Byla 2S-1066-460/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Audriaus Saulėno, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės I. M. atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 25 d. nutarties Nr. 206-1N/2009, kuria areštuoti įkeisti nekilnojamieji daiktai, civilinėje byloje pagal kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės I. M.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

32009-05-25 Hipotekos skyriuje prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo buvo gautas kreditorės Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymas dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės

4I. M.. Kreditorius nurodė, kad pagal 2007-11-22 kredito sutartį Nr. BRLIE180702574 suteikė skolininkei I. M. 51 325 eurų kreditą, kurio grąžinimas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu. Skolininkė nevykdė įsipareigojimų, todėl kreditorė 2009-04-17 raštu Nr. dnk0905655 paragino skolininkę ir turto savininkę sumokėti pradelstą mokėti sumą ir įspėjo, kad per 30 kalendorinių dienų nesumokėjus įsiskolinimo, kredito sutartis bus laikoma nutraukta, o bankas pradės priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto. Per nustatytą terminą skolininkė negrąžino bankui įsiskolinimo sumos, todėl nuo 2009-05-20 kredito sutartis laikoma nutrūkusi, mokėjimo terminai suėję. Kreditorius nurodė, kad skolininkė bankui skolinga 70 811,66 EUR ir 106,34 Lt. Prašė teismo areštuoti kreditorei 2007-12-18 hipotekos lakštu įkeistą nekilnojamąjį turtą, įspėti skolininkę ir įkeisto turto savininkę, kad negrąžinus kreditoriui 70 811,66 EUR ir 106,34 Lt skolos bei sumokėto 132 Lt žyminio mokesčio per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeistas nekilnojamasis turtas bus parduotas iš varžytynių.

5Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-25 nutartimi kreditorės Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymą tenkino ir areštavo įkeistus daiktus – I. M. nuosavybės teise priklausantį 0,0630 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), sodo pastatą, unikalus Nr. ( - ), šiltnamį, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Bendras įkeičiamų daiktų įkainojimas 245 000 Lt. Nutartimi skolininkė ir įkeistų daiktų savininkė įspėta, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių. Teismas nustatė, kad sudarydamos hipotekos lakštą šalys sutarė, kad sutartine hipoteka užtikrinta prievolė yra 2007-11-22 kredito sutartis Nr. BRLIE180702574 su visais jos papildymais, kurie bus sudaryti ateityje. Skolininkė neįvykdė savo įsipareigojimų per lakšte nurodytą terminą, todėl įkeistas daiktas areštuotinas, įspėjant skolininkę, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių.

6Atskiruoju skundu skolininkė prašo panaikinti Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-25 nutartį ir kreditoriaus prašymą atmesti. Nurodo, kad su pareiškimu į teismą kreipiasi kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas, kuris yra buvęs AB SAMPO bankas, tačiau teismui nėra pateikta jokių įrodymų apie banko pavadinimo pasikeitimą, teisių ir pareigų perėmimą. Susidarius finansinėms problemoms skolininkė negali mokėti sutartyje numatytos sumos, tačiau siekia, kad kredito sutartis būtų atnaujinta. Nurodo, kad viena augina nepilnametę dukrą, yra išsiskyrusi, bendradarbiauja su kreditoriumi. Kreditoriaus pareiškime ir teismo nutartyje nepagrįstai nurodoma, kad skolininkė negrąžino bankui 69 404,05 EUR kredito, 1 288,60 EUR palūkanų, 119,01 EUR delspinigių, nes jai buvo suteiktas 51 325 EUR dydžio kreditas. Dalį kredito skolininkė yra sumokėjusi, todėl skolininkės nuomone, kreditas padidėti negalėjo.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorė Danske Bank A/S Lietuvos filialas prašo Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-25 nutartį palikti nepakeistą. Apie kreditoriaus pavadinimo keitimą ir teisių bei pareigų perėmimą Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo buvo tinkamai informuotas tuo metu, kai AB SAMPO bankas tapo Danske Bank A/S Lietuvos filialu. Bylos dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjamos ypatingąja teisena, tokiose bylose skolininkas neturi teisės ginčyti išieškotojo veiksmų ir skolos dydžio. CPK 558 straipsnis, reguliuojantis priverstinį skolos išieškojimą, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles, nenumato galimybės skųsti nutarties dėl įkeisto daikto arešto, nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų nutarties dalių, kurios nėra skundžiamos. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, atsižvelgiant į nutarties priėmimo metu byloje buvusius duomenis ir nustatytas aplinkybes (CPK 320, 338 straipsniai).

10Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių yra nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka remiantis Civilinio proceso kodekso XXXVI skyriuje įtvirtintomis taisyklėmis. Civilinio proceso kodekso 558 straipsnio 1 dalis reglamentuoja pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles, pateikimą ir tenkinimą. Ši procedūrinė teisės norma nustato hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimą, kai skolininkas per hipotekos lakšte nustatytą terminą neįvykdo hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo, t.y. baigiasi skolos grąžinimo terminai, o prievolė visiškai ar iš dalies neįvykdyta, joje nurodyta, kad hipotekos teisėjas priima nutartį areštuoti įkeistą daiktą ir įregistruoja ją turto arešto aktų registre bei atlieka kitus šioje normoje išvardintus veiksmus.

11Bylos duomenimis Danske Bank A/S Lietuvos filialas (AB SAMPO bankas) ir I. M. 2007-11-22 sudarė kredito sutartį Nr. BRLIE180702574. Pagal hipotekos lakštą Nr. ( - ), 2007-12-18 įregistruotą Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriuje, užtikrinant I. M. iki 2025-11-22 suteiktos paskolos grąžinimą Danske Bank A/S Lietuvos filialui, buvo įkeisti nekilnojamieji daiktai, nuosavybės teise priklausantys skolininkei I. M.. Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja kreditoriaus prašymu, užtikrindama skolinio reikalavimo įvykdymą, 2009-05-25 nutartimi areštavo įkeistą turtą, įspėjo skolininkę, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. Skolininkė prašo panaikinti 2009-05-25 teismo nutartį kaip nepagrįstą.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad skolininkė iš esmės ginčija kreditavimo sutarties nutraukimą nepasibaigus kredito grąžinimo terminui, išieškotojo veiksmus ir skolos dydį. Tačiau nagrinėjant kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, hipotekos teisėjas neanalizuoja aplinkybių, susijusių su prievolės neįvykdymu kreditavimo sutartyje nustatytu terminu, nesprendžia tarp šalių kilusio ginčo dėl netinkamo sutarties vykdymo ar nutraukimo, skolos dydžio, tik konstatuoja, jog hipoteka užtikrinta prievolė nėra įvykdyta, ir vadovaujantis CPK 558 str. 1 d. areštuoja įkeistą turtą, preziumuodama, kad hipotekos lakšte esantys duomenys yra teisingi. CPK 565 str. 1 d. yra įtvirtinta skolininko teisė raštu reikalauti, kad hipoteka būtų baigta, jei yra CK nurodyti pagrindai. Jei skolininkas mano, jog jo teisės ar teisėti interesai nutraukus kreditavimo sutartį yra pažeisti, jis turi teisę juos ginti ginčo teisenos tvarka pareikšdamas ieškinį. Skundai galimi tik dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Tokių ginčų buvimo faktas nėra pagrindas sustabdyti ar atsisakyti pradėti nagrinėti hipotekos kreditoriaus prašymą dėl priverstinio vykdymo hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo.

13Skolininkė atskirajame skunde nurodo, kad su pareiškimu į teismą kreipiasi kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas, kuris yra buvęs AB SAMPO bankas, tačiau teismui nėra pateikta jokių įrodymų apie banko pavadinimo pasikeitimą, teisių ir pareigų perėmimą. Iš bylos duomenų matyti, kad skolininkė ir kreditorius 2008-07-29 buvo pasirašiusios sutartį, kuria pakeitė ir papildė hipotekos lakšto 2 punktą – kreditorius AB SAMPO bankas pakeistas Danske Bank A/S (b. l. 27), todėl skolininkės atskirojo skundo teiginys atmestinas kaip nepagrįstas.

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad keisti ar naikinti teisėtą bei pagrįstą Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-25 nutartį remiantis atskirojo skundo argumentais nėra teisinio ir faktinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

15Kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

16Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai