Byla 2-1866-900/2011
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Alma Berniūnaitė, sekretoriaujant Ugnei Patkauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei J. Š., trečiojo asmens atstovei R. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei O. K., tretysis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai, dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2011 m. spalio 18 d. teismui paduotu ieškiniu prašė neterminuotai apriboti atsakovės O. K. kaip motinos valdžią sūnaus M. P., a. k. ( - ), atžvilgiu (b. l. 1-3).

4Ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir nurodė, kad atsakovė yra septynių vaikų motina. Visų jų, išskyrus M. P., atžvilgiu neterminuotai apribota atsakovės valdžia, todėl vienas sūnus auga vaikų globos namuose, kitas sūnus ir dukra yra įvaikinti, likusieji gyvena pas skirtingus globėjus.

5Dėl girtavimo ir socialinių įgūdžių stokos atsakovės šeima nuo 2010 m. vasario 25 d. įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Šiaulių rajono apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu (civilinė byla Nr. 2-1275-459/2010) laikinai (1 m.) apribojo atsakovės kaip motinos valdžią sūnaus M. P. atžvilgiu, nustatė M. P. nuolatinę globą, globos funkcijas pavedė vykdyti sveikatos priežiūros įstaigai - Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams (pavadinimas pakeistas į Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai), priteisė iš atsakovės sūnaus M. P. išlaikymui po 200 Lt/mėn. periodinių išmokų nuo kreipimosi į teismą dienos (2010 m. birželio 21 d.) iki berniuko pilnametystės, Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus paskyrė M. P. turto administratoriumi, konstatavęs, kad atsakovė nesugeba tinkamai rūpintis kūdikiu, nusišalino nuo jo auginimo, išlaikymo, auklėjimo; nesudaro vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam ir doroviniam vystymuisi būtinų gyvenimo sąlygų (CK 3.180 str.) (b. l. 8-9).

6Per 1 m. O. K. šeimoje jokių teigiamų pokyčių neįvyko. Atsakovė sūnaus M. P. nelankė, jo sveikata, raida, ugdymu nesidomėjo, priteisto išlaikymo nemokėjo (b. l. 10, 12). Atsakovė niekur nedirba (b. l. 23), darbo biržoje kaip ieškanti darbo neregistruota (b. l. 24). Iki ( - ), kai mirė M. P. tėvas S. P., atsakovė gyveno su sugyventiniu jam priklausančiame name, vėliau turėjo išsikraustyti. Neturėdama nuolatinės gyvenamosios vietos, atsakovė glaudėsi tai pas vienus, tai pas kitus žmones. 2010 m. pabaigoje atsakovė pripažino turinti problemų dėl potraukio alkoholiui (b. l. 14), bet atsisakė nemokamai gydytis nuo priklausomybės ar konsultuotis pas psichologą (b. l. 16). Nuo 2011 m. vasaros atsakovė apsigyveno su sugyventiniu R. R. ( - ) Šiaulių raj. savivaldybei priklausančiame bute. Butą sudaro 1 kambarys ir virtuvė, buto plotas ~ 25 m2. Gyvenamasis būstas be patogumų, kūrenamas krosnimi. Kambarys tamsus, sienos aprūkusios, langai nesandarūs, baldai seni, prastos būklės. Namuose trūksta švaros, tvarkos (b. l. 17). Vaikui gyventi sąlygos netinkamos. Atsakovė nereguliariai gauna pajamų iš atsitiktinių darbų.

7Atsakovė O. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Į teismo posėdį neatvyko, prašė nagrinėti bylą jai nedalyvaujant (b. l. 48).

8Tretysis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepimu į ieškinį (b. l. 34) su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti, teismo posėdyje laikėsi tos pačios pozicijos. Papildomai nurodė, kad M. P. sirgo tuberkulioze, bet dabar vaikas išgijęs; šiek tiek sutrikusi kalbos raida.

9Ieškinys tenkinamas.

10Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė O. K. ir S. P. (miręs duomenys neskelbtini) yra biologiniai M. P. tėvai (b. l. 5, 7). Nuo 2010 m. birželio 19 d. M. P. auga kūdikių namuose (b. l. 34). Šiaulių rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 21 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1275-459/2010 (b. l. 32), taikė laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo dėl laikino motinos valdžios apribojimo priėmimo M. P. gyvenamąją vietą nustatė Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (CPK 145 str. 1 d. 13 p.), pripažinę, kad dėl atsakovės nuolatinio girtavimo kyla pavojus vaiko sveikatai ir gyvybei. Kaip minėta, Šiaulių rajono apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu (civilinė byla Nr. 2-1275-459/2010, b. l. 54-56) laikinai (1 m.) apribojo atsakovės kaip motinos valdžią M. P. atžvilgiu, nustatęs, kad atsakovė savo veiksmais (neveikimu) daro žalą vaiko vystymuisi.

11Tėvų valdžios turinį sudaro tėvų teisė ir pareiga dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaiką, rūpintis jo sveikata, išlaikyti jį, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (CK 3.155 str. 2 d.). CK 3.165 straipsnis numato, kad tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą bei vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu, sudaryti sąlygas vaikams mokytis ir pan. Pagal ?K 3.170 straipsnio 1 dalį tėvas ar motina, negyvenantys su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Tėvų valdžia yra skirta įgyvendinti prigimtines vaiko teises, todėl privaloma. Tėvų, nevykdančių savo pareigų vaikams, veiksmai arba neveikimas laikomi neteisėtais. Jeigu tėvai savo valdžią panaudoja priešingai vaiko interesams, t. y. nesirūpina jų tinkama priežiūra, ugdymu, auklėjimu, sveikata, išlaikymu, buitinių sąlygų sudarymu ir kt., vadinasi, jie nevykdo konstitucinės pareigos ir tai sudaro pakankamą pagrindą taikyti tokiems tėvams nubaudimo ir auklėjamąją funkciją turinčią priemonę – neterminuotą jų valdžios apribojimą vaikų atžvilgiu. Valstybės politika prioritetinės vaikų teisių ir apsaugos srityje orientuota į tai, kad daug svarbiau užkirsti kelią vaiko teises ir įstatymo saugomus interesus pažeidžiantiems veiksmams nei kovoti su tokių veiksmų padariniais.

12Laikinas tėvų valdžios apribojimas taikomas kaip prevencinė priemonė, skatinanti vaiko tėvus pakeisti gyvenimo būdą ir požiūrį į pareigų vaikui vykdymą. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas taikomas kaip kraštutinė išimtinė priemonė (lot. ultima ratio) tada, kai teismas padaro išvadą, jog tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko raidai ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

13Liudytoja I. V., Šiaulių raj. savivaldybės administracijos Bubių seniūnijos socialinė darbuotoja, kuri tiesiogiai dirbo su atsakove ir stebėjo pokyčius atsakovės šeimoje, parodė, kad atsakovė turi didelių asmeninių problemų: nuolat girtauja, jai trūksta elementarių socialinių ir higienos įgūdžių, oficialiai nedirba, negauna jokių išmokų. Nors atsakovė kovoja dėl galimybės prižiūrėti M. P. (norint jį paimti iš neblaivios atsakovės, teko taikyti laikinąsias apsaugos priemones), t. y. ji turi motinos instinktą, bet dėl minėtų priežasčių nepajėgia tinkamai pasirūpinti nei savimi, nei juo labiau kūdikiu. Pasak liudytojos, atsakovė gali būti apibūdinama kaip degradavęs žmogus, nes ji nemato prasmės dėl ko nors stengtis (pvz., gydytis nuo alkoholizmo, mokytis, dirbti), yra labai sukrėsta ankstesnio sugyventinio S. P. mirties (mirties priežastis - duomenys neskelbtini).

14Bylos nagrinėjimo teisme metu kompleksi6kai ištyręs ir įvertinęs įrodymus: dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, liudytojos parodymus, byloje surinktus rašytinius įrodymus, teismas pripažįsta esant pagrįstus ieškovo argumentus, kad per 1 m. atsakovės šeimoje teigiamų pokyčių neįvyko, todėl nėra jokio pagrindo tikėtis, jog padėtis jos šeimoje artimiausiu metu galėtų pasikeisti teigiama linkme, tuo pagrindu pratęsti laikiną motinos valdžios apribojimo terminą (CPK 405 str.) ar atskirti vaiką nuo tėvų (CK 3.181 str. 4 d.) ir ieškinį atmesti. Gimus M. P. užsimezgę emociniai vaiko ir motinos ryšiai, praėjus daugiau nei 1 m., per kuriuos atsakovė nerodė iniciatyvos matytis, bendrauti su vaiku, jo neišlaikė, nes pati turi daug kitų neišspręstų psichologinių problemų, laikomi nutrūkusiais. M. P., būdamas itin mažo amžiaus, atsakovės kaip motinos nepažįsta (nebeprisimena), tad apribojus atsakovės valdžią jo atžvilgiu neterminuotai, dėl ko nebelieka kliūčių jį įvaikinti (CK 3.180 str. 3 d.), vaikas didesnės psichologinės traumos, negu iki šiol buvo padaryta, teismo nuomone, nepatirs ir tai atitinka vaiko interesus augti sveikoje, darnioje, jaukioje aplinkoje.

15Kadangi Šiaulių rajono apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu (civilinė byla Nr. 2-1275-459/2010) dėl laikino motinos valdžios M. P. atžvilgiu apribojimo kartu nustatė vaikui nuolatinę globą, jo gyvenamąją ir globos vietą (CPK 407 str.), paskyrė instituciją, vykdančią globėjo ir turto administratoriaus funkcijas, priteisė iš atsakovės išlaikymą periodinėmis išmokomis, iki vaikas sulauks pilnametystės, šie klausimai byloje dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo pakartotinai nesprendžiami.

16Patenkinus ieškinį visa apimtimi, iš atsakovės valstybės naudai priteisiamas 139 Lt žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas ex lege atleistas (CPK 83 str. 1 d. 5 p., 96 str. 1 d.), ir 14,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

17Vadovaudamasis CK 3.180 straipsnio 2 dalimi, CPK 259-260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Neterminuotai apriboti atsakovės O. K., a. k. ( - ), kaip motinos, valdžią jos mažamečio sūnaus M. P., a. k. 5 100125 2630, atžvilgiu.

20Priteisti iš atsakovės O. K. 139 Lt (vieną šimtą trisdešimt devynis litus) žyminio mokesčio ir 14,10 Lt (keturiolika litų 10 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

21Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Alma... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 4. Ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir nurodė, kad atsakovė yra septynių... 5. Dėl girtavimo ir socialinių įgūdžių stokos atsakovės šeima nuo 2010 m.... 6. Per 1 m. O. K. šeimoje jokių teigiamų pokyčių neįvyko. Atsakovė sūnaus... 7. Atsakovė O. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Į teismo posėdį... 8. Tretysis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių... 9. Ieškinys tenkinamas.... 10. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė O. K. ir S. P. (miręs... 11. Tėvų valdžios turinį sudaro tėvų teisė ir pareiga dorai auklėti ir... 12. Laikinas tėvų valdžios apribojimas taikomas kaip prevencinė priemonė,... 13. Liudytoja I. V., Šiaulių raj. savivaldybės administracijos Bubių... 14. Bylos nagrinėjimo teisme metu kompleksi6kai ištyręs ir įvertinęs... 15. Kadangi Šiaulių rajono apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu... 16. Patenkinus ieškinį visa apimtimi, iš atsakovės valstybės naudai... 17. Vadovaudamasis CK 3.180 straipsnio 2 dalimi, CPK 259-260, 268, 270... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Neterminuotai apriboti atsakovės O. K., a. k. ( - ), kaip motinos, valdžią... 20. Priteisti iš atsakovės O. K. 139 Lt (vieną šimtą trisdešimt devynis... 21. Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių...