Byla 2-15-392/2014
Dėl autorių teisių į kompiuterinę programą „Contour Enterprise“ pažeidimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretorė Olga Saveljeva, dalyvaujant ieškovo atstovui E. S., atsakovų atstovams O. K., A. K., V. N., vertėjoms O.Vostrenkovai, V.Malaškienei, I.Petrulienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo E. M. ieškinį BUAB „INTERTRUST“ ir UAB „Contour Lab“ dėl autorių teisių į kompiuterinę programą „Contour Enterprise“ pažeidimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo teismo prašė :

31. įpareigoti atsakovus UAB „INTERTRUST“ ir UAB „Contour Lab“ nutraukti bet kokį kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ modulių ir jų pirminio kodo naudojimą, o taip pat kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ nurodytų modulių ir jų pirminio kodo naudojimą: Kasos operacijos, Operatyvus gamybos valdymas ir apskaita, Kompiuterių programų „Contour Enterprise III” ir “Contour Enterprise IV” integravimas, Didžioji knyga, Kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ moduliai, Kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ apskaitos knygų kūrimas, Duomenų bazės objektų pakeitimai/skriptai, Kiti darbai susieti su kompiuterių programomis „Contour Enterprise III” ir “Contour Enterprise IV”.

42. priteisti iš atsakovo UAB „INTERTRUST“ ieškovo naudai 13 000 Lt (100 MGL) kompensaciją ir 5 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo;

53. priteisti iš atsakovo UAB „Contour Lab“ ieškovo naudai 13 000 Lt (100 MGL) kompensaciją ir 5 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo;

64. priteisti iš atsakovų UAB „INTERTRUST“ ir UAB „Contour Lab“ ieškovo naudai sumokėtą žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas;

75. priteisti iš atsakovų UAB „INTERTRUST“ ir UAB „Contour Lab“ ieškovo naudai 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo nuo priteistos sumos;

86. įpareigoti atsakovus UAB „INTERTRUST“ ir UAB „Contour Lab“ savo lėšomis paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ priimto teismo sprendimo motyvuojamąją ir rezoliucinę dalis.

9Pagrįsdamas savo reikalavimus ieškovas nurodė, kad kūrė kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulius ir jų pirminį (išeities) kodą pagal autorines sutartis, kurios su BUAB „INTERTRUST“ (atsakovu I) buvo sudarytos laikotarpiu nuo 2002-12-02 iki 2008-09-18 (paskutinė sutartis galiojo iki 2009-09-01). Atliktų darbų aktuose nebuvo fiksuojami visi sukurti kūriniai (atsakovas I norėjo, kad šie aktai tilptų ant vieno lapo), todėl siekdamas įrodyti savo autorystę kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulių bei jų pirminio (išeities) kodo atžvilgiu, ieškovas užsakė ekspertinius tyrimus.

10Specialistas A. R. pirmąją išvadą paruošė 2010 m. Jos tikslas buvo nustatyti atsakovų per tinklapį http://www.contourenterprise.lt/ platinamos kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ modulių autorystę, palyginti internete platinamos kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ modulių išeities (pirminį) kodą su ieškovo pateiktu kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ modulio išeities kodu bei nustatyti ieškovo pateikto kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ modulių išeities kodo autorystę. Ši išvada patvirtino, kad ieškovas yra atsakovų per tinklapį www.contourenterprise.lt platinamos kompiuterių programos „Countor Enterprise III“ modulių ir jų pirminio kodo autorius.

11Išreikalavus iš atsakovų papildomus duomenis, antroji išvada buvo paruošta 2012-11-20 ir yra sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje buvo pasisakyta dėl kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ modulių autorystės, o antroje dalyje pateikta kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ pirminio kodo istorijos analizė. Specialisto A. R. buvo nustatyta, kad ieškovas dalyvavo kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ modulių pirminio kodo kūrime ir yra jų bendraautorius. Be to specialistas nustatė, kad ši kompiuterių programa negali veikti savarankiškai be kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ modulių (išvadoje naudojamas terminas – formos), kurie suteikia kompiuterių programai „Contour Enterprise IV“ reikiamą funkcionalumą. Ši specialisto išvada: 1. patvirtino ieškovo autorystę į kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ pirminio kodo dalį, susijusi su kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ integravimu, instaliavimo paruošimu ir duomenų konvertavimu; 2. nustatė, kad šis kodas viešai platinamas internete per svetainę www.contourenterprise.lt, o tai tiesiogiai patvirtina ieškovo autorių teisių pažeidimą, nes ieškovas nėra perdavęs atsakovams jokių teisių į kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ pirminį kodą; 3. nustatė, kad kompiuterių programa „Contour Enterprise IV“ yra nauja kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ branduolio versija, kuri tik iškviečia kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ modulius. Tai patvirtina, kad atsakovai neteisėtai naudoja kompiuterių programą „Contour Enterprise IV“, nes ji veikia tik su kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ moduliais (formomis), į kurias atsakovai neturi jokių teisių. Kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ modulių pirminio kodo istorijos analizė nustatė, kad per dvejus metus (nuo 2006-06 iki 2008-06) ieškovas sukūrė 1407 iš 3435 kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ modulių pirminio kodo failų. Ši analizė patvirtino ir patikslino ieškovo autorystės į kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ modulių pirminį kodą apimtį.

12Išreikalavus iš atsakovų papildomus įrodymus, trečioji išvada buvo paruošta 2013-10-28. Joje detaliai nustatyta, kokių kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulių autorius yra ieškovas. Pagal nurodytą išvadą, iš viso kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ modulių išeities failų skaičius 5404, iš jų 4127 failus sukūrė ieškovas. Tai sudaro 76,37 % viso kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ modulių išeities kodo. Iš viso kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ išeities failų skaičius 9497, iš jų 210 failų sukūrė ieškovas. Tai sudaro 2,21% viso kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ išeities kodo.

13Ieškovo su atsakovu I pasirašytose autorinėse sutartyje nebuvo nurodytos perduodamos ar suteikiamos autorių turtinės teisės į sukuriamus kūrinius, taip pat nebuvo išvardinti kūrinių naudojimo būdai, iš kurių galima būtų spręsti apie turtinių teisių perdavimo apimtį. Tačiau autorinių sutarčių tikslas yra įžvelgiamas 2.2. punkte, kuriame numatyta, kad Autorius įsipareigoja be Darbdavio raštiško sutikimo neskelbti, neplatinti ar kaip kitaip neperduoti autorinio darbo medžiagos trečiosios šalims. Ši sutarčių sąlyga suteikia pagrindą daryti pagrįstą išvadą, kad atsakovas I buvo suinteresuotas tik turtinėmis teisėmis, nurodytomis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 ir 8 punktuose: platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant; viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete), jį modifikuoti. Tai reiškia, kad ieškovui, kaip autoriui, priklauso visos kitos autorių turtinės teisės į kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulius išskyrus tas, kurios buvo perduotos atsakovui I (kūrinio viešo skelbimo ir platinimo teisės) bei visos autorių turtinės teisės į ieškovo sukurtą šių kompiuterių programų modulių išeities kodą. Kitomis turtinėmis teisėmis - atgaminti, išleisti, perdirbti kūrinį, ieškovas gali disponuoti savo nuožiūra ir nebūtinai jos jam turi atnešti komercinės naudos. Aplinkybės, jog kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ moduliai buvo kuriami ir kitų autorių atsakovo I užsakymu ir nurodymu bei jam vadovaujant neturi jokios teisinės reikšmės, kaip ir tai, kad atsakovas suteikdavo ieškovui įrangą ir sudarydavo kitas darbo sąlygas, nes kompiuterių programos nėra kolektyviniai kūriniai.

14Pagal atliktų darbų aktus buvo perduodamos konkrečios programos instaliacija su numerine versija (kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ formos (moduliai)), o ne jos išeities kodai. Atsakovo I tikslas buvo pardavinėti kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ modulius (formas) vartotojams, todėl tiek šie veiksmai, tiek sutarties tikslas įrodo, kad atsakovas I turėjo teisinį interesą tik į galutinį produktą, o ne jo pirminį kodą.

15UAB „INTERTRUST“, perduodamas UAB „Contour Lab“ (atsakovui II) kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulius bei jų pirminį kodą, kurį sukūrė ieškovas, ir teisę platinti, viešai skelbti ir perdirbti kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulius bei jų pirminį kodą, pažeidė ieškovo autorių turtines ir neturtines teises. Atsakovas II kompiuterių programą „Contour Enterprise“ platina per tinklapius http://www.contourlab.lt/ ir http://www.contourenterprise.lt/.

16Atsakovas I svetainėje http://www.contourenterprise.lt/ paskelbė 2009-01-14 Apskaitos ir verslo procesų automatizavimo sistemos „Contour Enterprise“ naudojimo, kopijavimo, platinimo ir modifikavimo sąlygas (toliau – Bendroji Viešoji licencija), pagal kurias kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, gavęs kompiuterių programą „Contour Enterprise“ arba jos programinį kodą automatiškai tampa Programos licencijos turėtoju (0.1 punktas). Pats kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ modulių pirminis kodas neatlygintinai platinamas tretiesiems asmenims per atsakovo II svetainę http://www.contourenterprise.lt/. Visi norintys gali šį kodą atsisiųsti be jokių apribojimų.

17Kadangi atsakovas I perdavė ieškovo sukurtų kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulių pirminį kodą atsakovui II, o taip pat padarė viešai prieinama kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ modulių pirminį kodą, kurio dalį sukūrė ieškovas, kitiems tretiesiems asmenims, neturėdamas kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulių pirminio kodo autoriaus – ieškovo – leidimo, darytina išvada, kad tokiais neteisėtais veiksmais atsakovas I pažeidė ieškovo autorių turtines teises, numatytas ATGTĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 punkte, 2 dalyje ir 73 straipsnyje.

18Perleidus ar suteikus turtines teises teisių perėmėjui ar naudotojui, šis be autoriaus sutikimo negali perleisti ar suteikti jų dar kitiems asmenims, t.y. be autoriaus leidimo negalimas tolesnis teisių perleidimas. Nurodyto ieškovo sutikimo dėl tolesnio turtinių teisių į kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulius ir jų pirminį kodą perdavimo atsakovui I nėra numatyta sutartyse, o taip pat šis sutikimas nebuvo gautas ir vėliau. Atsakovas I perdavęs tretiesiems asmenims, įskaitant atsakovui II, teisę platinti ir modifikuoti ieškovo sukurtus kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulius ir jų pirminį kodą, neturėdamas šių kūrinių autorių turtinių teisių subjekto – ieškovo – leidimo, pažeidė ieškovo autorių turtines teises, numatytas ATGTĮ 15 straipsnio 2 dalyje ir 73 straipsnyje.

19Ieškovas 2010-03-10 nusiuntė pranešimą atsakovui I informuodamas jį, kad nuo 2010-04-15 vienašališkai nutraukia visas Autorines sutartis sudarytas su atsakovu I. Sutartys vienašališkai buvo nutrauktos remiantis Autoriniu sutarčių 2.3 punkto 2 papunkčiu bei CK 6.217 straipsnio 5 dalimi ir 6.218 straipsnio 1 dalimi. Nuo Autorinių sutarčių nutraukimo dienos (2010-04-15) atsakovas I nebeteko teisės naudotis kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ moduliais, nes nutraukus sutartis autorių teisių subjektu vėl laikomas autorius (ieškovas). Atsakovas I naudodamasis kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ moduliais po 2010-04-15 pažeidė ieškovo autorių turtines teises, numatytas ATGTĮ 15 straipsnio 2 dalyje ir 73 straipsnyje.

20Atsakovas I atliko įstatymu draudžiamus veiksmus, t.y. neturėdamas ieškovo sutikimo: a) perdavė tretiesiems asmenims, įskaitant atsakovui II, kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulių, kurių autorius yra ieškovas, pirminį kodą; b) perdavė tretiesiems asmenims, įskaitant atsakovui II, teisę platinti ir modifikuoti kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulius, kurių autorius yra ieškovas, ir jų pirminį kodą; c) naudojosi kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ moduliais, kurių autorius yra ieškovas, po autorinių sutarčių nutraukimo, t.y. po 2010-04-15. Šiais veiksmais atsakovas I pažeidė ATGTĮ 1 dalies 5 punktą, 15 straipsnio 2 dalį, 73 straipsnį ir CK 6.246 straipsnio 1 dalį.

21Ieškovas turi teisę reikalauti, jog atsakovas I nutrauktų neteisėtus veiksmus bei atlygintų padarytą turtinę žalą. Kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ moduliai nėra savarankiški vienetai ir turi priklausomybę vieni nuo kitų, todėl juos atskirti negalima. Taip pat turi būti atsižvelgta ir į tai, kad ieškovas sukūrė 76,37 % viso kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ modulių išeities kodo. Dėl šių priežasčių ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas I nutrauktų kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ visų modulių ir jų pirminio kodo naudojimą. Ieškovas sukūrė nedidelę dalį kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ išeities kodo (2,21%), todėl ieškovas reikalauja, kad atsakovas I nutrauktų kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ nurodytų modulių ir jų pirminio kodo naudojimą: Kasos operacijos, Operatyvus gamybos valdymas ir apskaita, Kompiuterių programų „Contour Enterprise III” ir “Contour Enterprise IV” integravimas, Didžioji knyga, Kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ moduliai, Kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ apskaitos knygų kūrimas, Duomenų bazės objektų pakeitimai/skriptai, Kiti darbai susieti su kompiuterių programomis „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“.

22Vadovaudamasis ATGTĮ 77 straipsnio 1 dalies 7 punktu, ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas I sumokėtų jam kompensaciją. Ieškovas įvertina, kad kompensacijos suma, priteistina iš atsakovo I, turi būti lygi 100 minimalių gyvenimo lygių, t.y. 13 000 Lt.

23Ieškovas yra kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulių ir jų pirminio kodo autorių neturtinių teisių bendraturtis. Atsakovas I tinklapyje http://www.contourenterprise.lt/ paskelbęs kompiuterių programos „Contour Enterprise“ Bendrąją Viešąją licenciją, tačiau nenurodęs joje ieškovo, kaip kompiuterių programos „Contour Enterprise“ ir jos pirminio kodo autoriaus, vardo, pažeidė ieškovo teisę į autoriaus vardą (ATGTĮ 14 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Be to, iš šios licencijos turinio galima suprasti, kad kompiuterių programa „Contour Enterprise“ ir jos pirminis kodas priklauso atsakovui I.

24Vadovaudamasis CK 6.250 straipsnio 1 dalimi, ATGTĮ 77 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 84 straipsniu, ieškovas įgyja teisę iš atsakovo I reikalauti atlyginti padarytą neturtinę žalą. Atsižvelgiant į ginčo aplinkybes, neturtinės žalos dydis įvertinamas 5 000 Lt suma.

25Atsakovas II savo svetainėse www.contourenterprise.lt ir www.contourlab.lt neatlygintinai platina tretiesiems asmenims kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulius ir kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ pirminį kodą, kurio dalį yra sukūręs ieškovas. Taip pat atsakovas II savo tinklapyje www.contourenterprise.lt skelbiasi, kad teikia kompiuterių programos „Contour Enterprise“ programavimo paslaugas, t.y. modifikuoja (adaptuoja) kompiuterių programą „Contour Enterprise“ ir jos pirminį kodą pagal šios programos naudotojų užsakymus. Kadangi atsakovas II: a) platina tretiesiems asmenims ieškovo sukurtus kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulius ir kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ pirminį kodą, kurio dalį yra sukūręs ieškovas, b) modifikuoja (adaptuoja) kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulius ir jų pirminį kodą pagal trečiųjų asmenų užsakymus, neturėdamas šio kūrinio autorių turtinių teisių subjekto – ieškovo – leidimo, darytina išvada, kad tokiais neteisėtais veiksmais atsakovas II pažeidė ieškovo autorių turtines teises, numatytas ATGTĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose, 2 dalyje ir 73 straipsnyje. Egzistuoja visos civilinės atsakomybės taikymo atsakovui II sąlygos. Įvertinus aukščiau pateiktus argumentus, ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas II nutrauktų neteisėtus veiksmus bei atlygintų padarytą turtinę žalą.

26Kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ moduliai nėra savarankiški vienetai ir turi priklausomybę vieni nuo kitų, todėl jų atskirti negalima. Taip pat turi būti atsižvelgta ir į tai, kad ieškovas sukūrė 76,37 % viso kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ modulių išeities kodo. Dėl šių priežasčių ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas II nutrauktų kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ visų modulių ir jų pirminio kodo naudojimą. Ieškovas sukūrė nedidelę dalį kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ išeities kodo (2,21%), todėl ieškovas reikalauja, kad atsakovas II nutrauktų kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ nurodytų modulių ir jų pirminio kodo naudojimą: Kasos operacijos, Operatyvus gamybos valdymas ir apskaita, Kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ integravimas, Didžioji knyga, Kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ moduliai, Kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ apskaitos knygų kūrimas, Duomenų bazės objektų pakeitimai/skriptai, Kiti darbai susieti su kompiuterių programomis „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“.

27Vadovaudamasis ATGTĮ 77 straipsnio 1 dalies 7 punktu, ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas II sumokėtų jam kompensaciją. Ieškovas įvertina, kad kompensacijos suma, priteistina iš atsakovo II, turi būti lygi 100 minimalių gyvenimo lygių, t.y. 13 000 Lt.

28Ieškovas yra kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulių ir jų pirminio kodo autorių neturtinių teisių bendraturtis. Atsakovas II tinklapiuose http://www.contourenterprise.lt/ ir http://www.contourlab.lt/ platindamas ieškovo sukurtus kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour Enterprise IV“ modulius ir kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ pirminį kodą, kurio dalį sukūrė ieškovas, tačiau nenurodęs šiose tinklapiuose ieškovo, kaip autoriaus, vardo, pažeidė ieškovo teisę į autoriaus vardą (ATGTĮ 14 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

29Vadovaudamasis CK 6.250 straipsnio 1 dalimi, ATGTĮ 77 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 84 straipsniu, ieškovas įgyja teisę iš atsakovo II reikalauti atlyginti padarytą neturtinę žalą. Atsižvelgiant į ginčo aplinkybes, neturtinės žalos dydis įvertinamas 5 000 Lt suma.

30Atsakovai su ieškiniu nesutiko, procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio metu per atstovą paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2000-03-13 iki 2002-11-29 ieškovas programavimo darbus vykdė jo ir atsakovo UAB „INTERTRUST“ sudarytos darbo sutarties Nr. 11 pagrindu. Vadinasi turtinės autoriaus teisės į ieškovo sukurtus kodus iki 2002 m. pabaigos priklauso atsakovui UAB „INTERTRUST“. Vėliau ieškovas atsakovui dirbo autorinių sutarčių pagrindu. Vadinasi visos turtinės teisės į kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ branduolį priklauso atsakovui UAB „INTERTRUST“.

31Kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ versija buvo kuriama visos eilės (apie 40) autorių atsakovo UAB „INTERTRUST“ užsakymu ir nurodymu, bei jam vadovaujant. Atsakovas gaudavo užsakymus iš savo klientų sukurti programos funkcionalumą pagal kliento poreikį, po to pateikdavo konkrečią užduotį vienam ar grupei autorių, kurią šie turėdavo įvykdyti. Tokie patys santykiai atsakovą siejo ir su ieškovu, kuris atlikdavo programavimo darbus pagal darbdavio nurodytą užduotį ir nurodymus. Ieškovo sukurtų pirminių kodų koncepciją taip pat sukurdavo ir ieškovui pateikdavo atsakovas darbdavys techninės užduoties pavidalu. Be to, darbų atlikimui darbdavys suteikdavo ieškovui įrangą ir sudarydavo kitas darbo sąlygas (Autorinių sutarčių 2.1. p.). Ieškovas už atliktą darbą gaudavo atlyginimą, todėl jis neturėjo daugiau jokio turtinio intereso į savo kūrinius, išskyrus šį mokamą atlyginimą ir nereiškė dėl to pretenzijų 10 metų. Ieškovas žinojo, kad jo, kaip ir kitų programuotojų sukurtų kodų pagrindu veikiančias programas atsakovas UAB „INTERTRUST“ nuolat pardavinėjo savo klientams. Atsakovas UAB „INTERTRUST“ savo finansiniais ištekliais ir poreikiu inicijavo ieškovo kūrybinį procesą, kuris be to apskritai nebūtų pasireiškęs kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ sistemos atžvilgiu.

32Kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ sistemos struktūrą sudaro branduolys ir pritaikomos formos, kurių kodus kūrė ir ieškovas. Nei viena pritaikoma forma be branduolio negali veikti kaip kompiuterinė programa. Turtinės teisės į kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ branduolį pilnai priklauso atsakovui UAB „INTERTRUST“. Visos 802 ieškovo sukurtos pritaikomos formos, kaip ir visos kitos kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ formos, be branduolio yra visiškai bevertės ir nepanaudojamos. Vien tik ieškovo sukurti pirminiai kodai net negali būti surinkti į veikiančią programą, atliekančią kokią nors funkciją. Be branduolio tam dar reikalingi kitų, atsakovui priklausančių, pritaikomų formų pirminiai kodai, į kuriuos ieškovas neturi jokių teisių.

33Visose atsakovo UAB „INTERTRUST“ ir ieškovo sudarytose autorinėse sutartyse yra 2.2 p., kuriame nurodoma, kad „Autorius įsipareigoja be Darbdavio raštiško sutikimo neskelbti, neplatinti ar kaip kitaip neperduoti autorinio darbo medžiagos trečiosioms šalims.“ Autorinių sutarčių dalyku buvo pirminis kodas ir jo pagrindu veikianti kompiuterių programa „Contour Enterrpise III“. Ieškovas pirminį kodą sukūrė atsakovo kompiuteryje ir perdavė jį atsakovui, patalpindamas į atsakovo svn duomenų bazę. Turtinių teisių į pirminį kodą priklausymą atsakovui patvirtina ir ieškovo veiksmai po sutarčių sudarymo. 552 iš 575 bylų, ieškovo sukurtų po 2002 m., ieškovas pats padarė tokį įrašą:<COPYRIGHT>: (c) InterTrust Ltd.

34Bet kuris autorius, neturėdamas teisės perduoti savo kūrinio tretiesiems asmenims negali gauti iš tokio kūrinio jokios turtinės naudos. Autoriaus turtinių teisių esmę ir sudaro galimybė perduoti įvairiais būdais turtines teises kitiems asmenims, kurie už tai sumoka atlyginimą. Iš šalių sutarčių 2.2. p. yra aišku, kad ieškovas tokios teisės neturi. Vadinasi šią teisę jis perleido kūrinio užsakovui, atsakovui UAB „INTERTRUST“. Atsakovai neplatina viešai kompiuterių programos „Contour Enterprise“ III versijos, kurios vienu iš autorių yra ieškovas, pirminio kodo. Viešai platinamas yra tik IV versijos pirminis kodas. Platinti programą atsakovas UAB „INTERTRUST“ gali tiek pats, tiek per UAB „Contour Lab“. Ieškovo pareikštas sutarčių nutraukimas yra niekinis, kadangi visos prievolės pagal šias sutartis yra įvykdytos ir pasibaigusios. Kadangi teisių objektas yra kompiuterinė programa, autoriaus, turinčio neturtines teises, įvardinimas nėra privalomas. Ieškovas nepatyrė žalos, nes atsakovai neatliko neteisėtų veiksmų jo atžvilgiu. Atsakovo UAB „Contour Lab“ veiksmams nereikalingas ieškovo leidimas, pakanka atsakovo UAB „INTERTRUST“ leidimo, todėl savo veiksmais atsakovas UAB „Contour Lab“ jokios žalos ieškovui nepadarė. Visi ieškovo reikalavimai atsakovui UAB „Contour Lab“ turi būti atmesti tais pačiais pagrindais, kaip ir ieškovo reikalavimai atsakovui UAB „INTERTRUST“.

35Ieškinys atmestinas.

36Iš bylos medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų matyti, kad laikotarpiu nuo 2000-03-13 iki 2002-11-29 ieškovas E. M. programavimo darbus vykdė jo ir atsakovo UAB „INTERTRUST“ sudarytos darbo sutarties Nr. 11 pagrindu. Vėliau ieškovas atsakovui dirbo autorinių sutarčių pagrindu. Pirmieji darbai pagal autorinę sutartį buvo perduoti 2003 metais. Kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ versija buvo kuriama daugelio autorių atsakovo UAB „INTERTRUST“ užsakymu ir nurodymu, jam vadovaujant ir skirstant strategines programavimo užduotis. Atsakovas gaudavo užsakymus iš savo klientų sukurti programos funkcionalumą pagal kliento poreikį, po to pateikdavo konkrečią užduotį vienam ar grupei programuotojų, kurią šie turėdavo įvykdyti. Tokie pat santykiai atsakovą siejo ir su ieškovu, kuris atlikdavo programavimo darbus pagal atsakovo nurodytą konkrečią užduotį ir jo nurodymus. Ieškovo sukurtų pirminių kodų koncepciją taip pat sukurdavo ir ieškovui pateikdavo atsakovas techninės užduoties pavidalu. Be to, darbų atlikimui atsakovas suteikdavo ieškovui įrangą ir sudarydavo kitas darbo sąlygas (Autorinių sutarčių 2.1. p.). Ieškovas, būdamas programuotoju, neabejotinai žinojo ir neprieštaravo, kad jo, kaip ir kitų programuotojų sukurtų kodų pagrindu veikiančias programas atsakovas pardavinėtų savo klientams.

37Aiškinant ieškovo ir atsakovo sudarytų sutarčių turinį ir nustatant tikruosius šalių ketinimus, aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad nors de iure darbo teisiniai santykiai ieškovo ir atsakovo UAB „INTERTRUST“ nebesiejo nuo 2002 m. lapkričio mėn., tačiau faktiškai ir toliau ieškovas, kurdamas kompiuterių programas, veikė kaip atsakovo darbuotojas. Tai patvirtina ir visų autorinių sutarčių turinys, kuriose atsakovas įvardijamas kaip darbdavys, pavyzdžiui, autorinių sutarčių 2.2 p. nurodoma, kad „Autorius įsipareigoja be Darbdavio raštiško sutikimo neskelbti, neplatinti ar kaip kitaip neperduoti autorinio darbo medžiagos trečiosioms šalims“. Tokius faktinius santykius patvirtino ir atsakovų atstovai, teismo posėdžio metu nurodę, kad darbo sutarties pakeitimas į autorines sutartis buvo atliktas tik siekiant palankesnio ieškovo pajamų apmokestinimo.

38ATGTĮ 10 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad kompiuterių programos autorius yra fizinis asmuo ar fizinių asmenų grupė, sukūrę programą. Pagal to paties straipsnio 2 dalį turtinės autorių teisės į kompiuterių programą, kurią sukūrė darbuotojas atlikdamas savo tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, priklauso darbdaviui, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad kompiuterio programa yra specifinis autorių teisių objektas. Pagal Europos Tarybos 1991-05-14 direktyvos 91/250/EEB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos 2 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą nuostatą, jeigu kompiuterio programą sukuria darbuotojas, atlikdamas savo tarnybines pareigas arba vykdydamas tarnybinę užduotį, tik darbdavys turi teisę naudotis visomis turtinėmis taip sukurtos programos teisėmis, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Taigi turtinės teisės į kompiuterių programas, sukurtas darbuotojo, atliekant darbo funkcijas, vykdant tarnybines pareigas, skirtingai negu turtinės teisės į kitus autorių teisių apsaugos objektus, pagal įstatymą suteikiamos darbdaviui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2006, 2009-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-276/2009).

39Ieškovas, ginčydamas, kad ne atsakovas UAB „INTERTRUST“ yra kompiuterių programos „Contour Enterrpise III“ išimtinių turtinių teisių turėtojas, turėjo pateikti šiuos teiginius pagrindžiančių nepaneigiamų įrodymų (CPK 178 straipsnis), tačiau to nepadarė.

40Iš Autorinių sutarčių 1 p. matyti, kad jų dalyku buvo pirminis kodas ir jo pagrindu veikianti kompiuterių programa „Contour Enterrpise“. Ieškovas pirminį kodą sukūrė atsakovo UAB „INTERTRUST“ kompiuteryje ir perdavė jį atsakovui. Visas autorines turtines teises į šiuos darbo rezultatus ieškovas perdavė atsakovui. Apie tai vienareikšmiškai nurodyta kompiuterių programos „Contour Enterrpise“ kode: „COPYRIGHT: © Intertrust Ltd“. Ieškovo prašymu pateiktą išvadą parašęs specialistas A. R. šią frazę išvertė kaip „Autorių teisės: © InterTrust Ltd.“. Iš Autorinių sutarčių 2.2. p. matyti, kad ieškovas įsipareigojo be darbdavio raštiško sutikimo neskelbti, neplatinti ar kaip kitaip neperduoti autorinio darbo medžiagos trečiosioms šalims. Vadinasi, ieškovas negali pasinaudoti ir kitaip įvardintomis, tačiau iš esmės tapatų turtinį turinčiomis ATGTĮ 15 straipsnyje numatytomis teisėmis išleisti kūrinį, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas, viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete). Tuo tarpu atsakovas UAB „INTERTRUST“ gali tiek pats, tiek per atsakovą UAB „Contour Lab“ platinti kompiuterių programą „Contour Enterrpise“. Atsakovo UAB „Contour Lab“ veiksmams nereikalingas ieškovo leidimas, pakanka atsakovo UAB „INTERTRUST“ sutikimo. Kadangi teisių objektas yra kompiuterių programa, autoriaus, turinčio neturtines teises, įvardinimas nėra privalomas.

41Teismo vertinimu, aukščiau išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas nepatyrė žalos, nes atsakovai neatliko neteisėtų veiksmų jo atžvilgiu ir nepažeidė ATGTĮ.

42Iš šalių paaiškinimų darytina išvada, kad kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ sistemos struktūrą sudaro branduolys ir pritaikomos formos, kurių kodus kūrė ir ieškovas. Nei viena pritaikoma forma be branduolio negali veikti kaip kompiuterinė programa. Tuo tarpu turtinės teisės į kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ branduolį pilnai priklauso atsakovui UAB „INTERTRUST“. Visos ieškovo sukurtos pritaikomos formos, kaip ir visos kitos kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ formos, be branduolio yra nepanaudojamos. Vien tik ieškovo sukurti pirminiai kodai net negali būti surinkti į veikiančią programą, atliekančią kokią nors funkciją. Be branduolio tam dar reikalingi kitų, atsakovui UAB „INTERTRUST“ priklausančių, pritaikomų formų pirminiai kodai, į kuriuos ieškovas neturi jokių teisių. Pažymėtina ir tai, kad kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ ir „Contour Enterprise III“ yra atskiros kompiuterių programos. Kompiuterių programa „Contour Enterprise IV“ visiškai nepriklauso nuo kompiuterių programos „Contour Enterprise III“. Integracijos modulis susieja šias dvi kompiuterių programas. Integracijos modulis leidžia vartotojui nurodžius iš kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ iškviesti kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ funkciją. Ieškovo dalyvavimas šių dviejų programų integracijos darbuose nereiškia, kad jis dalyvavo kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ kūrime.

43Be to, labai svarbu tai, kad specialisto A. R. išvadoje nurodyti ir tiriami „Contour Enterprise“ programų moduliai neturi nieko bendra su „Contour Enterprise“ programomis t. y. šių modulių programose nėra ir jie nėra programų struktūros elementai. Apklausiamas A. R. patvirtino, kad nurodyti moduliai yra ieškovo ir jo paties sugalvoti, „Contour Enterprise“ programose jų nėra. Atsiliepime į ieškinį atsakovas paaiškino teismui, kad „Contour Enterprise“ programų struktūrą sudaro branduolys ir pritaikomos formos. Ieškovas sugalvojo modulius ir jiems priskiria ne tik ieškovo programuotas, bet ir kitas „Contour Enterprise“ pradinio kodo bylas, kurių ieškovas nekūrė. Vadinasi, autorinės teisės objektas – modulis neegzistuoja. Sugalvojus modulio egzistavimą ieškovui tampa įmanomu pareikšti, kad jis yra ne tik jo programuotų kodų, bet ir modulių bendraautorius. Be to, specialistas savo išvadose kūrybiniu ieškovo procesu įvardijo bet kokį, net mažiausią, ieškovo atliktą veiksmą. Pavyzdžiui: stulpelyje „Data“ yra įrašytas veiksmo SVN bazėje atlikimo laikas. Laikas 2006-06-08 13:25:13 yra įrašytas 3862 veiksmų eilutėse. Pasak ekspertizės akto, ieškovas per 1 sekundę atliko kūrybinius veiksmus 3862 elektroninėse bylose. Akivaizdu, kad neįmanoma per 1 sekundę prasmingai sukurti ar pakeisti 3862 bylas, tačiau įmanoma jas įdėti į duomenų bazę. Vadinasi, kūrybinio ieškovo darbo apimties apskaičiuoti praktiškai yra neįmanoma.

44Teismo posėdyje išvadas pateikęs specialistas A. R. nurodė, kad jo nurodytas procentinis ieškovo indėlis į programų sukūrimą apima visus jo veiksmus – pakeitimą, įdėjimą, galimai ir peržiūrą, be to, jis yra tik apytikslis. Produktą gali sukurti vienas asmuo, o į bazę jį patalpinti gali jau kitas. Nagrinėjamu atveju kūrybos ir patalpinimo procesai nėra griežtai atriboti. Be to, iš ieškovo atstovo bylinėjimosi išlaidų išklotinės matyti, kad ieškovo atstovui už specialisto išvados derinimą buvo sumokėti 2 323 Lt. Tai leidžia manyti, jog išvada buvo derinama su ieškovu ir galimai yra tendencinga, todėl specialisto A. R. išvada, nesant kitų patikimų įrodymų apie ieškovo autorinį indėlį, teismas remtis negali, o teismo siūlomos ekspertizės, galinčios nustatyti autorinį ieškovo indėlį į programų kūrimą, skyrimo ieškovas atsisakė.

45Remiantis išdėstytu laikytina, kad ieškinys negali būti tenkinamas, nes yra nepagrįstas ir neįrodytas. Visi ieškovo reikalavimai atsakovui UAB „Contour Lab“ atmestini tais pačiais pagrindais, kaip ir ieškovo reikalavimai atsakovui UAB „INTERTRUST“.

46Atmetus ieškinį atsakovams iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas UAB „Contour Lab“ patyrė 34 485 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, atsakovas UAB „INTERTRUST“ patyrė 9 075 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į bylos apimtį priteistinos bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 5 000 litų kiekvienam atsakovui.

47Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str. teismas

Nutarė

48Ieškinį atmesti.

49Priteisti iš E. M., asmens kodas ( - ) po 5 000 litų UAB „INTERTRUST“, juridinio asmens kodas ( - ), ir UAB „Contour Lab“, juridinio asmens kodas ( - ).

50Sprendimas per 30 d. skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretorė Olga... 2. Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo teismo prašė :... 3. 1. įpareigoti atsakovus UAB „INTERTRUST“ ir UAB „Contour Lab“... 4. 2. priteisti iš atsakovo UAB „INTERTRUST“ ieškovo naudai 13 000 Lt (100... 5. 3. priteisti iš atsakovo UAB „Contour Lab“ ieškovo naudai 13 000 Lt (100... 6. 4. priteisti iš atsakovų UAB „INTERTRUST“ ir UAB „Contour Lab“... 7. 5. priteisti iš atsakovų UAB „INTERTRUST“ ir UAB „Contour Lab“... 8. 6. įpareigoti atsakovus UAB „INTERTRUST“ ir UAB „Contour Lab“ savo... 9. Pagrįsdamas savo reikalavimus ieškovas nurodė, kad kūrė kompiuterių... 10. Specialistas A. R. pirmąją išvadą paruošė 2010 m. Jos tikslas buvo... 11. Išreikalavus iš atsakovų papildomus duomenis, antroji išvada buvo paruošta... 12. Išreikalavus iš atsakovų papildomus įrodymus, trečioji išvada buvo... 13. Ieškovo su atsakovu I pasirašytose autorinėse sutartyje nebuvo nurodytos... 14. Pagal atliktų darbų aktus buvo perduodamos konkrečios programos instaliacija... 15. UAB „INTERTRUST“, perduodamas UAB „Contour Lab“ (atsakovui II)... 16. Atsakovas I svetainėje http://www.contourenterprise.lt/ paskelbė 2009-01-14... 17. Kadangi atsakovas I perdavė ieškovo sukurtų kompiuterių programų... 18. Perleidus ar suteikus turtines teises teisių perėmėjui ar naudotojui, šis... 19. Ieškovas 2010-03-10 nusiuntė pranešimą atsakovui I informuodamas jį, kad... 20. Atsakovas I atliko įstatymu draudžiamus veiksmus, t.y. neturėdamas ieškovo... 21. Ieškovas turi teisę reikalauti, jog atsakovas I nutrauktų neteisėtus... 22. Vadovaudamasis ATGTĮ 77 straipsnio 1 dalies 7 punktu, ieškovas turi teisę... 23. Ieškovas yra kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour... 24. Vadovaudamasis CK 6.250 straipsnio 1 dalimi, ATGTĮ 77 straipsnio 1 dalies 6... 25. Atsakovas II savo svetainėse www.contourenterprise.lt ir www.contourlab.lt... 26. Kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ moduliai nėra... 27. Vadovaudamasis ATGTĮ 77 straipsnio 1 dalies 7 punktu, ieškovas turi teisę... 28. Ieškovas yra kompiuterių programų „Contour Enterprise III“ ir „Contour... 29. Vadovaudamasis CK 6.250 straipsnio 1 dalimi, ATGTĮ 77 straipsnio 1 dalies 6... 30. Atsakovai su ieškiniu nesutiko, procesiniuose dokumentuose bei teismo... 31. Kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ versija buvo kuriama visos... 32. Kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ sistemos struktūrą sudaro... 33. Visose atsakovo UAB „INTERTRUST“ ir ieškovo sudarytose autorinėse... 34. Bet kuris autorius, neturėdamas teisės perduoti savo kūrinio tretiesiems... 35. Ieškinys atmestinas.... 36. Iš bylos medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų matyti, kad laikotarpiu... 37. Aiškinant ieškovo ir atsakovo sudarytų sutarčių turinį ir nustatant... 38. ATGTĮ 10 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad kompiuterių... 39. Ieškovas, ginčydamas, kad ne atsakovas UAB „INTERTRUST“ yra kompiuterių... 40. Iš Autorinių sutarčių 1 p. matyti, kad jų dalyku buvo pirminis kodas ir jo... 41. Teismo vertinimu, aukščiau išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas... 42. Iš šalių paaiškinimų darytina išvada, kad kompiuterių programos... 43. Be to, labai svarbu tai, kad specialisto A. R. išvadoje nurodyti ir tiriami... 44. Teismo posėdyje išvadas pateikęs specialistas A. R. nurodė, kad jo... 45. Remiantis išdėstytu laikytina, kad ieškinys negali būti tenkinamas, nes yra... 46. Atmetus ieškinį atsakovams iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos.... 47. Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str. teismas... 48. Ieškinį atmesti.... 49. Priteisti iš E. M., asmens kodas ( - ) po 5 000 litų UAB „INTERTRUST“,... 50. Sprendimas per 30 d. skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per sprendimą...