Byla 2-1728-979/2015
Dėl baudos skyrimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“, Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės Angelės Kvaraciejienės pareiškimą dėl baudos skyrimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“, Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2Antstolė Angelė Kvaraciejienė pareiškimu kreipėsi į teismą su prašymu skirti baudą juridinio asmens UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ vadovui J. I. Nurodė, kad jis vykdomojoje byloje Nr. 0133/14/02136 nevykdo 2015 m. vasario 19 d. antstolės patvarkymo Nr. S-15005746 dėl kasos knygos bei informacijos apie UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ priklausantį ir turimą turtą, turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, pateikimo.

3Pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, antstolio pareiškimas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.).

4Pareiškimas tenkintinas.

5Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose (CPK 645 str. 1 d.). Už nurodytų reikalavimų neįvykdymą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių jo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų dydžio bauda arba nubausti areštu iki trisdešimties parų (CPK 645 str. 3 d.).

6Teismui pateiktas antstolės pareiškimas, medžiaga patvirtina, kad antstolė Angelė Kvaraciejienė vykdo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą Nr. (23.31-08)-320A-53062 dėl 497,94 Eur (1 719,29 Lt) skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“, j. a. k. 210778090, išieškotojo Lietuvos Respublikos valstybės naudai. Antstolė vykdomojoje byloje Nr. 0133/14/02136 2015 m. vasario 19 d. surašė reikalavimą Nr. S-15005746 UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ vadovui J. I. iki 2015 m. vasario 27 d. pateikti antstolei informaciją apie jam priklausantį ir turimą turtą, turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, kasos knygą. Antstolės reikalavimas skolininkui įteiktas 2015 m. vasario 24 d., tačiau duomenų, kad UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ įvykdė antstolės reikalavimą, byloje nėra.

7Įstatymas numato, kad jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas (CPK 645 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ vadovas nuo 1997 m. gegužės 23 d. yra J. I., asmens kodas ( - ) (b. l. 5). Juridinio asmens vadovas privalo užtikrinti, kad jo vadovaujamoje įmonėje tinkamai ir laiku būtų vykdomi antstolės patvarkymai bei vykdomieji dokumentai. Duomenų, kad J. I. ėmėsi kokių nors veiksmų, pats vykdydamas antstolio reikalavimą arba pavesdamas jį vykdyti pavaldžiam asmeniui, nėra. Byloje taip pat nėra duomenų apie tai, kad jis informavo antstolę apie aplinkybes, dėl kurių objektyviai negalėjo laiku įvykdyti antstolės reikalavimo.

8Įvertinus nustatytas nurodytas aplinkybes yra pagrindas spręsti, kad suinteresuoto asmens UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“ vadovas J. I., be svarbių priežasčių nevykdydamas antstolės reikalavimo, neveikimu apsunkino vykdomojo dokumento įvykdymą, tuo pažeidė CPK normas, reglamentuojančias vykdymo procesą, todėl antstolės prašymas yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Atsižvelgiant į išieškojimo ir reikalavimo neįvykdymo trukmę, į tai, kad antstolės teisėti įpareigojimai nėra sudėtingi, neapsunkinantys nei juridinio asmens, nei vadovo veiklos, nereikalauja didesnių fizinių ar finansinių sąnaudų, į tai, suinteresuotas asmuo už antstolio reikalavimų nevykdymą baudžiamas pirmą kartą, siekiant užtikrinti antstolio teisėtų reikalavimų privalomumą ir teismo sprendimo įvykdymą, yra pagrindas skirti baudą (CPK 645 str. 3 d., 585 str. 3 d.). Teismo vertinimu, vienkartinė 30 eurų dydžio bauda atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus bei prevencinius baudos tikslus (CPK 3 str. 1 d., 178 str., 185 str.).

10Pažymėtina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 585 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsniu, 593 straipsniu, 645 straipsniu,

Nutarė

12Tenkinti antstolės Angelės Kvaraciejienės pareiškimą.

13Skirti UAB „Petrolinvest Mockavos perpyla“, j. a. k. 210778090, vadovui J. I., asmens kodas ( - ), 30,00 Eur (trisdešimties eurų) baudą už antstolės Angelės Kvaraciejienės reikalavimo pateikti kasos knygą ir duomenis apie skolininkui priklausantį ir turimą turtą, turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, nevykdymą.

14Bauda sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 6800. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pateikti Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinei (206 kab.).

15Nutarčiai įsiteisėjus, antstolei A. Kvaraciejienei grąžinti vykdomąją bylą Nr. 0133/14/02136.

16Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai