Byla e2-29752-433/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo AB „Swedbank“ ieškinį atsakovams UAB „Activ-Forex“, M. U., V. U., trečiajam asmeniui BUAB „Prof City“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas AB „Swedbank“ kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų UAB „Activ-Forex“, M. U. ir V. U. 9 678,98 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą iš atsakovų M. U. ir V. U., 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą iš atsakovo UAB „Activ-Forex“ ir lygiomis dalimis patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Prof City“ 2012-10-19 sudarė kredito sutartį Nr. 12-051233-AK, pagal kurią ieškovas trečiajam asmeniui įsipareigojo suteikti 200 000,00 Lt (pagal lito ir euro oficialų kursą 1 Eur = 3.4528 Lt, 57 924,00 Eur) kreditą, iš kurių buvo paimta 50 000,00 Lt (t. y. 14 481,00 Eur). Pagal kredito sutartį skolininkui buvo nustatytos kintamos metinės palūkanos. Kredito sutarties šalys 2013-02-13 pasirašė susitarimą Nr. 12-051233-AK-1 dėl 2012-10-19 kredito sutarties Nr. 12-051233-AK sąlygų pakeitimo ir papildymo, kuriuo padidino suteikto kredito sumą ir pratęsė kredito grąžinimo terminą. Kredito grąžinimui užtikrinti atsakovai UAB „Activ-Forex“, V. U. ir M. U. 2012-10-19 pasirašė laidavimo sutartis Nr. 12-051233-LA1, Nr. 12-051233-LA2, Nr. 12-051233-LA3, kuriomis laidavo, kad UAB „Prof City“ įvykdys visus savo įsipareigojimus ieškovui (Bankui) pagal 2012-10-19 kredito sutartį Nr. 12-051233-AK (su visais pakeitimais ir papildymais). 2013-02-13 pasirašius susitarimą dėl kredito sutarties Nr. 12-051233-AK pakeitimo, su laiduotojais 2013-02-13 buvo pasirašytos naujos laidavimo sutartys. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-6285-866/2016 UAB „Prof City“ iškėlė bankroto bylą ir jos administratoriumi paskyrė V. S.. Ieškovas kreipėsi į bankroto administratorių dėl kreditorinių reikalavimų BUAB „Prof City“ bankroto byloje patvirtinimo. Administratorius priėmė ir teismas patvirtino 19 545,46 Eur sumos dydžio ieškovo kreditorinius reikalavimus. Ieškovas 2017-03-28 pateikė laiduotojams pretenzijas, kuriose nurodė, kad UAB „Prof City“ iškelta bankroto byla, įmonė nebevykdo sutartinių įsipareigojimų pagal Kredito sutartį ir paragino atsakovus – laiduotojus UAB „Activ-Forex“, V. U. ir M. U. įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal laidavimo sutartis. Taip pat perspėjo, kad neįvykdžius įsipareigojimų iki 2017-04-12, Bankas kreipsis į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo. Atsakovai į pretenzijas neatsakė, reikalavimų neįvykdė, todėl suėjus nurodytam terminui ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

3Atsakovams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka 2017 m. birželio 26 d. buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Per teismo nustatytą terminą atsakovai be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Prof City“ 2012-10-19 sudarė kredito sutartį Nr. 12-051233-AK (toliau – kredito sutartis), pagal kurią ieškovas trečiajam asmeniui įsipareigojo su kintamomis metinėmis palūkanomis suteikti 200 000,00 Lt (57 924,00 Eur) kreditą, iš kurių trečiasis asmuo paėmė 50 000,00 Lt (14 481,00 Eur). Kredito sutarties šalys 2013-02-13 pasirašė susitarimą Nr. 12-051233-AK-1 dėl kredito sutarties sąlygų pakeitimo ir papildymo, pagal kurį trečiasis asmuo padidino suteikto kredito sumą ir pratęsė kredito grąžinimo terminą. Kredito grąžinimui užtikrinti atsakovai UAB „Activ-Forex“, V. U. ir M. U. 2012-10-19 pasirašė laidavimo sutartis Nr. 12-051233-LA1, Nr. 12-051233-LA2, Nr. 12-051233-LA3, kuriomis laidavo ieškovui (Bankui) už UAB „Prof City“, t. y., kad UAB „Prof City“ neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal kredito sutartį (su visais pakeitimais ir papildymais), juos įvykdys atsakovai. Nustatyta, kad 2013-02-13 pasirašius susitarimą dėl kredito sutarties Nr. 12-051233-AK pakeitimo, su laiduotojais 2013-02-13 buvo pasirašytos naujos laidavimo sutartys.

6Remiantis Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko esančiais duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-6285-866/2016 UAB „Prof City“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė V. S.. Minėtoje bankroto byloje yra patvirtintas ieškovo 19 545,46 Eur kreditorinis reikalavimas.

7Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas 2017-03-28 pateikė atsakovams pretenzijas, kuriose nurodė, kad UAB „Prof City“ iškelta bankroto byla, įmonė nebevykdo sutartinių įsipareigojimų pagal Kredito sutartį ir paragino atsakovus įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal laidavimo sutartis. Ieškovas atsakovus įspėjo, kad neįvykdžius įsipareigojimų iki 2017-04-12, jis kreipsis į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo. Byloje nėra duomenų, kad atsakovai būtų atsakę į pretenzijas, ar, kad būtų įvykę ieškovo reikalavimus (CPK 177, 178, 185 straipsniai).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Konstatuotina, kad atsakovai pažeisdami sutartį su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 straipsnį, draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovai su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), atsakovai savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK 6.38 straipsnius, 6.76 straipsniu, 6.81 straipsniu, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1-2 dalimis, 6.872 straipsnio 1 dalimi, 6.873 straipsnio 1 dalimi, 6.874 straipsnio 2 dalimi, 6.881 straipsniu, ieškovo naudai iš atsakovų solidariai priteistina 9 678,98 Eur dydžio skola.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, o kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Vadovaujantis nurodytomis įstatyminėmis nuostatomis, ieškovui solidariai iš atsakovų M. U. ir V. U. priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (9 678,98 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-06-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, o iš atsakovo UAB „Activ-Forex“ 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (9 678,98 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-06-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 218,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 82 straipsnis).

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu, 279 straipsniu, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Solidariai priteisti iš atsakovų UAB „Activ-Forex“, juridinio asmens kodas 300110357, M. U., asmens kodas ( - ) ir V. U., asmens kodas ( - ) ieškovo AB „Swedbank“, juridinio asmens kodas 112029651, naudai: 9 678,98 Eur (devynių tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų, 98 euro ct) skolą, iš atsakovų M. U. ir V. U. – 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (9 678,98 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-06-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, o iš atsakovo UAB „Activ-Forex“ – 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (9 678,98 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-06-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei lygiomis dalimis 218,00 Eur (dviejų šimtų aštuoniolikos eurų, 00 euro ct) žyminį mokestį, t. y. iš kiekvieno atsakovo po – 72,67 Eur (septyniasdešimt du eurus, 67 euro ct).

15Atsakovai per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Sprendimas už akių negali būti atsakovės skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai