Byla 2A-508-254/2011
Dėl nuompinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Dalės Burdulienės, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės, Neringos Venckienės, sekretoriaujant Aistei Raginytei, dalyvaujant ieškovo atstovei Simonai Jakubauskaitei, atsakovės atstovui advokatui Mindaugui Šeškauskiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės S. U. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovei S. U. dėl nuompinigių priteisimo

Nustatė

2

3

4Ieškovas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, o skolininkei pareiškus prieštaravimus pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės skolą už buto nuomą laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2009 m. spalio 1 d. 2 118,28 Lt Kauno miesto savivaldybės naudai, 5 procentų dydžio metines palūkanas už nurodytą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo. Nurodė, jog butas ( - ), Kaune, nuosavybės teise priklausantis Kauno miesto savivaldybei, 1999 m. sausio 13 d. Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipine sutartimi išnuomotas S. U.. Šios sutarties 2.2. punktu nuomininkė įsipareigojo kas mėnesį LR Vyriausybės ir Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka mokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius. S. U. bute, ( - ) yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą. Pagal pateiktą AB „City Service" 2009 m. lapkričio 2 d. raštą Nr. 1604 S. U. skolinga Kauno miesto savivaldybei už buto ( - ) nuomą laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2009 m. spalio 1 d. 2118,28 Lt.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. spalio 27 d. sprendimu ieškinį tenkino. Teismas nustatė, jog butas ( - ) nuosavybės teise priklausantis Kauno miesto savivaldybei, 1999 m. sausio 13 d. Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipine sutartimi išnuomotas S. U.. Šios sutarties 2.2. punktu nuomininkė įsipareigojo kas mėnesį LR Vyriausybės ir Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka mokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius. Teismas iš sutarties sąlygų sprendė, kad šalys, įgyvendindamos dispozityviąją teisę (CK 6.156 straipsnio 5 dalis, 6.487 straipsnio 4 dalis), susitarė dėl nuomos mokesčio apskaičiavimo būdo, nenustatyto CK 6.487 straipsnio 3 dalyje. Mokesčio dydžio pagrįstumas nustatytas vietiniu norminiu aktu - Kauno miesto savivaldybė sprendimu, kuris nepakeistas, nepanaikintas, todėl yra galiojantis. Teismas konstatavo, jog nesumokėtų mokesčių dydis pagrįstas skaičiavimo lentele, atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad nuompinigiai skaičiuoti neteisingai, todėl ieškinį tenkino.

6Apeliaciniu skundu atsakovė S. U. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovė nurodė, jog 2007 m. rugsėjo 13 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-458 buvo patvirtintas naujas Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas), kuriame nustatyta, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai privalo mokėti nuomos mokestį, susidedantį iš dviejų dalių: kaupiamųjų lėšų nuomojamoms patalpoms, su jomis susijusioms namo bendroms konstrukcijoms, bendrojo naudojimo patalpoms ir bendrajai inžinerinei įrangai atnaujinti (toliau - kaupiamasis mokestis) ir išlaidų gyvenamųjų patalpų nuomai administruoti. Apie nuomos sutarties sąlygų pakeitimą dėl nuomos mokesčio dydžio atsakovės savivaldybė neinformavo, nors ieškovui vienodai turi būti taikomos visos LR CK nuostatos, reglamentuojančios gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo bei nuomos mokesčio pakeitimo ar perskaičiavimo sąlygas. Be to, ieškovo pareigą suderinti padidinto nuomos mokesčio dydį atitinkamai pakeičiant su nuomininkais sudarytas nuomos sutartis numatė ir paties ieškovo sprendimo Nr. T-458 3.4 bei Aprašo 20 punktai. Atsakovės nuomone, bet koks Kauno miesto savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką nustatančio savivaldybės teisės akto pakeitimas laikytinas ir kiekvienos tuo metu galiojančios nuomos sutarties sąlygų pakeitimu, todėl keičiantis nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkai ir atitinkamai nuomos mokesčio dydžiui, vadovaujantis LR CK nuostatomis privalo būti suderintas su kiekvienu nuomininku, atitinkamai pakeičiant iki naujo teisės akto pakeitimo galiojusias nuomos sutartis. Tuo tarpu teismas, prieštaraudamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai, LR CK nuostatoms bei savo paties argumentams, nenustatęs jokio įstatymo, suteikiančio teisę ieškovui vienašališkai pakeisti Nuomos sutarties sąlygas, nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas tokią teisę turėjo.

8Atsakovės teigimu, atsižvelgiant į tai, kad nuomos mokesčio dydis ir jo pasikeitimas neįformintas jokiu rašytiniu šalių susitarimu, nustatydamas Kaupiamąjį mokestį ir tokiu būdu padidindamas bendrą nuomos mokestį ieškovas nesilaikė Nuomos sutarties pakeitimo tvarkos bei pažeidė CK 6.223 str. bei 6.583 str. 6 d. imperatyviąsias nuostatas.

9Atsakovė taip pat nurodė, jog pagal Aprašo 2 punktą, jis taikomas „sudarant su nuomininkais gyvenamosios patalpos nuomos sutartį". Kadangi nuomos sutartis su atsakove buvo sudaryta dar 1999 m., t.y. iki Aprašo įsigaliojimo, todėl naujas aprašas gali būti taikomas tik naujai sudaromoms gyvenamųjų patalpų nuomos sutartims.

10Atsakovė nurodė, jog teismas, priteisdamas apeliantei sumokėti ginčijamą nuomos mokesčio skolą (susidariusią išimtinai dėl kaupiamojo mokesčio), netinkamai pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias nuomotojo ir nuomininko pareigas, kylančias iš nuomos teisinių santykių. Teismas nepagrįstai nesivadovavo LR CK 6.492 str. 1 d. Pagal LR įstatymus, patalpų atnaujinimą priskyrus paprastajam (einamajam) remontui, kurį pagal Nuomos sutartį privalo daryti nuomininkas, apeliantė yra neteisėtai verčiama antrą kartą sumokėti už patalpų remonto darbus, kuriuos ji privalo atlikti savo lėšomis.

11Be to, atsakovės teigimu, kaupiamojo mokesčio nustatymas, neturint atitinkamo įstatymų įgalioto organo (patalpų savininkų susirinkimo) sprendimo, prieštarauja LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintiems Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatams bei LR CK 4.82 str. 3 d.

12Atsakovės teigimu, ieškovas, nustatydamas kaupiamąjį mokestį, visiškai neatsižvelgė į nuomojamo savivaldybės būsto socialinę paskirtį, toks mokestis prieštarauja Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatyme apibrėžtiems socialinio būsto nuomos principams ir tikslams. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą nevertino šios faktinės aplinkybės.

13Taip pat atsakovės nuomone kaupiamojo mokesčio dydis yra ekonomiškai nepagrįstas. Šią aplinkybę patvirtina LR Aplinkos ministerijos užsakymu UAB „Sistela" parengtos ataskaitos „Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo, nuolatinės techninės priežiūros ir kaupiamųjų įmokų nustatymo metodiniai klausimai" duomenys. Apeliantės nuomojamam butui mėnesinis kaupiamasis mokestis įvertinus bendrą naudingą plotą (37,29 m2) sudarytų tik apie 46 Lt., kai tuo tarpu ieškovas reikalauja mokėti apie 96,00 Lt dydžio mėnesinį kaupiamąjį mokestį.

14Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą neatsižvelgė bei nevertino, jog apeliantė iki šiol Akto nėra gavusi ir nėra su juo supažindinta, kaip tai numato Aprašas, taip pat nevertino apeliantės atsiliepime į ieškovo ieškinį pateiktų argumentų dėl kaupiamojo mokesčio dydžio teisėtumo. Atsakovės teigimu, teismas pažeidė LR CPK 185 str. nuostatas dėl įrodymų vertinimo, kadangi daugumos atsakovės nurodytų argumentų ir faktinių aplinkybių nevertino arba jas nepagrįstai aiškino tik ieškovo naudai, formaliai nurodydamas, jog ieškovas neprivalo informuoti bei suderinti gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio su apeliantė dėl to, kad Nuomos sutartyje nebuvo nurodytas konkretus nuomos mokesčio dydis.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Kauno miesto savivaldybės meras prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti.

16Ieškovas nurodė, jog apeliacinio skundo motyvai dėl aprašo teisėtumo, jo atitikimo LR CK, LR Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatoms nenagrinėtini šia apimtimi, kadangi esant galiojančiai ir nenuginčytai Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-458 patvirtintai Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkai, pagal kurią atsakovei yra apskaičiuotas gyvenamosios patalpos, adresu ( - ) nuomos mokestis, laikytina, jog ši tvarka yra teisėta ir privaloma vykdyti.

17Taip pat ieškovas nurodė, jog Kauno apygardos administracinis teismas nagrinėjo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-458 patvirtinto Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo teisėtumo klausimus ir konstatavo, jog šis aprašas yra teisėtas ir neprieštaraujantis teisės aktams. Todėl darytina išvada, kad nuomos mokestis, skaičiuojamas vadovaujantis šiuo aprašu, yra teisėtas ir pagrįstas, o apeliantės argumentai, jog mokesčiai jai buvo paskaičiuoti ieškovo vienašališkai bei šalims nesusitarus dėl jų dydžio ir apie pasikeitusį mokesčių dydį jos neinformavus, nepagrįsti, kadangi mokesčiai, jų dydžiai bei tarifai už savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomą nustatyti teisės aktuose, apie kurių priėmimą visuomenė buvo informuota viešai, o ne tokių paslaugų tiekėjo ir gavėjo susitarimais. Taip pat pažymėtina, jog atsakovė S. U. apie mokėtinų mokesčių dydžius bei tarifus buvo informuojama mokėjimo pranešimais, tačiau juos gaudama ir matydama padidėjusią sąskaitą už gyvenamosios patalpos nuomą, kurią sudaro ir kaupiamosios lėšos, nesikreipė nei į AB „City Service", vykdantį Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugas, nei į Kauno miesto savivaldybę dėl nuomos mokesčio dydžio pagrįstumo, šių dydžių neginčijo ir toliau naudojosi ieškovo nuomojamomis gyvenamosiomis patalpomis. Atsakovė S. U. nė karto nesikreipė dėl nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos, jo dydžio pasikeitimo, neginčijo ir dabar neginčija LR administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka nei nuomos sutarties nuostatų, nei nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos, todėl visiškai nesuprantami apeliacinio skundo motyvai, reiškiami bendrosios kompetencijos teisme dėl nuomos mokesčio pagrįstumo ir jo nustatymo tvarkos. Taip pat ieškovo teigimu, apeliantė nenurodo, kokiu teisės aktu remiantis ji mano, kad jai skaičiuojamas nuomos mokesčio dydis nelaikytinas nekomerciniu, nepateikia jokių perskaičiavimų, ar kitų įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti apeliacinio skundo motyvus.

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

20Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sąlygų aiškinimo ir taikymo. Apeliantė laiko, kad Kauno miesto savivaldybė vienašališkai pakeitė nuomos sutarties sąlygas, nes keičiantis nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkai ir atitinkamai nuomos mokesčio dydžiui, sutarties pakeitimai turėjo būti suderinti su nuomininkais. Kolegija su tokia apeliantės nuostata nesutinka.

21Bylos duomenys patvirtina, kad tarp šalių yra susiklostę savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos santykiai, todėl nuomos mokestis pagrįstai apskaičiuojamas ne šalių susitarimu, bet Vyriausybės nustatyta tvarka (CK 6.583 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 patvirtinto „Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo“ 1 punkte nurodyta, kad laikantis Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo, apskaičiuojamas nuomos mokestis, kai patikėjimo ar nuosavybės teise valdomas valstybės ir savivaldybių gyvenamąsias patalpas išnuomoja valstybės ir savivaldybių institucijos, valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos. Šio aprašo 2 punkte nurodyta, kad 1 kv. metro naudingojo ploto nuomos mokestį, į kurį įtraukia nuomojamų patalpų 1 kv. metrui naudingojo ploto apskaičiuotas išlaidas, tame tarpe, ir ginčo objektu esančias kaupiamąsias lėšas, nustato valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomotojai – šiuo atveju ieškovas. Atsakovė Nuomos sutarties 2.2 punktu įsipareigojo kas mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka sumokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius, kas reiškia, jog savivaldybei priėmus naują sprendimą dėl nuomos mokesčio apskaičiavimo, sutarties sąlygos, reglamentuojančios jo mokėjimą nėra keičiamos ir nereikia gauti nuomininko sutikimo nuomos sutarties 6 punkto pagrindu, kuris gali būti taikomas šalių kitų įsipareigojimų pagal nuomos sutartį pakeitimui. Tokia išvada atitinka pirmiau nurodytas aplinkybes dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio mokėjimo specialaus teisinio reglamentavimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 472), todėl apeliantės argumentai dėl CK 6.223 straipsnio, 6.583 straipsnio 6 dalies nuostatų taikymo ginčo teisiniams santykiams yra nepagrįsti. Kas dėl CK 2.36 straipsnio 1 dalies nuostatų, tai abiems šalims yra privalu laikytis Vyriausybės nustatytos nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos, todėl šiuo aspektu sutarties šalys nėra nelygiavertėje padėtyje.

22Nuomos mokestis buvo nustatytas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-458 „Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos“, kuriuo buvo patvirtintas „Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašas“. Šio sprendimo, kaip norminio administracinio akto teisėtumas ir pagrįstumas buvo patikrintas, išnagrinėjus Kauno apygardos administraciniame teisme administracines bylas Nr. 1-4-554/2009 ir Nr. 1-382-423/2010 bei priėmus atitinkamai 2009 m. kovo 16 d. ir 2010 m. gegužės 17 d. sprendimus. Kaupiamosios lėšos nuomojamoms patalpoms, su jomis susijusioms namo bendrosioms konstrukcijoms, bendrojo naudojimo patalpoms ir bendrajai inžinerinei įrangai atnaujinti yra sudėtinė savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalis, todėl apeliantės argumentai, kad kaupiamasis mokestis nepagrįstai nustatytas, prieštarauja nuomos sutarties sąlygoms ar skundžiamame teismo sprendime neteisingai nurodyta, jog atsakovė nemokėjo viso nuomos mokesčio, yra nepagrįsti.

23Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentais, kuomet ji nurodo, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T-458 „Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos“ netaikytinas šalių nuomos teisiniams santykiams. Pirmiausia, dėl pirmiau nurodytų argumentų apeliantė netinkamai aiškina nuomos sutarties 2.2 p. nuostatas, o antra, šiuo sprendimu patvirtintos Tvarkos 5 punkte buvo numatyta, kad pagal Aprašą savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio surinkimas ir administravimas pradedamas vykdyti nuo 2008 m. sausio 1 d. Ieškovė kreipėsi į teismą dėl skolos už buto nuomą nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2009 m. spalio 1 d. priteisimo, todėl pagrįstai nuomos mokestį skaičiavo pagal pirmiau paminėtą norminį aktą, kuris įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje ir viso norminio teisės akto turinio paskelbimo savivaldybės interneto tinklalapyje. Sprendimas buvo paskelbtas 2007 m. rugsėjo 28 d. dienraštyje „Laikinoji sostinė“ (Nr. 222). Aplinkybė, kad atsakovė nėra pasirašiusi akto pagal Aprašo 20 punktą, neduoda pagrindo ieškovei neskaičiuoti nuomos mokesčio pagal jos ginčijamus savivaldybės norminius aktus, kurie priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 pagrindu, o atsakovei nemokėti nuomos mokesčio, juolab, kad pastaroji pagal nuomos sutartį įsipareigojo jį mokėti kas mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ( 2.2 punktas).

24Remiantis išdėstytu, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė tiek materialines, tiek procesines teisės normas, todėl panaikinti skundžiamą sprendimą apeliacinio skundo argumentais, nėra pagrindo. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 27 d. sprendimas paliktinas nepakeistu (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

26Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. ... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, o... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. spalio 27 d. sprendimu ieškinį... 6. Apeliaciniu skundu atsakovė S. U. prašo panaikinti pirmosios instancijos... 7. Atsakovė nurodė, jog 2007 m. rugsėjo 13 d. Kauno miesto savivaldybės... 8. Atsakovės teigimu, atsižvelgiant į tai, kad nuomos mokesčio dydis ir jo... 9. Atsakovė taip pat nurodė, jog pagal Aprašo 2 punktą, jis taikomas... 10. Atsakovė nurodė, jog teismas, priteisdamas apeliantei sumokėti ginčijamą... 11. Be to, atsakovės teigimu, kaupiamojo mokesčio nustatymas, neturint atitinkamo... 12. Atsakovės teigimu, ieškovas, nustatydamas kaupiamąjį mokestį, visiškai... 13. Taip pat atsakovės nuomone kaupiamojo mokesčio dydis yra ekonomiškai... 14. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą neatsižvelgė bei nevertino, jog... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Kauno miesto savivaldybės... 16. Ieškovas nurodė, jog apeliacinio skundo motyvai dėl aprašo teisėtumo, jo... 17. Taip pat ieškovas nurodė, jog Kauno apygardos administracinis teismas... 18. Apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų... 21. Bylos duomenys patvirtina, kad tarp šalių yra susiklostę savivaldybės... 22. Nuomos mokestis buvo nustatytas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m.... 23. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentais, kuomet ji nurodo, kad... 24. Remiantis išdėstytu, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 26. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 27 d. sprendimą palikti...