Byla 2S-538-803/2018
Dėl leidimo patekti į patalpas išdavimo, suinteresuoti asmenys, B. M., viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“, uždaroji akcinė bendrovė „Statpromas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (suinteresuoto asmens) B. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo 939 daugiabučių namų savininkų bendrijos „Pašilaičiai“ prašymą dėl leidimo patekti į patalpas išdavimo, suinteresuoti asmenys, B. M., viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“, uždaroji akcinė bendrovė „Statpromas“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Apeliacijos objektą sudaro 2017 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą dėl 2017 m. liepos 10 d. nutarties, pareiškėjui praleidus nustatytą atskirojo skundo pateikimo terminą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-30020-816/2017, kurioje 2017 m. birželio 16 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas išdavė leidimą 939 daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – DNSB) „Pašilaičiai“ ir rangovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Statpromas“ atstovams ir / ar darbuotojams įeiti į B. M. nuosavybės teise priklausančias patalpas adresu ( - ), atlikti veiksmus, kurie yra būtini namo, esančio ( - ), renovacijos užbaigimui: pakeisti buto langus, balkonų duris, sumontuoti naujas palanges, atlikti namo fasado šiltinimo darbus bei renovuoti šildymo sistemą ir atlikti kitus būtinus renovacijos užbaigimo darbus, sudarant sąlygas šių veiksmų atlikimui (b.l. 9-10).
 3. 2017 m. birželio 23 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas suinteresuoto asmens B. M. apeliacinis (atskirasis) skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 16 d. nutarties, kuriuo buvo prašoma panaikinti 2017 m. birželio 16 d. nutartį ir priimti naują sprendimą: bylą nutraukti arba prašymą dėl leidimo patekti į patalpas palikti nenagrinėtu, arba atmesti, arba bylą grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui ginčo teisena bei paskirti pareiškėjui 5 000,00 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 4. 2017 m. birželio 28 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas B. M. nustatė terminą iki 2017 m. liepos 12 d. apeliacinio (atskirojo) skundo trūkumams pašalinti (b.l. 11-12). 2017 m. birželio 30 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas suinteresuotų asmenų B. M. ir M. M. prašymas dėl trūkumų, nustatytų 2017 m. birželio 28 d. teismo nutartimi pašalinimo. 2017 m. liepos 3 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi atsisakyta priimti B. M. atskirąjį (apeliacinį) skundą dėl 2017 m. birželio 16 d. teismo nutarties, nes skundžiama nutartis negali būti apeliacijos objektu (b.l. 14-15).
 5. 2017 m. liepos 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas suinteresuoto asmens B. M. atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. nutarties, kuriuo buvo prašoma panaikinti 2017 m. liepos 3 d. nutartį ir iš naujo spręsti apeliacinio skundo priėmimo klausimą. Taip pat buvo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 16 d. nutarties vykdymą iki bus išnagrinėtas apeliacinis skundas ir įsiteisės dėl jo priimtas galutinis teismo procesinis sprendimas.
 6. 2017 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi B. M. buvo nustatytas terminas iki 2017 m. liepos 17 d. imtinai pašalinti atskirojo skundo trūkumus (b.l. 18-19). B. M. teismo nustatytu terminu ir netgi vėliau trūkumų nepašalinus, 2017 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi nutarta B. M. atskirąjį skundą dėl 2017 m. liepos 3 d. nutarties laikyti nepaduotu ir grąžinti B. M. (b.l. 22).
 7. 2017 m. rugsėjo 14 d. suinteresuotas asmuo B. M. pateikė teismui dar vieną procesinį dokumentą – atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 10 d. ir 2017 m. liepos 13 d. nutarčių, kuris buvo išspręstas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. nutartimi (b.l. 29-31). Pareiškėjas dėl 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarties dalies, kuria nuspręsta atsisakyti priimti B. M. atskirąjį skundą dalyje dėl 2017 m. liepos 10 d., pateikė atskirąjį skundą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. 2017 m. rugsėjo 19 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas atsisakė priimti B. M. atskirąjį skundą dalyje dėl 2017 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties ir atskirąjį skundą šioje dalyje grąžino jį padavusiam asmeniui (b.l. 30-31).
 2. Teismas nurodė, jog B. M. praleido Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 335 straipsnio 1 dalyje nustatytą 7 dienų terminą nuo nutarties kopijos gavimo dienos atskirajam skundui pateikti ir nagrinėjamu atveju nėra nustatyta svarbių priežasčių, kurios sudarytų pagrindą atnaujinti praleistą įstatymu nustatytą terminą atskirajam skundui pateikti. Teismas nurodė, jog 2017 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis B. M. per Teismų elektroninių paslaugų sistemą EPP buvo išsiųsta 2017 m. liepos 11 d. ir vadovaujantis CPK 1751 straipsnio 10 dalimi laikoma tinkamai įteikta 2017 m. liepos 12 d., o atskirasis skundas per EPP sistemą gautas 2017 m. rugsėjo 14 d. Teismas nurodė, jog septynių kalendorinių dienų procesinis terminas skaičiuotas laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 12 d. iki 2017 m. liepos 18 d. (CPK 73 straipsnio 3 dalis), todėl atskirasis skundas galėjo būti pateiktas iki 2017 m. liepos 18 d. imtinai. Teismas nesutiko su 2017 m. rugsėjo 14 d. B. M. atskirajame skunde nurodytais teiginiais, jog jis teikdamas apeliacinį skundą buvo nurodęs, kad byla bus vedama per atstovą – Nacionalinę teisingumo ir gynybos sąjungą, kadangi civilinė byla nėra elektroninio formato, B. M. atstovai negavo jokių teismo procesinių dokumentų nei registruota pašto siunta, nei per elektroninių paslaugų portalą. Teismas sprendė, jog B. M. teiginiai yra nepagrįsti, kadangi pats pareiškėjas 2017 m. birželio 30 d. elektroniniu laišku (b. l. 12A) informavo tiek teisėją, tiek teismo raštinės skyriaus posėdžių sekretorių, jog prašo dokumentus gauti per EPP sistemą siekiant operatyvaus ir greito civilinės bylos nagrinėjimo bei savalaikio informavimo. Vėliau jokių pareiškėjo prašymų dėl procesinių dokumentų įteikimo būdo gauta nebuvo. Teismas pažymėjo, jog 2017 m. liepos 3 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, kuria apeliacinį skundą buvo atsisakyta priimti, B. M. per EPP sistemą buvo įteikta tinkamai ir dar 2017 m. liepos 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui jis pats pateikė atskirąjį skundą dėl šios teismo nutarties, kas tik patvirtina, jog B. M. savalaikiai gavo procesinius dokumentus pats pateikęs prašymą juos gauti asmeniškai per EPP paskyrą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7

 1. B. M. 2017 m. rugsėjo 20 d. atskiruoju skundu dėl pirmos instancijos teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarties dėl atsisakymo priimti atskirąjį skundą dėl 2017 m. liepos 10 d. nutarties dėl tariamų trūkumų – nesumokėto žyminio mokesčio, apeliacinės instancijos teismo prašo: panaikinti pirmos instancijos teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. nutartį ir, jei reikia, atnaujinti atskirojo skundo dėl 2017 m. liepos 10 d. nutarties padavimo terminą, kuris buvo praleistas, tik todėl, kad teismas neišsiuntė teismo procesinių dokumentų apelianto atstovams, per kuriuos suinteresuotas asmuo B. M. veda civilinę bylą (b.l. 78-79).
 2. Skundas grindžiamas CPK 118 straipsnio 1 dalimi. Apeliantas nurodo, jog tuo atveju, jeigu byla vedama per atstovą, visi procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui. Nurodo, jog pateikdamas apeliacinį skundą, informavo teismą, kad byla bus vedama per atstovą – Nacionalinę teisingumo ir gynybos sąjungą ir apelianto brolį P. M.. Kartu su apeliaciniu skundu buvo pateikti visi atstovavimą patvirtinantys dokumentai, o teismas nenurodė jokių trūkumų dėl bylos vedimo per atstovą. Mano, jog visi dokumentai turėjo būti siunčiami tik atstovams, o ne pačiam apeliantui. Nurodė, jog tikrai prašė teismo dokumentus gauti per EPP sistemą siekiant operatyvaus ir greito civilinės bylos nagrinėjimo bei savalaikio informavimo, tačiau šie dokumentai vis tik turėjo būti siunčiami pareiškėjo atstovams, o ne pačiam pareiškėjui. Nurodė, jog apelianto atstovai negavo jokių teismo procesinių dokumentų nei registruotu paštu, nei per elektroninių paslaugų portalą, taip pat, jog atstovams nebuvo suteikta elektroninė prieiga prie bylos iki 2017 m. rugsėjo 13 d. Nurodė, jog apelianto atstovai tik 2017 m. rugsėjo 13 d. sužinojo, kad yra priimtos pirmos instancijos teismo 2017 m. liepos 10 d. ir 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartys, todėl atskirasis skundas dėl pirmos instancijos teismo 2017 m. liepos 10 d. ir 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarčių buvo pateiktas per 7 dienas nuo šių nutarčių gavimo (nuo 2017-09-13). Nurodė, jog atskiruoju skundu taip pat prašė teismo atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, tačiau teismas net nevertino tokio apelianto prašymo.
 3. Kiti proceso dalyviai per nustatytą terminą atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas numato, kad apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis) negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jeigu minėta aplinkybė paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis).
 2. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad apeliantas pateikė atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarties dalies, civilinėje byloje Nr. 2-30020-816/2017, kuria buvo atsisakyta priimti apelianto atskirąjį skundą dėl 2017 m. liepos 10 d. nutarties. 2017 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi buvo sprendžiamas klausimas dėl B. M. atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. nutarties, priėmimo (b.l. 18-19). Atskiruoju skundu buvo prašoma panaikinti 2017 m. liepos 3 d. nutartį ir iš naujo spręsti apeliacinio skundo dėl 2017 m. birželio 16 d. nutarties priėmimo klausimą, taip pat taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 16 d. nutarties vykdymą iki bus išnagrinėtas apeliacinis skundas ir įsiteisės dėl jo priimtas galutinis teismo sprendimas (b.l. 22).
 3. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2017 m. birželio 23 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui buvo pateiktas suinteresuotų asmenų B. M. ir M. M. prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-30020-816/2017, kuriuo pareiškėjai B. M. ir M. M. prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-30020-816/2017 ir priimti naują sprendimą: bylą nutraukti arba bendrijos ieškinį (prašymą) palikti nenagrinėtu, taip pat skirti bendrijai iki 5000 eurų už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pareiškėjai taip pat pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirmos instancijos teismo 2017 m. birželio 16 d. nutarties vykdymą iki bus išspręstas prašymas dėl proceso atnaujinimo ir įsiteisės galutinis teismo procesinis sprendimas.
 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. nutartimi nutarta prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-30020-816/2017 pagrindu registruoti naują civilinę bylą ir perduoti nagrinėti teisėjui, paskirtam automatizuotu atrankos būdu. Toks Vilniaus miesto apylinkės teismo procesinis sprendimas atitinka CPK 370 straipsnio 5 dalies reikalavimus, jog nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą ir (ar) bylą, kurioje procesas atnaujintas, negali dalyvauti teisėjas, dėl kurio sprendimo ar nutarties yra atnaujintas procesas.
 5. Apeliacinės instancijos teismas iš Lietuvos informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų nustatė (CPK 179 straipsnio 3 dalis), jog Vilniaus miesto apylinkės teisme yra užregistruota civilinė byla Nr. A2-33202-808/2017, kurioje buvo sprendžiamas pareiškėjų klausimas dėl proceso atnaujinimo.
 6. Remiantis informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), jog Vilniaus miesto apylinkės teisme taip pat yra užregistruota civilinė byla Nr. A2-42634-294/2017, pagal pareiškėjų B. M. ir M. M. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-30020-816/2017. Šioje civilinėje byloje Vilniaus miesto 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi, tenkintas pareiškėjų B. M. ir M. M. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo. Minėta 2017 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi buvo uždrausta 939-ajai DNSB ,,Pašilaičiai“ bei UAB Statpromas (ar jų vardu kitiems asmenims) atlikti bet kokius priverstinio Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 16 d. nutarties vykdymo veiksmus iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje (dėl proceso atnaujinimo bei nusprendus procesą atnaujinti – galutinis sprendimas atnaujintoje byloje). 2017 m. spalio 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. A2-42634-294/2017, nutarta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-30020-816/2017, pagal pareiškėjų B. M. ir M. M. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, suinteresuoti asmenys 939 DNSB, Viešoji įstaiga Atnaujinkime miestą, UAB Statpromas.
 7. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pareiškėjo B. M. atskirojo skundo, pareikšto dėl 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarties panaikinimo, argumentai nebeturi teisinės reikšmės, nes pareiškėjo prašymai, kurių pirmos instancijos teismas netenkino civilinėje byloje Nr. 2-30020-816/2017, jau yra išspręsti civilinėje byloje Nr. A2-42634-294/2017 ir prarado aktualumą. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), jog civilinėje byloje Nr. A2-42634-294/2017 atnaujinus procesą numatytas parengiamasis teismo posėdis (2018 m. sausio 31 d. 13:00 val.), todėl apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su atskirajame skunde dėstomomis aplinkybėmis, nes šios aplinkybės nėra teisiškai reikšmingos esant atnaujintam civilinės bylos nagrinėjimui.
 8. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad išnyko apeliacijos objektas, todėl šis apeliacinis procesas dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarties neteko prasmės. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai (CPK 370 straipsnio 4 dalis), tai yra teismas patikrina teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi ir tokiais pagrindais, kurie yra nustatyti teismo nutartyje atnaujinti procesą. Bylą pakartotinai išnagrinėjus ir priėmus vieną iš CPK 371 straipsnyje numatytų procesinių sprendimų, proceso dalyviai galės pasinaudoti CPK 334 straipsnio 3 dalyje aptarta apskundimo teise.
 9. Atsižvelgiant į apeliacinio proceso paskirtį bei neperžengiant CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, kurias apsprendžia apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis), apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis apskųstoje jos dalyje negali būti laikoma apeliacinio nagrinėjimo objektu. Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo pareiškėjui jau pateikus atskirąjį skundą, todėl apeliacinis procesas pagal pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarties dalyje dėl atsisakymo priimti atskirąjį skundą dėl 2017 m. liepos 10 d. nutarties, nutrauktinas (Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

10Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 336-339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas,

Nutarė

11nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal suinteresuoto asmens B. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti B. M. atskirąjį skundą dalyje dėl 2017 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties ir nutarta atskirąjį skundą grąžinti šioje dalyje skundą padavusiam asmeniui.

12Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai