Byla 2S-90-510/2010

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ramūno Mitkaus, kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės ir Arvydo Žibo, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A.U. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A.U. ieškinį atsakovams S.B., A.M., trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei, dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo, bei atsakovo S.B. priešieškinį ieškovui A.U., atsakovei A.M., trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo,

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas A.U. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu (ieškinys bylos nagrinėjimo metu buvo tikslinamas), kuriuo prašė nustatyti šalims bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), naudojimosi tvarką pagal ieškovo parengtą planą.

5Atsakovas S.B. pateikė priešieškinį (priešieškinis bylos nagrinėjimo metu buvo tikslinamas), kuriuo prašė nustatyti to pačio žemės sklypo naudojimosi tvarką pagal atsakovo parengtą planą.

6Atsakovas S.B. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti ieškovą neblokuoti pravažiavimo iš atsakovui nuosavybės teise priklausančio garažo, pažymėto plane indeksu 4G1p, adresu ( - ) ir nesiimti jokių kitų priemonių, kurios ribotų atsakovo galimybę patekti į garažą.

7Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi atsakovo S.B. priešieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti uždraudė ieškovui užstatyti pravažiavimą į atsakovui nuosavybės teise priklausantį garažą, plane pažymėtą indeksu 4Glp, unikalus, Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), bei uždraudė kitokiu būdu riboti atsakovo galimybes patekti į garažą. Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovas yra senyvo amžiaus, ieškovas neleidžia jam naudotis garažu, ieškinys bei priešieškinis yra dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo, todėl taikytinos laikinosios apsaugos priemonės.

8Ieškovas A.U. atskiruoju skundu prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atmesti atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovas nurodė, kad atsakovas, prašydamas teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo motyvuoti, nurodyti realią grėsmę, kodėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas. Be to, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones neatitinka procesiniam dokumentui keliamų reikalavimų, nes turi būti nurodomos ne tik aplinkybės, sudarančios pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bet ir įrodymai, pagrindžiantys šių aplinkybių buvimą ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Atsakovas bet kada gali paprašyti automobilį patraukti. Uždraudimas privažiuoti (pastatyti) automobilį bendros dalinės nuosavybės teise priklausančioje dalyje pažeistų ieškovo teises, kadangi arti namų pastatyti automobilį nėra kur.

9Atsakovas S.B. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Atsakovas nurodė, kad su ieškovu nuolat kyla ginčai dėl bendrosios dalinės nuosavybės valdymo. Kol nenustatyta naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarka tarp bendraturčių, ieškovas nuolat užstatinėja ar kitaip blokuoja pravažiavimą į atsakovui priklausantį garažą. Todėl kyla reali grėsmė, kad būsimas teismo sprendimas gali pasunkėti ar tapti neįvykdomu.

10Tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė atskirojo skundo pagrįstumo bei laikinųjų apsaugos priemonių būtinumo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Tretysis asmuo nurodė, kad prevencinių laikinųjų apsaugos priemonių pagrindinis tikslas - užkirsti kelią tolimesniam galimam asmens teisių pažeidimui bei žalos padidėjimui, taip pat naujo teisinio ginčo tarp bylos šalių kilimui. Nagrinėjamoje byloje paskirtos laikinosios apsaugos priemonės taip pat priskirtinos prevencinėms, kurių nustatymu siekiama užkirsti kelią tolimesniam atsakovo teisių pažeidimui.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad bylos šalys yra žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) bendraturčiai. Ieškovui priklauso 709/1813 dalys, atsakovui S.B. – 906/1813 dalys, atsakovei – A.M. – 198/1813 dalys šio žemės sklypo (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 2t., b.l.62). Atsakovui S.B. nuosavybės teise priklauso šiame sklype esantis pastatas – garažas 4G1p, unikalus Nr. ( - ) (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 2t., b.l.82-84).

13Ieškovas atskirajame skunde teigia, kad atsakovas S.B. nenurodė aplinkybių, kurios patvirtintų grėsmę teismo sprendimo įvykdymui, ir nepateikė įrodymų, pagrindžiančių laikinųjų apsaugos priemonių būtinybę. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija šiuos apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

14CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės pagal siekiamą tikslą gali būti skirstomos į galutinio sprendimo įvykdymą užtikrinančias priemones, prevencines priemones bei įrodymus užtikrinančias priemones. Viena iš prevencinių laikinųjų apsaugos priemonių yra CPK 145 straipsnio pirmosios dalies 12 punkte numatyta laikinoji apsaugos priemonė – įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti.

15Pirmosios instancijos teismo taikyta laikinoji apsaugos priemonė – ieškovo įpareigojimas susilaikyti nuo veiksmų, kliudančių atsakovui naudotis garažu – priskirtina prie prevencinių laikinųjų apsaugos priemonių, nes negalėjimas naudotis savo turtu pagal paskirtį daro to turto savininkui žalą. Atsakovas S.B. prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių nurodė, kad ieškovas savo automobiliu ir kitais būdais blokuoja atsakovui išvažiavimą iš garažo. Šioms aplinkybėms patvirtinti atsakovas S.B. pateikė Kauno miesto apylinkės teismui antstolio Virginijaus Kučinsko 2009 m. balandžio 9 d. ir 2009 m. balandžio 15 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus (1t., b.l.29-32, 40-45), iš kurių matyti, kad faktinių aplinkybių konstatavimo metu įvažiavimas į garažą 4G1p buvo užstatytas automobiliu AUDI.

16Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šioje byloje bus nagrinėjami šalių reikalavimai dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo, laiko, jog pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą uždrausi ieškovui imtis veiksmų, kurie galėtų atsakovui S.B. kliudyti įvažiuoti į jam nuosavybės teise priklausantį garažą.

17Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas atmetamas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

19Atskirąjį skundą atmesti.

20Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai