-9.2-22; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūros 2012 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. VR-9.2-27; 3) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. sausio 16 d. sprendimą Nr. (38-2)-VR-1.7-261.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Saurida“ skundą dalyje, kurioje prašoma panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūros 2012 m. rugsėjo 13 d. privalomuosius nurodymus Nr. VR-9.2-18, VR-9.2-19, VR-9.2-20, VR-9.2-21 ir VR-9.2-22 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūros 2012 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. VR-9.2-27. Priėmė pareiškėjo UAB „Saurida“ skundą dalyje, kurioje buvo prašoma panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. sausio 16 d. sprendimą Nr. (3 8-2)-VR-1.7-261. Netenkino prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pašalino iš atsakovų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūrą ir įtraukė ją į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu.

7II.

8Pareiškėjas UAB „Saurida“ pateikė atskirąjį skundą (b. l. 86–90), prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t.y. laikinai sustabdyti 2012-09-13 Privalomųjų nurodymų Nr. VR-9.2-18, Nr. VR-9.2-19, Nr. VR-9.2-20, Nr. VR-9.2-21, Nr. VR-9.2-22 galiojimą, 2013-01-16 LR AM VRAAD akto Nr.(38-2)-VR-l.7-261 galiojimą bei 2012-12-18 LR AM VRAAD Šalčininkų rajono agentūros Nutarimo Nr. VR-9.2-27 galiojimą, LR AM VRAAD Šalčininkų rajono agentūrą įtraukti į bylą atsakovu.

9Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

101. Teismas, atsisakydamas priimti dalį UAB „Saurida“ skundo, pažeidė teisminės gynybos prioriteto principą, o vadovaujantis bylos nagrinėjimo teisme prioriteto, teisingumo ir protingumo principais, neskaidant ginčo, visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme. Taip pat LVAT yra akcentavęs, jog tokiu atveju ypač svarbus yra ginčo kompleksinis pobūdis (LVAT 2009 m. gruodžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-442-767/2009), administracinių aktų tarpusavio neatsiejama sąsaja. Visi UAB „Saurida“ reikalavimai yra kompleksiški, vienas kitą papildantys (fakultatyvūs).

112. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog UAB „Saurida“ nesilaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos dėl objektyvių priežasčių: įmonei per vėlai buvo įteiktas 2012 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. VR-9.2-27, kuriame įrašyta, jog „nutarimas skundžiamas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai per 10 d. nuo priėmimo dieno“. Kadangi minėtas nutarimas buvo gautas vėlai, tarpšventiniu laikotarpiu, kai didelė dalis darbuotojų atostogavo, pateikti skundą per vieną dieną buvo neįmanoma. Buvo pažeista Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatos. Teigia, kad pagal susiklosčiusias aplinkybes, kreipimasis į teismą tiesiogiai, be išankstinio ginčo nagrinėjimo procedūros, buvo tikslinga ir operatyvi priemonė apginti pažeistas teises.

123. Teismas, atsisakydamas priimti dalį UAB „Saurida“ skundo, pažeidė UAB „Saurida“ konstitucinę teisę į teisminę pažeistų teisių gynybą. Remiasi LVAT praktika. Pažymi, kad tiek konstitucinė jurisprudencija, tiek Europos Taryba deklaruoja, jog draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo būtų paneigta asmens, manančio, jog jo teisės ar laisvės pažeistos, teisė ginti savo teises ar laisves teisme.

134. Teismas nepagrįstai nustatė, jog UAB „Saurida“ neturėjo teisės kreiptis tiesiogiai į teismą dėl privalomųjų nurodymų Nr.VR-9.2-18, Nr.VR-9.2-19, Nr.VR-9.2-20, Nr.VR-9.2-21, Nr.VR-9.2-22 panaikinimo. Mano, jog juose nurodyta ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka yra neaiški, todėl, remiantis teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principais, UAB „Saurida“ turi teisę kreiptis tiesiogiai į teismą dėl jų panaikinimo.

145. Teismas nepagrįstai atsisakė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Teigia, jog teismas privalėjo analizuoti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą abiejų (t. y. 2012 m. gruodžio 18 d. VRAAD Šalčininkų rajono agentūros nutarimas Nr. VR-9.2-27 ir 2013 sausio 16 d. VRAAD aktas Nr. (38-2)-VR-1.7-261) administracinių aktų atžvilgiu, nes abu dokumentai sudaro visumą.

15Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas su atskiruoju skundu nesutinka ir atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Atkreipia dėmesį, jog UAB „Saurida“ atskirajame skunde nurodytas teiginys, jog privalomieji nurodymai nebuvo apskųsti dėl to, kad pareiškėjui nebuvo suprantama apskundimo tvarka, yra visiškai nepagrįstas. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (toliau – ir Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas) 23 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog privalomasis nurodymas per 10 dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos, kurios pareigūnas davė privalomąjį nurodymą, vadovui. Apskundimo tvarka nurodyta ir pačiame privalomajame nurodyme. Iš minėtos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 23 straipsnio 5 dalies formuluotės visiškai suprantama, jog minėti VRAAD Šalčininkų rajono agentūros privalomieji nurodymai galėjo būti skundžiami VRAAD direktoriui. Nesuprantami argumentai apie tai, jog iš įstatymo formuluotės neaišku, nuo kada turi būti skaičiuojamas privalomojo nurodymo apskundimo terminas. Akivaizdu, jog privalomojo nurodymo apskundimo terminas prasideda nuo to momento, kai asmuo, kuriam duotas privalomasis nurodymas, jį gauna. Nurodo, jog atsakomybėn patraukti atsakingi UAB „Saurida” darbuotojai L. Z. atsakovo 2012 m. kovo 29 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-9.1-12 bei D. S. 2011 m. rugsėjo 8 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-9.1-91 ir 2012 m. liepos 9 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-9.1-38 taip pat skundė motyvuodami tik tuo, kad skiriama bauda turėtų būti mažinama, neginčijant paties pažeidimo padarymo fakto. Pažymėtina, jog priėmus 2012 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. VR-9.2-27, UAB „Saurida” taip pat jo neskundė bei jokiu kitu būdu neišreiškė nesutikimo dėl pačios šio nutarimo esmės. UAB „Saurida” 2013 m. sausio 4 d. prašyme Nr. 3-13 buvo prašoma tik pratęsti pasirengimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą terminą.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūra su pareiškėjo atskiruoju skundu nesutinka ir atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog trečiojo suinteresuoto asmens nuomonė visiškai sutampa su atsakovo išdėstyta pozicija.

18Teisėjų kolegija konstatuoja:

19IV.

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 22 24, 32 33 straipsniai. Be to, būtina laikytis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalyje nustatytų teisės kreiptis į administracinį teismą prielaidų ir šios teisės tinkamo realizavimo sąlygų. Asmuo įgyja teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos tik tada, kai laikosi tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Jei šios tvarkos nesilaikoma, teismas atsisako priimti pareiškėjo skundą (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p.), o jei byla jau iškelta ir tokia tvarka nebegalima pasinaudoti – nutraukia bylą (ABTĮ 101 str. 7 p.), kitu atveju skundą palieka nenagrinėtą (ABTĮ 103 str. 1 p.) (žr., pvz., LVAT 2009 m. balandžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-168/2009).

22Kaip savo praktikoje yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą instituto paskirtis suponuoja, kad ta pati teisinė problema (administracinis ginčas), maksimaliai tokiomis pačiomis kaip ir administraciniame teisme sąlygomis kompetentingos institucijos būtų išnagrinėta ir išspręsta dar iki teismo. Tai reiškia, kad tokio skundo nagrinėjimo paskirtis yra ne papildomas asmens tariamai pažeistų teisių ar interesų gynimo apsunkinimas, o, priešingai, papildomo mechanizmo, galinčio išspręsti paminėtą teisinę problemą, nustatymas (žr., pvz., LVAT 2010 m. vasario 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-191/2010).

23Nagrinėjamoje byloje Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisakymą priimti pareiškėjo skundo dalį motyvavo ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, nurodydamas, kad pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymo nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, nors pagal Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nuostatas tokios tvarkos jis laikytis privalėjo.

24ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytas pagrindas atsisakyti priimti skundą (prašymą) nagrinėti administraciniame teisme yra susijęs su tuo, jog pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Šioje įstatymo normoje nustatytu pagrindu gali būti atsisakoma priimti skundą tik tuo atveju, kai atitinkamame įstatyme tam tikrai administracinių ginčų kategorijai yra expressis verbis nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, o pareiškėjas, prieš kreipdamasis į administracinį teismą, nepasinaudojo įstatymo nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-583/2012).

25ABTĮ 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.

26Taigi pareiškėjas UAB „Saurida“ atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutarties dalį, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Saurida“ prašymą panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūros 2012 m. rugsėjo 13 d. privalomuosius nurodymus Nr. VR-9.2-18, VR-9.2-19, VR-9.2-20, VR-9.2-21 ir VR-9.2-22 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūros 2012 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. VR-9.2-27 bei netenkino prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pašalino iš atsakovų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūrą ir įtraukė į bylą ją trečiuoju suinteresuotu asmeniu.

27Pareiškėjas atskirajame skunde iš esmės nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino skundžiamus aktus, nepagrįstai pažeidė atitinkamus teisės principus ir konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą sprendimą.

28Pirmosios instancijos teismas savo sprendimą motyvavo tuo, kad Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad privalomasis nurodymas per 10 dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos, kurios pareigūnas davė privalomąjį nurodymą, vadovui. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Regiono aplinkos apsaugos departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno priimtas nutarimas sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą skundžiamas per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos Regiono aplinkos apsaugos departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančiai institucijai. To paties straipsnio 3-6 dalyse nustatyta, kad Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekanti institucija skundą dėl nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą išnagrinėja per 10 darbo dienų ir priima sprendimų. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančios institucijos sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui. Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai sprendė, kad privalomiesiems nurodymams ir minėtam nutarimui apskųsti įstatymas nustatė privalomą ikiteisminę tvarką, pagal kurią, prieš kreipiantis į teismą, skundas turėjo būti paduodamas atitinkamai dėl privalomojo nurodymo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos, kurios pareigūnas davė privalomąjį nurodymą, vadovui, o dėl nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą – Regiono aplinkos apsaugos departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančiai institucijai. Pareiškėjas dėl privalomųjų nurodymų – į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą, o dėl nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą – į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją nesikreipė, todėl skundas dalyje dėl privalomųjų nurodymų ir 2012 m. gruodžio 18 d. nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą panaikinimo pareikštas nepasinaudojus privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka.

29Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas išdėstyta, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė proceso teisės normas ir pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu, o pareiškėjo atskirajame skunde išdėstyti argumentai yra atmestini kaip nepagrįsti.

30Pareiškėjas taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netenkino prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pašalino iš atsakovų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūrą ir įtraukė ją į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Teisėjų kolegija, išanalizavusi pareiškėjo pateiktą argumentą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir kad privalėjo analizuoti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą abiejų (t. y. 2012 m. gruodžio 18 d. VRAAD Šalčininkų rajono agentūros nutarimas Nr. VR-9.2-27 ir 2013 sausio 16 d. VRAAD aktas Nr. (38-2)-VR-1.7-261) administracinių aktų atžvilgiu, nes būtent abu dokumentai sudaro visumą, konstatuoja, kad šis pareiškėjo išdėstytas teiginys nėra pagrįstas. Pareiškėjas taip pat nepagrindė atskirajame skunde pateikto reikalavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūrą įtrauktį į bylą ne trečiuoju suinteresuotu asmeniu, o atsakovu.

31Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų skundo dalį, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Saurida“ prašymą panaikinti VRAAD Šalčininkų rajono agentūros 2012 m. rugsėjo 13 d. privalomuosius nurodymus Nr. VR-9.2-18, VR-9.2-19, VR-9.2-20, VR-9.2-21 ir VR-9.2-22 ir VRAAD Šalčininkų rajono agentūros 2012 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. VR-9.2-27 bei netenkino prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pašalino iš atsakovų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūrą ir įtraukė į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, yra teisėta ir pagrįsta.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ atskirąjį skundą atmesti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Saurida“ (toliau – ir... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi... 7. II.... 8. Pareiškėjas UAB „Saurida“ pateikė atskirąjį skundą (b. l. 86–90),... 9. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:... 10. 1. Teismas, atsisakydamas priimti dalį UAB „Saurida“ skundo, pažeidė... 11. 2. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog UAB „Saurida“ nesilaikė... 12. 3. Teismas, atsisakydamas priimti dalį UAB... 13. 4. Teismas nepagrįstai nustatė, jog UAB... 14. 5. Teismas nepagrįstai atsisakė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.... 15. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 16. Atkreipia dėmesį, jog UAB „Saurida“ atskirajame skunde nurodytas... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 18. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 19. IV.... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis... 22. Kaip savo praktikoje yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis... 23. Nagrinėjamoje byloje Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisakymą... 24. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytas pagrindas atsisakyti priimti... 25. ABTĮ 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prieš kreipiantis į... 26. Taigi pareiškėjas UAB „Saurida“ atskiruoju skundu ginčija Vilniaus... 27. Pareiškėjas atskirajame skunde iš esmės nurodo, jog pirmosios instancijos... 28. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimą motyvavo tuo, kad Aplinkos... 29. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas išdėstyta, daro... 30. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netenkino... 31. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ atskirąjį skundą... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį palikti... 35. Nutartis neskundžiama....