Byla 2YT-1538-169/2017
Dėl antstolės Elenos Miliauskienės procesinių veiksmų vykdomojoje byloje, suinteresuotas asmuo (išieškotojas) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (skolininko) O. K. skundą dėl antstolės Elenos Miliauskienės procesinių veiksmų vykdomojoje byloje, suinteresuotas asmuo (išieškotojas) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius,

Nustatė

2pareiškėjas O. K. kreipėsi į antstolę Eleną Miliauskienę su skundu prašydamas panaikinti patvarkymą vykdyti išieškojimą iš jam priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, bei panaikinti šiai sąskaitai areštą. Pažymėjo, jog antstolė vykdo išieškojimą pažeidžiant teisės aktus, nes išieškojimas yra nukreiptas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos. Nei teismų praktikoje, nei teisės aktuose nenumatyta išimčių, kurie išieškojimo iš laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų bei išskaitų dydžius reglamentuotų skirtingai nei išieškojimą iš kitų asmenų, todėl, vykdant išieškojimą iš jam priklausančių lėšų, esančių Marijampolės pataisos namuose, išieškojimas gali būti nukreiptas tik į pinigų sumą, viršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos.

3Antstolė Elena Miliauskienė 2017 m. kovo 31 d. patvarkymu Nr. S3g-13558 atsisakė patenkinti pareiškėjo skundą motyvuodama tuo, jog skundžiamu patvarkymu yra areštuotos jam priklausančios lėšos, esančios laisvės atėmimo vietos įstaigoje, tik viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalią mėnesinę algą, todėl pareiškėjo skundas dėl antstolės procesinių veiksmų yra visiškai nepagrįstas.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius pateiktame atsiliepime nesutiko su pareiškėjo skunde išdėstytais motyvais ir prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atkreipė dėmesį į tai, jog antstolė 2017 m. kovo 31 d. patvarkymu areštavo skolininko lėšas, esančias laisvės atėmimo vietos įstaigoje, tik viršijančias Vyriausybės nustatytą vieną minimalią mėnesinę algą, todėl jos veiksmai yra teisėti. Antstolė turi teisę areštuoti bei nukreipti išieškojimą į pareiškėjo, atliekančio bausmę pataisos namuose, asmeninėje sąskaitoje esančias pinigines lėšas, kadangi šios lėšos pareiškėjui priklauso asmeninės nuosavybės teise ir įstatymas leidžia nukreipti skolos išieškojimą į tokias lėšas.

5Skundas atmestinas.

6Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 straipsnis). Taigi, vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

7Siekiant kuo efektyviau ir sparčiau įvykdyti vykdomuosius dokumentus vykdymo procese antstoliui suteikta teisė išieškojimą nukreipti į skolininko pinigų sumas ar kitokį turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 8 straipsnio 1 dalis). Paminėtina, jog, priėmęs vykdyti baudžiamojoje byloje išduotą vykdomąjį raštą, antstolis patikrina, ar skolininkas atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje. Nustatęs, kad skolininkas atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, antstolis kartu su šiame punkte išvardytais dokumentais siunčia patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje (Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 punktas).

8Iš vykdomojoje byloje Nr. 0009/17/00719 esančių duomenų nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu, baudžiamojoje byloje Nr. 1-122-332/2015 O. K. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 1 dalyje, ir priteistas 155,25 Eur žalos atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDFV) Mažeikių skyriui. 2017 m. sausio 23 d. įsiteisėjus minėtam teismo nuosprendžiui, išduotas vykdomasis raštas dėl 155,25 Eur žalos atlyginimo išieškotojo VSDFV Mažeikių skyriaus naudai pateiktas vykdyti antstolės Elenos Miliauskienės kontorai. Vykdymo proceso metu antstolei nustačius, kad skolininkas atlieka laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, 2017 m. kovo 15 d. buvo priimtas patvarkymas vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Minėtu patvarkymu buvo areštuota 155,25 Eur skola ir 33,52 Eur vykdymo išlaidos, iš viso 188,77 Eur iš skolininkui priklausančių lėšų, viršijančių Vyriausybės nustatytą vieną minimalią mėnesinę algą (toliau – MMA), esančių įstaigos Marijampolės pataisos namų sąskaitoje.

9Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2016 m. kovo 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016, išaiškino, jog vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas negali būti nukreiptas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos MMA, nedarant jokių išimčių, kuomet išieškoma iš laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų turto. Paminėtina, jog ši kasacinio teismo nutartis pakeitė iki jos priėmimo dominavusią teismų praktikos nuostatą, jog laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų lėšos, esančios laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitose (pervedamos, pvz.: kaip artimųjų parama), nepatenka į CPK 668 straipsnio 1 dalyje nurodyto turto sąrašą, iš kurio negali būti išieškoma. Taigi, kaip matyti iš byloje nustatytų duomenų, antstolė 2017 m. kovo 15 d. priimdama patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, laikėsi naujai susiformavusios teismų praktikos ir minėtu patvarkymu areštavo tik pareiškėjui priklausančias lėšas, viršijančias Vyriausybės nustatytą vieną MMA. Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog antstolės patvarkymas atitinka imperatyvius teisės aktų reikalavimus, yra priimtas ir vykdomas nepažeidžiant įstatymo nuostatų, todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292, 513, 626–627 straipsniais,

Nutarė

11atmesti pareiškėjo O. K., a. k. ( - ), skundą dėl antstolės Elenos Miliauskienės procesinių veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0009/17/00719.

12Ši teismo nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai