Byla 1A-434-174-2008

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Daliaus Jocio, teisėjų Violetos Miliuvienės, Valentino Janonio, sekretoriaujant Jolantai Kližentytei, dalyvaujant prokurorui Edvardui Staponkui, gynėjui Eugenijui Paročkai, nukentėjusiajam Z. Ž., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. A. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-09-15 nuosprendžio, kuriuo A. A. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 180 straipsnio 1 dalį dvejų metų laisvės atėmimo bausme.

2Remiantis BK 75 straipsniu paskirtos bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, įpareigojant be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Nuosprendžiui įsiteisėjus, A. A. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje – nuspręsta panaikinti. Priteista iš A. A. 100 litų nukentėjusiojo Z. Ž. naudai.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4A. A. nuteistas už tai, kad jis, panaudodamas fizinį smurtą, pagrobė svetimą turtą, tai yra jis 2007 m. birželio 14 d., apie 20.00 val., Klaipėdos mieste, Liepojos gatvėje esančioje autobusų stotelėje, ties Vasaros koncertų estrada, veikdamas kartu su asmeniu, dėl kurio tyrimas išskirtas, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, priėjęs prie autobusų stotelėje sėdinčio Z. Ž., sudavė jam vieną smūgį kumščiu į nosį, o šiam nuo smūgio nukritus nuo suoliuko, du kartus kumščiu sudavė į galvą, tokiu būdu atimdamas galimybę Z. Ž. priešintis, o tuo tarpu kartu buvęs asmuo iš nukentėjusiojo kelnių galinės kišenės ištraukė ir pagrobė 50 litų vertės piniginę su joje buvusiais 50 litų, Z. Ž. vardu išduotu traktorininko pažymėjimu, socialinio draudimo pažymėjimu, darbo pažymėjimu, Vilniaus banko mokėjimo kortele. Iš viso pagrobė Z. Ž. priklausančio turto už 100 litų. Apeliaciniame skunde Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas V. A. prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nuosprendį:

51. Pripažinti A. A. apsvaigimą nuo alkoholio jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe.

6Apeliantas nurodo, kad apylinkės teismas neatsižvelgė į tai, kad nuteistasis A. A. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek ir teismo posėdžio metu patvirtino, kad plėšimą padarė būdamas girtas, tačiau apylinkės teismas į tai neatsižvelgė ir šios aplinkybės be pagrindo nenustatė kaip jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės.

72. Panaikinti A. A. BK 75 straipsnio taikymą.

8Prokuroras teigia, kad apylinkės teismas, nustatęs BK 75 straipsnio taikymo sąlygas, bausmės vykdymo atidėjimą taikė formaliai, neįvertindamas padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnio ir neatsižvelgdamas į tai, kad A. A. plėšimą padarė nepraėjus net dviem mėnesiams po svetimo turto vagystės, už kurią dar teismo nebuvo nuteistas. Tai rodo, kad jo daromi nusikaltimai sunkėja, todėl nėra pagrindo manyti, kad A. A. ateityje nedarys naujų nusikaltimų. Teismas netinkamai nusprendė, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Apeliantas mano, kad bausmės tikslai būtų optimaliai pasiekti A. A. paskyrus realią laisvės atėmimo bausmę.

93. Vadovaujantis BK 63 straipsnio l dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti apėmimo būdu su 2007-10-05 nuosprendžiu paskirta bausme, į bausmės laiką įskaityti A. A. pagal ankstesnį nuosprendį visiškai atliktą šešių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, taikant BK 65 straipsnio taisykles. Galutinę bausmę paskirti laisvės atėmimą dvejiems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

10Nurodo, kad tais atvejais, kai priėmus nuosprendį nustatoma, jog asmuo iki nuosprendžio pirmoje byloje priėmimo dar yra padaręs vieną ar kelias nusikalstamas veikas, teismas paskirtą bausmę subendrina su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme. Kai bausmė, paskirta nauju nuosprendžiu, bendrinama su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme, bausmės bendrinamos apėmimo, dalinio sudėjimo ar visiško sudėjimo būdais, į bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal ankstesnį nuosprendį. Skundžiamu nuosprendžiu A. A. nuteistas už apysunkį nusikaltimą, o 2007-10-05 nuosprendžiu – už baudžiamąjį nusižengimą. Remiantis BK 63 straipsnio l dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi apylinkės teismas 2008-09-15 nuosprendžiu paskirtą bausmę pagal BK 180 straipsnio 1 dalį turėjo subendrinti apėmimo būdu su 2007-10-05 nuosprendžiu paskirta bausme pagal BK 178 straipsnio 4 dalį, nes padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal savo pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims, bei remiantis BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b) papunkčiu į bausmės laiką įskaityti A. A. visiškai pagal ankstesnį nuosprendį atliktą bausmę.

11Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

12Prokuroras prašo apeliacinį skundą tenkinti.

13Nuteistojo gynėjas prašo apeliacinį skundą atmesti.

14Prokuroro apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

15Pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 328 straipsnio 1 punktas).

16Pagal baudžiamąjį įstatymą nusikaltimo padarymas girto asmens teismo pripažįstamas atsakomybę sunkinančia aplinkybe tais atvejais, kai girtumas turėjo įtakos nusikaltimui padaryti. Teismas, priklausomai nuo nusikaltimo pobūdžio, girtumo gali nepripažinti atsakomybę sunkinančia aplinkybe, jei girtumas neturėjo įtakos nusikaltimui padaryti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1999 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 23 dvidešimt septintas punktas). Būsenos po išgertuvių įtaka nusikalstamai veikai padaryti yra vertinimo dalykas. Iš bylos aplinkybių matyti, kad A. A. nusikaltimo padarymo dieną vartojo alkoholinius gėrimus, tačiau nenustatyta, kad alkoholio vartojimas dienos metu – apie 14.00 val. – turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui tos pačios dienos vakare – apie 20.00 val. Nors nėra pagrindo išvadai, kad A. A. įvykio metu buvo visiškai išsiblaivęs, tačiau taip pat nėra duomenų, jog A. A. būsena po išgertuvių turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Pirmosios instancijos teismas padarė tinkamą išvadą nepripažindamas kaltinamojo girtumo jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe, nes byloje nėra objektyvių duomenų, jog nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio, ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Prokuroro apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, kad A. A. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu neneigė, kad plėšimą padarė būdamas neblaivus, negali būti pagrindu pripažinti, kad A. A. būsena po išgertuvių turėjo įtakos jo nusikalstamam elgesiui, todėl tai nepripažintina jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe. Kolegijos nuomone, šis prokuroro apeliacinio skundo argumentas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

17Apelianto argumentai, kad remiantis BK 63 straipsniu nebuvo subendrinta bausmė su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-10-05 nuosprendžiu, neįskaityta laisvės apribojimo bausmė pagal ankstesnį Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-10-05 nuosprendį, pagrįsti, todėl pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 328 straipsnio 1 punktas).

18Pagal BK 63 straipsnio 9 dalį tais atvejais, kai po nuosprendžio priėmimo nustatoma, kad asmuo iki nuosprendžio pirmojoje byloje priėmimo dar padarė kitą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, teismas paskirtą bausmę subendrina su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme. Šiuo atveju į bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal ankstesnį nuosprendį. BK 63 straipsnio 5 dalis reglamentuoja atvejus, kada imperatyviai taikomas bausmių apėmimo būdas. Vienas iš tokių atvejų yra tada, kai padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pavojingumu ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal BK 10 straipsnį, 11 straipsnį, 12 straipsnį.

19Skundžiamu nuosprendžiu A. A. nebuvo subendrinta bausmė su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-10-05 nuosprendžiu paskirta bausme. Šiuo nuosprendžiu A. A. nuteistas už nusikaltimą, padarytą 2007 m. birželio 14 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-10-05 nuosprendžiu jis nuteistas pagal 178 straipsnio 4 dalį už baudžiamąjį nusižengimą, padarytą 2007 m. balandžio 22 d. Tai reiškia, kad skundžiamu nuosprendžiu nusikaltimas padarytas iki nuosprendžio pirmojoje byloje priėmimo. Apylinkės teismas nesubendrino šių apylinkės teismo nuosprendžių, atitinkamai nebuvo įskaityta atlikta bausmė pagal ankstesnį Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-10-05 nuosprendį. Todėl ši prokuroro apeliacinio skundo dalis tenkintina ir remiantis BK 63 straipsnio l dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, A. A. paskirta bausmė bendrintina apėmimo būdu su 2007-10-05 nuosprendžiu paskirta bausme, griežtesne bausme apimant švelnesnę, nekeičiant nuteistajam paskirtos dvejų metų laisvės atėmimo bausmės. Bausmės bendrintinos bausmių apėmimo būdu, kadangi A. A. padarytos nusikalstamos veikos, už kurias jis nuteistas skundžiamu nuosprendžiu už apysunkį nusikaltimą (BK 11 straipsnio 4 dalis) pagal BK 180 straipsnio 1 dalį ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-10-05 nuosprendžiu – už baudžiamąjį nusižengimą (BK 12 straipsnis) pagal BK 178 straipsnio 4 dalį, labai skiriasi pavojingumu ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims. Subendrinus bausmes, remiantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b) papunkčiu į bausmės laiką įskaitytina A. A. pagal ankstesnį nuosprendį visiškai atlikta šešių mėnesių laisvės apribojimo bausmė.

20Apeliacijos teismo posėdyje teismui buvo pateiktas dokumentas įrodantis, kad nuteistasis visiškai atlygino nukentėjusiajam padarytą žalą. Nukentėjusysis tai patvirtino ir nurodė, kad jokių pretenzijų nuteistajam neturi. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas tokių duomenų neturėjo. BK 59 straipsnis nustato atsakomybę lengvinančias aplinkybes. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė – kai kaltininkas savo noru atlygino padarytą žalą. Ši įstatymo norma yra imperatyvi, todėl kolegija nustato A. A. atsakomybę lengvinančią aplinkybę tai, kad jis savo noru atlygino nukentėjusiajam padarytą žalą. Todėl teismo nuosprendis taip pat keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo (BPK 328 straipsnio 1 punktas). Tačiau ir nustačius kaltininko atsakomybę lengvinančią aplinkybę kolegija nemano esant pagrindui švelninti nuteistajam paskirtą laisvės atėmimo bausmę, nes ji atitinka BK 54 straipsnio reikalavimus. Jam paskirta mažesnė bausmė, nei numatytas BK 180 straipsnio 1 dalyje sankcijos vidurkis. Apeliantas teigia, kad A. A. paskirtos bausmės vykdymas nepagrįstai atidėtas, tai yra BK 75 straipsnis pritaikytas netinkamai, todėl A. A. priimtą nuosprendį prašo pakeisti BPK 328 straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu, t. y. dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo – BK 75 straipsnio taikymo. Bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas ir pagrindus nustato BK 75 straipsnis. Šio Baudžiamojo kodekso straipsnio taikymo klausimas gali būti sprendžiamas tada, kai asmuo nuteistas laisvės atėmimu už vieną ar kelis nesunkius ir (ar) apysunkius tyčinius nusikaltimus ne daugiau kaip trejiems metams arba ne daugiau kaip šešeriems metams už padarytą nusikaltimą (nusikaltimus). dėl neatsargumo Kartu teismas turi nuspręsti, kad nagrinėjamoje byloje yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Nagrinėjamoje byloje prokuroro apeliacinis skundas, paduotas dėl A. A. netinkamai pritaikyto BK 75 straipsnio, motyvuojamas tuo, kad A. A. padarė plėšimą praėjus mažiau negu dviem mėnesiams po svetimo turto vagystės, tai rodo, kad jo daromi nusikaltimai sunkėja, todėl nėra pagrindo manyti, kad bausmės vykdymo atidėjimas jam pritaikytas pagrįstai, nes nėra pakankamo pagrindo manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Pirmosios instancijos teismas A. A. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėjo esant BK 75 straipsnio 1 dalyje numatytoms sąlygoms bei padaręs išvadą, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Svarstydamas bausmės vykdymo atidėjimo klausimą ir spręsdamas, ar bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, teismas turi įvertinti tiek nusikaltimo pavojingumo laipsnį, jo padarymo aplinkybes, tiek kaltininko asmenybę. Apylinkės teismas įvertino, kad A. A. šioje byloje padarė apysunkį nusikaltimą, kad byloje nėra jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, atsižvelgė į nuteistojo asmenybę, kad jis gailisi padaręs nusikalstamą veiką, atsiprašė nukentėjusiojo, nors anksčiau ir buvo teistas, tačiau iki nusikaltimo, už kurį nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, padarymo momento teistumas jam buvo išnykęs. Įvertinęs minėtas aplinkybes pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad šioje byloje bausmės tikslai A. A. bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, galėjusių turėti įtakos tinkamo BK 75 straipsnio pritaikymui, pirmosios instancijos teismas nepadarė, kad tokių pažeidimų buvo padaryta, nenurodė ir prokuroras. Svarbu pažymėti ir tai, kad BK 75 straipsnis nereikalauja, kad asmuo būtų teisiamas pirmą kartą. Kaip minėta, A. A. anksčiau buvo teistas, tačiau iki nusikaltimo, už kurį nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, padarymo momento teistumas jam buvo išnykęs. Nors A. A. padarė plėšimą praėjus mažiau negu dviem mėnesiams po svetimo turto vagystės, tačiau vien ši prokuroro skunde nurodyta aplinkybė nėra pagrindas nagrinėjamoje byloje naikinti A. A. paskirtos laisvės atėmimo bausmės atidėjimą. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra motyvuotas, apelianto nurodytos aplinkybės nėra tos, kurių teismas netyrė ar neanalizavo, visos jos nuosprendyje yra įvertintos. Apeliacinės instancijos teismas tas pačias aplinkybes vertinti kitaip neturi teisinio pagrindo, be to nustatyta, kad šiuo metu nuteistasis savo noru atlygino nusikaltimu padarytą žalą, nukentėjusysis jam jokių pretenzijų neturi, todėl konstatuotina, kad keisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį panaikinant BK 75 straipsnio taikymą, tai yra A. A. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą, nėra teisinio pagrindo.

21Bylą nagrinėdamas apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, bei patikrina, ar nėra padaryta esminių BPK pažeidimų (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

22Kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. A. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-09-15 nuosprendį pakeisti. Nustatyti A. A. atsakomybę lengvinančią aplinkybę tai, kad jis savo noru atlygino nusikaltimu padarytą žalą.

24Vadovaujantis BK 63 straipsnio l dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b) papunkčiu A. A. pagal BK 180 straipsnio 1 dalį paskirtą dvejų metų laisvės atėmimo bausmę subendrinti bausmių apėmimo būdu su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-10-05 nuosprendžiu paskirta bausme, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir nustatyti galutinę dvejų metų laisvės atėmimo bausmę.

25Remiantis BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b) papunkčiu, į bausmės laiką įskaityti A. A. pagal 2007-10-05 nuosprendį visiškai atliktą 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę nustatant, jog dvi laisvės apribojimo dienos prilyginamos vienai laisvės atėmimo dienai.

26A. A. palikti BK 75 straipsnio taikymą.

27Panaikinti nuosprendžio dalį, kurioje iš A. A. nukentėjusiajam Z. Ž. priteista 100 Lt nusikaltimu padaryta žala, nustatant, kad žala atlyginta ir civilinį procesą nutraukti.

28Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Remiantis BK 75 straipsniu paskirtos bausmės vykdymas atidėtas vieneriems... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. A. A. nuteistas už tai, kad jis, panaudodamas fizinį smurtą, pagrobė... 5. 1. Pripažinti A. A. apsvaigimą nuo alkoholio jo atsakomybę sunkinančia... 6. Apeliantas nurodo, kad apylinkės teismas neatsižvelgė į tai, kad... 7. 2. Panaikinti A. A. BK 75 straipsnio taikymą.... 8. Prokuroras teigia, kad apylinkės teismas, nustatęs BK 75 straipsnio taikymo... 9. 3. Vadovaujantis BK 63 straipsnio l dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi,... 10. Nurodo, kad tais atvejais, kai priėmus nuosprendį nustatoma, jog asmuo iki... 11. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 12. Prokuroras prašo apeliacinį skundą tenkinti.... 13. Nuteistojo gynėjas prašo apeliacinį skundą atmesti.... 14. Prokuroro apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo... 16. Pagal baudžiamąjį įstatymą nusikaltimo padarymas girto asmens teismo... 17. Apelianto argumentai, kad remiantis BK 63 straipsniu nebuvo subendrinta bausmė... 18. Pagal BK 63 straipsnio 9 dalį tais atvejais, kai po nuosprendžio priėmimo... 19. Skundžiamu nuosprendžiu A. A. nebuvo subendrinta bausmė su Klaipėdos miesto... 20. Apeliacijos teismo posėdyje teismui buvo pateiktas dokumentas įrodantis, kad... 21. Bylą nagrinėdamas apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas... 22. Kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1... 23. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V.... 24. Vadovaujantis BK 63 straipsnio l dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, 65 straipsnio 1... 25. Remiantis BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b) papunkčiu, į bausmės laiką... 26. A. A. palikti BK 75 straipsnio taikymą.... 27. Panaikinti nuosprendžio dalį, kurioje iš A. A. nukentėjusiajam Z. Ž.... 28. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....