Byla e2VP-759-351/2018
Dėl skolininko nubaudimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Virgina Pankauskienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Kęstučio Košio pareiškimą suinteresuotam asmeniui (skolininkui) G. Š. dėl skolininko nubaudimo.

3Teismas

Nustatė

4Antstolis Kęstutis Košys prašo teismo skirti skolininkui G. Š. areštą iki 30 parų arba baudą iki penkių šimtų eurų už informacijos raštu apie turimą turtą nepateikimą pagal antstolio reikalavimą. Nurodė, kad antstolio Kęstučio Košio kontoroje vykdomos dvi vykdomosios bylos Nr. 0118/15/00446/1 ir 0118/15/00389/1. Vykdant šias vykdomąsias bylas 2017-10-16 parengtas antstolio reikalavimas Nr. S17-24905, kuriuo skolininkas G. Š. prašytas 2017-10-25, 10.00 val. atvykti į antstolio kontorą adresu J. Basanavičiaus g. 23, Šilalė, arba susisiekti ryšio priemonėmis (el. paštu k.kosys@antstoliai.lt , tel./faks. 8441 78179, paštu) dėl informacijos pateikimo raštu: dėl skolų ir vykdymo išlaidų mokėjimo, duomenų apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esatį turtą, lėšas kredito įstaigose pateikimo. Antstolio reikalavimas skolininkui išsiųstas 2017-10-16 adresu ( - ). Aplinkybę, kad skolininkas antstolio reikalavimą gavo, įrodo Lietuvos pašto įteikimo pranešimas – siunta G. Š. įteikta 2017-10-19 asmeniškai. Pažymėjo, kad skolininkas ar jo įgalioti asmenys nustatytu laiku neatvyko ir su antstoliu iki šiol nesusisiekė. Skolininkui išsiųstame antstolio reikalavime yra išaiškinta, jog skolininko neatvykimas arba informacijos raštu nepateikimas bus laikomas antstolio reikalavimo nevykdymu ir vadovaujantis CPK 645 str. bus kreipiamasi dėl skolininko nubaudimo areštu iki 30 parų.

5Antstolis daro išvadą, jog skolininkui apie skolą, išieškomą antstolio Kęstučio Košio kontoroje, buvo žinoma; apie antstolio reikalavimą pateikti informaciją antstoliui raštu, pasirenkant vieną iš skolininkui prieinamų informacijos pateikimo priemonių (atvykstant į antstolio kontorą, siunčiant pranešimą paštu, faksu, elektroniniu paštu), buvo tinkamai pranešta. Antstolis skolininkui siuntė antstolio reikalavimą, tačiau skolininkas antstolio reikalavimų nevykdė, apie nevykdymo priežastis neinformavo nei raštu nei žodžiu, taip kliudydamas antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus.

6Teismas

konstatuoja:

7Iš pareiškimo, prie jo pridėtos medžiagos matyti, kad antstolio Kęstučio Košio kontoroje vykdomos dvi vykdomosios bylos: vykdomoji byla Nr. 0118/15/00446/1 pagal Šilalės rajono apylinkės teismo 2015-10-06 išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-915-999 dėl 709, 55 Eur ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų ir vykdomoji byla Nr. 0118/15/00389/1 pagal VĮ Rietavo miškų urėdijos nutarimą Nr. 1AM099461 dėl 115 Eur. Vykdant šias vykdomąsias bylas 2017-10-16 antstolis skolininkui G. Š. išsiuntė antstolio reikalavimą Nr. S17-24905, kuriuo skolininkas G. Š. prašytas 2017-10-25, 10.00 val. atvykti į antstolio kontorą adresu J. Basanavičiaus g. 23, Šilalė, arba susisiekti ryšio priemonėmis (el. paštu k.kosys@antstoliai.lt , tel./faks. 8441 78179, paštu) dėl informacijos pateikimo raštu: dėl skolų ir vykdymo išlaidų mokėjimo, duomenų apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esatį turtą, lėšas kredito įstaigose pateikimo. Antstolio teigimu, aukščiau nurodytas reikalavimas skolininkui išsiųstas 2017-10-16 adresu ( - ). Į bylą pateiktais duomenimis nustatyta, kad skolininkui G. Š. antstolio reikalavimas įteiktas 2017-10-19 asmeniškai.

8Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 1 ir 2 dalys). Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose (CPK 645 straipsnio 1 dalis). Už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki penkių šimtų eurų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų (CPK 645 straipsnio 3 dalis).

9Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuotas asmuo nevykdo antstolio reikalavimo pateikti prašomą informaciją, į reikalavimų nevykdymo trukmę, pareiškėjo prašymas tenkintinas ir suinteresuotam asmeniui G. Š. skirtina 100 Eur bauda. Kadangi nėra duomenų apie sistemingą, piktybišką reikalavimų nevykdymą, apie tai, kad skolininkas jau būtų buvęs baustas už antstolio reikalavimų nevykdymą ir ši nuobauda nebūtų buvusi veiksminga, prašymas skirti areštą atmestinas.

10Teismas, vadovaudamasis CPK 290 - 291 straipsniais, 585 straipsniu, 593 straipsniu, 645 straipsniu,

Nutarė

11Pareiškėjo antstolio Kęstučio Košio pareiškimą tenkinti iš dalies.

12Paskirti G. Š., asmens kodas ( - ) 100 Eur baudą.

13Kitą prašymo dalį atmesti.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams.

Proceso dalyviai