Byla AS-469-413-06
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Gintaro Kryževičiaus ir Sigitos Rudėnaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Bugenių agro“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Bugenių agro“ skundą atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42006-08-10 Šiaulių apygardos administraciniame teisme gautas UAB „Bugenių Agro" skundas, kuriuo prašyta panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 13 d. sprendimą „Dėl UAB „Bugenių agro" planuojamos veiklos" Nr. T1-143, sustabdant minėto sprendimo galiojimą iki bus priimtas sprendimas byloje.

5II.

62006-08-16 Šiaulių apygardos administracinio teismo nutartimi pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmestas. 2006-09-21 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi minėta nutartis panaikinta, perduodant pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo išnagrinėti iš naujo. 2006 m. spalio 2 d. nutartimi Šiaulių apygardos administracinis teismas pareiškėjo prašymo dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. T1-143 galiojimo sustabdymo netenkino. Teismas nurodė, jog iš pateikto skundo bei prie jo pridėtų dokumentų matyti, kad skundžiamas sprendimas yra susijęs su UAB „Bugenių agro" veikla tik įsigytame kiaulių komplekse, kita įmonės veikla šiuo sprendimu neribojama. Patenkinus pareiškėjos prašymą ir leidus planuoti UAB „Bugenių agro" ūkinę veiklą, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, kadangi tęsiant ūkinės veiklos planavimo procesą, galimos materialinės išlaidos, pareiškėja patirtų nepagrįstų nuostolių, jeigu jos reikalavimas būtų atmestas kaip nepagrįstas.

7III.

8Pareiškėja kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su atskiruoju skundu, prašydama Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 16 d. nutartį panaikinti ir priimti naują procesinį sprendimą - sustabdyti ginčijamo administracinio akto galiojimą. Pareiškėja sutinka, kad ginčijamu aktu ribojama UAB „Bugenių agro" veikla tik įsigytame kiaulių komplekse, tačiau pažymi, jog ginčijamas aktas yra neišsamus, iš jo turinio neaišku, kokia UAB „Bugenių agro" veikla ribojama. Pareiškėja neturi galimybių supažindinti kiekvieną savo verslo partnerį su skundu bei prie jo esančiais dokumentais, kad įrodytų, jog veikla ribojama tik įsigytame kiaulių komplekse, o be susipažinimo su šiais dokumentais susidaryti teisingos nuomonės apie veiklos apribojimus nėra galimybės. Pareiškėjos teigimu, pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su ginčijamu aktu, skundu bei prie jo esančiais dokumentais, taip pat susidarė neteisingą nuomonę apie bendrovės veiklos apribojimus. Tai patvirtina, jog asmeniui, kuris nėra susipažinęs su bylos medžiaga, iš ginčijamo akto turinio gali susidaryti nuomonė, jog nepritariama bet kokiai UAB „Bugenių agro" veiklai Mažeikių rajone. Pareiškėja teigia, kad ginčijamas aktas daro nepataisomą žalą bendrovės reputacijai, esamiems bei galimiems verslo ryšiams, o ginčijamo akto sustabdymas žalos niekam nepadarytų. Pareiškėjos manymu, teismas nepagrįstai šių aplinkybių neįvertino ir dėl jų nepasisakė, teismo priimtas sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9IV.

10Atskirasis skundas atmestinas. Nors pareiškėja atskirojo skundo pabaigoje prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 16 d. nutartį, iš kitų atskirojo skundo turinio elementų matyti, kad skundžiama 2006 m. spalio 2 d. to paties teismo priimta nutartis, todėl pateiktas skundas nagrinėtinas kaip atskirasis skundas dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 2 d. nutarties. Iš bylos medžiagos (b.l.7,50) matyti, kad pareiškėja 2006-04-07 kreipėsi į Mažeikių rajono savivaldybės administraciją, nurodydama, kad planuoja įsigytame kiaulių komplekse auginti kiaules, ir prašydama pritarti planuojamai veiklai, o Mažeikių rajono savivaldybės taryba pareiškėjos teismui skundžiamu 2006 m. liepos 13 d. sprendimu „Dėl UAB „Bugenių agro" planuojamos veiklos" Nr. T1-143 nusprendė UAB „Bugenių agro" planuojamai ūkinei veiklai nepritarti. Pareiškėjos teigimu, dėl ginčijamo akto neaiškumo bendrovė negali vykdyti jokios veiklos Mažeikių rajone, priimtas aktas klaidina visuomenę ir valdžios institucijas, bendrovė dėl to gali patirti nuostolių. Pažymėtina, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalį teismas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Viena iš tokių galimų priemonių yra ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas (to paties straipsnio 2 dalis). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog skundžiamas sprendimas pagal teismui pateiktą medžiagą yra susijęs tik su planuojama UAB „Bugenių agro" veikla įsigytame kiaulių komplekse, kita įmonės veikla šiuo sprendimu neribojama. Pagrindo konstatuoti, kad dėl skundžiamo sprendimo nesustabdymo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, nėra, galimas netinkamas sprendimo aiškinimas nėra pagrindas sustabdyti skundžiamo sprendimo galiojimą. Šiomis aplinkybėmis pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė patenkinti pareiškėjos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

11Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Bugenių agro“ atskirąjį skundą atmesti, Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 2 d. nutartį paliekant nepakeistą.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai