Byla I-706-519/2010

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš pirmininkaujančio teisėjo pranešėjo Gražvydo Poškaus, kolegijos teisėjų Marytės Švažienės ir Virginijaus Stankevičiaus, sekretoriaujant Lauritai Pocienei, nedalyvaujant pareiškėjo Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atstovui, nedalyvaujant atsakovams R. T. ir R. T., rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro skundą atsakovams R. T. ir R. T. dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos išieškojimo,

Nustatė

3Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2010 m. rugsėjo 28 d. buvo gautas pareiškėjo skundas, kuriuo prašom iš atsakovų priteisti 450 Lt skolą susidariusią už vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nemokėjimą.

42010 m. spalio 25 d. iki teismo posėdžio pradžios gautas pareiškėjo atstovės prašymas nutraukti bylą, nes iki bylos nagrinėjimo pradžios atsakovė prašomą priteisti įsiskolinimo sumą sumokėjo geruoju.

5Teismo nuomone, pateiktas prašymas dėl bylos nutraukimo tenkintinas, nes jis neprieštarauja įstatymui ir atitinka pareiškėjo atstovei suteiktas teises, patvirtintas įgaliojimu (b.l.15), taip pat suteiktas procesines teises (Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str.), byloje nėra duomenų, kad pateiktas prašymas kaip nors pažeistų pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, todėl jis tenkintinas ir byla pagal pareiškėjo Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro skundą atsakovams R. T. ir R. T. dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos išieškojimo, nutrauktina.

6Teismas remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 101 str. 1 d. 3 p., 102, 105-107 str.str.,

Nutarė

8

9Bylą pagal pareiškėjo Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro skundą atsakovams R. T. ir R. T. dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos išieškojimo, nutraukti.

10Nutartis per 7d. nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu per nutartį priėmusį teismą Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai