Byla 1-1051-217/2018
Dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-19333-17 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Romaldas Šuliokas,

2išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros penktojo skyriaus prokurorės Oksanos Gabrilaitienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-19333-17 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje,

3G. S. gim. ( - ) Kėdainių r., asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, pradinio išsilavinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyv. ( - ). (nustatyta laik. gyv. vieta ( - ).), neteistas (2017-06-06 prokuroro nutarimu, 2017-06-06 patvirtintu Jonavos r. apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 145 str. 1 d., vadovaujantis LR BK 38 str. 2018-02-05 prokuroro nutarimu, 2018-02-05 patvirtintu Kauno apylinkės teismo Jonavos teismo rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjo, ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 145 str. 1 d. atnaujintas),

4kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d., BK 145 str. 1 d.

5Teismas

Nustatė

6G. S. 2017 m. balandžio 22 d., apie 21.30 val. apsvaigęs nuo alkoholio ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, būdamas namuose, adresu ( - )., savo kambaryje spardydamas gretimo kambario, kuriame gyvena jo motina R. S., sieną, vadindamas motiną įvairiais necenzūriniais žodžiais, išsakydamas žodžius „aš tave užmušiu“, grasino savo kambaryje buvusiai nukentėjusiajai R. S. ją nužudyti, toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, atėjęs prie nukentėjusiosios R. S. buto durų, spardydamas duris ir išsakydamas žodžius „aš tave užmušiu“, grasino bute buvusiai nukentėjusiajai R. S., kad ją nužudys, tokiu būdu elgdamasis agresyviai įbaugino nukentėjusiąją R. S. ir tuo sudarė pakankamą pagrindą manyti, jog šis grasinimas gali būti tuojau pat įvykdytas, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 145 str. 1 d;?

7be to G. S. artimoje aplinkoje panaudojo fizinį smurtą, o būtent: 2018 m. sausio 27 d. apie 18.00 val., prie buto, esančio ( - ).,durų, tarpusavio konflikto dėl asmeninių nesutarimų su šeimos nare – motina R. S. metu, tyčia kumščiu sudavė vieną smūgį nukentėjusiajai R. S. į veido sritį, tokiu būdu jai padarė poodinę ir pogleivio krojausruvas, bei muštinę žaizdą apatinėje lūpoje, tuo nežymiai sutrikdė R. S. sveikatą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.

8Kaltinimas G. S. padarius nusikalstamą veiką,

9numatytą Lietuvos Respublikos BK 145 str. 1 d. (grasinimas nužudyti), grindžiamas šiais duomenimis:

10G. S. visišku prisipažinimu ir jo įtariamojo apklausos metu duotais parodymais, kad 2017-04-22 grįžo į namus neblaivus, kambaryje įjungęs jungiklį ir neužsidegus šviesai, pamanė, kad mama R. S., kuri gyvena gretimame kambaryje, atjungė jam elektros tiekimą, nes anksčiau yra buvę atvejų, kada jis girtaudavo, mama specialiai atjungdavo šviesą. Todėl pamanė, kad ir šį kartą mama taip pasielgė ir supykęs ant jos, būdamas savo kambaryje, koja kelis kartus spyrė į bendrą jo ir mamos kambario sieną bei išsakė motinai grasinančius žodžius, kad ją užmuš. Paskui nubėgo į kiemą, pradėjo daužyti į motinos buto lauko duris, jas taip pat daužė koja, ir išsakė mamai grasinančius žodžius, kad ją užmuš. Sugrįžęs į savo kambarį vėl daužydamas į sieną grasino motinai, kad ją užmuš. Buvo sulaikytas atvykusių policijos pareigūnų, o išleistas iš laikino sulaikymo ir jau būdamas blaivus, suprato, kad šviesos jo kambaryje nebuvo, nes nebuvo lemputės. Dėl motinai išsakytų grasinimų nuoširdžiai gailisi, mamos atsiprašė, ji jam atleido ir jie susitaikė (b.l. 125-128, 160-161).

11Nukentėjusiosios R. S. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad sūnus G. S. gyvena tame pačiame bute adresu ( - ).,tačiau abu turi atskirus įėjimus į butą. 2017-04-22 apie 21.30 val., į namus grįžęs sūnus pradėjo rėkauti, kad namie nėra šviesos ir kaltino ją tai padarius. Anksčiau yra buvę, kad sūnui girtuokliaujant, atjungdavo šviesą kambaryje. G. pradėjo daužyti bendrą kambario sieną, keikė ją necenzūriniais žodžiais ir išsakė jai grasinančius žodžius, kad užmuš. Paskui išėjęs į kiemą, daužė jos buto lauko duris vėl išsakydamas grasinančius žodžius, kad ją užmuš. Ji dėl išsakytų grasinimų labai išsigando, patyrė stiprų susijaudinimą bei psichologinį smurtą, turėjo pagrindo manyti, kad sūnaus grasinimai yra realūs ir bus įvykdyti. Dėl to paprašė kaimynės padėti apie įvykį pranešti bendruoju pagalbos telefonu. Civilinio ieškinio nereiškia, sūnui pretenzijų neturi, jis jos atsiprašė, o ji jam atleido (b.l. 23, 26-34).

12Liudytojos R. C. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad gyvena S. kaimynystėje. 2017-04-22 apie 21.30 val., būdama savo bute išgirdo apačioje S. bute daužomą sieną ir suprato, kad taip elgėsi G. S., tačiau ką jis sakė, negirdėjo. Triukšmui nurimus, pas ją atėjo išsigandusi ir susijaudinusi R. S., papasakojo, kad sūnus daužė į kambario sieną ir buto duris bei grasino ją užmušti. R. paprašyta kartu su ja nuėjo į jos butą, padėjo R. paskambinti bendruoju pagalbos telefonu iškviesti policiją. Atvykus policijai ji išėjo (b.l. 36 ).

13Liudytojo E. Š. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad 2017-04-22 dirbo Kauno apskr. VPK Jonavos r. PK VPS PB vyriausiuoju patruliu ir apie 22 val. gavo iškvietimą, kad pranešėjos buto duris kirviu daužo pažįstamas asmuo bando patekti į butą adresu ( - ).. Nuvykus nurodytu adresu, pranešėja, kaip vėliau sužinojo tai R. S., buvo bute su dar viena moterimi. R. S. papasakojo, kad girtas sūnus G. S. grasino ją užmušti. G. S. buvo sulaikytas (b.l. 39-42).

142017-04-22 įvykio vietos apžiūros protokolu nustatyta, kad įvykio vieta yra butas, adresu ( - ). (b.l. 19-21).

15Kauno apskrities VPK Jonavos r. PK VPS PB vyresniojo patrulio E. Š. tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje aplinkoje nustatyta, 2017-04-22 apie 22.01 val. buvo gautas pranešimas, kad laiptinėje, pranešėjai pažįstamas asmuo, daužo kirviu 3 buto duris ir bando į jį patekti. Policiją kvietė R. S.. Įvykio vietoje sulaikytasis G. S. elgėsi agresyviai, priešinosi sulaikomas, buvo panaudotos spec. priemonės, antrankiai, prietaisas "TASER" (b.l.13-16).

16Asmens blaivumo testo duomenimis 2017-04-22 22:40 val. G. S. buvo nustatytas 3,21 ‰ promilių girtumas (b.l. 105).

172017-05-17 daiktų apžiūros protokole užfiksuotas 2017-04-22 pranešimo, gauto iš bendrojo pagalbos centro, garso įrašas, sudaryta pokalbio stenograma (b.l. 53-54).

18Kaltinimas G. S. padarius nusikalstamą veiką,

19numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. (nežymus sveikatos sutrikdymas), grindžiamas šiais duomenimis:

20G. S. visišku prisipažinimu ir jo įtariamojo apklausos metu duotais parodymais, kad gyvena kartu su motina R. S. bute adresu ( - ). Butas yra padalintas į dvi dalis, į butą yra atskiri įėjimai - jis įeina pro vienas duris, o jo motina pro kitas. Būdamas savo kambaryje patekti pas motiną į butą gali tik per lauką. 2018 metų sausio 27 dieną vartojo alkoholį, gėrė vyną, alų, jautėsi apsvaigęs. Pamatė, kad pas jo mamą į butą atvyko svečiai. Girdėjo kaip iš jos kambario sklido muzika, jam pasigirdo, kad pas ją yra kažkoks vyriškis, todėl nutarė išsiaiškinti kas pas ją atvyko, nes supyko, manydamas, kad mama ieškosi kito vyro, nes jos vyras (G. S. tėvas) miręs. Būdamas neblaivus, vakare, tikslaus neprisimena, galėjo būti apie 18.00 valandą, nuėjo prie mamos buto durų. Pabeldė į duris, kas jas atidarė neprisimena, nes buvo smarkiai neblaivus. Jam pasirodė, kad buto duris atidarė ne mama, o kažkoks vyras. Prisimena kaip stovėdamas tarpduryje sudavė dešinės rankos kumščiu vieną smūgį minėtam asmeniui į veido sritį. Buvo tamsu, todėl iš pradžių pagalvojo, kad sudavė kažkokiam vyriškiui, bet po to suvokė, kad smūgį sudavė savo motinai. Suvokęs ką padarė dėl tokio savo poelgio išsigando, dėl šio įvykio nuoširdžiai gailisi (b. l.148-149, 160-161).

21Nukentėjusiosios R. S. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad jos sūnus G. S. gyvena tame pačiame bute kaip ir ji, adresu ( - ).. Butas padalintas į dvi dalis, vienoje pusėje gyvena ji, kitoje – sūnus, įėjimai į butą skirtingi. Sūnus piktnaudžiauja alkoholiu. 2018-01-27 apie 12.00 val., pas ją į svečius atvyko draugė D. Š., jos šnekučiavosi. Apie 18.00 val. išgirdus beldimą į duris, atidariusi pamatė savo sūnų G. S., kuris buvo akivaizdžiai neblaivus, tai matėsi iš jo elgesio, nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas. Jis prašė įsileisti į butą, tačiau ji atsisakė, nes nenorėjo jo kompanijos, be to namuose turėjo svečių. G. S. supykęs ant jos rankos kumščiu sudavė vieną smūgį jai į veidą, pataikė į apatinę lūpą ir jai ėmė bėgti kraujas iš lūpos. Sudavęs smūgį G. nuėjo, o ji grįžo į butą. Medikų pagalbos neprireikė, nekvietė greitosios medicinos pagalbos ir nesikreipė į Jonavos ligoninės priėmimo skyrių, kadangi nepatyrė rimtų sužalojimų. Civilinio ieškinio nereikš, sutinka šį ikiteisminį tyrimą pabaigti teismo baudžiamuoju įsakymu (b.l.76-77, 79-81).

22Liudytojos D. Š. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad 2018-01-27 svečiavosi pas draugę R. S. adresu ( - ). Apie 18.00 valandą R. kažkur nuėjo, o kai grįžo pamatė, kad R. apsiverkusi ir pasakė, kad jos sūnus jai sudavė smūgį (b. l 87-88).

23Liudytojo A. Č. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad G. S. pažįsta apie 30 metų. Žino, kad jis gyvena su motina R. S. tame pačiame bute, padalintame į dvi dalis. Motina gyvena savo pusėje, o jis savo. Iš R. žodžių žino, kad ji su sūnumi nesutaria nes jis vartoja alkoholį. G. išgėręs būna agresyvus, rėkauja, keikia mamą. Apie jokį konfliktą, kuris būtų vykęs paskutiniu metu tarp jų nežino. G. S. jo prašė leisti laikinai pas jį gyventi ir jis sutiko (b. l 91-93).

242018-01-30 apžiūros protokolu nustatyta, kad įvykio vieta yra ( - ). (b. l 67-71).

25Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. G368/2018(02) R. S. konstatuota poodinė ir pogleivio kraujosruvos bei muštinė žaizda apatinėje lūpoje, padarytos kietu buku daiktu, vieno ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą (b.l 85).

26Teismas, išnagrinėjęs prokurorės pareiškimą ir pateiktą ikiteisminio tyrimo medžiagą, daro išvadą, kad G. S. padarė jam inkriminuotas nusikalstamas veikas ir savo nusikalstamais veiksmais grasino nužudyti motiną R. S. bei nežymiai sutrikdė jos sveikatą, todėl jo padarytos veikos pagal požymius nusikaltimų, numatytų LR BK 145 str. 1 d. ir 140 str. 2 d. kvalifikuotos tinkamai.

27Prokurorė siūlo kaltinamajam G. S. už nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 145 str. 1 d., padarymą skirti 60 (šešiasdešimt) parų arešto; už nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 140 str. 2 d., padarymą skirti 80 (aštuoniasdešimt) parų arešto, jas subendrinus iš dalies sudedant pagal Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d. 4 d. skirti subendrintą 90 (devyniasdešimt) parų arešto bausmę; taikyti LR BK 64¹ str. ir paskirti jam galutinę bausmę - 60 (šešiasdešimt) parų arešto.

28Kaltinamasis G. S. sutinka, kad procesas šioje baudžiamojoje byloje būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, sutinka su prokurorės siūlomos bausmės rūšimi ir dydžiu (b.l.164). Baudžiamoji byla baigtina teismo baudžiamuoju įsakymu.

29Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgtina į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį – padaryti du tyčiniai nesunkūs nusikaltimai. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir gailisi (LR BK 59 str. 1 d. 2 p.); atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad nusikalstamą veiką 2017 m. balandžio 22 d. padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (LR BK 60 str. 1 d. 9 p.).

30Atsižvelgiant į tai, kad G. S. 2018 m. sausio 27 d. iš įvykio vietos pasišalino, duomenų apie jo neblaivumą byloje nėra, todėl iš kaltinimo šalintina aplinkybė, kad nusikalstamą veiką jis padarė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, kaip neįrodyta.

31Kaltinamasis anksčiau neteistas (b.l.98), administracine tvarka nebaustas (b.l.99-100); VŠĮ Jonavos PSPC PSC pas gydytoją psichiatrą dėl psichikos ir priklausomybės ligų nesilankė, nesigydė (b.l.97); nedirba, registruotas darbo biržoje (b.l.101), ( - ) seniūno charakterizuojamas teigiamai (b.l.104) .

32Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, kaltinamojo asmenybę, teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai kaltinamajam už jo padarytą nusikalstamą veiką gali būti pasiekti paskyrus prokurorės siūlomą bausmę.

33Civilinio ieškinio nėra.

34Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – CD laikmena su 2017-04-22 garso įrašu, gautu iš bendrojo pagalbos centro paliktina saugoti byloje.

35Kaltinamajam iki bausmės vykdymo pradžios paliktinos kardomosios priemonės - rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas

Nutarė

37G. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 145 str. 1 d. (grasinimas nužudyti) ir skirti 60 (šešiasdešimt) parų arešto; pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140 str. 2 d. (nežymus sveikatos sutrikdymas) ir skirti 80 (aštuoniasdešimt) parų arešto; vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 4 d. paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir skirti 90 (devyniasdešimt) parų arešto; taikyti Lietuvos Respublikos BK 641 str., bausmę sumažinti trečdaliu ir skirti G. S. galutinę - 60 (šešiasdešimt) parų arešto bausmę, bausmę atliekant areštinėje. Vadovaujantis LR BK 66 str. G. S. į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2017-04-23 04.04 val. iki 2017-04-24 13.42 val. (viena para).

38Bausmės pradžią skaičiuoti nuo G. S. sulaikymo dienos.

39Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje G. S. palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios, po to baigti jas taikyti.

40Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – CD laikmeną su 2017-04-22 garso įrašu, gautu iš bendrojo pagalbos centro palikti saugoti byloje visą bylos saugojimo laiką.

41Išaiškinti kaltinamajam, jog jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 (keturiolika) dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos turi teisę paduoti Jonavos rajono apylinkės teismui prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu teismas gali paskirti ir kitos rūšies (griežtesnę ar švelnesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

42Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas LR BPK nustatyta tvarka.

43Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Romaldas Šuliokas,... 2. išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros... 3. G. S. gim. ( - ) Kėdainių r., asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos... 4. kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2... 5. Teismas... 6. G. S. 2017 m. balandžio 22 d., apie 21.30 val. apsvaigęs nuo alkoholio ir ši... 7. be to G. S. artimoje aplinkoje panaudojo fizinį smurtą, o būtent: 2018 m.... 8. Kaltinimas G. S. padarius nusikalstamą veiką,... 9. numatytą Lietuvos Respublikos BK 145 str. 1 d. (grasinimas nužudyti),... 10. G. S. visišku prisipažinimu ir jo įtariamojo apklausos metu duotais... 11. Nukentėjusiosios R. S. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad sūnus... 12. Liudytojos R. C. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad gyvena S.... 13. Liudytojo E. Š. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad 2017-04-22... 14. 2017-04-22 įvykio vietos apžiūros protokolu nustatyta, kad įvykio vieta yra... 15. Kauno apskrities VPK Jonavos r. PK VPS PB vyresniojo patrulio E. Š. tarnybiniu... 16. Asmens blaivumo testo duomenimis 2017-04-22 22:40 val. G. S. buvo nustatytas... 17. 2017-05-17 daiktų apžiūros protokole užfiksuotas 2017-04-22 pranešimo,... 18. Kaltinimas G. S. padarius nusikalstamą veiką,... 19. numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. (nežymus sveikatos... 20. G. S. visišku prisipažinimu ir jo įtariamojo apklausos metu duotais... 21. Nukentėjusiosios R. S. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad jos... 22. Liudytojos D. Š. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad 2018-01-27... 23. Liudytojo A. Č. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad G. S.... 24. 2018-01-30 apžiūros protokolu nustatyta, kad įvykio vieta yra ( - ). (b. l... 25. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvada Nr.... 26. Teismas, išnagrinėjęs prokurorės pareiškimą ir pateiktą ikiteisminio... 27. Prokurorė siūlo kaltinamajam G. S. už nusikalstamos veikos, numatytos LR BK... 28. Kaltinamasis G. S. sutinka, kad procesas šioje baudžiamojoje byloje būtų... 29. Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgtina į padarytos nusikalstamos veikos... 30. Atsižvelgiant į tai, kad G. S. 2018 m. sausio 27 d. iš įvykio vietos... 31. Kaltinamasis anksčiau neteistas (b.l.98), administracine tvarka nebaustas... 32. Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, kaltinamojo... 33. Civilinio ieškinio nėra.... 34. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – CD... 35. Kaltinamajam iki bausmės vykdymo pradžios paliktinos kardomosios priemonės -... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 37. G. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 145 str.... 38. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo G. S. sulaikymo dienos.... 39. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir... 40. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – CD... 41. Išaiškinti kaltinamajam, jog jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 42. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas... 43. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....