Byla 2-638-828/2013
Dėl skolos priteisimo iš atsakovo Jono Puriuškio, institucija, teikianti išvadą byloje – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo Jono Puriuškio, institucija, teikianti išvadą byloje – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, ir

Nustatė

2Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo 375,67 Lt skolą už patiektą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą bei vandens pardavimą, bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad su atsakovu 1998-11-06 buvo sudaryta atsiskaitymo už gyventojams patiektą šaltą vandenį ir pašalintas nuotekas sutartis Nr. 7360010. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdo, atsikaito ne kiekvieną kalendorinį mėnesį, nereguliariai deklaruoja suvartotą geriamojo vandens ir nuotekų kiekį. Todėl atsakovui už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo mėn. iki 2012 m. rugsėjo mėn. susidarė 375,67 Lt skola.

3Atsakovas prašo ieškinį atmesti. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad su ieškovu yra atsiskaitęs, ieškovo veiksmai, reikalaujant skolos bei tarp šalių sudaryta sutartis pažeidžia atsakovo kaip vartotojo interesus. Jis 2009 m. liepos 22 d. šią sutartį nutraukė, pranešdamas apie tai ieškovui žodžiu.

4Institucija – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – pateikė išvadą, kurioje nenurodyta, kad ieškovo reikalavimas ar tarp šalių sudaryta sutartis pažeidžia atsakovo kaip vartotojo interesus.

5Civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kadangi ginčas yra dėl nedidelės sumos ir nė viena iš šalių neprašo nagrinėti bylos žodinio proceso tvarka (CPK 441 str.).

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Nustatyta, kad atsakovas yra buto, adresu Aukštaičių g. 84-1, Panevėžys, savininkas (b.l. 108-109). 1998-11-06 šalys sudarė atsiskaitymo už gyventojams patiektą šaltą vandenį ir pašalintas nuotekas sutartį Nr. 7360010, pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti šaltą vandenį, pašalinti nuotekas, o atsakovas įsipareigojo už tai sumokėti (b.l. 32). Minėtos sutarties 5 punkte šalys aptarė, kad atsakovas atsiskaito už sunaudotą vandenį ir pašalintas nuotekas, remiantis bute esančio skaitiklio rodmenimis. Pagal sutarties 2.5 p. atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už suvartotą šaltą vandenį ir nuotekų šalinimą bei valymą per 30 dienų po ataskaitinio mėnesio pasibaigimo.

8Ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas tinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal sutartį, tačiau atsakovas jų nevykdė, už patiektą geriamą vandenį ir nuotekų tvarkymą bei pardavimą laikotarpyje nuo 2009 m. rugsėjo mėn. iki 2012 m. rugsėjo mėn. liko skolingas ieškovui 375,67 Lt (b.l. 44-47). Atsakovas nepateikė įrodymų, kad šią skolą sumokėjo. Duomenų apie tai, kad tarp šalių sudaryta sutartis pažeidžia atsakovo kaip vartotojo interesus, byloje nėra.

9Atsakovo argumentas, kad jis 2009 m. liepos 22 d. žodžiu nutraukė 1998-11-06 atsiskaitymo už gyventojams patiektą šaltą vandenį ir pašalintas nuotekas sutartį, yra atmetamas. CK 6.390 str. 1 d. nurodyta, kad abonementas, kai pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį jis yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją buitinėms reikmėms, turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai apie tai pranešdamas energijos tiekimo įmonei, jeigu yra visiškai sumokėjęs už sunaudotą energiją. Daugiabučiame name gyvenantis vartotojas šią teisę gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu toks sutarties nutraukimas nepadarys žalos kitų to namo butų gyventojams. Be to 1998-11-06 sutarties 13 p. šalys susitarė, kad sutartis gali būti nutraukta vienos iš šalių reikalavimu arba pažeidus sutarties sąlygas ir įsipareigojimus, įspėjus raštu kitą šalį ne vėliau kaip prieš 10 dienų. Duomenų, kad atsakovas įvykdė nurodytus įstatymo ir sutarties reikalavimus byloje nėra. Todėl konstatuojama, kad 1998-11-06 atsiskaitymo už gyventojams patiektą šaltą vandenį ir pašalintas nuotekas sutartis yra galiojanti ir ji turi būti vykdoma pagal joje ir įstatymuose nustatytus reikalavimus.

10Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200 str.). Atsakovas savo prievolių ieškovui nevykdė, todėl ieškovo reikalavimas tenkinamas.

11Ieškinį patenkinus visiškai, visos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš atsakovo (CPK 93 str.).

12Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270, 441 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo Jono Puriuškio, asmens kodas 34112251028, 375,67 Lt (trijų šimtų septyniasdešimt penkių litų 67 centų) skolą, 72 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminį mokestį - ieškovo UAB „Aukštaitijos vandenys“, į.k. 147104754, naudai.

15Priteisti iš atsakovo Jono Puriuškio, asmens kodas 34112251028, 10 Lt (dešimt litų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

16Sprendimo kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

17Sprendimą per trisdešimt dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai