Byla 2-1454-228/2008

1Procesinio sprendimo kategorija

2113.1.; 116.1.; 128.2.

3Utena

4Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Sandrai Pečionienei, dalyvaujant pareiškėjui A. S., suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, viešame teismo posėdyje išnagrinėjus civilinę bylą pagal pareiškėjo A. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

5Pareiškėjas A. S. prašė valstybinės socialinės netekto darbingumo pensijos apskaičiavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 1963 m. rugsėjo 14 d. kolūkiečio darbo knygelė Nr. 510, 1973 m. gruodžio 13 d. kolūkiečio darbo knygelė, asmeninės sąskaitos Nr. 510 išrašas, 2007 m. spalio 17 d. Anykščių savivaldybės archyvo raštas Nr. 2261 ir prie jo pridėtas asmeninės sąskaitos Nr. 169 išrašas, 2008 m. sausio 29 d. Utenos apskrities archyvo raštas Nr. N4-235, 2008 m. liepos 10 d. Panevėžio apskrities archyvo raštas Nr. D8-898 priklauso pareiškėjui A. S., kurio pavardė S., nurodyta šiuose dokumentuose nesutampa su pavarde S., nurodyta ( - ) Kupiškio valsčiaus Kupiškio rajono CBAĮ biuro išduotame gimimo liudijime, įrašo Nr. 7.

6Šį juridinę reikšmę turintį faktą prašo nustatyti valstybinės socialinės netekto darbingumo pensijos apskaičiavimui.

7Pareiškėjas nurodė, kad VSDFV Utenos skyrius atsisakė apskaičiuoti pensiją, kadangi pateiktuose dokumentuose neatitinka pavardė.

8Pareiškėjas nurodė, kad jo pavardė S., tačiau dokumentuose, kurie patvirtina jo darbo stažą nuo 1963 metų, nurodyta pavardė S.

9Suinteresuotas asmuo VSDFV Utenos skyrius posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta, 2008-09-16 pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog neprieštarauja prašomo fakto nustatymui.

10Pareiškėjo prašymas tenkintinas.

11Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas S. A. gimė ( - ), tėvo vardas – A. (15 b.l.), pareiškėjo pateiktuose dokumentuose: kariniame biliete (13-14 b.l.), santuokos liudijime (15 b.l.), gimimo liudijime (15 b.l.), pateiktuose asmens įvertinimo raštuose (18, 19 b.l.) pareiškėjo pavardė nurodyta – S., asmeninės sąskaitos Nr.510 ir Nr.169 (8, 10 b.l.) nuorašuose, taip pat 2008-07-10 Panevėžio apskrities archyvo pažymoje Nr.D8-898 (11 b.l.), 2008-01-29 Utenos apskrities archyvo pažymoje Nr.N4-235 (12 b.l.), 1963m. rugsėjo 14d. ir 1973m. gruodžio 13d. kolūkiečio darbo knygelėse (16 b.l.) nurodyta pavardė - S. Iš VSDFV Utenos skyriaus 2008-08-16 rašto Nr.(7.4) R3-4172 (7 b.l.) matyti, kad VSDFV Utenos skyrius pareiškėjui negali užskaityti darbo stažo iki 1983m. liepos 11d, kadangi pateiktuose dokumentuose nesutampa pavardė.

12Liudytojai O. S. ir A. S. parodė, kad pareiškėjo pavardė S., jo tėvo vardas A., motinos – V., motinos mergautinė pavardė M. Liudytojai taip pat parodė, kad jie kartu su pareiškėju dirbo Kupiškio rajono ( - ) kolūkyje, kur pareiškėjas iki tarnybos armijoje ir po tarnybos armijoje dirbo traktorininku, o vėliau jie pasikvietė pareiškėją dirbti į Anykščių rajono kolūkį ( - ), o vėliau pareiškėjas dar sovietiniais laikais atvyko gyventi į Uteną.

13Pagal LR CPK 444str. 1d. nuostatas teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, pagal to paties straipsnio 2d. nuostatas teismas nagrinėja bylas dėl fakto, kad teisę nustatantys dokumentai, išskyrus dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę, ir civilinės metrikacijos įstaigų išduodamus liudijimus, priklauso asmeniui, kurio vardas, pavardė ar tėvo vardas, nurodyti dokumente, nesutampa su to asmens dokumente, patvirtinančiame jo tapatybę, ar gimimo liudijime nurodytais vardu, pavarde ar tėvo vardu, nustatymo, o pagal 445 str. teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų.

14Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjo pavardė jo pateiktuose darbo stažą patvirtinančiuose dokumentuose nurodyta – S., o jo pavardė gimimo liudijime ir kituosae pateiktuose dokumentuose – S., suinteresuotas asmuo VSDFV Utenos skyrius pranešė pareiškėjui, kad skiriant valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją, negali užskaityti darbo stažo iki 1983m. liepos 11d., nes pateituose dokumentuose nesutampa pavardė.

15Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, liudytojų parodymai ir pareiškėjo pateiktų rašytinių įrodymų duomenys neprieštarauja vieni kitiems, nurodyti faktai apie pareiškėjo darbo laiką, darbo vietas ir atliekamą darbą sutampa, todėl nustatytinas pareiškėjo prašomas juridinę reikšmę turintis faktas, kad 1963 m. rugsėjo 14 d. kolūkiečio darbo knygelė Nr. 510, 1973 m. gruodžio 13 d. kolūkiečio darbo knygelė, 2007 m. spalio 17 d. Anykščių savivaldybės archyvo raštas Nr. 2261 ir prie jo pridėtas asmeninės sąskaitos Nr. 169, asmeninės sąskaitos Nr. 510 išrašas, 2008 m. sausio 29 d. Utenos apskrities archyvo raštas Nr. N4-235, 2008 m. liepos 10 d. Panevėžio apskrities archyvo raštas Nr. D8-898 priklauso pareiškėjui A. S., kurio pavardė S., nurodyta šiuose dokumentuose, nesutampa su pavarde S., nurodyta Kupiškio valsčiaus Kupiškio rajono CBAĮ biuro ( - ) išduotame gimimo liudijime įrašytame ( - ) gimimo įraše Nr.7.

16Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo senatvės pensijos apskaičiavimo tikslu.

17Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 268, 270, 448 straipsniais, teismas,

Nutarė

18Pareiškėjo prašymą patenkinti.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 1963 m. rugsėjo 14 d. kolūkiečio darbo knygelė Nr. 510, 1973 m. gruodžio 13 d. kolūkiečio darbo knygelė, 2007 m. spalio 17 d. Anykščių savivaldybės archyvo raštas Nr. 2261 ir prie jo pridėtas asmeninės sąskaitos Nr. 169, asmeninės sąskaitos Nr. 510 išrašas, 2008 m. sausio 29 d. Utenos apskrities archyvo raštas Nr. N4-235, 2008 m. liepos 10 d. Panevėžio apskrities archyvo raštas Nr. D8-898 priklauso pareiškėjui A. S., kurio pavardė S., nurodyta šiuose dokumentuose, nesutampa su pavarde S., nurodyta Kupiškio valsčiaus Kupiškio rajono CBAĮ biuro ( - ) išduotame gimimo liudijime įrašytame ( - ) gimimo įraše Nr.7.

20Juridinę reikšmę turinį faktą nustatyti valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo senatvės pensijos apskaičiavimo tikslu.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai