Byla 2-1018-722/2012
Dėl gyvenamojo namo ir ūkinio pastato su kiemo statiniais, esančių adresu (duomenys neskelbtini)., dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lidija Deksnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Bukonių Šv. arkangelo Mykolo parapijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims Jonavos rajono savivaldybės administracijai, Kauno apskrities VMI, Nacionalinei Žemės tarnybai prie ŽŪM, D. S., E. R., J. M. K, V. D., E. D., D. M. ir V. M. dėl gyvenamojo namo ir ūkinio pastato su kiemo statiniais, esančių adresu ( - )., dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, ir

Nustatė

2Pareiškėja prašo nustatyti faktą, kad Bukonių Šv. arkangelo Mykolo parapija daugiau kaip 10 metų nepertraukiamai, atvirai ir teisėtai nuosavybes teisėmis valdė gyvenamąjį namą (reg. Nr. 20/262504, unikalus Nr. 4600-1018-2024) ir ūkinį pastatą (reg. Nr. 20/262504, unikalus Nr. 4600-1018-2035) su kiemo statiniais (reg. Nr. 20/262504, unikalus Nr. 4600-1018-2046), esančiais ( - )., ir taip šį nekilnojamąjį turtą įgijo įgyjamąja senatimi.

3Suinteresuotas asmuo Nacionalinė Žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepime prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra, jei bylos nagrinėjimo metu pasitvirtins visos sąlygos, numatytos CK 4.22, 4.23, 4.68, 4.70, 4.71 str. Po 2003 m. liepos 1d. daikto valdymas turi būti įregistruotas viešame registre, nepriklausomai nuo to, kada šis valdymas prasidėjo - iki 2000 m. CK įsigaliojimo ar jam įsigaliojus. Jei nekilnojamojo daikto valdymas prasidėjo iki 2000 m. CK įsigaliojimo, o CK 4.68 str. 1d. numatytas valdymo terminas nesuėjo iki 2003 m. liepos 1d., tai, po šios datos daikto valdymo neįregistravus viešame registre, laikytina, kad neįvykdyta įstatyme nustatyta sąlyga – daiktą dešimt metų valdyti atvirai. Tokiu atveju daikto valdymo neįregistravus viešame registre, negali būti pagrindas nustatyti faktą, kad nuosavybės teisė įgytos pagal įgyjamąją senatį.

4Suinteresuotas asmuo Jonavos rajono savivaldybės administracija atsiliepime nurodė, jog pasitvirtinus pareiškime nurodytoms aplinkybėms, neprieštarauja, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, jog Bukonių Šv. arkangelo Mykolo parapija pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teises į gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą su kiemo statiniais, esančiais adresu ( - )

5Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities VMI atsiliepime nurodė, kad įrodžius aplinkybes neprieštaraus, dėl pareiškėjo nuosavybės teises į gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą su kiemo statiniais, esančiais adresu ( - ) įgijimo pagal įgyjamąją senatį juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

6Suinteresuotiems asmenims E. R., J. M. K, V. D., E. D., D. M. ir V. M. pareiškimo su priedais kopijos įteiktos įstatymų nustatyta tvarka, D. S. – viešo paskelbimo būdu, suinteresuoti asmenys per nustatytą terminą atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Pareiškėjo pareiškime nurodytomis aplinkybėmis bei byloje esančiu 2006-06-09 Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimu Nr. 095199 (b.l. 7) nustatyta, kad pareiškėjas Bukonių Šv. arkangelo Mykolo parapija (toliau parapija) yra tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija, siekianti įteisinti nuosavybės teises į priklausiusį nekilnojamąjį turtą, esantį adresu ( - ).

9Po LR Nepriklausomybės atkūrimo pareiškėjas su tikslu įgyti nuosavybės teises į parapijos klebonijos pastatą ir ūkinį pastatą bei gauti tai patvirtinantį dokumentą, kreipėsi į Lietuvos valstybės archyvą. 1998-09-25 Lietuvos centrinio archyvo rašte Nr. T-7394-B (b.l. 20) nurodyta, kad žinių apie Bukonių Romos katalikų turėtus trobesius nerasta, o pareiškimu Kauno Arkivyskupijos kurijai (b.l. 21) nustatoma, jog Bukonių parapija iki 1940 m. nuosavybės teise valdė klebonijos pastatą, špitolę, svirną, klojimą, tvartą ir pirtį. Pareiškėjas nurodo, kad iš archyvo pažymoje minimų pastatų iki dabartinio momento parapijoje yra išlikę tik bažnyčia ir iki 1965 metų rekonstruotas klebonijos pastatas ir ūkinis pastatas su kiemo statiniais prie klebonijos. 2001 m. gruodžio mėn. parapija, siekdama įteisinti nuosavybės teises į anksčiau paminėtus iki 2002 metų išlikusius pastatus, atliko jai priklausiusių pastatų: gyvenamojo namo (unikalus Nr. 4600-1018-2024 ); bažnyčios (unikalus Nr. 4600-1018-2013 ); ūkinio pastato (unikalus Nr. 4600-1018-2035 ) ir kiemo statinių (unikalus Nr. 4600-1018-2046 ), esančių ( - ). kadastrinius matavimus ir šiuos matavimus įregistravo VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registre (VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 2008-07-15 reg. Nr. 20/262504 (b.l. 29-30). 2009 metų rugsėjo mėnesį parapijai pavyko nuosavybės teises įregistruoti bažnyčios pastatui (pažymėjimo 2009-09-03 Nr. 818152, b.l. 32-33). Kitiems pastatams parapijos nuosavybės teises VĮ „Registrų centras“ įregistruoti atsisakė, nors daiktinės teisės ar teisių suvaržymai bei juridiniai faktai į šiuos pastatus ir nebuvo įregistruoti (pažyma 2009-10-05 Nr. S-l014652-2020/09, b.l. 31). Jonavos rajono apylinkės teismo 2011-08-01 teismo sprendimu pareiškėjui nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad Bukonių Šv. Arkangelo Mykolo parapija iki 1948-08-27 nuosavybės teisėmis turėjo ir valdė gyvenamąjį namą (unikalus Nr. 4600-1018-2024), esantį ( - ). (b.l. 9-13). Faktinės aplinkybės apie teismo nustatyto fakto įregistravimą, įrodomos VĮ „Registrų centras“ raštu 2012-02-28 Nr. (3.7.2.) S-3486086 su priedais (b.l. 35-36). Pareiškėjas nurodo, kad minėti pastatai: gyvenamas namas (unikalus Nr. 4600-1018-2024 ), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4600-1018-2035) ir kiemo statiniai (unikalus Nr. 4600-1018-2046) 1948-08-27 ir buvo nacionalizuoti, bet taip niekada ir nepriklausė nei Jonavos r. savivaldybei, nei Bukonių seniūnijai ir niekada nebuvo apskaityti Jonavos r. savivaldybės turto balanse (pažymų 2001-12- Nr. 06-2480, 2002-01-22 Nr.10, 2009-11-10 Nr. Sl-88, 2011-02-01 Nr. 6B-06-423, 2011-02-24 Nr. S-13 ir 2011-12-05 Nr. 6B-08-5616 (b.l. 14-19)). Kad 1948 metais buvo pradėta ir nebaigta pastatų nacionalizacija, nustatoma namo nacionalizavimo akto su priedais kopijomis (b.l. 22-26). Minėti pastatai niekada nebuvo apskaityti Jonavos r. savivaldybės turto balanse, juos teisėtai ir pagrįstai valdė parapija, todėl dėl minėtų pastatų nuosavybės teisių registracijos parapijos vardu buvo ne kartą ir pakartotinai kreiptasi į VĮ „Registrų centras“. VĮ „Registrų centras“ 2012-01-26 sprendimu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įregistravimo į nekilnojamojo turto kadastrą Nr. KS1-32/2012 (b.l. 37) nustatoma, kad VĮ „Registrų centras“ nuosavybės teises į minėtus pastatus registruoti atsisakė, nurodydamas, jog papildomai be pateiktų registracijai dokumentų yra reikalingas ir teismo sprendimas dėl nuosavybės teisės į statinius įgijimo įgyjamąja senatimi fakto nustatymo.

10Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bukonių seniūnijos 2012-02-13 pažyma Nr.S1-20 (b.l. 27) nustatoma, kad Bukonių bažnyčios klebonijos pastate gyvena D. S., E. R., J. M. K, V. D., E. D., D. M. su vaikais (šiuo metu ji nuomoja butą Jonavoje) ir V. M..

11Pareiškėjas minėtus statinius: gyvenamąjį namą (reg. Nr. 20/262504, unikalus Nr. 4600-1018-2024) ir ūkinį pastatą (reg. Nr. 20/262504, unikalus Nr. 4600-1018-2035) su kiemo statiniais (reg. Nr. 20/262504, unikalus Nr. 4600-1018-2046), esančius ( - ) ., valdo sąžiningai, nepertraukiamai, teisėtai ir atvirai kaip savo, daugiau kaip 10 metų.

12Duomenų, patvirtinančių kad minėti pastatai nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, ar įregistruoti kito asmens vardu, nėra.

13Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Jonavos rajono žemėtvarkos skyriaus atsiliepime pateikti argumentai dėl to, kad pareiškėja nuo 2003-07-01 viešame registre neįregistravęs daikto valdymo negali būti laikomas daiktą valdančiu dešimt metų atvirai, atmestini. Nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma: 1. Pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 str. nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas; 2. Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 str. 3 d.); 3. Asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 str. 3 d., 4.70 str. 1 d.); 4. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, o per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas yra neteisėtas (CK 4.23 str. 2, 3 d.). Teisėtas valdymas atsiranda tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kai dėl tam tikrų priežasčių nuosavybės teisės neatsirado, pavyzdžiui, atvejai, kai daiktą sandoriu (teisėtu pagrindu) perleidžiantis asmuo pats nebuvo daikto savininkas; 5. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 str.). Daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas; 6. Daiktas valdomas nepertraukiamai; 7. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas); 8. Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

14Viena iš sąlygų, reikalingų tam, kad būtų pripažinta nuosavybės teisė įgyjamosios senaties pagrindu, yra atviras daikto valdymas (CK 4.68 str.), t. y. asmuo daiktą turi valdyti kaip savą nesislapstydamas. Pasisakydamas dėl daikto atviro valdymo sąlygos kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad neišviešintas daikto valdymas negali sukurti nuosavybės teisės į jį, nes pagal CK 4.23 str. 3 d. slaptas įgyto daikto valdymas yra neteisėtas ir kad pagal CK 4.68 str. 1 d. nustatytas reikalavimas valdyti daiktą atvirai reiškia, kad po 2003 m. liepos 1 d. daikto valdymas turi būti įregistruotas viešame registre nepriklausomai nuo to, kada šis valdymas prasidėjo – iki 2000 m. CK įsigaliojimo ar jam įsigaliojus. Daikto valdymo registracijos pagrindas yra teismo sprendimas, kuriuo patvirtintas daikto valdymo faktas (CPK 529 str.). Jeigu nekilnojamojo daikto valdymas prasidėjo iki 2000 m. CK įsigaliojimo, o CK 4.68 str. 1 d. nustatytas dešimties metų terminas nesuėjo iki 2003 m. liepos 1 d., tai, po šios datos daikto valdymo neįregistravus viešame registre, turi būti laikoma, kad neįvykdyta įstatyme nustatyta sąlyga – daiktą dešimt metų valdyti atvirai. Tokiu atveju daikto valdymas, neįregistravus jo viešame registre, negali būti pagrindas nustatyti faktą, kad nuosavybės teisės įgytos pagal įgyjamąją senatį. Po 2003 m. liepos 1 d., įregistravus daikto valdymą, prasidėjusį iki 2000 m. CK įsigaliojimo, šis terminas įskaitomas į dešimties metų terminą, skaičiuojamą nuo daikto valdymo įregistravimo viešame registre momento. Daikto valdymas iš esmės yra faktinė būsena, kuri gali sukelti teisės į daiktą atsiradimą – nuosavybės teisės atsiradimą įgyjamąja senatimi (CK 4.47 str. 11 p.). Teisėtu daikto valdymu įstatymo pripažįstamas daikto faktinis turėjimas, įgytas tais pačiais pagrindais, kaip ir nuosavybės teisė (CK 4.23 str. 2 d., 4.47 str.). Atsižvelgiant į tai, kad, siekiant taikyti įgyjamąją senatį, turi būti nustatyta, jog faktinis daikto turėjimas atsirado tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kad faktinis daikto valdymas turi tęstis ilgą laiką ir išlikti sąžiningu, teisėtu, atviru, laikytina, jog nuosavybės teisės pripažinimo įgyjamosios senaties pagrindu instituto paskirtis yra ,,įteisinti“ realiai esančią nuosavybės teisę; taikant šį institutą užpildomos nuosavybės teisės įgijimo procedūrų spragos ir ištaisomos sandorių dėl nuosavybės teisės įgijimo sudarymo klaidos. Pagal CK 4.22 str. 1 d. daikto valdymu, kaip pagrindu įgyti nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį, laikomas faktinis daikto turėjimas turint tikslą valdyti jį kaip savą, nekeliant reikalavimo valdymą registruoti. CK 4.27 str. 1 d. įtvirtinta bendroji taisyklė, kokiu pagrindu atsiranda nekilnojamojo daikto valdymas. Joje nustatyta, kad nekilnojamojo daikto valdymas gali atsirasti fiziškai užvaldžius daiktą, taip pat daikto fiziškai neužvaldžius, bet kai perduodantis valdyti daiktą asmuo nurodo, kad daiktas perduotas, jei nėra jokių kliūčių patekti į tą daiktą ar kitu panašiu būdu jį fiziškai užvaldyti. Taigi abi šios įstatymo nuostatos nekilnojamojo daikto valdymą reglamentuoja kaip faktinę padėtį, kurią nustačius teismas turi pagrindą spręsti dėl valdymo teisės. Nekilnojamojo daikto valdymo įregistravimas nustatytas CK 4.27 str. 2 d., kuri reglamentuoja nekilnojamojo daikto valdymo atsiradimo momentą. Nekilnojamojo daikto valdymo samprata ir atsiradimo pagrindai nenustato, kad nekilnojamojo daikto valdymo registravimas būtų būtinas šio daikto valdymo teisės atsiradimo pagrindas. Be to, Lietuvos teisėje įtvirtinant įgyjamosios senaties instituto reglamentavimą remiamasi nuostata, jog valdymo atsiradimas nesiejamas su valdymo teisiniu įregistravimu (Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 33 str.). Todėl tiek registracija viešajame registre, tiek jos nebuvimas savaime nereiškia valdymo nebuvimo ir negali būti vertinama taip, kad susidarytų kliūtis teismui konstatuoti įstatyme reikalaujamų faktų pagrindu esant valdymo teisę. Asmeniui turi būti suteikiama galimybė įrodyti, kad nekilnojamojo daikto valdymas atitiko įstatyme tiesiogiai įtvirtintas sąlygas, kurioms esant gali būti pripažįstama jo nuosavybės teisė įgyjamosios senaties pagrindu. CK 4.27 str. 2 d. nepaneigia galimybės, jog nekilnojamojo daikto valdymas, kaip pagrindas įgyjamajai senačiai taikyti, gali atsirasti ne tik jį įregistravus. Ši nuostata skirta visiems atvejams, kai siekiama įregistruoti daikto valdymą, taip pat kai nėra tikslo įgyti daiktą įgyjamąja senatimi. Šioje normoje nustatyta galimybė registruoti valdymą viešajame registre reikalinga valdytojo teisių apsaugai, tačiau įgyjamoji senatis ir valdymas, kaip savarankiška teisė, yra atskiri teisiniai institutai, todėl valdymas nebūtinai turi būti siejamas su tikslu įgyti valdomą daiktą įgyjamosios senaties pagrindu. Tuo atveju, kai valdytojas siekia įgyti nuosavybės teisę į valdomą daiktą įgyjamosios senaties pagrindu, nepriklausomai nuo valdymo įregistravimo ar neįregistravimo, privalo būti nustatomos specialiosiose įgyjamąją senatį reglamentuojančiose teisės normose įtvirtintos nuosavybės teisės įgijimo šiuo pagrindu sąlygos. Taikant įgyjamąją senatį turėtų būti vadovaujamasi CK 4.22 str. 1 d. pateikiamais valdymo pagrindais ir specialiosiomis įgyjamąją senatį reglamentuojančiomis teisės normomis (CK 4.68–4.71 str.). Atsižvelgiant į tai, kad specialiosios įgyjamosios senaties institutą reglamentuojančios teisės normos nenustato imperatyviojo reikalavimo registruoti valdymą, tokio reikalavimo taikymas neatitiktų sisteminio teisės normų aiškinimo, nepagrįstai pasunkintų įgyjamosios senaties instituto taikymą ar iš viso jį paneigtų, paversdamas neveikiančiu ir neefektyviu. Atviro daikto valdymo sąlyga pagal CK 4.68 straipsnį nuosavybės teisei įgyjamąja senatimi pripažinti gali būti nustatyta nepriklausomai nuo to, ar daikto valdymo faktas buvo įregistruotas viešame registre ( LAT 2011-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-67-2011).

15Atsižvelgdamas į pareiškėjos nurodytas aplinkybes bei byloje esančius įrodymus, teismas konstatuoja, kad pareiškėja Bukonių Šv. arkangelo Mykolo parapija nėra ir nebuvo įgijusi nuosavybės teisės į pastatus: gyvenamąjį namą (reg. Nr. 20/262504, unikalus Nr. 4600-1018-2024) ir ūkinį pastatą (reg. Nr. 20/262504, unikalus Nr. 4600-1018-2035) su kiemo statiniais (reg. Nr. 20/262504, unikalus Nr. 4600-1018-2046), esančius ( - )., kitokiu CK 4.47 straipsnyje numatytu būdu ir yra visos CK 4.68 – 4.71 straipsniuose numatytos sąlygos: a) daikto valdymas yra prasidėjęs sąžiningai; b) daiktas nėra įregistruotas kito asmens vardu; c) visą valdymo laikotarpį daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai; d) daiktas visą valdymo laikotarpį buvo valdomas kaip savas, t.y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą; e) valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (daugiau kaip 10 metų), todėl pareiškimas tenkintinas kaip pagrįstas ir įrodytas (LR CK 4.68-4.71str., LR CPK 177 str., 185 str.).

16Iš pareiškėjo priteistina valstybei 31,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įtekimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

17Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 270 str., 442 str. 9 p., 443 str., 533 str., teismas

Nutarė

18Pareiškimą tenkinti.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja Bukonių Šv. arkangelo Mykolo parapija, įstaigos kodas 291247090, pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teises į gyvenamąjį namą (reg. Nr. 20/262504, unikalus Nr. 4600-1018-2024) ir ūkinį pastatą (reg. Nr. 20/262504, unikalus Nr. 4600-1018-2035) su kiemo statiniais (reg. Nr. 20/262504, unikalus Nr. 4600-1018-2046), esančius ( - )

20Priteisti iš pareiškėjos Bukonių Šv. arkangelo Mykolo parapijos, įst.k. 291247090, valstybei 31,15 ( trisdešimt vieną litą 15 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

21.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lidija Deksnienė, teismo posėdyje... 2. Pareiškėja prašo nustatyti faktą, kad Bukonių Šv. arkangelo Mykolo... 3. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė Žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepime prašo... 4. Suinteresuotas asmuo Jonavos rajono savivaldybės administracija atsiliepime... 5. Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities VMI atsiliepime nurodė, kad įrodžius... 6. Suinteresuotiems asmenims E. R., J. M. K, V. D., E. D., D. M. ir V. M.... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Pareiškėjo pareiškime nurodytomis aplinkybėmis bei byloje esančiu... 9. Po LR Nepriklausomybės atkūrimo pareiškėjas su tikslu įgyti nuosavybės... 10. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bukonių seniūnijos 2012-02-13... 11. Pareiškėjas minėtus statinius: gyvenamąjį namą (reg. Nr. 20/262504,... 12. Duomenų, patvirtinančių kad minėti pastatai nuosavybės teise priklauso... 13. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Jonavos rajono... 14. Viena iš sąlygų, reikalingų tam, kad būtų pripažinta nuosavybės teisė... 15. Atsižvelgdamas į pareiškėjos nurodytas aplinkybes bei byloje esančius... 16. Iš pareiškėjo priteistina valstybei 31,15 Lt išlaidų, susijusių su... 17. Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 270 str., 442 str. 9 p., 443 str.,... 18. Pareiškimą tenkinti.... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja Bukonių Šv.... 20. Priteisti iš pareiškėjos Bukonių Šv. arkangelo Mykolo parapijos, įst.k.... 21. .... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...