Byla B2-54-372/2015
Dėl restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto patvirtinimo ir restruktūrizavimo bylos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo restruktūrizuojamos UAB „Sodbeta“ administratoriaus UAB „Ritava“ prašymą dėl restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto patvirtinimo ir restruktūrizavimo bylos pabaigos, ir

Nustatė

3Šiaulių apygardos teismo 2010 m. spalio 29 d. nutartimi UAB „Sodbeta“ iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratoriumi paskirta UAB „Ritava“.

4Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų kreditoriniai reikalavimai. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. ir 2011 m. balandžio 27 d. nutartimis patikslinti kreditoriniai reikalavimai.

5Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartimi patvirtintas įmonės restruktūrizavimo planas keturių kalendorinių metų laikotarpiui. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi įmonės restruktūrizavimo planas patikslintas.

6Restruktūrizuojamos UAB „Sodbeta“ administratorius UAB „Ritava“ pateikė prašymą dėl restruktūrizavimo akto patvirtinimo ir restruktūrizavimo bylos pabaigos.

7Įmonės restruktūrizavimo byla baigtina.

8Vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 29 straipsnio 1, 2 dalimis, įgyvendinus restruktūrizavimo planą, įmonės valdymo organas ir restruktūrizavimo administratorius per 10 darbo dienų nuo dienos, kai buvo atliktas paskutinis restruktūrizavimo plane nustatytas mokėjimas kreditoriams, parengia restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą. Šį aktą pasirašo įmonės valdymo organas, restruktūrizavimo administratorius, įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Restruktūrizavimo administratorius restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui.

9Išanalizavus restruktūrizavimo administratoriaus pateiktą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą (t. 2, b. l. 108-111) matyti, jog Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartimi patvirtinus įmonės restruktūrizavimo planą, kuris vėliau Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi patikslintas, buvo įgyvendinti plane nustatyti uždaviniai: atsiskaityta su įmonės kreditoriais, atkurtas įmonės ilgalaikis mokumas.

10Įvertinęs išdėstytus argumentus bei bylai reikšmingas aplinkybes teismas sprendžia, jog restruktūrizuojama UAB „Sodbeta“ įgyvendino patvirtintą restruktūrizavimo planą, pasiekė Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytus tikslus bei atkūrė ilgalaikį mokumą.

11Esant minėtai teisinei situacijai konstatuotina, jog administratoriaus prašymas dėl restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto patvirtinimo ir restruktūrizavimo bylos pabaigos yra pagrįstas, todėl tenkintinas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 str. 2 d., 14 str., 29 str. 3 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 str., Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 29 str., teismas

Nutarė

13Patvirtinti restruktūrizuojamos UAB „Sodbeta“ (juridinio asmens kodas 145663442, buveinė – Sodo g. 20, Šiauliai) restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą.

14Baigti restruktūrizuojamos UAB „Sodbeta“ (juridinio asmens kodas 145663442, buveinė – Sodo g. 20, Šiauliai) restruktūrizavimo bylą.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai