Byla e2-7146-235/2019
Dėl skolos priteisimo atsakovui V. I. ūkis

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,

2sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui adv. pad. P. G.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „MAKVEŽA“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui V. I. ūkis.

5Teismas

Nustatė

6;

7Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 813,04 EUR skolos; 7,48 EUR palūkanų už laikotarpį 2018-10-07 iki 2018-12-13; 40,00 EUR išieškojimo išlaidų kompensavimo (pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d.); 6 procentų dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas – 19,00 EUR žyminio mokesčio.

8Nurodė, kad šalys 2018-09-05 sudarė Didmeninio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. K-05-20180905-UK-8378, kurios pagrindu Ieškovas tiekė prekes Atsakovui. Už Atsakovui parduotas prekes Ieškovas pateikė tokias PVM sąskaitas faktūras:

Sąskaitos Nr. Išrašyta Apmokėjimo terminas Suma, € Mokėta, € Likutis, €
MAK3175378 2018-09-07 2018-10-07 84,20 0,00 84,20
MAK3175382 2018-09-07 2018-10-07 153,07 0,00 153,07
MAK3175574 2018-09-10 2018-10-10 16,37 0,00 16,37
MAK3175603 2018-09-11 2018-10-11 124,41 0,00 124,41
MAK3175622 2018-09-12 2018-10-12 14,27 0,00 14,27
MAK3175712 2018-09-12 2018-10-12 11,40 0,00 11,40
MAK3175817 2018-09-14 2018-10-14 23,96 0,00 23,96
MAK3175819 2018-09-14 2018-10-14 1,89 0,00 1,89
MAK3175871 2018-09-18 2018-10-18 8,78 0,00 8,78
MAK3175995 2018-09-18 2018-10-18 108,09 0,00 108,09
MAK3176084 2018-09-19 2018-10-19 30,53 0,00 30,53
MAK3176131 2018-09-21 2018-10-21 15,50 0,00 15,50
MAK3176413 2018-09-25 2018-10-25 19,78 0,00 19,78
MAK3176490 2018-08-26 2018-10-26 2,79 0,00 2,79
MAK3176564 2018-09-27 2018-10-27 7,55 0,00 7,55
MAK3176805 2018-10-03 2018-11-02 8,74 0,00 8,74
MAK3176919 2018-10-05 2018-11-04 118,34 0,00 118,34
MAK3177285 2018-10-11 2018-11-10 48,71 0,00 48,71
MAK3177209 2018-10-12 2018-11-11 14,66 0,00 14,66
    VISO 813,04 - 813,04

9Iš pateiktos lentelės matyti, kad atsakovas už parduotas prekes liko skolingas ieškovui 813,04 Eur. Ieškovas iš atsakovo nėra gavęs jokių pretenzijų dėl parduotų prekių kokybės, kiekio ar asortimento, todėl ieškovui nėra žinomos atsakovo nemokėjimo priežastys. Įvertinus išvardintas faktines aplinkybes darytina išvada, kad atsakovas pažeidė ieškovo turtines teises ir interesus. Pagal Sutarties 5.09. p. atsakovas privalo mokėti ieškovui 0,2 procentų dydžio palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau ieškovas rodydamas gerą valią iš atsakovo reikalauja tik 6 procentų metinių palūkanų, kurios sudaro 0,0164 procento už kiekvieną uždelstą dieną, kaip tai numato CK 6.210 str. 2 d. Pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo pateikimo dieną (2018-12-13). Atsakovo mokėtina palūkanų suma ieškovui sudarė 7,48 EUR:

Sąskaitos Nr. Apmokėjimo terminas Skaičiuota iki Uždelsta dienų Skolos suma Metinė palūkanų norma Palūkanų suma
MAK3175378 2018-10-07 2018-12-13 67 84,2 6  0,93
MAK3175382 2018-10-07 2018-12-13 67 153,07 6  1,69
MAK3175574 2018-10-10 2018-12-13 64 16,37 6  0,17
MAK3175603 2018-10-11 2018-12-13 63 124,41 6  1,29
MAK3175622 2018-10-12 2018-12-13 62 14,27 6  0,15
MAK3175712 2018-10-12 2018-12-13 62 11,4 6  0,12
MAK3175817 2018-10-14 2018-12-13 60 23,96 6  0,24
MAK3175819 2018-10-14 2018-12-13 60 1,89 6  0,02
MAK3175871 2018-10-18 2018-12-13 56 8,78 6  0,08
MAK3175995 2018-10-18 2018-12-13 56 108,09 6  1,00
MAK3176084 2018-10-19 2018-12-13 55 30,53 6  0,28
MAK3176131 2018-10-21 2018-12-13 53 15,5 6  0,14
MAK3176413 2018-10-25 2018-12-13 49 19,78 6  0,16
MAK3176490 2018-10-26 2018-12-13 48 2,79 6  0,02
MAK3176564 2018-10-27 2018-12-13 47 7,55 6  0,06
MAK3176805 2018-11-02 2018-12-13 41 8,74 6  0,06
MAK3176919 2018-11-04 2018-12-13 39 118,34 6  0,76
MAK3177285 2018-11-10 2018-12-13 33 48,71 6  0,26
MAK3177209 2018-11-11 2018-12-13 32 14,66 6  0,08
          Viso: 7,48

10Be to mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d. numato, kad kreditorius (Ieškovas) turi teisę be priminimo iš skolininko (Atsakovo) gauti 40,00 EUR sumą, kaip išieškojimo išlaidų kompensavimą, todėl ši suma yra priteistina iš Atsakovo. Su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo Ieškovas Teismui yra pateikęs žyminio mokesčio (8,00 EUR) sumokėjimą patvirtinantį mokėjimo pavedimą, teisinių paslaugų sutartį bei advokato sutikimą dėl advokato padėjėjo dalyvavimo byloje, didmeninio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. K-05-20180905-UK-8378, informaciją apie mokesčių mokėtoją.

11Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad jis skolingas Ieškovui, ir ruošiasi pilnai su juo atsiskaityti, tačiau nesutinka, kad reikalinga teisminiu keliu išieškoti skolą, nes visiškai nėra jokios grėsmės, kad Atsakovas neatsiskaitys su Ieškovu. Pažymėtina, kad Atsakovas tapo skolingas Ieškovui dar nuo 2018-10-07, kuomet pradelsė apmokėti išrašytas PVM sąskaitas faktūras, tačiau per ilgesnį nei keturių mėnesių laikotarpį nuo skolos atsiradimo Atsakovas net iš dalies savo įsiskolinimo nesumažino. Kiek Atsakovas dar ruošis pilnai su Ieškovu atsiskaityti pats Atsakovas nenurodo, todėl manytina, kad tokie Atsakovo teiginiai tėra vertintini kaip siekis atitolinti savo pareigos atsiskaityti su Ieškovu įvykdymą. Jeigu Atsakovas realiai siektų Atsiskaityti su Ieškovu – tai galėjo padaryti tiek iki kreipimosi į teismą, tiek ir vykstant bylos nagrinėjimui, tačiau į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, kad Atsakovas bando atsiskaityti su Ieškovu.

12Atsakovas nesutinka su reikalavimu priteisti 40,00 EUR skolos išieškojimo išlaidų. Nurodo, kad visiškai nesuprantama, kokiu teisiniu pagrindu Atsakovas nusprendė, kad Ieškovas reikalaudamas iš Atsakovo priteisti 40,00 EUR juos laiko išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu pagal CPK 88 str. Ieškovas 40,00 EUR reikalauja, ne pagal CPK 88 str., bet pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d. numato, kad kreditorius turi teisę be priminimo iš skolininko gauti 40,00 EUR sumą, kaip išieškojimo išlaidų kompensavimą, todėl ši suma yra priteistina iš Atsakovo. Už šį savo reikalavimą Ieškovas yra sumokėjęs žyminį mokestį, o teisę tokių išlaidų kompensavimo reikalauti suteikia ne CPK, bet specialus įstatymas. Skirtingai nei traktuoja Atsakovas, šios išlaidos yra priteisiamos be papildomo įrodinėjimo, ši suma nėra priteisiama kaip patirti nuostoliai, nereikalinga jokia detalizacija ar kitos aplinkybės, jos yra aiškiai įtvirtintos įstatyme, aiškia tvirta 40,00 EUR dydžio suma.

13Atsakovas sutinka, kad yra skolingas Ieškovui, ir ruošiasi pilnai su juo atsiskaityti tačiau nesutinka, kad reikalinga teisminiu keliu išieškoti skolą, nes visiškai nėra jokios grėsmės, kad Atsakovas neatsiskaitys su Ieškovu.

14Atsakovas patvirtinta, kad jis neturi jokio intereso imtis nesąžiningų veiksmų ir siekti neatsiskaityti su Ieškovu. Atsakovas deda visas pastangas, kad kaip įmanoma per trumpiausią laiką padengtų įsiskolinimą Atsakovui.

15Atsakovas nesutinka su Ieškovo reikalavimu priteisti 40 EUR (keturiasdešimties eurų) skolos išieškojimo išlaidomų.

16Ieškovo reikalaujamos priteisti skolos išieškojimo išlaidos gali būti priskiriamos išlaidoms, susijusiomis su bylos nagrinėjimu tik tada, kai jos pripažintos būtinomis ir pagrįstomis. Lietuvos Respublikos civilio kodekso proceso (toliau - CPK) 88 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos.

17Atsakovo nuomone šios išlaidos nebuvo būtinos ir nebuvo realiai patirtos, jos nepagrįstos jokiais argumentais ar skaičiavimais, nedetalizuotos, todėl Ieškovo reikalavimas dėl 40 EUR dydžio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas. Atsakovas nesutinka su Ieškovo dublike nurodyta nuomone, kad Ieškovas siekia atitolinti savo pareigos atsiskaityti su Ieškovu įvykdymą. Priešingai, dedamos visos pastangos, kad atsiskaityti su savo kreditoriais ir pagal galimybes, t. y. gaunamus pinginius srautus vykdo atsiskaitymus. Tai, kad Atsakovas vėluoja įvykdyti įsipareigojimą apmokėti Ieškovui jokiu būdu nereiškia, kad Atsakovas ketina neįvykdyti įsipareigojimo, o tik tai, kad šiuo metu Atsakovui nepakanka apyvartinių lėšų visiems mokėjimams atlikti ir mokėjimus kreditoriams Atsakovas vykdo dalimis.

18Atsakovas pagal galimybes mokėjimus dalimis vykdo ir ieškovui. Atsakovas 2019 m. kovo 15 d. sumokėjo Ieškovui dalį skolos, 100 EUR .

19Dėl visų aukščiau išdėstytų faktinių aplinkybių ir teisinių argumentų, vadovaudamiesi šiam ginčui taikytinomis materialiosios ir procesinės teisės normomis, gerbiamo teismo prašo suteikti galimybę Atsakovui ginčą išspręsti taikiai, o Ieškovui ir Atsakovui nesusitarus dėl taikaus ginčo sprendimo šioje byloje, Ieškovo ieškinį Atsakovui dėl skolos priteisimo tenkinti iš dalies, atsižvelgiant į šiame atsiliepime-nurodytus argumentus ir motyvus.

20Ieškinys tenkintinas.

21Faktinės bylos aplinkybės. Motyvai ir teisiniai argumentai.

22Šalys 2018-09-05 sudarė Didmeninio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. K-05-20180905-UK-8378. Ieškovas tiekė prekes Atsakovui. Už Atsakovui parduotas prekes Ieškovas pateikė PVM sąskaitas faktūras. Sutartis su Atsakovu buvo sudaryta kaip su individualią veiklą vykdančiu asmeniu – ūkininku, o ne vartotoju. Atsakovas sutinka su tuo, kad nėra atsiskaitęs už jam pateiktas prekes, pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras.

23CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę – „Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus“. CK 6.62 str. 2 d. numatyta, kad „Jeigu viena šalis prievolės pagal dvišalę sutartį nebegali įvykdyti dėl tokios aplinkybės, už kurią ji atsako, o kitko nenumato įstatymai ar sutartis, antra šalis turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti grąžinti visa, ką ji įvykdė, taip pat atlyginti dėl sutarties neįvykdymo patirtus nuostolius“.

24CK 6.205 str. nustato, kad „Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą“. CK 6.38 str. 1 d. numato, kad „Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais...“. Remiantis faktinėmis aplinkybėmis akivaizdu, kad Atsakovas nesilaikė šių teisės normų reikalavimų.

25Atsakovas pripažįsta skolą, nepareiškė prieštaravimų dėl ieškovo reikalaujamų priteisti palūkanų, dėl ko detalesni šio sprendimo dalies motyvai nedėstomi (CPK 268straipsnio 5dalis.

26Atsakovas nesutinka su Ieškovo reikalavimu priteisti 40 EUR (keturiasdešimties eurų) skolos išieškojimo išlaidomų. Jo nuomone reikalaujamos priteisti skolos išieškojimo išlaidos gali būti priskiriamos išlaidoms, susijusiomis su bylos nagrinėjimu tik tada, kai jos pripažintos būtinomis ir pagrįstomis. Tačiau ieškovas pagrįstai nurodo, kad Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d. nustatyta, jog „Kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą (arba lygiavertę sumą litais, apskaičiuotą pagal teisės į palūkanas atsiradimo metu Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir euro santykį)“. Be šio straipsnio 1 dalyje nustatytos sumos, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko kompensuoti visas šią sumą viršijančias, kreditoriaus patirtas su pavėluotu mokėjimu susijusias išieškojimo išlaidas, įskaitant užmokestį už advokatų suteiktas paslaugas ir išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka“. Taigi šios išlaidos priteistinos iš atsakovo.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų.

28Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi tenkinant ieškinį bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo. Ieškovas bylinėjimosi išlaidas sudaro – 19 Eur žyminis mokestis.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270 straipsniais teismas,

Nutarė

30ieškinį tenkinti.

31Priteisti iš atsakovo ūkininko V. I., a. k. ( - ) ieškovo UAB „MAKVEŽA“, i. k. 161621777, naudai 713,04 EUR (septynis šimtus trylika eurų 04 ct) skolos; 7,48 EUR (septynis eurus 48 ct) palūkanų už laikotarpį 2018-10-07 iki 2018-12-13; 40,00 EUR (keturiasdešimt eurų) išieškojimo išlaidų kompensavimo (pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d.), 6 procentų dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos (760,52 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2018-12-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 19 Eur bylinėjimosi išlaidas.

32Sprendimas per 30 dienų galio būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,... 2. sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. pad. P. G.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. ;... 7. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 813,04 EUR skolos;... 8. Nurodė, kad šalys 2018-09-05 sudarė Didmeninio pirkimo-pardavimo sutartį... 9. Iš pateiktos lentelės matyti, kad atsakovas už parduotas prekes liko... 10. Be to mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos... 11. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad jis skolingas Ieškovui, ir... 12. Atsakovas nesutinka su reikalavimu priteisti 40,00 EUR skolos išieškojimo... 13. Atsakovas sutinka, kad yra skolingas Ieškovui, ir ruošiasi pilnai su juo... 14. Atsakovas patvirtinta, kad jis neturi jokio intereso imtis nesąžiningų... 15. Atsakovas nesutinka su Ieškovo reikalavimu priteisti 40 EUR... 16. Ieškovo reikalaujamos priteisti skolos išieškojimo išlaidos gali būti... 17. Atsakovo nuomone šios išlaidos nebuvo būtinos ir nebuvo realiai patirtos,... 18. Atsakovas pagal galimybes mokėjimus dalimis vykdo ir ieškovui. Atsakovas 2019... 19. Dėl visų aukščiau išdėstytų faktinių aplinkybių ir teisinių... 20. Ieškinys tenkintinas.... 21. Faktinės bylos aplinkybės. Motyvai ir teisiniai argumentai.... 22. Šalys 2018-09-05 sudarė Didmeninio pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... 23. CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę –... 24. CK 6.205 str. nustato, kad „Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš... 25. Atsakovas pripažįsta skolą, nepareiškė prieštaravimų dėl ieškovo... 26. Atsakovas nesutinka su Ieškovo reikalavimu priteisti 40 EUR... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 28. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi tenkinant... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270... 30. ieškinį tenkinti.... 31. Priteisti iš atsakovo ūkininko V. I., a. k. ( - ) ieškovo UAB... 32. Sprendimas per 30 dienų galio būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...