Byla 2S-238-538/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo V. Č. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Jūros būstas“ ieškinį atsakovui V. Č. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašė priteisti iš atsakovo 418,03 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir nenurodžius atsiliepimo nepateikimo priežasčių, 2012-07-05 sprendimu už akių patenkino ieškovės UAB „Jūros būstas“ ieškinį atsakovui V. Č. dėl skolos priteisimo ir priteisė 418,03 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2012-04-24, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

42012-07-30 teisme gautas atsakovo V. Č. pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nurodė, kad nesutinka su 2012-07-05 sprendimu už akių. Teigė, jog gyvenamasis namas, esantis adresu ( - ), yra ne daugiabutis, o privatus, ieškovė paslaugų, už kurias prašo priteisti pinigų sumą, niekada nesuteikė.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-10-12 nutartimi atsakovo V. Č. pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino. Nurodė, kad pagal byloje esančius duomenis nenustatyta jokių aplinkybių, dėl kurių byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių. Pažymėjo, jog ir atsakovas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo taip pat nenurodė jokių aplinkybių, kurioms esant negalėjo būti priimtas sprendimas už akių. Atsakovui V. Č. procesiniai dokumentai išsiųsti deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, atsakovui neatsiliepus į pranešimą dėl dokumentų atsiėmimo, procesiniai dokumentai (ieškinys ir jo priedai) įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, 2012-07-05 priimtas sprendimas už akių. Taip pat nurodė, kad atsakovas jokių duomenų, patvirtinančių aplinkybę, jog UAB „Jūros būstas“ teisė administruoti daugiabutį namą, esantį adresu ( - ), panaikinta, nepateikė. Atsakovas, būdamas rūpestingu savo turto šeimininku, kiekvieną mėnesį gaudamas sąskaitas už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugas, bei gaudamas priminimus, įspėjimus bei pretenzijas, turėjo atkreipti dėmesį į tai, jog UAB „Jūros būstas“ yra oficialus daugiabučio namo, kuriame gyvena atsakovas, administratorius. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog atsakovas savo turtu nesirūpina kaip rūpestingas šeimininkas, be to, nenurodė jokių aplinkybių, kurioms esant negalėjo būti priimtas sprendimas už akių. Taip pat atsakovas, nors ir nurodė, jog priimtas teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, tačiau nepateikė jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų.

6Atskiruoju skundu atsakovas V. Č. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartį dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir grąžinti bylą į Klaipėdos miesto apylinkės tesimą nagrinėti iš esmės. Nurodo, jog jis sutinka, kad pagal 2000 m. Nr. 56-1639 daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 10 str. 1, 2 dalies nuostatus daugiabučio namo savininkai (bendraturčiai) valdyti ir prižiūrėti namo bendrojo naudojimo objektus gali ir neįsteigę bendrijos, tačiau šiuo atveju jie privalo sudaryti jungtinės veiklos sutartį. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad administratorius veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) patvirtintus daugiabučių namų patalpų savininkų (bendraturčių) bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus, tačiau jis su namo bendraturčiais nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties. Taip pat pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovė privalėjo sudaryti su juo sutartis dėl namo šiukšlių surinkimo, išvežimo, kitų paslaugų (komunalinių) teikimo, tačiau tokių sutarčių nėra.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Jūros būstas“ prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-12 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis pagrįsta, o atsakovas atskirajame skunde nenurodė jokių aplinkybių, kurioms esant turėtų būti panaikinta teismo nutartis.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-07-05 sprendimu už akių ieškinį tenkino. Atsakovas, nesutikdamas su priimtu sprendimu, pateikė pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo. 2012-10-12 nutartimi teismas atmetė atsakovo prašymą motyvuodamas tuo, jog atsakovas apie bylą buvo informuotas tinkamai bei nepateikė jokių įrodymų ar kitokių duomenų, galinčių turėti įtakos sprendimo teisėtumui ar pagrįstumui.

10Nagrinėjamu atveju apeliantas prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo motyvuoja tuo, kad su juo nėra sudaryta jungtinės veiklos sutartis ir atsakovė nėra sudariusi sutarčių dėl komunalinių paslaugų teikimo. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis pagrįsta bei atsakovo nurodytų priežasčių nelaikė svarbiomis.

11Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 dalis numato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių ir esant visoms šioms sąlygoms: šaliai yra tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, iš neatvykusios šalies nėra gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, nurodant pagrindžiančias neatvykimo į teismo posėdį priežastis, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, ir atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių. Taip pat sprendimas už akių gali būti priimtas, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį ir yra ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių

12(CPK 142 str. 4 d.).

13Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovui V. Č. procesiniai dokumentai išsiųsti deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, atsakovui neatsiliepus į pranešimą dėl dokumentų atsiėmimo (b. l. 34), procesiniai dokumentai (ieškinys ir jo priedai) įteikti viešo paskelbimo būdu (b. l. 37). CPK 123 str. 1 d. numatyta, kad jeigu dalyvaujantis byloje asmuo yra fizinis asmuo, procesiniai dokumentai įteikiami jam asmeniškai, o jeigu jis neturi civilinio procesinio veiksnumo, – atstovui pagal įstatymą. Tuo atveju, jeigu adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str. 1 d.). Nustatytu terminu atsakovui nepateikus atsiliepimo, esant ieškovės prašymui, teismas priėmė 2012-07-05 sprendimą už akių. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai. Taip pat pažymėtina, kad pagrindas panaikinti sprendimui už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės būtina, kad pareiškėjo nurodyti įrodymai galėtų turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 288 str. 4 d.).

14Remiantis Konstitucinio Teismo 2006-09-21 nutarimu, jei pateikiami įrodymai, kurie patvirtina, kad sprendimas už akių buvo akivaizdžiai neteisingas, teismas, nors ir nepripažinęs šalies neatvykimo priežasčių svarbiomis, turi teisę panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Konstitucinis Teismas 2006-09-21 nutarime nusprendė, kad

15CPK 288 straipsnio 4 dalis ta apimtimi, kuria teismui neleidžiama už akių priimtų sprendimų peržiūrėti ir tokiais atvejais, kai jam yra pateikiami tokie įrodymai, kurie patvirtina, kad tas sprendimas buvo akivaizdžiai neteisingas, kad juo buvo akivaizdžiai pažeistos asmens teisės, prieštarauja Konstitucijai. Atsakovas ginčija sprendimo už akių teisėtumą ir pagrįstumą, nurodydamas, jog teismas neatsižvelgė į tai, kad administratorius veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) patvirtintus daugiabučių namų patalpų savininkų (bendraturčių) bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus, tačiau jis su namo bendraturčiais nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties. Taip pat pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovė privalėjo sudaryti su juo sutartis dėl namo šiukšlių surinkimo, išvežimo, kitų paslaugų (komunalinių) teikimo, tačiau tokių sutarčių nėra.

16CK 4.84 straipsnio 1, 2 dalyse nurodyta, kad jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Administratorių skiria savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Administratorius administruoja turtą šio kodekso 4.240 straipsnio pagrindu. Byloje nustatyta, kad namą, esantį adresu ( - ), vadovaudamasis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-14 įsakymo Nr. AD1-617 pagrindu administruoja ieškovė UAB „Jūros būstas“. Konstatuotina, kad jokios atskiros sutarties ieškovei su atsakovu sudaryti nereikia, taip pat nereikia sudarinėti ir atsakovo nurodytų sutarčių. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Atsakovas nepateikė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui duomenų, kad skolą yra grąžinęs, todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad atsakovas nenurodė svarbių aplinkybių ir nepateikė įrodymų, leidžiančių abejoti sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu (CPK 287 str. 2 d. 4 p.). Taigi pagal CPK 288 straipsnį nebuvo pagrindo tenkinti atsakovo pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai