Byla e2-573-950/2015
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Ridikas, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovo „E100 Baltia OÜ“ ieškinį pareikštą atsakovui UAB „Transteda“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas „E100 Baltia OÜ“ 2015-03-18 ieškiniu, pareikštu dokumentinio proceso tvarka, prašė priteisti iš atsakovo UAB „Transteda“ - 8554,56 EUR skolos, 310,64 EUR delspinigių, 8,30 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas - 100,00 EUR žyminio mokesčio ir 300,00 EUR teisinei pagalbai apmokėti.

3Pareikštame ieškinyje ieškovas nurodė, jog 2014-07-01 tarp „E100 Baltia OÜ“ ir UAB „Transteda“ sudarytos sutarties Nr. 68-22/2014 pagrindu, ieškovas suteikė atsakovui galimybę naudotis kreditinėmis kuro kortelėmis prekių ir/arba paslaugų įsigijimui degalinėse ir kelių serviso punktuose, esančiuose Europos Sąjungos, Rusijos Federacijos, Ukrainos Respublikos, Kazachstano Respublikos, Moldovos Respublikos bei kitų šalių teritorijose, o atsakovas įsipareigojo už ieškovo suteiktas prekes ir/arba paslaugas apmokėti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais. Ieškovas, vykdydamas sutartimi Nr. 68-22/2014 prisiimtus įsipareigojimus, laikotarpiu nuo 2014-11-15 iki 2014-12-15 pardavė atsakovei prekių bei suteikė paslaugų už bendrą 8601,92 EUR sumą bei pateikė nurodytai sumai apmokėti PVM sąskaitas-faktūras: 2014-11-15 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 336867; 2014-11-15 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 337134; 2014-11-15 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 337774; 2014-11-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 344821; 2014-11-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 345748; 2014-12-15 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 353053; 2014-12-15 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 354038. Atsakovas 2014-12-01 bankiniu mokėjimo pavedimu sumokėjo 12704,41 Lt sumą, taip padengdama skolą pagal anksčiau (iki 2014-11-15) išrašytas sąskaitas bei dalį skolos pagal 2014-11-15 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 336867. Atsakovui 2015-02-17 buvo išsiųsta pretenzija gera valia sumokėti likusią sumą, tačiau UAB „Transteda“ į nurodytą raginimą nereagavo. Kadangi atsakovas liko tinkamai neatsiskaitęs su ieškovu, todėl ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo - 8554,56 EUR skolos, 310,64 EUR delspinigių, 8,30 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas - 100,00 EUR žyminio mokesčio ir 300,00 EUR teisinei pagalbai apmokėti.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš kartu su 2015-03-18 ieškiniu pateiktų rašytinių dokumentų nustatyta, kad ieškovas „E100 Baltia OÜ“ ir atsakovas UAB „Transteda“ 2014-07-01 sudarė sutartį Nr. 68-22/2014, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui galimybę naudotis kreditinėmis kuro kortelėmis prekių ir/arba paslaugų įsigijimui degalinėse ir kelių serviso punktuose, esančiuose Europos Sąjungos, Rusijos Federacijos, Ukrainos Respublikos, Kazachstano Respublikos, Moldovos Respublikos bei kitų šalių teritorijose. Ieškovo pateiktos atsakovui apmokėti PVM sąskaitos-faktūros (t.y. 2014-11-15 PVM sąskaita-faktūra Nr. 336867; 2014-11-15 PVM sąskaita-faktūra Nr. 337134; 2014-11-15 PVM sąskaita-faktūra Nr. 337774; 2014-11-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 344821; 2014-11-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 345748; 2014-12-15 PVM sąskaita-faktūra Nr. 353053; 2014-12-15 PVM sąskaita-faktūra Nr. 354038) liudija, kad atsakovas UAB „Transteda“ yra skolingas ieškovui „E100 Baltia OÜ“ 8554,56 EUR sumą už parduotas prekes bei suteiktas paslaugas. Objektyvių duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui 8554,56 EUR dydžio sumą, nagrinėjamoje civ. byloje nėra, nors jis 2015-02-17 pretenzija buvo raginimas tai padaryti gera valia.

6Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pažymėtina, kad asmuo laikomas pažeidusiu prievolę kai neįvykdomos ar netinkami įvykdomos šalių sutartyje numatytos sąlygos (Lietuvos Respublikos CK 6.653 str. 1 d. 1 p.). Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos CK 6.205 str., kuris numato, kad šalių sudarytos sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą.

7Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad „E100 Baltia OÜ“ pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog ieškovą ir atsakovą sieja pirkimo-pardavimo prievoliniai teisinei santykiai dėl prekių ir paslaugų pardavimo (Lietuvos Respublikos CK 6.305 str.). Ieškovui „E100 Baltia OÜ“ pardavus prekes ir suteikus kitas paslaugas atsakovui, UAB „Transteda“ su juo tinkamai neatsiskaitė ir liko iš viso skolingas 8554,56 EUR sumą. Nesumokėjęs 8554,56 EUR dydžio sumos, atsakovas savo kaip pirkėjos pareigas vykdė netinkamai ir jas pažeidė (Lietuvos Respublikos CK 6.344 str., 6.345 str.), dėl ko ieškovo pareikšti reikalavimai dėl skolos ir delspinigių priteisimo pripažintini pagrįstais (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 6.205 str., 6.210 str., 6.305 str., 6.344 str., 6.345 str.). Todėl ieškovui „E100 Baltia OÜ“ iš atsakovo UAB „Transteda“ priteistina - 8554,56 EUR skolos, 310,64 EUR delspinigių bei 8,30 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Patenkinus ieškinį, ieškovui „E100 Baltia OÜ“ iš atsakovo UAB „Transteda“ taip pat priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos - 100,00 EUR žyminio mokesčio ir 300,00 EUR teisinei pagalbai apmokėti (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 178 str., 185 str., 424 str., 428 str., 429 str.,

Nutarė

10Ieškinį tenkinti.

11Priteisti ieškovui „E100 Baltia OÜ“ (j.a.k 11152109, buveinės vieta: Väike-Paala 1, Talinas, Estija) iš atsakovo UAB „Transteda“ (j.a.k. 302571292, buveinės vieta: Kęstučio g. 25-5, Birštonas, Lietuva) - 8554,56 EUR (aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt keturi EUR, 56 ct.) skolos, 310,64 EUR (trys šimtai dešimt EUR, 64 ct.) palūkanų, 8,30 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (byla iškelta: 2015-03-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas - 100,00 EUR (vienas šimtas EUR) žyminio mokesčio ir 300,00 EUR (trys šimtai EUR) teisinei pagalbai apmokėti.

12Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

13Nurodymas atsakovui: jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas.

14Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos CK privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

15Informacija atsakovui: jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

16Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos CPK 430 str. 1 d. nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

17Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai