Byla e2YT-10363-911/2019
Dėl vaiko nuolatinio rūpintojo ir rūpybos vietos pakeitimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina Serdiukienė, sekretoriaujant Saturninai Kazbaraitytei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei A. Š., suinteresuoto asmens biudžetinės įstaigos Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ atstovei A. P., suinteresuoto asmens biudžetinės įstaigos Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovei E. N.,

2uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims biudžetinei įstaigai Klaipėdos vaikų globos namams „Smiltelė“, biudžetinei įstaigai Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“ dėl vaiko nuolatinio rūpintojo ir rūpybos vietos pakeitimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas prašo atleisti biudžetinę įstaigą Klaipėdos vaikų globos namus „Smiltelė“ iš O. G. nuolatinio rūpintojo pareigų ir paskirti nepilnamečio O. G. nuolatiniu rūpintoju biudžetinę įstaigą Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, ten nustatant vaiko gyvenamąją vietą. Nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. N2-1560-328/2010, nepilnamečio O. G., gim. ( - ), nuolatiniu globėju buvo paskirti Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-271 „Dėl atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų surašo patvirtinimo“ ir 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A1-386 „Dėl socialinės globos normų sąrašo patvirtinimo“, Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“ nebeteiks likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) globos (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.). Esant minėtiems pakeitimams, esamas vaiko rūpintojas nebegali eiti vaiko rūpintojo pareigų, todėl turi būti atleistas iš jų paskiriant kitą nuolatinį rūpintoją.

5Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje pareiškimą bei jame nurodytas aplinkybes palaikė, prašė jį tenkinti.

6Suinteresuotas asmuo biudžetinė įstaiga Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo su pareiškimu sutinka, prašo atleisti Klaipėdos vaikų globos namus „Smiltelė“ iš nuolatinio rūpintojo pareigų, bei paskirti O. G. nuolatiniu rūpintoju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“.

7Suinteresuoto asmens biudžetinės įstaigos Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareiškimu sutinka, prašo jį tenkinti.

8Suinteresuotas asmuo biudžetinė įstaiga Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo su pareiškimu sutinka, prašo jį tenkinti. Nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybė 2019 m. rugsėjo 6 d. perdavė butą, nupirktą bendruomeniniams vaikų globos namams, kuriuose bus apgyvendintas O. G..

9Suinteresuoto asmens biudžetinės įstaigos Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareiškimu sutinka, prašo jį tenkinti.

10Teismas

konstatuoja:

11pareiškimas tenkinamas.

12Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad O. G., gim. ( - ), tėvas yra D. G., o motina – I. G.. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-1560-328/2010 neterminuotai apribota tėvų valdžia į vaiką O. G., nuolatiniu vaiko globėju paskirti Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“ bei juose nustatyta vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-271 „Dėl atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų surašo patvirtinimo“ Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ yra įrašyti į pertvarkomų stacionarių socialinės globos įstaigų sąrašą; šioje įstaigoje vykdant pertvarką, likusiems be tėvų globos vaikams bus suteikta galimybė gyventi bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Tuo tarpu Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“ nebeteiks likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) globos (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.). Suinteresuotas asmuo Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ sutinka būti vaiko O. G., gim. ( - ), rūpintoju. Be to, bylos duomenimis, artimųjų giminaičių ar kitų asmenų, kurie galėtų ir sutiktų rūpintis vaiku, nėra. Nepilnametis O. G. pateikė nuomonę dėl rūpintojo ir rūpybos vietos pakeitimo, kurioje nurodė, jog sutinka, kad jo nuolatiniu rūpintoju būtų paskirti Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 503 straipsnis).

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.256 straipsnyje nustatyta, kad nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai. Globėjas (rūpintojas) gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių (CK 3.246 straipsnio 2 dalis, CPK 494 straipsnio 1 dalis). Vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (CK 3.248 straipsnio 1 dalis).

15Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, jog byloje nustatytas faktinis ir teisinis pagrindas biudžetinę įstaigą Klaipėdos vaikų globos namus „Smiltelė“ atleisti nuo nepilnamečio O. G., gim. ( - ), nuolatinio rūpintojo pareigų, bei nepilnamečio O. G., gim. ( - ), rūpintoju paskirti biudžetinę įstaigą Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, juose nustatant vaiko gyvenamąją vietą (CK 3.246 straipsnio 2 dalis, 3.248 straipsnis, 3.256, 3.257 straipsniai, 3.264 straipsnio 3 dalis, 3.265 straipsnio 3 punktas, CPK 494 straipsnio 1, 4 dalys).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 494, 496, 290, 291, 504 straipsniais, teismas

Nutarė

17pareiškimą tenkinti.

18Atleisti biudžetinę įstaigą Klaipėdos vaikų globos namus „Smiltelė“, įmonės kodas ( - ), nuo nepilnamečio O. G., asmens kodas ( - ), rūpintojo pareigų.

19Paskirti nepilnamečio O. G., asmens kodas ( - ), nuolatiniu rūpintoju biudžetinę įstaigą Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, įmonės kodas ( - ), juose nustatant O. G. gyvenamąją vietą.

20Nutartį per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos galima skųsti atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai