Byla I-106-257/2007

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Laisvutė Kartanaitė, sekretoriaujant Jolantai Miežienei, nedalyvaujant pareiškėjams A. J. , A. J. , A. J. , R. M. , V. M. , V. G. , D. M. , nedalyvaujant atsakovo Šiaulių miesto VPK atstovui, nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens-Policijos departamento prie LR VRM-atstovui, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bylą pagal pareiškėjų A. J. , A. J. , A. J. , R. M. , V. M. , V. G. , D. M. skundus atsakovui Šiaulių miesto VPK, trečiajam suinteresuotam asmeniui Policijos departamentui prie LR VRM dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo ir kitų reikalavimų.

2Teismas, išnagrinėjęs pateiktus skundus,

3n u s t a t ė :

4Šiaulių apygardos administraciniame teisme gauti pareiškėjų skundai atsakovui Šiaulių miesto vyriausiajam policijos komisariatui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Policijos departamentui prie LR VRM dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo ir kitų reikalavimų.

5Pareiškėjai į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai-teismo šaukimais. Iki bylos nagrinėjimo pradžios teisme negautas pareiškėjų prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, taip pat negauta jokių paaiškinimų dėl kokių priežasčių į teismo posėdį pareiškėjai neatvyko. Pareiškėjai skunduose prašo skundus nagrinėti jiems nedalyvaujant.

6Pareiškėjų dalyvavimas teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu teismo 2007-04-27 nutartimi. Pareiškėjai apie tai, kad jiems neatvykus į teismo posėdį, jų skundai bus palikti nenagrinėtais, buvo informuoti.

7Atsakovo Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato ir trečiojo suinteresuoto asmens Policijos departamento prie VRM atstovai į posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai-teismo šaukimais.

8Kadangi pareiškėjai iki teismo posėdžio pradžios nepateikė ir nenurodė savo neatvykimo į teismo posėdį svarbių priežasčių, patys neatvyko į teismo posėdį, teismas mano, kad neatvykus pareiškėjams į teismo posėdį ir nepateikus žodinių paaiškinimų dėl pareikštų reikalavimų bei jų nesutikslinus, objektyviai išspręsti bylą vien pagal byloje esančią medžiagą, galimybės nėra. Pareiškėjams raštu buvo išaiškinta jų pareiga dalyvauti teismo posėdyje ir neatvykimo į teismo posėdį teisinės pasekmės, tačiau jie neatvyko į teismo posėdį, todėl pareiškėjų skundai paliktini nenagrinėtais.

9Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 103 str. 1 d. 5 p., 104 str., 105-107 str., str., teismas

Nutarė

10Pareiškėjų A. J. , A. J. , A. J. , R. M. , V. M. , V. G. , D. M. skundus atsakovui Šiaulių miesto VPK, trečiajam suinteresuotam asmeniui Policijos departamentui prie LR VRM dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo ir kitų reikalavimų, palikti nenagrinėtu.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai