Byla I-7841-629/2015
Dėl šio rašto teisėtumo ir pagrįstumo tyrimas būtų susijęs su teisėjų procesinės veiklos sprendžiant bylas tyrimu, o tai, kaip minėta, pagal ABTĮ 16 str. 2 d. nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė, susipažinusi su pareiškėjo V. J. skundu,

Nustatė

2V. J. (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m. kovo 17 d. išsiuntė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir atsakovas, LAT) 2015 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. (1.15)5T-77 ir įpareigoti atsakovą pareiškėjo 2015 m. vasario 8 d. prašymą nagrinėti iš naujo ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti jame prašomą informaciją.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Kaip matyti iš pareiškėjo skundo ir jo priedų, skundžiamu LAT raštu pareiškėjui buvo atsakyta į jo 2015 m. vasario 8 d. prašymą į civilinę bylą Nr. 2-758-528/2015 ir asmeniškai pareiškėjui: 1) pateikti LAT teismo posėdžių bei kitų procesinių veiksmų civilinėje byloje Nr. 2-758-528/2015 garso įrašus; 2) pranešti LAT teisėjų atrankos kolegijų sudėčių civilinėje byloje Nr. 2-758-528/2015 keitimo teisinį pagrindą, tikslus; 3) pranešti, kokiu teisiniu pagrindu ir tikslu LAT teisėjas S. G. dalyvavo ir LAT teisėjų atrankos kolegijoje, nagrinėjo bylą ir buvo nuolat keičiami LAT atrankos kolegijų nariai; 4) pranešti, kurioje srityje, nuo kada specializuojasi LAT teisėjai S. G., J. J., E. L.; 5) pranešti, kurios Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 346 str. dalies pagrindu LAT 2014 m. sausio 8 d. teisėjų kolegija nustatė, kad kasacinis G. ir Ž. V. skundas atitinka kasacinio skundo reikalavimus.

5Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 16 str. 2 d. administracinių teismų kompetencijai, be kita ko, nepriskiriama tirti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų veiklos. Šis administracinių teismų kompetencijos ribojimas reiškia, kad draudžiama kištis į teisingumo vykdymą, daryti teisėjui, nagrinėjančiam tam tikrą ginčą, kokį nors poveikį ar vertinti teismų darbą nagrinėjant bylas. Įgyvendinti savo konstitucinę paskirtį ir funkciją vykdyti teisingumą teismas gali tik būdamas savarankiškas, kai jam nedaroma jokia, tiesioginė ar netiesioginė, įtaka.

6Įvertinęs pareiškėjo 2015 m. vasario 8 d. prašymo reikalavimų pobūdį bei tai, kad kaip nurodyta ir pačiame prašyme, jis pateikiamas į civilinę bylą Nr. 2-758-528/2014 (teisminio proceso Nr. 2-21-3-00189-2012-1), teismas daro išvadą, jog skundžiamas LAT 2015 m. vasario 17 d. raštas Nr. (1.15)5T-77, kuris, be kita ko, yra informacinio pobūdžio, yra susijęs su LAT nagrinėta byla, todėl šio rašto teisėtumo ir pagrįstumo tyrimas būtų susijęs su teisėjų procesinės veiklos sprendžiant bylas tyrimu, o tai, kaip minėta, pagal ABTĮ 16 str. 2 d. nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.

7Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., 105–106 str., 149 str.,

Nutarė

9Atsisakyti priimti pareiškėjo V. J. skundą.

10Įsiteisėjus nutarčiai žyminį mokestį grąžinti pareiškėjui.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai