Byla 2SP-16258-717/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų UAB „BALTO print“, į.k. 125408740 ir UAB „Media Incognito“, į.k. 30042753 prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

3Pareiškėjai prašymu prašo patvirtinti taikos sutartį.

4Prašyme nurodo, kad pareiškėjai, siekdami taikiai išspręsti kilusį ginčą dėl skolos, abipusių nuolaidų būdu, vadovaujantis CK 6.983- 6.985 str. susitarė sudaryti šią taikos sutartį žemiau nurodytomis sąlygomis ir kreiptis į Kauno apylinkės teismą su prašymu ją patvirtinti.

5Prašymas tenkintinas.

6Pareiškėjai pateikė sudarytą taikos sutartį, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo.

7Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartimi yra išreikšta abiejų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitokių aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama, todėl taikos sutartis, kuri galimai užkirs kelią kilti teisminiams ginčams ateityje, tvirtintina (CPK 42 str. 2 d., 293 str. 5 p., 296 str. 1 d. 2-4 p., CK 6.983 str.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 579-582 str., 100 str., 290 str., 291 str.,

Nutarė

9Pareiškėjų UAB „BALTO print“, į.k. 125408740 ir UAB „Media Incognito“, į.k. 300042753 sudarytą ir pasirašytą taikos sutartį patvirtinti taip:

10„UAB „BALTO print“, įmonės kodas 125408740, adresas Utenos g. 41 A, Vilnius, atstovaujama direktoriaus A. K., toliau vadinama Kreditoriumi, ir UAB „Media Incognito“, įmonės kodas 300042753, adresas Butrimonių g. 9, Kaunas, atstovaujama direktoriaus P. V., toliau vadinamas Skolininku, toliau Kreditorius ir Skolininkas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, remdamosios Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalimi Šalys susitaria prievolinių teisinių santykių pagrindu atsiradusį ginčą tarp Kreditoriaus ir Skolininko dėl skolos sumokėjimo užbaigti taikiai, tokiu būdu užkertant kelią kilti teisminiam ginčui ateityje; Šalys susitaria, XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinta proceso tvarka, prašyti Kauno miesto apylinkės teismo (toliau - Teismas) prašyti patvirtinti sudarytą Taikos sutartį šiomis sąlygomis:

111. „ Skolininkas pripažįsta, kad yra skolingas Kreditoriui:

121.1 82518,56 Eur (aštuoniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai aštuoniolika eurų 56 euro centai) už suteiktas paslaugas pagal PVM sąskaitas-faktūras: 2016-02-19 Nr. BP13252 (mokėjimo diena 2016-05-19, pradelsta 12 d.), 2016-02-23 Nr. BP13285 (mokėjimo dieną 2016-05-23, pradelsta 8 d,), 2016-02-24 Nr. BP13309 (mokėjimo diena 2016-05-24, pradelstą 7d.), 2016-02-29 Nr.l3347 (mokėjimo diena 2016-05-29, pradelsta 2 d.), 2016-03-09 Nr. BP13440, 2016-03-30 Nr. BP13632, 2016-04-18 Nr. BP13750.

131.2. 369,64 Eur (trys šimtai šešiasdešimt devyni eurai 64 euro centai) delspinigių už vėlavimą atsiskaityti, paskaičiuotų remiantis Sutarties Nr. BP/ 239, sudarytos 2011 m. spalio mėn. 06 dieną, pagrindu, paskaičiuotų už pradelstą laikotarpį nuo PVM sąskaitos - faktūros mokėjimo dienos Taikos sutarties sudarymo dienai.

142. Kreditorius tam neprieštarauja, o skolininkas, išvardintą Taikos sutarties 1.1.-1,2, punktuose 82888,20 Eur įsiskolinimą įsipareigoja sumokėti Kreditoriui tokia tvarka ir terminais:

152.1.5000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų) iki 2016-07-22;

162.2.5000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų) iki 2016-07-29;

172.3.55000,00 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai eurų) iki 2016-07-31;

182.4.5000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų) iki 2016-08-05;

192.5.5000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų) iki 2016-08-12;

202.6. 7888,20 Eur (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 20 euro centų) iki 2016-08-19.

213. Skolininkas mokėjimus nurodytus Taikos sutarties 2 punkte vykdo mokėjimo pavedimu į Kreditoriaus atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas. Apmokėjimo diena yra pinigų gavimo į Kreditoriaus sąskaitą diena.

224.Skolininkui dėl savo veiksmų ar neveikimo ilgiau kaip 5 (penkias) dienas uždelsus įvykdyti Taikos sutarties 2 punkte numatytus įsipareigojimus, Kreditorius turi teisę, pranešęs apie tai Skolininkui raštu prieš 3 (tris) dienas, kreiptis į Teismą su pareiškimu išduoti vykdomąjį raštą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš Skolininko.

235.Įvykdžius visus šios Taikos sutarties įsipareigojimus, Šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.

246.Visas bylinėjimosi išlaidas šalys pasilieka sau ir viena kitai jų neatlygina.

257.Šalys konstatuoja, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai Taikos sutarčiai pasirašyti, patvirtinti ir garantuoti, kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.

268.Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

279. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės joms yra žinomos. Šalims yra žinoma, kad įsiteisėjusia teismo nutartimi kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

2810. Taikos sutartis abiejų Šalių perskaityta, suprasta ir atitinkanti Šalių valią, sudaroma trim egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai ir Teismui.“

29Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų UAB „BALTO print“,... 3. Pareiškėjai prašymu prašo patvirtinti taikos sutartį.... 4. Prašyme nurodo, kad pareiškėjai, siekdami taikiai išspręsti kilusį... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Pareiškėjai pateikė sudarytą taikos sutartį, kuria siekiama išvengti... 7. Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartimi yra išreikšta abiejų... 8. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 579-582 str., 100 str., 290... 9. Pareiškėjų UAB „BALTO print“, į.k. 125408740 ir UAB „Media... 10. „UAB „BALTO print“, įmonės kodas 125408740, adresas Utenos g. 41 A,... 11. 1. „ Skolininkas pripažįsta, kad yra skolingas Kreditoriui:... 12. 1.1 82518,56 Eur (aštuoniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai... 13. 1.2. 369,64 Eur (trys šimtai šešiasdešimt devyni eurai 64 euro centai)... 14. 2. Kreditorius tam neprieštarauja, o skolininkas, išvardintą Taikos... 15. 2.1.5000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų) iki 2016-07-22;... 16. 2.2.5000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų) iki 2016-07-29;... 17. 2.3.55000,00 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai eurų) iki 2016-07-31;... 18. 2.4.5000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų) iki 2016-08-05;... 19. 2.5.5000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų) iki 2016-08-12;... 20. 2.6. 7888,20 Eur (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt... 21. 3. Skolininkas mokėjimus nurodytus Taikos sutarties 2 punkte vykdo mokėjimo... 22. 4.Skolininkui dėl savo veiksmų ar neveikimo ilgiau kaip 5 (penkias) dienas... 23. 5.Įvykdžius visus šios Taikos sutarties įsipareigojimus, Šalys jokių... 24. 6.Visas bylinėjimosi išlaidas šalys pasilieka sau ir viena kitai jų... 25. 7.Šalys konstatuoja, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai Taikos... 26. 8.Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.... 27. 9. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme... 28. 10. Taikos sutartis abiejų Šalių perskaityta, suprasta ir atitinkanti... 29. Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos....