Byla 1-2066-1011/2017
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Dūdys, išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro V. J. pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

2A. M. (A. M.), a. k. ( - ) gim. ( - ) Baltarusijoje, LR pilietis, gyv. ( - ) deklaruota gyv. vieta( - ). sav., vedęs, dirba M. B. AM ( - ), neteistas,

3kaltinamas Baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 281 str. 7 d. numatytos nusikalstamos veikos padarymu,

Nustatė

4A. M. 2017-05-21 apie 22.02 val., Vilniuje, Šilėnų gatvėje, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims vairavo automobilį VW Sharan, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio (kraujyje rasta 2,52 promilės etilo alkoholio).

5Šiais veiksmais A. M. padarė BK 281 str. 7 d. numatytą nusikalstamą veiką.

6Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas A. M. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai ir parodė, kad 2017-05-21 vakare susitiko su draugu Šilėnų miškelyje. Vartojo alkoholinius gėrimus. Jis išgėrė apie 250 gramų degtinės. Apie 22 val. nusprendė važiuoti namo, kadangi jautėsi gerai ir iki namu važiuoti apie 500 metrų nutarė važiuoti su automobilių. V. Š. g. prieš priešais važiuojantis automobilis įvažiavo į jo krypties eismo juostą ir jis vengdamas susidūrimo pasuko vairą į dešinę pusę ir nuvažiavo į griovį. Automobilio ir kito turto neapgadino. Tada prie jo privažiavo policijos pareigūnai. Paklausė ar vartojo alkoholį, jis atsakė, kad taip. Pareigūnai savo tarnybiniame automobilyje patikrino girtumą alkotesteriu, ir nustatė virš dvejų promilių girtumą. Po patikrinimo alkotesterių nuvežė į priklausomybės ligų centrą paimti kraujo, kur davė kraujo mėginį. Tolimesniam tyrimui nuvežė į kelių policijos pastatą (b. l. 21).

7Be kaltinamojo A. M. prisipažinimo, jo kaltę įrodo ir kiti byloje esantys įrodymai:

8Ikiteisminio tyrimo metu apklausto liudytojo P. S. parodymai, kad 2017-05-21 apie 22.02 val. patruliuojant kartu su vyr. patrule E. M. iš Vilniaus aps. VPK OVS budėtojo gavo pranešimą, kad Vilniuje, važiuojant Šilėnų gatve į griovį įvažiavo automobilis VW Sharan, valst. Nr. ( - ). Atvykus minėtu adresu pastebėjo į griovį įvažiavusi automobilį VW Sharan, valst. Nr. ( - ), o šalia automobilio stovintį A. M., kuris paaiškino, kad jis vairavo minėtą automobilį, automobilis priklauso jam. A. M. pateikė visus reikalingus dokumentus. Iš A. M. burnos sklido stiprus alkoholio kvapas, nerišliai kalbėjo, svirduliavo, alkotesteriu nustatytas 2,50 prom. girtumas. Eismo įvykio metu niekas nenukentėjo. Vairuotoją nuvežė į priklausomybės ligų centrą kraujui paimti ir pristatė į kelių policijos valdybą. Automobilį uždarė į automobilių saugojimo aikštelę. Aiškinantis įvykio aplinkybes paaiškėjo, kad įvykį matė T. S. (b. l. 34).

9Ikiteisminio tyrimo metu apklausto liudytojo T. S. parodymai, kad 2017-05-21 apie 22 val. Šilėnų g. važiavo namo ir pastebėjo prieš priešais atvažiuojanti automobilį VW Sharan, valst. Nr. ( - ), kuris buvo be šviesų. Prasilenkus su minėtu automobiliu per galinio vaizdo veidrodėlį pamatė, kad jis nuvažiavo nuo kelio. Jis sustojo pažiūrėti ar nieko blogo nenutiko vairuotojui. Išlipęs ir nuėjęs iki automobilio VW pastebėjo, kad iš jo išlipo vairuotojas, kuris atrodė neblaivus. Tada paskambino į bendrą pagalbos centrą ir pranešė kas įvyko. Kol atvyko policijos pareigūnai automobilio VW vairuotojas jo akivaizdoje alkoholiniu gėrimu nevartojo. Atvykusiems pareigūnams nurodė savo duomenis, pasakė, kad galės paliudyti ir išvažiavo (b. l. 36).

10VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, kad automobilis VW Sharan, valst. Nr. ( - ), nuosavybes teise priklauso A. M.(b. l. 8).

11Alkotesteriu patikrinimo kvitu, kuriame fiksuota, kad 2017-05-21 22.24 val.

12A. M. nustatytas 2,50 % girtumas (b. l. 7).

132017-05-21 Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktu

14Nr. 863, kuriuo A. M. nustatytas sunkus girtumo laipsnis (b. l. 25).

152017-05-22 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvada Nr. T-A 4962/2017(01), kurioje konstatuota, kad 2017-05-21, 23.30 val. tyrimams paimtame A. M. kraujyje nustatyta 2,52 % etilo alkoholio koncentracija (b. l. 24).

16Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados

17Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, kad kaltinamojo A. M. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 str. 7 d., visiškai įrodyta.

18BK 281 str. 7 d. numatyta, kad tas, kas vairavo kelių transporto priemonę arba mokė praktinio vairavimo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki 1 m.

19Byloje surinkti ir ištirti duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, visiškai patvirtino A. M. pareikštą kaltinimą, t. y., jog aptartu atveju jis Vilniuje, Šilėnų g., vairavo automobilį VW Sharan, valst. Nr. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio (kraujyje rasta 2,52 % etilo alkoholio). Tokia

20A. M. veika kvalifikuotina kaip BK 281 str. 7 d. numatytas nusikaltimas.

21Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo priėmimu.

22Kaltinamasis A. M. neprieštaravo proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju įsakymu, su bausme ir jos dydžiu sutinka, tik prašo leisti baudą mokėti dalimis bei netaikyti baudžiamojo poveikio priemonės – automobilio konfiskavimo (b. l. 43–44, 45).

23Dėl A. M. skirtinos bausmės

24Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą (padarytas tyčinis nesunkus nusikaltimas).

25A. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Neblaivumas yra jo veiką kvalifikuojantis požymis ir atsakomybės nesunkina.

26Kitų atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

27A. M. neteistas (b. l. 26), buvo baustas administracine tvarka (b. 1. 27–30).

28Teismas, įvertinęs A. M. padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį bei pobūdį, tai jog buvo padarytas nesunkus nusikaltimas, nustatyta kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, dirba, baustas administracine tvarka, sprendžia, kad BK 41 str. numatyti bausmės tikslai gali būti pasiekti paskyrus kaltinamajam BK 281 str. 7 d. sankcijoje numatyta švelniausią bausmės rūšį – baudą, t. y. skiriant 90 MGL dydžio baudą.

29BK 641 str. nustatyta, jog kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas bei baudžiamąją bylą pabaigus teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu teismo baudžiamuoju įsakymu sumažinama vienu trečdaliu. Teismas atsižvelgęs į šią įstatymo normą, taip pat į nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad A. M. skiriama bausmė mažintina 1/3 dalimi, t. y. iki 60 MGL (2 259,60 Eur). Apskaičiuojant paskirtos baudos dydį atsižvelgtina į tai, kad Vyriausybės 2014-09-03 nutarimu 2015 metams nustatytas bazinis bausmių ir nuobaudų dydis yra lygus 37,66 Eur.

30V. B. vykdymo kodekso 22 str. 2 d., paskirtos baudos sumokėjimui nustatytinas 10 (dešimties) mėnesių terminas.

31Dėl baudžiamojo poveikio priemonių skyrimo ir kardomosios priemonės taikymo

32BK 67 str. 1 d. nustatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį. Minėto straipsnio 3 d., be kita ko, nustatyta, kad kartu su bausme gali būti paskirtos ir baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimas naudotis specialia teise (BK 68 str.), turto konfiskavimas (BK 72 str.).

33Prokuroras 2017-05-26 nutarimu (b. l. 37), siekdamas užtikrinti galimą turto konfiskavimą, laikinai apribojo kaltinamojo A. M. nuosavybės teisę į jo vardu registruotą turtą – transporto priemonę (automobilį) VW Sharan, valst. Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - ), nustatydamas dalinį nuosavybės teisės apribojimą, uždrausdamas šį turtą valdyti ir juo disponuoti, bet palikdamas teisę juo naudotis, o turto saugotoju paskirdamas kaltinamąjį A. M..

34Atsižvelgus į tai, kad A. M. nagrinėjamą nusikaltimą įvykdė būdamas sunkiai girtas, taigi padarė itin pavojingą ir šiurkštų naudojimosi kelių transporto priemone taisyklių pažeidimą, taip pat tai, jog Vilniaus rajono apylinkės teismo 20113-12-13 nutarimu jis buvo trauktas administracinėn atsakomybėn už transporto priemonės vairavimą esant neblaiviame stovyje, tačiau išvadų nepadarė, teismo vertinimu, bausmės paskirtį padės įgyvendinti įstatyme numatytų baudžiamojo poveikio priemonių paskyrimas – uždraudimas vairuoti transporto priemones 3 metus (BK 68 str.); nusikalstamo veikos priemonės – VW Sharan, valst. Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ) – konfiskavimas (BK 72 str.).

35Įvertinus tai, kad A. M. vairuotas automobilis konfiskuotinas, prokuroro

362017-05-26 nutarimu šiam automobiliui paskirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas paliktinas iki šio baudžiamojo įsakymo dalies dėl automobilio konfiskavimo įvykdymo.

37Kaltinamajam A. M. 2017-05-22 nutarimu (b. l. 14) paskirta kardomoji priemonė – dokumento (vairuotojo pažymėjimo Nr. ( - )) paėmimas – paliktina nepakeista iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus –vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ), perduotinas saugoti VĮ „Regitra“.

38V. B. proceso kodekso 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., 422 str. 1 d., Bausmių vykdymo kodekso 22 str. 2 d., teismas

Nutarė

39A. M. (A. M.), a. k. ( - ) pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 str. 7 d., ir paskirti jam už tai 90 MGL dydžio baudą.

40Vadovaujantis BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A. M. (A. M.) galutinai paskirti 60 MGL (2 259,60 Eur) baudą.

41Paskirti A. M. (A. M.) BK 68 str. numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – 3 (trejiems) metams uždrausti jam naudotis teise vairuoti transporto priemones.

42Vadovaujantis BK 72 str. 2 d., konfiskuoti valstybės naudai A. M. (A. M.) priklausantį automobilį VW Sharan, valst. Nr. ( - ), identifikavimo

43Nr. ( - )

44A. M. (A. M.) priklausančio automobilio VW Sharan, valst. Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ), nuosavybės teisių apribojimą palikti galioti iki įsiteisėjusio baudžiamojo įsakymo dalies dėl turto konfiskavimo įvykdymo.

45A. M. (A. M.) paskirtą kardomąją priemonę – dokumento (vairuotojo pažymėjimo Nr. ( - ), saugomą voke ir prisegtą prie bylos galinio viršelio) paėmimą – palikti galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), perduoti saugoti VĮ „Regitra“.

46Įpareigoti A. M. (A. M.) šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtą 60 MGL (2 259,60 Eur) dydžio baudą per 10 (dešimt) mėnesių nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą banke AB „Swedbank“ Nr. ( - ), arba sąskaitą banke „Nordea B. F. Plc“ Nr. ( - ), arba sąskaitą banke SEB bankas Nr. ( - ), arba sąskaitą banke DNB bankas Nr. ( - ), įmokos kodas 6801.

47Išaiškinti A. M. (A. M.), kad:

  1. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 dienų, nuo teismo įsakymo gavimo dienos, paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.
  2. Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios.
  3. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą, teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, t. y. išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.
  4. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja per 14 dienų nuo jo gavimo dienos ir vykdomas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.
  5. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas, o nustatytu laiku nesumokėta bauda bus išieškoma priverstinai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Dūdys, išnagrinėjęs... 2. A. M. (A. M.), a. k. ( - ) gim. ( - ) Baltarusijoje, LR pilietis, gyv. ( - )... 3. kaltinamas Baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 281 str. 7 d. numatytos... 4. A. M. 2017-05-21 apie 22.02 val., Vilniuje, Šilėnų gatvėje, pažeisdamas... 5. Šiais veiksmais A. M. padarė BK 281 str. 7 d. numatytą nusikalstamą veiką.... 6. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas A. M. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos... 7. Be kaltinamojo A. M. prisipažinimo, jo kaltę įrodo ir kiti byloje esantys... 8. Ikiteisminio tyrimo metu apklausto liudytojo P. S. parodymai, kad 2017-05-21... 9. Ikiteisminio tyrimo metu apklausto liudytojo T. S. parodymai, kad 2017-05-21... 10. VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, kad automobilis VW Sharan, valst. Nr. (... 11. Alkotesteriu patikrinimo kvitu, kuriame fiksuota, kad 2017-05-21 22.24 val.... 12. A. M. nustatytas 2,50 % girtumas (b. l. 7).... 13. 2017-05-21 Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui... 14. Nr. 863, kuriuo A. M. nustatytas sunkus girtumo laipsnis (b. l. 25).... 15. 2017-05-22 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos... 16. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados... 17. Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, konstatuoja,... 18. BK 281 str. 7 d. numatyta, kad tas, kas vairavo kelių transporto priemonę... 19. Byloje surinkti ir ištirti duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais,... 20. A. M. veika kvalifikuotina kaip BK 281 str. 7 d. numatytas nusikaltimas.... 21. Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo... 22. Kaltinamasis A. M. neprieštaravo proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju... 23. Dėl A. M. skirtinos bausmės... 24. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 25. A. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs... 26. Kitų atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 27. A. M. neteistas (b. l. 26), buvo baustas administracine tvarka (b. 1. 27–30).... 28. Teismas, įvertinęs A. M. padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį... 29. BK 641 str. nustatyta, jog kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas bei... 30. V. B. vykdymo kodekso 22 str. 2 d., paskirtos baudos sumokėjimui nustatytinas... 31. Dėl baudžiamojo poveikio priemonių skyrimo ir kardomosios priemonės taikymo... 32. BK 67 str. 1 d. nustatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti... 33. Prokuroras 2017-05-26 nutarimu (b. l. 37), siekdamas užtikrinti galimą turto... 34. Atsižvelgus į tai, kad A. M. nagrinėjamą nusikaltimą įvykdė būdamas... 35. Įvertinus tai, kad A. M. vairuotas automobilis konfiskuotinas, prokuroro... 36. 2017-05-26 nutarimu šiam automobiliui paskirtas laikinas nuosavybės teisės... 37. Kaltinamajam A. M. 2017-05-22 nutarimu (b. l. 14) paskirta kardomoji priemonė... 38. V. B. proceso kodekso 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., 422 str. 1 d., Bausmių... 39. A. M. (A. M.), a. k. ( - ) pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką,... 40. Vadovaujantis BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A.... 41. Paskirti A. M. (A. M.) BK 68 str. numatytą baudžiamojo poveikio priemonę –... 42. Vadovaujantis BK 72 str. 2 d., konfiskuoti valstybės naudai A. M. (A. M.)... 43. Nr. ( - )... 44. A. M. (A. M.) priklausančio automobilio VW Sharan, valst. Nr. ( - ),... 45. A. M. (A. M.) paskirtą kardomąją priemonę – dokumento (vairuotojo... 46. Įpareigoti A. M. (A. M.) šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtą 60 MGL... 47. Išaiškinti A. M. (A. M.), kad:
  1. Nesutikdamas su bausmės...