Byla 2-872-450/2008
Dėl prekiu ženklu, teises i juridinio asmens pavadinima gynimo ir nesažiningos konkurencijos

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, sekretoriaujant Aleksui Navickui, dalyvaujant ieškovu UAB „Delfi“ ir Estijos imones AS Delfi atstovams adv. Andžejui Caikovskiui, adv. padejejui Virginijui Bitei, atsakovu UAB „Respublikos leidiniai“, UAB „Naujasis aitvaras“ ir A. T. atstovei adv. Jurgitai Judickienei, atsakovo Kauno technologijos universiteto atstovui adv. Nerijui Strazdui, treciojo asmens LR Valstybinio patentu biuro atstovei Ievai Pliopaitei,

2parengiamajame teismo posedyje žodinio proceso tvarka pasirengiant nagrineti civiline byla pagal ieškovu UAB „Delfi“ ir Estijos imones AS Delfi ieškini atsakovams UAB „Respublikos leidiniai“, UAB „Naujasis aitvaras“, A. T. , Kauno technologijos universitetui, tretieji asmenys – LR Valstybinis patentu biuras, UAB „Baltnetos komunikacijos“ del prekiu ženklu, teises i juridinio asmens pavadinima gynimo ir nesažiningos konkurencijos,

3n u s t a t e:

4Parengiamajame teismo posedyje bylos šalys pateike teismui ju sudaryta ir pasirašyta taikos sutarti, praše ja patvirtinti ir civiline byla nutraukti, nurode, kad šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisines pasekmes.

5Ieškovu atstovas praše gražinti ieškovui UAB „Delfi“ 75 % sumoketo žyminio mokescio, panaikinti byloje taikytas laikinasias apsaugos priemones, kadangi ju buvimas apsunkintu taikos sutarties vykdyma. Taip pat nurode, jog kadangi taikos sutartimi šalys susitare, kad ieškovo bylinejimosi išlaidu klausima turetu išspresti teismas, praše priteisti ieškovui iš atsakovu patirtas bylinejimosi išlaidas, viso – 175978 Lt (be PVM), iš kuriu 156526,87 Lt išlaidu advokato ir advokato padejejo teisinei pagalbai apmoketi. Ieškovas nurode, kad byla buvo itin sudetinga, unikali, joje buvo nagrinejamas visas kompleksas teisiniu problemu, kylanciu iš prekiu ženklu, konkurencijos teises, žiniasklaidos teises, juridinio asmens teises i pavadinima apsaugos, todel priteisiant iš atsakovu bylinejimosi išlaidas, teismas turetu atsižvelgti i šias aplinkybes, nukrypti nuo rekomendaciniu advokato teisines pagalbos išlaidu dydžiu, numatytu atitinkame LR Teisingumo ministro isakyme, o taip pat vadovautis teisingumo, protingumo ir sažiningumo principais.

6Atsakovu atstove nurode, kad ieškovu prašomas priteisti bylinejimosi išlaidu dydis yra neprotingas ir neadekvatus, žymiai viršija rekomendacinius dydžius, prie ju priskirtos išlaidos, susijusios su administracine byla, taip pat nurode, kad išlaidos antstoliui priskirtinos ne prie bylinejimosi, o prie vykdymo išlaidu, pažymejo, kad turetu buti neatsižvelgiama i neteisinio pobudžio išlaidas (dokumentu kopijavimas, nešimas, laikrašciu pirkimas ir pan.), taip pat nurode, kad byla nors ir yra labai sudetinga, taciau joje nera keliami kokie nors nauji teisiniai klausimai ir problemos.

7Šaliu sudaryta taikos sutartis neprieštarauja istatymams, nepažeidžia nei vienos iš šaliu interesu, sudaryta geranoriškai, todel tvirtintina, o civiline byla nutrauktina [LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.]. Šalys patvirtino, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisines pasekmes, numatytos LR CPK 294 str.

8Vadovaujantis LR CPK 150 str. 1 d., naikintinos Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužes 3 d. bei 2007 m. gegužes 21 d. nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemones.

9LR CPK 87 str. 2 d. numato, jog jeigu šalys sudaro taikos sutarti, ieškovui gražinama 75 procentu sumoketo žyminio mokescio sumos, todel ieškovui UAB „Delfi“, sumokejusiam 1200 Lt žyminio mokescio, gražintina 900 Lt. Taikos sutartyje šalys susitare, kad atsakovai neprašo jiems atlyginti bylinejimosi išlaidu, iš atsakovo KTU informaciniu technologiju pletros instituto jokios bylinejimosi išlaidos taip pat nepriteisiamos ir neišieškomos. Šalys taip pat susitare, kad bylinejimosi išlaidas valstybei, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu, apmokes atsakovai UAB „Respublikos leidiniai“, UAB „Naujasis aitvaras“ ir A. T. , todel iš šiu atsakovu lygiomis dalimis priteistina 172 Lt bylinejimosi išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, i valstybes biudžeta.

10Ieškovu prašymas del 175978 Lt bylinejimosi išlaidu priteisimo iš atsakovu UAB „Respublikos leidiniai“, UAB „Naujasis aitvaras“ ir A. T. tenkintinas iš dalies.

11LR CPK 88 str. 1 d. numato, kad prie išlaidu, susijusiu su bylos nagrinejimu, priskiriamos išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, išlaidos advokato ar advokato padejejo teisinei pagalbai apmoketi, kitos butinos ir pagristos išlaidos. Kaip matyti iš teismui pateiktu PVM saskaitu-fakturu ir ju apmokejima patvirtinanciu mokejimo nurodymu, ieškovai yra patyre 19451,13 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu atsakovams, faktiniu aplinkybiu konstatavimu, nutarciu del laikinuju apsaugos priemoniu vykdymu, dokumentu, reikalingu bylai, vertimu i lietuviu kalba, gyventoju apklausos atlikimu, todel teismas, šias išlaidas pripažindamas butinomis, pagristomis ir protingomis, priteisia lygiomis dalimis iš atsakovu UAB „Respublikos leidiniai“, UAB ‚Naujasis aitvaras“ ir A. T. , juo labiau, kad atsakovai iš esmes neprieštaravo del šiu bylinejimosi išlaidu priteisimo.

12Kaip matyti iš teismui pateiktu PVM saskaitu-fakturu, mokejimo nurodymu ir saskaitu suvestines, ieškovas UAB „Delfi“ sumokejo advokatu kontorai Marcinkevicius, Caikovski ir partneriai 156526,87 Lt už advokato ir adv. padejejo pagalba, taciau ieškovo prašymas priteisti šias išlaidas tenkintinas iš dalies, ir teismas mano esant protinga, sažininga ir teisinga priteisti 20000 Lt išlaidu advokato ir advokato padejejo teisinei pagalbai apmoketi.

13Teismas pripažista, jog nagrinejama byla savo pobudžiu, palieciamomis teisinemis problemomis, placiu teisiniu klausimu spektru, suteiktu teisiniu paslaugu kompleksiškumu ir specialiu žiniu reikalingumu bei ginco dalyku yra itin sudetinga, pakankamai unikali ir išskirtine, ieškovu atstovai kvalifikuotai parenge dideli paruošiamuju procesiniu dokumentu skaiciu, atliko dideles apimties ir sudetingumo darba. Kita vertus, kaip matyti iš teismui pateiktos saskaitu suvestines, i prašomu priteisti išlaidu suma yra itraukti tam tikri neteisinio pobudžio darbai ir paslaugos – dokumentu kopijavimas, atšvietimas, laikrašciu pirkimas, dokumentu nuvežimas, banko kvitu užpildymas, dokumentu ivedimas, failo, aplanko sukurimas, dokumentu susegimas i segtuva, parkavimasis, nuejimas i biblioteka ir pan., kurios, vadovaujantis protingumo ir sažiningumo principais, negaletu ir neturetu buti priskiriamos prie teisines pagalbos išlaidu ir priteisiamos ginco šalies naudai. Advokatas (advokato padejejas) galetu tureti omenyje tokias papildomas galimas išlaidas, nustatydamas valandinio užmokescio už savo teikiamas teisines paslaugas dydi, tuo tarpu atlyginimo už tokio pobudžio veiksmu atlikima priteisimas iš kitos ginco šalies, kartu priteisiant ir prašoma užmokesti už atitinkamo skaiciaus valandu advokato darba, prieštarauja elementariam teisingumui, protingumui ir sažiningumui. Teismas sutinka su atsakovu atstoves pastebejimu, jog bylu šalys paprastai realiai patiria daugiau turtiniu išlaidu, negu priteisiama bylose.

14Atsižvelgiant i aukšciau išdestytus argumentus, susijusius tiek su nagrinejamos bylos pobudžiu ir sudetingumu, tiek su šaliu paruoštu procesiniu dokumentu ir parengiamuju teismo posedžiu skaiciumi, tiek su advokatu suteiktos pagalbos pobudžiu, atsižvelgiant i tai, kad byla nebuvo nagrinejama iš esmes ir užsibaige jau parengiamojoje stadijoje, taip pat i teismu praktika advokato teisinei pagalbai apmoketi priteisiamu bylinejimo išlaidu srityje, i LR Teisingumo ministro 2004-04-02 isakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio (inter alia nukrypimo nuo maksimaliu rekomendaciniu dydžiu galimybe išimtiniais atvejais), o taip pat i teisingumo, protingumo ir sažiningumo principus, teismas daro išvada, jog ieškovo prašomas priteisti 156526,87 Lt išlaidu advokato ir advokato padejejo pagalbai apmoketi dydis yra neadekvatus, neprotingas, neleistinai pažeidžiantis kitos šalies turtinius interesus bei ginco šaliu interesu civiliniame procese pusiausvyra, todel mažintinas iki 20000 Lt.

15Teismas pažymi, kad LR CPK nenumato solidaraus bylinejimosi išlaidu priteisimo galimybes, todel, skirtingai nei praše ieškovai, iš atsakovu UAB „Respublikos leidiniai“, UAB „Naujasis aitvaras“ ir A. T. bylinejimosi išlaidos priteistinos lygiomis dalimis.

16Vadovaujantis išdestytu ir LR CPK 293 str. 1 d. 5 p. , 87 str. 2 d., 93 str., 94 str., 98 str. teismas

Nutarė

17Patvirtinti tarp ieškovu UAB „Delfi“ (kodas – 125483974, buveine – Šeimyniškiu g. 1A, Vilnius), Estijos imones AS Delfi (kodas – 10586863, buveine – Ravala pst. 158, Talinas, Estija) bei atsakovu UAB „Respublikos leidiniai“ (kodas – 124251033, buveine – Smetonos g. 2, Vilnius), UAB „Naujasis aitvaras“ (kodas – 12220048, buveine – Jogailos g. 11/2-11, Vilnius), A. T. (duomenys neskelbtini, gyv. ( - ) ir Kauno technologijos universiteto (kodas – 111950581, buveine – K.Doneilaicio g. 73, Kaunas) sudaryta taikos sutarti tokiomis salygomis:

18„ 1. Atsakovai UAB "RESPUBLIKOS" LEIDINIAI, UAB "NAUJASIS AITVARAS" ir A. T. sutinka perleisti ir šia Sutartimi perleidžia ieškovui DELFI, UAB:

  1. subdomena delfis.lt (perleidžiamos visos teises i subdomena);
  2. prekiu ženkla DELFIS.lt (reg. Nr. 53236) (perduodamos visos teises i ženkla visome prekems ir paslaugoms žymeti);
  3. subdomena delfinas.lt (perleidžiamos visos teises i subdomena);
  4. prekiu ženkla DELFINAS.lt (reg. Nr. 53235) (perduodamos visos teises i ženkla visome prekems ir paslaugoms žymeti).
Šalims pasirašius ir ivykdžius šia Sutarti ieškovas DELFI, UAB taps subdomenu delfis.lt ir delfinas.lt savininku, taip pat prekiu ženklu DELFIS.lt (reg. Nr. 53236) ir DELFINAS.lt (reg. Nr. 53235) savininku.
 1. Atsakovai UAB "RESPUBLIKOS" LEIDINIAI, UAB "NAUJASIS AITVARAS" ir A. T. isipareigoja užtikrinti, kad atsakovas A. T. ar jo igaliotas atstovas ne veliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo šios Sutarties patvirtinimo teisme:
  1. Lietuvos Respublikos prekiu ženklu istatymo nustatyta tvarka pateiks Lietuvos Respublikos valstybiniam patentu biurui prašyma del teisiu i prekiu ženklus DELFIS.lt (reg. Nr. 53236) ir DELFINAS.lt (reg. Nr. 53235) perdavimo, taip pat atliks visus kitus reikiamus veiksmus, kad teisiu i šiuos ženklus perdavimo duomenys butu irašyti i Lietuvos Respublikos prekiu ženklu registra;
  2. nustatyta tvarka kreipsis i .lt domeno administratoriu – Kauno technologijos universiteto Informaciniu technologiju pletros instituta su prašymu perkelti subdomenus „delfis.lt“ ir „delfinas.lt“ ieškovui DELFI, UAB, perleidžiant šiam ieškovui visas nuosavybes teises.
 2. Atsakovai UAB "RESPUBLIKOS" LEIDINIAI, UAB "NAUJASIS AITVARAS" ir A. T. isipareigoja:
  1. savo komercineje veikloje bet kokiu budu nenaudoti žymenu „Delfis“ („DELFIS“) ir Delfinas.lt (DELFINAS.lt);
  2. neregistruoti (nepateikti paraišku del registracijos) ir nenaudoti komercineje veikloje prekiu ženklu ir bet kokio lygio domenu, kuriu pavadinimuose yra raidžiu seka „delfi“.
 3. Atsižvelgdami i tai, kad atsakovai UAB "RESPUBLIKOS" LEIDINIAI, UAB "NAUJASIS AITVARAS" ir A. T. geranoriškai pripažino ir isipareigojo ivykdyti dali ieškinio reikalavimu, Ieškovai atsisako visu kitu savo reikalavimu, bet kokia forma pareikštu civilineje byloje Nr. 2-2010-41/2007.
 4. Atsakovas Kauno technologijos universitetas (KTU Informaciniu technologiju pletros institutas) besalygiškai patvirtina, kad ne veliau kaip per 10 (dešimt) dienu nuo šios Sutarties patvirtinimo teisme perregistruos subdomenus delfis.lt ir delfinas.lt ieškovui DELFI, UAB, t.y. iregistruos šiuos subdomenus ieškovo DELFI, UAB vardu.
 5. Atsakovai UAB "RESPUBLIKOS" LEIDINIAI, UAB "NAUJASIS AITVARAS" ir A. T. isipareigoja ne veliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Teismo nutarties isiteisejimo sumoketi i ieškovo DELFI, UAB saskaita visas Teismo Ieškovams priteistas sumas.
 6. Už kiekviena 2 punkte numatytu isipareigojimu pažeidima atsakovai UAB "RESPUBLIKOS" LEIDINIAI, UAB "NAUJASIS AITVARAS" ir A. T. solidariai isipareigoja sumoketi Ieškovams 20000 Lt (dvidešimties tukstanciu litu) bauda. Už kiekviena 3 punkte numatytu isipareigojimu pažeidima atsakovai UAB "RESPUBLIKOS" LEIDINIAI, UAB "NAUJASIS AITVARAS" ir A. T. solidariai isipareigoja sumoketi Ieškovams 10000 Lt (dešimties tukstanciu litu) bauda. Bauda turi buti sumoketa ne veliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. Atsakovui KTU informaciniu technologiju pletros institutui šiame punkte numatytos baudos netaikomos.
 7. Kiekvienas iš Ieškovu ir Atsakovu patvirtina, kad ateityje nereikš kitai pusei jokiu reikalavimu ar pretenziju del turtines ar neturtines žalos, siejamos su ieškinio dalyka sudaranciais veiksmais ar šioje byloje taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonemis, atlyginimo“.
II. Civiline byla Nr. 2-872-41/08 nutraukti.

19Gražinti ieškovui UAB „Delfi“ iš Vilniaus apskrities valstybines mokesciu inspekcijos Vilniaus skyriaus 75 procentus sumoketo žyminio mokescio, t.y. 900 Lt [devynis šimtu litu].

20Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovu UAB „Respublikos leidiniai“, UAB „Naujasis aitvaras“ ir A. T. ieškovo UAB „Delfi“ naudai 39451,13 Lt (trisdešimt devynis tukstancius keturis šimtus penkiasdešimt viena lita 13 centu) bylinejimosi išlaidu.

21Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovu UAB „Respublikos leidiniai“, UAB „Naujasis aitvaras“ ir A. T. 172 Lt (viena šimta septyniasdešimt du litus) bylinejimosi išlaidu i valstybes biudžeta.

22Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužes 3 d. ir 2007 m. gegužes 21 d. nutartimis šias byloje taikytas laikinasias apsaugos priemones:

23- uždrausti atsakovams A. T. (Vokietijos Federacines Respublikos pilietis, gim. ( - ), paskutine žinoma gyvenamoji vieta ( - ), UAB „Naujasis aitvaras“ (i.k.12220048, Jogailos g. 11/2-11, LT-01116, Vilnius), UAB „Respublikos“ leidiniai (i.k.124251033, A.Smetonos g.2, LT-01115, Vilnius) atidaryti interneto portala www.delfis.lt , iki teismo sprendimas isiteisejimo.

24- uždrausti atsakovams A. T. (Vokietijos Federacines Respublikos pilietis, gim. ( - ), paskutine žinoma gyvenamoji vieta ( - )), UAB „Naujasis aitvaras“ (i.k.12220048, Jogailos g. 11/2-11, LT-01116, Vilnius), UAB „Respublikos“ leidiniai (i.k.124251033, A.Smetonos g.2, LT-01115, Vilnius) bet kokiu budu naudoti, valdyti subdomena delfis.lt ar tinklalapi www.delfis.lt arba jais disponuoti, iki teismo sprendimo isiteisejimo.

25- uždrausti atsakovui Kauno technologijos universitetui (KTU Informaciniu technologiju pletros institutui) (i.k.111950581, K.Donelaicio g.73, LT-44029, Kaunas) teikti atsakovams A. T. , UAB „Naujasis aitvaras“, UAB „Respublikos“ leidiniai paslaugas, susijusias su subdomenu delfis.lt, ir ipareigoti taikyti sustabdymo procedura - padaryti subdomena delfis.lt nepasiekiama ir neatlikti su subdomenu delfis.lt jokiu kitu proceduru iki teismo sprendimo isiteisejimo.

26- uždrausti treciajam asmeniui UAB „Baltnetos komunikacijos“ (i.k.125145862, J.Galvydžio g. 5, LT-08236, Vilnius) aptarnauti tinklalapi www.delfis.lt , iki teismo sprendimo isiteisejimo.

27- uždrausti atsakovui UAB „Respublikos“ leidiniai (i.k.124251033, A.Smetonos g.2, LT-01115, Vilnius ) naudotis, valdyti ir disponuoti nuosavybes teise priklausanciu prekiu ženklu DELFIS.lt fig (reg.Nr.53236).

28- uždrausti atsakovams A. T. (Vokietijos Federacines Respublikos pilietis, ( - ), paskutine žinoma gyvenamoji vieta ( - )), UAB „Naujasis aitvaras“ (i.k.12220048, Jogailos g. 11/2-11, LT-01116, Vilnius), UAB „Respublikos“ leidiniai (i.k.124251033, A.Smetonos g.2, LT-01115, Vilnius) naudotis bet kurio lygio domenais (subdomenais), kuriu pavadinimuose yra žymuo „delfis“ ar „delfinas“, iki teismo sprendimo isiteisejimo;

29- ipareigoti atsakovus A. T. , UAB „Naujasis aitvaras“, UAB „Respublikos“ leidiniai nutraukti naujienu portalo www.delfinas.lt veikla, iki teismo sprendimo isiteisejimo;

30- uždrausti atsakovams A. T. , UAB „Naujasis aitvaras“, UAB „Respublikos“ leidiniai bet kokiu budu naudoti, valdyti subdomena delfinas.lt ar tinklalapi www.delfnas.lt arba jais disponuoti, iki teismo sprendimo isiteisejimo;

31- uždrausti atsakovui Kauno technologijos universitetui (KTU Informaciniu technologiju pletros institutui) (i.k.111950581, K.Donelaicio g.73, LT-44029, Kaunas) teikti atsakovams A. T. , UAB „Naujasis aitvaras“, UAB „Respublikos“ leidiniai paslaugas, susijusias su subdomenu delfinas.lt, ir ipareigoti taikyti sustabdymo procedura - padaryti subdomena delfinas.lt nepasiekiama ir neatlikti su subdomenu delfinas.lt jokiu kitu proceduru, iki teismo sprendimo isiteisejimo;

32- uždrausti treciajam asmeniui UAB „Baltnetos komunikacijos“ (i.k.125145862, J.Galvydžio g. 5, LT-08236, Vilnius) aptarnauti tinklalapi www.delfinas.lt , iki teismo sprendimo isiteisejimo;

33- areštuoti prekiu ženkla DELFINAS.lt fig (reg. Nr. 53235), nuosavybes teise priklausanti atsakovui UAB „Respublikos“ leidiniai (i.k.124251033, A.Smetonos g.2, LT-01115, Vilnius) ir uždrausti šiam atsakovui naudotis, valdyti ir disponuoti prekiu ženklu DELFINAS.lt fig (reg.Nr.53235).

34Isiteisejus nutarciai apie nutarties vykdyma informuoti Turto arešto aktu registra.

35Nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, sekretoriaujant Aleksui... 2. parengiamajame teismo posedyje žodinio proceso tvarka pasirengiant nagrineti... 3. n u s t a t e:... 4. Parengiamajame teismo posedyje bylos šalys pateike teismui ju sudaryta ir... 5. Ieškovu atstovas praše gražinti ieškovui UAB „Delfi“ 75 % sumoketo... 6. Atsakovu atstove nurode, kad ieškovu prašomas priteisti bylinejimosi išlaidu... 7. Šaliu sudaryta taikos sutartis neprieštarauja istatymams, nepažeidžia nei... 8. Vadovaujantis LR CPK 150 str. 1 d., naikintinos Vilniaus apygardos teismo 2007... 9. LR CPK 87 str. 2 d. numato, jog jeigu šalys sudaro taikos sutarti, ieškovui... 10. Ieškovu prašymas del 175978 Lt bylinejimosi išlaidu priteisimo iš atsakovu... 11. LR CPK 88 str. 1 d. numato, kad prie išlaidu, susijusiu su bylos nagrinejimu,... 12. Kaip matyti iš teismui pateiktu PVM saskaitu-fakturu, mokejimo nurodymu ir... 13. Teismas pripažista, jog nagrinejama byla savo pobudžiu, palieciamomis... 14. Atsižvelgiant i aukšciau išdestytus argumentus, susijusius tiek su... 15. Teismas pažymi, kad LR CPK nenumato solidaraus bylinejimosi išlaidu... 16. Vadovaujantis išdestytu ir LR CPK 293 str. 1 d. 5 p. , 87 str. 2 d., 93 str.,... 17. Patvirtinti tarp ieškovu UAB „Delfi“ (kodas – 125483974, buveine –... 18. „ 1. Atsakovai UAB "RESPUBLIKOS" LEIDINIAI, UAB "NAUJASIS AITVARAS" ir 19. Gražinti ieškovui UAB „Delfi“ iš Vilniaus apskrities valstybines... 20. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovu UAB „Respublikos leidiniai“, UAB... 21. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovu UAB „Respublikos leidiniai“, UAB... 22. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužes 3 d. ir 2007 m. gegužes... 23. - uždrausti atsakovams A. T. (Vokietijos Federacines... 24. - uždrausti atsakovams A. T. (Vokietijos Federacines... 25. - uždrausti atsakovui Kauno technologijos universitetui (KTU Informaciniu... 26. - uždrausti treciajam asmeniui UAB „Baltnetos komunikacijos“... 27. - uždrausti atsakovui UAB „Respublikos“ leidiniai (i.k.124251033,... 28. - uždrausti atsakovams A. T. (Vokietijos Federacines... 29. - ipareigoti atsakovus A. T. , UAB „Naujasis... 30. - uždrausti atsakovams A. T. , UAB „Naujasis... 31. - uždrausti atsakovui Kauno technologijos universitetui (KTU Informaciniu... 32. - uždrausti treciajam asmeniui UAB „Baltnetos komunikacijos“... 33. - areštuoti prekiu ženkla DELFINAS.lt fig (reg. Nr. 53235), nuosavybes teise... 34. Isiteisejus nutarciai apie nutarties vykdyma informuoti Turto arešto aktu... 35. Nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...