Byla 2S-699-275/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Virginija Volskienė ir Henrichas Jaglinskis,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko V. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008 m. birželio 2 d. nutarties, priimtos byloje pagal kreditoriaus AB „Parex bankas“ 2008-05-29 pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko V. R.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Pagal hipotekos lakštą Nr. 01120050005522, 2005-04-01 įregistruotą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriuje, su vėlesniais jo pakeitimais, užtikrinant V. R. iki 2010-03-05 suteiktos paskolos grąžinimą, buvo įkeisti AB „Parex bankas“ nekilnojamieji daiktai – 4,3900 ha bendro ploto žemės sklypas, 2,7400 ha bendro ploto žemės sklypas, esantys ( - ), nuosavybės teise priklausantys UAB „Saulės dovanos“, sandorio sudarymo metu šalių susitarimu įvertinti 1 590 000 Lt.

8Pagal hipotekos lakštą Nr. 01120050013296, 2005-07-18 įregistruotą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriuje, su vėlesniais jo pakeitimais, užtikrinant V. R. iki 2010-03-05 suteiktos paskolos grąžinimą, buvo įkeisti AB „Parex bankas“ nekilnojamieji daiktai - 5,5000 ha bendro ploto žemės sklypas, 1,0200 ha bendro ploto žemės sklypas, 1,4400 ha bendro ploto žemės sklypas, esantys ( - ), nuosavybės teise priklausantys UAB „Saulės dovanos“, 5,000 ha bendro ploto žemės sklypas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklausantis V. R. ir T. K., sandorio sudarymo metu šalių susitarimu įvertinti 2 680 000 Lt.

9Kreditorius AB „Parex bankas“ pateiktame prašyme nurodė, jog hipoteka užtikrinta prievolė - 2005-03-29 kredito sutartis Nr. KS/450 su visais galimais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais - yra nevykdoma, todėl prašė pradėti priverstinį skolos išieškojimą.

10II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

11Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyrius 2008-06-02 nutartimi areštavo įkeistus nekilnojamuosius daiktus – 4,3900 ha bendro ploto žemės sklypą, 2,7400 ha bendro ploto žemės sklypą, 5,5000 ha bendro ploto žemės sklypą, 1,0200 ha bendro ploto žemės sklypą, 1,4400 ha bendro ploto žemės sklypą, esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius UAB „Saulės dovanos“, 5,000 ha bendro ploto žemės sklypą, esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį V. R. ir T. K., uždraudžiant įkeistų daiktų savininkams jais disponuoti. Teismas konstatavo, kad skolą sudaro: 1 198 682,92 Lt negrąžinto kredito, 37 028,13 Lt nesumokėtų palūkanų, 73 332,83 Lt nesumokėtų delspinigių, iš viso: 1 309 043,88 Lt bei 123 Lt žyminio mokesčio išlaidų. Iš pateiktų dokumentų teismas padarė išvadą, kad kreditorius AB „Parex bankas“, pagrįstai, vadovaudamasis CK 6.217 str., 6.218 str., nelaukdamas sutartyje numatyto paskolos grąžinimo termino, suėjus 30 dienų terminui nuo išsiųstų pranešimų: skolininkui (įkeisto daikto savininkui) V. R. 2008-04-11, įkeistų daiktų savininkams T. K. 2008-04-16, UAB „Saulės dovanos“ 2008-04-16, dienos, vienašališkai nutraukė kredito sutartį, kadangi skolininkas (įkeistų daiktų savininkai) nevykdė sąlygų, numatytų kredito sutartyje, - paskolą grąžinti dalimis ir nustatytais terminais. Esant tokioms aplinkybėms, teismas įkeistus daiktus areštavo, įspėdamas skolininką (įkeistų daiktų savininkus), kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių arba perduoti administruoti kreditoriui, apie tai pranešant visiems suinteresuotiems asmenims.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

15Skolininkas V. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atmesti pareiškėjo pareiškimą. Nurodo, kad CPK 558 str. nustatytas pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimas ir tenkinimas, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles. Ši procedūrinė teisės norma nustato hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimą, kai baigiasi skolos grąžinimo terminai, o prievolė visiškai ar iš dalies neįvykdyta. Šiuo konkrečiu atveju kreditorius elgėsi nesąžiningai ir nepaisė skolininko interesų. Iš byloje esančių dokumentų akivaizdu, jog skolininkas visada siekė abipusio tarpusavio sutartinių santykių ir įsipareigojimų pagal juos sureguliavimo, dėjo visas pastangas vykdyti savo kaip skolininko pareigas, kreipėsi į kreditorių dėl galimybės nenutraukti 2005-03-29 kreditavimo sutarties Nr. KS/450. Be to, turto pardavimas iš varžytinių bet kuriuo atveju tiesiogiai sąlygoja didelius nuostolius skolininkui, kadangi varžytinėse parduodamo turto pradinė kaina yra 80 procentų nuo antstolio patvarkymu ekspertų nustatytos turto kainos (antrosiose 60 procentų). Tokiu būdu sąlygojamas tiesiogiai netenkamas didelės realios turto rinkos vertės ir varžytinių kainos skirtumo dydis vertine išraiška, ko išvengiama, kai turtą realizuoja pats skolininkas, siekdamas atsiskaityti su kreditoriumi pagal sutartinius įsipareigojimus. Areštavus visą aukščiau nurodytą turtą, kurio vertė pagal hipotekos lakšte nurodytą bendrą įkeičiamų nekilnojamųjų daiktų įkainojimą viršija įsiskolinimo sumą, o reali rinkos vertė pagrįstai gali būti dar didesnė, neteisėtai suvaržomos skolininko galimybės teisės aktų nustatyta tvarka sureguliuoti susidariusią situaciją ir išvengti nepagrįstai didelių nuostolių. Apeliantas prašo atsižvelgti į tai, jog stambiems nekilnojamojo turto sandoriams įvykdyti reikalingas tam tikras laiko tarpas, atitinkantis pagrįstumo, protingumo, racionalumo kriterijus, taigi tokiam tikslui reikalinga daugiau nei vieno ar kelių mėnesių laikotarpis. Apeliantas pabrėžia, kad teiginiai, jog skolininkas visiškai neatliko jokių mokėjimų, neteisingi, kadangi skolininko iniciatyvus ir sąžiningas elgesys akivaizdžiai patvirtintas byloje esančiais duomenimis ir dokumentais, nes skolininkas yra keletą kartų pervedęs kreditoriui priskaičiuotas sumas, keletą kartų derino sutarties pakeitimus, visomis pastangomis siekė suderinti pozicijas ir išspręsti susidariusią situaciją, kad būtų visiškai atsiskaityta su kreditoriumi. Tai įrodo, jog skolininkas aktyviai vykdė visų įmanomų atsiskaitymo su kreditoriumi galimybių paiešką ir ėmėsi visų veiksmų skolos grąžinimo priemonių įgyvendinimui, tačiau jam buvo užkirstas kelias pardavus įkeistą savininkų nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą visa apimtimi atsiskaityti su kreditoriumi. Be to, skolininkas V. R. steigiant įkeistų daiktų savininką UAB „Saulės dovanos“ suformavo įstatinį kapitalą įneštu nekilnojamuoju turtu, o iš dividendų planavo atsiskaityti su kreditoriumi. Iki šiol UAB „Saulės dovanos“ nėra įstatymų nustatyta tvarka pilna apimtimi atsiskaičiusi su V. R., kas eliminavo prielaidą padaryti atitinkamus atsiskaitymus su kreditoriumi. Dėl šių priežasčių darytina išvada, jog kreditorius piktnaudžiavo jam suteikta teise reikalauti teismo tvarka priverstinio skolos išieškojimo, nesigilindamas, kokios vertės turto dalis padengtų egzistuojantį įsiskolinimą, prašydamas areštuoti visą įkeistą turtą, kas tiesiogiai sąlygojo turto pardavimo savarankiškai negalimumą, taigi ir galimus didžiulius nuostolius priverstine tvarka realizuojant įkeistų daiktų savininkų turtą.

16Kreditorius AB „Parex bankas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto l-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-06-02 nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad hipotekos kreditoriaus teisė gauti savo reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto atsiranda, jeigu įkeitimo sutartyje nustatytu terminu skolininkas nevykdo prievolės grąžinti skolą arba nepilnai tokią prievolę įvykdo (CK 4.192 str. 1 d.), įkeitimo teisės reikšmė pasireiškia tuomet, kai skolininkui neįvykdžius įkeitimu užtikrinto reikalavimo, kreditorius nukreipia reikalavimą į įkeistą objektą. Tokią nukreipimo teisę kreditorius įgyja, kai skola negrąžinama suėjus grąžinimo terminui. Be to, teisę reikalauti patenkinti hipoteka ar įkeitimu apsaugotą reikalavimą prieš terminą, numatytą įkeitimo sutartyje, hipotekos kreditorius turi įstatyme ir sutartyje numatytais atvejais. Teisę reikalauti patenkinti hipoteka ar įkeitimu apsaugotą reikalavimą prieš terminą numato CK 4.196 str. Šios įkeitimo teisės ypatumus nustatančios teisės normos numato pagrindą reikalavimo patenkinimui prieš prievolės įvykdymo termino pasibaigimą, tačiau toks pagrindas neapima prievolės dalies neįvykdymo. Šių specialių normų paskirtis - apsaugoti kreditoriaus teisėtus interesus ir suteikti jam teisę gauti patenkinimą iš įkeisto turto anksčiau, nei pasibaigia pagrindinės prievolės įvykdymo terminas, atsiradus grėsmei dėl įkeisto turto sumažėjimo, praradimo ar įkeitimo teisės subjekto atžvilgiu įvykus įvykiui, galinčiam pakenkti kreditoriaus interesams (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens bankrotas). Taigi, jei hipotekos lakšte ar įkeitimo sutartyje (lakšte) nenumatyta kitaip, įkeitimo teisės normos, nustatančios kreditoriaus teisę kreiptis dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto, nenumato tokios teisės atsiradimo, skolininkui nustatytu terminu neįvykdžius etapinio skolos grąžinimo, jeigu netinkamai vykdant paskolos grąžinimą dalimis, paskolos sutartis nėra nutraukta. Kaip jau buvo minėta, hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto susijusi su įstatymo nuostatomis dėl sutartinių santykių, skolininko ir kreditoriaus teisių bei pareigų pasibaigimu. Taigi, CK 4.192 str. 1 d. taikoma hipotekos kreditoriui ir tais atvejais, kai pasibaigia pagrindinę prievolę numatanti sutartis, ją nutraukiant vienašališkai. Pagrindinę prievolę nustatanti sutartis (2005-03-29 kreditavimo sutartis Nr. KS/450) buvo nutraukta iki kreipiantis dėl skolos išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą. Kreditorius pažymi, kad tokios sutarties nutraukimas yra pagrindas kreditoriaus teisei kreiptis dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto atsirasti CK 4.192 str. 1 d. nustatyta tvarka. Bankas prie 2008-05-29 pareiškimo Nr. K3-4/2S28 „Dėl priverstinio skolos išieškojimo“ Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriui pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad pagrindinę prievolę nustatanti sutartis pasibaigė ją vienašališkai prieš terminą nutraukiant. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriui buvo pateikti 2008-04-11 rašto Nr. K3-2/1824, 2008-04-16 raštų Nr. K3-2/1917 ir Nr. K3-2/1916 nuorašai. Atkreiptinas dėmesys, kad skolininkas nuo 2008 m. vasario mėnesio nevykdo savo įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį Nr. KS/450.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria areštuoti įkeisti nekilnojamieji daiktai, absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

20CK 4.192 str. 1 d. įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl skolos išieškojimo, jei skolininkas neįvykdo įsipareigojimų hipotekos kreditoriui, ir patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto. Pagal CK 4.174 str. 1 d. hipoteka užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas. Bylos medžiaga nustatyta, kad skolininkas sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdė ir kreipimosi į hipotekos teisėją dieną bankui yra skolingas 1 309 043,88 Lt bei 123 Lt žyminio mokesčio išlaidų. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija mano, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai areštavo skolininko įkeistus žemės sklypus.

21CPK 558 str. 1 d. nurodo, kad jeigu skolininkas per hipotekos lakšte nustatytą terminą neįvykdo hipoteka apsaugoto skolininko įsipareigojimo, hipotekos kreditorius gali kreiptis į hipotekos skyrių su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo. Hipotekos teisėjas priima nutartį areštuoti įkeistą daiktą ir įregistruoja ją turto arešto aktų registre bei raštu įspėja skolininką ir įkeisto daikto savininką, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytinių arba perduotas administruoti kreditoriui. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas laikėsi civilinio proceso kodekse nurodytos procedūros, areštą taikė tinkamai ir procesinių reikalavimų nepažeidė.

22Skolininkas atskirajame skunde nurodo, kad kreditorius AB „Parex bankas“ kreipdamasis į teismą piktnaudžiavo jam suteikta teise reikalauti teismo tvarka priverstinio skolos išieškojimo, neįsigilino, kokios vertės turto dalis padengtų egzistuojantį įsiskolinimą, prašydamas areštuoti visą įkeistą turtą, kas tiesiogiai sąlygojo turto pardavimo savarankiškai negalimumą, taigi ir galimus didžiulius nuostolius priverstine tvarka realizuojant įkeistų daiktų savininkų turtą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad skolininkas nevykdė savo įsipareigojimų bankui, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai tenkino kreditoriaus prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo ir įkeisto turto arešto. Teisėjų kolegija nurodo, kad nagrinėjant atskirąjį skundą dėl priverstinio skolos išieškojimo ir įkeisto turto arešto nėra sprendžiamas klausimas dėl vienašališko kredito sutarties nutraukimo. Jeigu skolininkas mano, kad kreditorius sutartį nutraukė neteisėtai, tai turi teisę kreiptis į teismą ir spręsti ginčą ieškininės teisenos tvarka. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atskirojo skundo argumentai dėl galimų didžiulių nuostolius priverstine tvarka realizuojant įkeistus daiktus, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį, kadangi skolininkas, pasirašydamas kreditavimo sutartį, prisiėmė visą riziką dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo pasekmių.

23Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai taikė materialines ir procesines teisės normas ir priėmė pagrįstą nutartį. Kadangi skolininko V. R. atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-06-02 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

25Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,... 3. kolegijos teisėjai Virginija Volskienė ir Henrichas Jaglinskis,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko V. R.... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Pagal hipotekos lakštą Nr. 01120050005522, 2005-04-01 įregistruotą Vilniaus... 8. Pagal hipotekos lakštą Nr. 01120050013296, 2005-07-18 įregistruotą Vilniaus... 9. Kreditorius AB „Parex bankas“ pateiktame prašyme nurodė, jog hipoteka... 10. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyrius 2008-06-02 nutartimi... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 15. Skolininkas V. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos... 16. Kreditorius AB „Parex bankas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 17. Teisėjų kolegija... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. CK 4.192 str. 1 d. įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl... 21. CPK 558 str. 1 d. nurodo, kad jeigu skolininkas per hipotekos lakšte... 22. Skolininkas atskirajame skunde nurodo, kad kreditorius AB „Parex bankas“... 23. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 25. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008 m. birželio 2...