Byla 2-1870-413/2011
Dėl dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojanciu, nustate :

1Kauno apygardos teismo teisejas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant V. G., dalyvaujant ieškovei R. L. ir jos atstovei advokatei Editai M. Š., atsakovui R. B. ir jo atstovei advokatei Ž. U., tretiesiems asmenims A. B. ir jos atstovei advokatei Virginijai I. B., notarei B. G. ir jos atstovei advokatei D. Ž.,

2viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves R. L. ieškini atsakovui R. B., tretieji asmenys A. B. ir Kauno m. 18-ojo notaru biuro notare B. G., del dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojanciu, nustate :

3ieškove kreipesi i teisma, prašydama pripažinti negaliojancia 2009 m. gegužes 25 d. dovanojimo sutarti (notarinio registro Nr. 1-2781), kuria ieškove R. L. (B.) padovanojo savo tevui atsakovui R. B. 0,0993 ha žemes sklypa (unikalus Nr. 1901-0199-0001), 428,49 kv.m. pastata-gyvenamaji nama (unikalus Nr. 193-0028-7018), pastata - sandeli (unikalus Nr. 1993-0028-7034) ir kitus statinius (unikalus Nr. 1993-0028-7029), esancius Kranto 18-oji g. 42-1, Kaune.

4Ieškove nurode, kad 2009 m. vasario 24 d. dovanojimo sutartimi jos tevai R. B. ir A. B. padovanojo ieškovei 0,0993 ha žemes sklypa (unikalus Nr. 1901-0199-0001), 428,49 kv.m. pastata-gyvenamaji nama (unikalus Nr. 193-0028-7018), pastata - sandeli (unikalus Nr. 1993-0028-7034) ir kitus statinius (unikalus Nr. 1993-0028-7029), esancius Kranto 18-oji g. 42-1, Kaune. Turtas jai padovanotas del nuolatiniu nesutarimu, kildavusiu tarp jos tevu R. B. ir A. B.. Tuo metu ieškove buvo nepilnamete, mokesi Kauno Šanciu vidurines mokyklos 11 klaseje, namo nuosavybes dokumentus saugojo jos tevas atsakovas R. B.. Neužilgo po dovanojimo sutarties sudarymo, 2009 m. gegužes 25 d., atsakovas R. B., nusiveže ieškove iš pamoku i ta pati notaru biura, paaiškindamas jai, kad reikia užbaigti tvarkyti 2009 m. vasario 24 d. dovanojimo dokumentus ir juos pasirašyti. Visi dokumentai, kuriuos ji turejo pasirašyti, buvo paruošti iš anksto, su jais notare ieškoves nesupažindino, ju neperskaite ir parode vietas, kuriose reikia pasirašyti. Pasirašytus dokumentus pasieme atsakovas, paaiškindamas ieškovei, kad šie dokumentai bus saugojami namu seife kartu su pirmine sutartimi. 2009 m. birželio 6 d. ieškove susituoke ir kartu su sutuoktiniu apsigyveno padovanotame name Kranto 18-oji g. 42-1, Kaune. Kilus konfliktui atsakovas paaiškino, kad ji nera šio namo savininke. Tik advokatams gavus dokumentus ji sužinojo, kad antraja 2009 m. gegužes 25 d. dovanojimo sutartimi tevu padovanota turta ji atidovanojo atsakovui. Ieškoves nuomone, atsakovas, pasinaudodamas jos teisiniu neišprusimu ir jaunu amžiumi, ieškove apgavo. Gincijama sandori ji sudare suklydimo itakoje, sau nenaudingomis salygomis. Šis sandoris neatitiko jos tikrosios valios, todel turetu buti panaikintas.

5Tretysis asmuo ieškoves puseje A. B. praše ieškini tenkinti atsiliepime i ieškini nurodytais motyvais (b.l. 52-53).

6Atsakovas praše ieškini atmesti. Nurode, kad dovanojamas turtas yra jo asmenine nuosavybe. Del nuolatiniu nesutarimu su treciuoju asmeniu A. B. ir pasitikedamas savo dukterimi, jis nutare ginco nekilnojamaji turta padovanoti butent ieškovei. Ieškovei ištekejus už T. L., kurio elgesys ir požiuris i gyvenima atsakovui buvo nepriimtinas, ir baimindamasis del to galinciu atsirasti neigiamu pasekmiu kitiems gyvenamajame name gyvenantiems šeimos nariams, pasikalbejus su ieškove, pastaroji geranoriškai sutiko turta atidovanoti atsakovui. Priešingai nei teigia ieškove, gincijamos sutarties sudarymo aplinkybes ieškovei buvo žinomos, ši sandori ji sudare laisva valia. Pasirašydama sutarti ieškove patvirtino, kad sutarties esme ir teisines pasekmes notaras išaiškino ir šalys jas suprato. Vienas dovanojimo sutarties egzempliorius buvo iteiktas jam, o kitas ieškovei. Todel naikinti sandori ieškoves nurodytais argumentais nera pagrindo.

7Tretysis asmuo notare B. G. praše ieškini atmesti ir paaiškino, kad ieškove su gincijama sutartimi buvo supažindinta, sutarties salygos jai išaiškintos tinkamai, sutarti ieškove pasiraše, todel mano, kad ieškinys nepagristas.

8Ieškinys tenkintinas

9

10Sandoris yra asmens vidines valios išorine išraiška. Tam, kad galiotu tam tikras sandoris, ji sudariusiu asmenu valia, išreikšta išorine išraiškos forma, turi atitikti ju vidine valia. Sandoriu negaliojio instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose santykiuose butu užtikrintas teisetumas.

11Pagal CK 1.90 straipsni sandoris gali buti teismo tvarka pripažintas negaliojanciu pagal klydusios šalies ieškini tik tuo atveju, jeigu nustatoma, kad toks suklydimas buvo esminis. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus (CPK 3 str. 7 d.), t.y. šalies, teigiancios, jog ji suklydo, elgesi butina vertinti atsižvelgiant i apdairaus, atidaus žmogaus elgesi tokiomis pat aplinkybemis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenu lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rupintis savo teisemis ir interesais. Kai suklydimas yra tik suklydusios sandorio šalies neapgalvotos rizikos ar jos neatsargumo rezultatas, pripažinti sutarti negaliojancia nera teisinio pagrindo, nes tokiu atveju šalies suklydimo negalima pateisinti. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti i sandorio šalies, teigiancios, jog ji suklydo, amžiu, išsimokslinima, sandorio sudarymo ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2001 m. rugsejo 5 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-745/2001; 2005 m. spalio 26 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-514/2005; 2006 m. lapkricio 13 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-585/2006; 2007 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-150/2007).

12Irodymai civilineje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas istatymu nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybiu, pagrindžianciu šaliu reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokiu aplinkybiu, turinciu reikšmes bylai teisingai išspresti, arba kad ju nera (CPK 177 str. 1 d.). Irodinejimo priemones numato CPK 177 straipsnio 2 dalis. Tai, kad sandoris sudarytas notarine forma, savaime nereiškia, jog jis tampa prima facie irodymu CPK 197 straipsnio 2 dalies prasme. Notarine forma patvirtintas sandoris (sutartis) yra oficialusis rašytinis irodymas tais atvejais, kai šis dokumentas pateikiamas i byla kaip patvirtinantis viena ar kita butina toje byloje nustatyti fakta, t. y. kai jis byloje yra tik irodinejimo priemone, kurioje užfiksuoti duomenys reikšmingi nustatant irodinejimo dalyka sudarancias aplinkybes. Tais atvejais, kai notarine tvarka patvirtintas sandoris yra procesiniu dokumentu (ieškiniu, pareiškimu ir kt.) byloje gincijamas aktas, sandoris kaip išorine išraiškos forma turintis dokumentas vertintinas tiesiog kaip rašytinis irodymas. Be to, CPK 197 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad draudimas panaudoti liudytoju parodymus, siekiant paneigti oficialiajame rašytiniame irodyme nurodytas aplinkybes, netaikomas, jeigu tai prieštarautu sažiningumo, teisingumo ir protingumo principams.

13Gincijant dovanojimo sandori svarbu nustatyti dovanojimo motyvus, nes dovanojimo veiksmas, kaip ir bet kuris teisinis veiksmas, paprastai yra motyvuotas, taigi aplinkybes, atskleidžiancios dovanos suteikimo motyvus, gali buti irodomieji faktai dovanojimo sutarti sudariusios šalies tikrajai valiai patvirtinti. Dovanojimu gali buti siekiama padekoti, padeti ir pan. Nenustacius jokiu dovanojimo priežasciu (motyvu), gali kilti pagristu abejoniu del dovanojimo sutarti sudariusios šalies tikrosios valios turinio.

14Atsakovo paaiškinimais nustatyta, kad gincijama dovanojimo sutartimi turtas jam buvo atidovanotas del to, kad po santuokos sudarymo pasikeite ieškoves sutuoktino T. L. elgesys bei požiuris i gyvenima ir atsakovui toks elgesys tapo nepriimtinas, kartu baiminantis, kad del to gali nukenteti kitu šeimos nariu, gyvenanciu padovanotame name, interesai. Taciau iš bylos rašytiniu irodymu matyti, kad atsakovas po gincijamo sandorio sudarymo 2009 m. rugsejo 29 d. padovanojo ieškovei, gyvenanciai santuokoje su T. L., ir kita turta (b.l. 135-137). Taigi, ieškovo nurodytas pagrindinis motyvas, del ko buvo sudarytas gincijamas sandoris, iš esmes prieštarauja jo tolimesniu veiksmu eigai. Pažymetina, kad šaliu liudytoju parodymai del dovanojimo sutarties sudarymo motyvu yra prieštaringi ir kiekvienas iš ju paliudijo ieškovei ir atsakovui palankias aplinkybes, todel teismas juos vertina atsižvelgdamas i byloje nustatytu faktiniu aplinkybiu viseta (CPK 185 str.). Jeigu pateikti irodymai leidžia teismui padaryti išvada, kad yra didesne tikimybe, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažista tuos faktus nustatytais (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2004 m. rugsejo 29 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-516/2004; 2004 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-513/2004; ir kt.).

15Bylos duomenimis negincytinai nustatyta, kad 2009 m. gegužes 25 d. dovanojimo sutartis buvo sudaryta neužilgo po to, kai buvo sudaryta pirmoji 2009 m. vasario 24 d. dovanojimo sutartis. Iki gincijamo sandorio sudarymo šalis siejo abipusio pasitikejimo santykiai, sudarant sutarti ieškove buvo moksleive, nebuvo juridiškai išprususi ir sandoriu sudarymo patirties neturejo. Sutarties sudarymo iniciatoriumi buvo atsakovas, kuris taip pat sumokejo jo užsakymo ir sudarymo išlaidas. Ieškove asmeniškai nepilde prašymo del paslaugu (sutarties sudarymo) užsakymo (b.l. 99), gincijamos sutarties pavadinimas (Sutartis) skyresi nuo pirmines dovanojimo sutarties pavadinimo (Dovanojimo sutartis) b.l. 91, 104), sutarties sudarymas, atsižvelgiant i jos turini ir sudarymo procedura, reikalaujancia sutarti pagarsinti bei pasirašyti atitinkamuose notaro dokumentuose, užtruko neilgai (apie 25 min.) b.l. 89-99)). Be to, mineta, kad sandoris, sudarytas notarine forma, savaime nereiškia, jog jis tampa prima facie irodymu.

16Taigi, paminetos faktines aplinkybes sudaro pagrinda išvadai, kad ieškove nebuvo suinteresuota gincijamo sandorio sudarymu, toks sandoris buvo nenaudingas ne tik ieškovei, bet ir jos motinai, kadangi pastaroji, esant byloje nustatytai aplinkybei, jog tarp ieškoves tevu santykiai yra konfliktiški, liktu be gyvenamojo busto ir netektu teises i turta, kuri kartu su atsakovu pirmaja dovanojimo sutartimi perleido ieškovei. Paminetam kontekste pažymetina, kad priešingai nei ieškove, atsakovas nesutiko byla spresti taikiai ir grižti i iki 2009 m. vasario 24 d. dovanojimo sutarties sudarymo buvusia padeti. Nenustacius ieškoves suinteresuotumo sudaryti gincijama sandori ir konstatavus atsakovo aktyvius veiksmus tokio sandorio sudarymui, daugiau tiketinais pripažintini ieškoves argumentai, kad sudarant gincijama dovanojimo sutarti ji buvo atsakovo apgauta. Tiek del suklydimo (CK 1.90 straipsnis), tiek del apgaules sudarytas sandoris (CK 1.91 straipsnis) priskiriami prie sandoriu, sudarytu prieš šalies valia. Suklydimas yra ir vieno, ir kito teisinio sandorio negaliojimo pagrindo elementas, taciau apgaule laikomas tycinis asmens elgesys, kuriuo siekiama suklaidinti sandorio šali ir taip ja palenkti sudaryti sandori. Nustacius, kad sandorio šalis suklydo del kito asmens tyciniu veiksmu (ar neveikimo), sandoris pripažistamas negaliojanciu CK 1.91 straipsnio pagrindu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-126/2011).

17Aptartu aplinkybiu pagrindu konstatuotina, kad ieškoves reikalavimas pagristas, ieškinys tenkintinas (CK 1.91 str. 1 d., 5 d.).

18Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turetas bylinejimosi išlaidas, tarp ju ir advokato atstovavimo išlaidas, teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir butu atleista nuo bylinejimosi išlaidu mokejimo i valstybes biudžeta (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 ir 3 dalys). Be to, pralaimejusi byla šalis turi atlyginti bylinejimosi išlaidas valstybei, tame skaiciuje ir tas išlaidas, nuo kuriu mokejimo ieškovas buvo atleistas (CPK 79 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

19Ieškove už ieškinio padavima sumokejo 900 Lt žymini mokesti, o nuo likusios 11 806 Lt žyminio mokescio dalies sumokejimo buvo atleista (b.l. 28, 42). Be to, ieškove ir tretysis asmuo ieškovo puseje A. B. turejo atitinkamai 2000 Lt ir 800 Lt atstovavimo išlaidu, o valstybe 48,96 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu. Ieškini patenkinus, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 straipsniais, teisejas

Nutarė

21Ieškini tenkinti. Pripažinti negaliojancia 2009 m. gegužes 25 d. dovanojimo sutarti, kuria ieškove R. B. (L.), a.k. ( - ) padovanojo atsakovui R. B., a.k. ( - ) 0,0993 ha žemes sklypa (unikalus Nr. 1901-0199-0001), 428,49 kv.m. pastata-gyvenamaji nama (unikalus Nr. 193-0028-7018), pastata - sandeli (unikalus Nr. 1993-0028-7034) ir kitus statinius (unikalus Nr. 1993-0028-7029), esancius Kranto 18-oji g. 42-1, Kaune.

22Priteisti iš atsakovo R. B., a.k. ( - ) ieškovei R. L., a.k. ( - ) 900 Lt (devynis šimtus litu) žyminio mokescio ir 2000 Lt (du tukstancius litu) atstovavimo išlaidu.

23Priteisti iš atsakovo R. B., a.k. ( - ) treciajam asmeniui A. B., a.k. ( - ) 800 Lt (aštuonis šimtus litu) atstovavimo išlaidu.

24Priteisti iš atsakovo R. B., a.k. ( - ) valstybei 11806 Lt (vienuolika tukstanciu aštuonis šimtus šešis litus) žyminio mokescio ir 48,96 Lt (keturiasdešimt aštuonis litus 96 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

25Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teisma.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisejas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant 2. viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla... 3. ieškove kreipesi i teisma, prašydama pripažinti negaliojancia 2009 m.... 4. Ieškove nurode, kad 2009 m. vasario 24 d. dovanojimo sutartimi jos tevai 5. Tretysis asmuo ieškoves puseje A. B. praše ieškini... 6. Atsakovas praše ieškini atmesti. Nurode, kad dovanojamas turtas yra jo... 7. Tretysis asmuo notare B. G. praše ieškini atmesti ir... 8. Ieškinys tenkintinas... 9. ... 10. Sandoris yra asmens vidines valios išorine išraiška. Tam, kad galiotu tam... 11. Pagal CK 1.90 straipsni sandoris gali buti teismo tvarka pripažintas... 12. Irodymai civilineje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis... 13. Gincijant dovanojimo sandori svarbu nustatyti dovanojimo motyvus, nes... 14. Atsakovo paaiškinimais nustatyta, kad gincijama dovanojimo sutartimi turtas... 15. Bylos duomenimis negincytinai nustatyta, kad 2009 m. gegužes 25 d. dovanojimo... 16. Taigi, paminetos faktines aplinkybes sudaro pagrinda išvadai, kad ieškove... 17. Aptartu aplinkybiu pagrindu konstatuotina, kad ieškoves reikalavimas... 18. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas 19. Ieškove už ieškinio padavima sumokejo 900 Lt žymini mokesti, o nuo likusios... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 straipsniais, teisejas... 21. Ieškini tenkinti. Pripažinti negaliojancia 2009 m. gegužes 25 d. dovanojimo... 22. Priteisti iš atsakovo R. B., a.k. 23. Priteisti iš atsakovo R. B., a.k. 24. Priteisti iš atsakovo R. B., a.k. 25. Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo gali buti skundžiamas Lietuvos...