Byla 2-493-743/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal V. D. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant pareiškėjui V. D., jo atstovui advokatui Juozui Šilanskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal V. D. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis iki 1993 m. liepos 1 d. ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikoje.

5Pareiškėjas paaiškino, kad jis 1980 m. buvo Lietuvoje, čia padarė nusikaltimą, už kurį buvo nuteistas laisvės atėmimo bausme. Atlikęs bausmę 1984 m. apsigyveno Lietuvoje ir nuo to laiko nebuvo iš Lietuvos išvykęs, nes nusprendė čia gyventi. Jis gyveno ( - ). 1986 m. buvo nuteistas ir tik 1993 m. spalio 25 d. buvo paleistas atlikęs bausmę. Nuo šio momento jis atvyko į ( - ), kuriame nuolat gyvena G. namuose, padeda jiems ūkio darbuose, verčiasi atsitiktiniais darbais, iš kurių gauna šiek tiek pajamų, be to, pats gamina šluotas, kotus įvairiems įrankiams, kuriuos pardavinėja žmonėms ir gauna šiek tiek pinigų pragyvenimui. Iš šių pajamų parduotuvėse įsigyja drabužių, maisto, rūkalų, taisosi dantis. Šis Lietuvoje gyvenimo faktas jam sukels teisines pasekmes, nes jis įgis teisę gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

6Suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai (b. l. 100). Atsiliepime nurodo pareiškimui neprieštaraujantis (b. l. 35,36).

7Mokėjimo nurodymas patvirtina, kad žyminį mokestį sumokėjo pareiškėjas (b. l. 4). Išrašas ir pažyma patvirtina, kad pareiškėjas nuo 1987 m. rugsėjo 1 d. mokėsi Kapsuko 4-oje profesinėje mokykloje, kurią baigė 1988 m. liepos 1 d. ir įgijo suvirintojo elektra rankiniu būdu antros kvalifikacinės kategorijos, specialybę; nukreiptas darbui į įstaigą OČ 12/3 (b. l. 8,9,26). Nuosprendžiai, nutartys, teistumo pažymos, kaltinamojo apklausos protokolo išrašas ir pažymos patvirtina, kad V. D. nuteistas 1986 m. rugsėjo 23 d. Šalčininkų rajono apylinkės teismo laisvės atėmimo bausme, tardymo ir bylos nagrinėjimo metu gyveno ( - ), dirbo ,, ( - )“ tarybiniame ūkyje statybos brigados darbininku nuo 1984 m. kovo 20 d.(b. l. 39-96). Iš pažymos matyti, kad 1993 m. spalio 25 d. V. D. paleistas iš Marijampolės pataisos darbų kolonijos (b. l. 6). Pareiškėjas charakterizuojamas kaip ramaus būdo, santūrus, kuklus ( - )bendruomenės narys, dirbantis G. ir J. G. ūkyje, kur jam suteiktas ir gyvenamasis plotas (b. l. 13,31). Pažyma patvirtina, kad V. D. gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikos nedeklaruota (b. l. 33). Liudytojai G. K. ir J. G. parodė, kad pareiškėjas gyvena J. G. sodyboje: viename name gyvena J. G. šeima, o kitas namas, esantis toje sodyboje, suteiktas gyventi V. D.. Pareiškėjas pragyvena iš užsidirbtų pinigų, dirba ūkyje, gamina šluotas, kotus įvairiems įrankiams, kuriuos parduoda ir taip pragyvena.

8Užsieniečiai, kurie gyveno Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. liepos 1 d. ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikoje, tačiau duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje nėra įrašyti gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose, privalo teismo tvarka nustatyti juridinį faktą apie gyvenimą Lietuvos Respublikoje iki nurodyto laikotarpio ir kad šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teisme užsienietis privalo įrodyti, kad jis turi teisėtą pragyvenimo šaltinį Lietuvos Respublikoje, moka pajamų ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus mokesčius ar įmokas ir turi gyvenamąją patalpą Lietuvos Respublikoje (Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2 straipsnio 2 dalis). Šio teisinio reglamentavimo kontekste įvertinus anksčiau aptartus įrodymus, pripažintina įrodytu, kad pareiškėjas nuo 1980 m. ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikoje, jis turi gyvenamąją patalpą, t.y. namą ( - ), kurį jam panaudos teisiniais santykiais perdavė naudotis J. G.. Jis turi teisėtas pajamas, nes dirba J. G. ūkyje, be to gamina darbo įrankius, kuriuos realizuodamas taip pat gauna pajamų, kurias išleisdamas Lietuvos Respublikoje, gaudamas gydymo ar teisines paslaugas sumoka netiesioginius mokesčius, įmokas Lietuvos Respublikai. Šių įrodymų kontekste pripažintina, kad pareiškėjas įrodė aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis).

9Pareiškėjas kitokiu būdu negali gauti faktą patvirtinančių dokumentų. Tam, kad galėtų gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, šis juridinis faktas nustatytinas teismine tvarka (CPK 444 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 445 straipsnis).

10Iš pareiškėjo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, - 17,70 Lt, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ( CPK 96 straipsnio 1 dalis).

11Remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 448 str., 576 straipsniais, teisėja

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. D., gimęs ( - ), gyveno Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. liepos 1 d. ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje.

14Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tam, kad pareiškėjas galėtų gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

15Priteisti iš pareiškėjo V. D. 17,70 Lt (septyniolika litų 70 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

16Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas paduodant apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai