Byla 2-113-786/2012
Dėl neterminuoto tėų valdžios apribojimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros prokurorei R. Č., atsakovui R. Č., tretiesiems asmenims Aulelių vaikų globos namų administracijos atstovei Ingai Lackuvienei , Arūnui Liogei, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Astai Palaimienei, Nedalyvaujant atsakovei V. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams V. P., R. Č., tretiesiems asmenims Aulelių vaikų globos namų administracijai, institucijai išvadai duoti Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėų valdžios apribojimo ir,

Nustatė

2ieškovas nurodė , jog atsakovai V. P. ir R. Č. nevykdo tėvų pareigos visiškai nesirūpina ir neaugina savo nepilnamečių vaikų A. Č., D. Č., D. Č., D. Č., M. Č., S. Č., R. Č., R. Č.. 2008 m. gegužės 12 d. teismo sprendimu atsakovams laikinai- vieneriems metams buvo apribota tėvų valdžia vaikų atžvilgiu ir vaikams nustatyta nuolatinė globa ir rūpyba Aulelių vaikų globos namuose ir iš atsakovų buvo priteistas išlaikymas vaikams. Tačiau padėtis nepasikeitė, atsakovai nedirba, girtauja, vaikais nesirūpina. Kadangi padėtis nesikeičia, todėl prašo ieškinį tenkinti ir neterminuotai apriboti atsakovų V. P. ir R. Č. valdžią jų vaikams.

3Atsakovas R. Č. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė tenkinti. Paaiškino, kad jis gyvena kartu su V. P.. Gyvendami kartu susilaukė devynių vaikų, viena duktė jau pilnametė. Jų vaikai gyvena Aulelių vaikų globos namuose. Pagal savo galimybes rūpinasi vaikais, tačiau jis vienas neturi galimybių ir sugebėjimų rūpintis vaikais. Jam nustatytas neįgalumas. V. P. girtauja ir visai vaikais nesirūpina. Nemano, jog ateityje padėtis pasikeis. V. P. turi ir sveikatos problemų.

4Atsakovė V. P. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į posėdį neatvyko, dokumentai įteikti, teismo šaukimas įteiktas tinkamai.

5Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovai paaiškino, jog atsakovų vaikai nuo 2008 m. sausio 9 d. gyvena Aulelių vaikų globos namuose. Atsakovas, vaikų tėvas, savotiškai rūpinasi vaikais, pagal galimybes lanko. Vyresnieji vaikai bendrauja su tėvu. Motina buvo aplankiusi vaikus tik du kartus.. Mano, kad yra pagrindas neterminuotai apriboti tėvų valdžią jų nepilnamečių vaikų atžvilgiu.

6Institucija išvadai duoti Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad tikslinga tenkinti ieškinį ir neterminuotai apriboti tėvų V. P. ir R. Č. valdžią jų nepilnamečių vaikų atžvilgiu. Paaiškino, jog atsakovams jau buvo laikinai apribota tėvų valdžia jų vaikų atžvilgiu, tačiau padėtis nepasikeitė. Atsakovai ir toliau girtauja, vaikais nesirūpina.

7Ieškinys tenkintinas.

8Bylos medžiaga , ieškovo , atsakovo, trečiųjų asmenų paaiškinimais nustatyta, kad atsakovai V. P. ir R. Č., būdami nepilnamečių vaikų A. Č., D. Č., D. Č., D. Č., M. Č., S. Č., R. Č., R. Č. tėvais, vengia atlikti savo pareigą auklėti nepilnamečius vaikus, visai nesirūpina jų auklėjimu, neteikia išlaikymo ir ateityje nežada to daryti. Nepilnamečiams vaikams nustatyta globa ir jie gyvena Aulelių vaikų globos namuose.

9Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog atsakovai yra kalti. LR CK 3.180 straipsnyje yra išvardintos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Sąrašas baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas ar motina : 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4 ) daro žalingą vaikams įtaką amoraliu elgesiu; 5 ) nesirūpina vaikais. Teismas nenustatė, jog atsakovai piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais. Tačiau visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovai vengia atlikti savo pareigą vaikams ir visiškai jais nesirūpina, dėl nuolatinio girtavimo daro jiems žalingą įtaką ir visiškai vaikais nesirūpina. Teismas konstatuoja, jog atsakovai dėl visiško abejingumo savo pareigoms, nesirūpina vaikais. Jie turėjo visas sąlygas tai daryti, tačiau sąmoningai nesirūpina vaikais. Girtauja, nesirūpina buitimi, vaikų nelanko ir su jais beveik nebendrauja, išlaikymo vaikams neteikia ir nežada to daryti ateityje. Atsakovams 2008 m. gegužės 12 d. teismo sprendimu buvo laikinai apribota valdžių jų vaikų atžvilgiu, tačiau tėvai nerodo pastangų susigrąžinti savo vaikus. Todėl apribotina atsakovų valdžia jų vaikams neterminuotai. Tokios išvados teismas prieina išklausęs ieškovą, atsakovą, trečiuosius asmenis bei išnagrinėjęs visus byloje esančius rašytinius įrodymus. Atsakovai su vaikais bendrauja Aulelių vaikų globos namų darbuotojų ar seniūnijos darbuotojų iniciatyva. Atsakovė, žinodama apie teismo posėdį, į posėdį neatvyko ir kaip paaiškino atsakovas R. Č., ji neblaivi ir jai nerūpi vaikai. Teismas nesurinko duomenų, jog artimiausiu laiku padėtis gali pasikeisti. Tačiau apribojimas gali būti panaikintinas, jei bus įrodyta, kad tėvai (motina ar tėvas) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, jei tai neprieštaraus vaiko interesams (CK 3.181 str.).

10LR CK 3. 165 str. numato, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu .

11Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais iš atsakovų į valstybės biudžetą išieškotas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą ir teismo turėtos pašto išlaidos.

12Teismas, vadovaudamasis CPK 259str.,260str.,268str,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti .

14Neterminuotai apriboti motinos valdžią V. P., a.k( - ) jos nepilnamečių vaikų - A. Č., gimusio ( - ), D. Č., gimusios ( - ), D. Č., gimusio ( - ), D. Č., gimusio ( - ), M. Č., gimusios ( - ), S. Č., gimusios ( - ), R. Č., gimusios ( - ), R. Č., gimusio ( - ), atžvilgiu.

15Neterminuotai apriboti tėvą valdžią R. Č., a.k( - ) jo nepilnamečių vaikų - A. Č., gimusio ( - ), D. Č., gimusios ( - ), D. Č., gimusio ( - ), D. Č., gimusio ( - ), M. Č., gimusios ( - ), S. Č., gimusios ( - ), R. Č., gimusios ( - ), R. Č., gimusio ( - ), atžvilgiu.

16Priteisti iš atsakovų V. P. ir R. Č. po 69,50Lt (šešiasdešimt devynis litus 50 ct) žyminio mokesčio ir 10,95 Lt(dešimt litų 95 ct) teismo turėtų pašto išlaidų. (sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660 )

17Sprendimas per 30 d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai