Byla I-296-355/2013
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos priteisimo iš V. V

1(S)

2Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Daunys

3sekretoriaujant Palmirai Barberaušienei

4nedalyvaujant pareiškėjo VŠĮ ‚Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras‘ atstovei

5nedalyvaujant atsakovui V. V.

6rašytinio proceso tvarka( be žodinio nagrinėjimo) išnagrinėjo pareiškėjo VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras‘ prašymą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos priteisimo iš V. V. ir

Nustatė

7Pareiškėjas VŠĮ ‚Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras‘ 2013-01-17 kreipėsi prašymu į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo V. V. 532,26 litų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolą, suskaičiuotą nuo 2008-02-01 iki 2012-12-31.

8Tinkamai informuoti apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nei pareiškėjo atstovė, nei atsakovas Vytautas vaseris į posėdį neatvyko.

9Viešosios įstaigos ‚Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymas tenkintinas . Kaip matyti iš administracinės bylos medžiagos, Joniškio rajono savivaldybės taryba 2007-09-20 sprendimu Nr. T-188 nuo 2007-10-01 įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Rinkliava skaičiuojama vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-14 sprendimu Nr. T-157 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2008-05-22 sprendimu Nr. T-96 , 2009-01-08 sprendimu Nr. T-1, 2009-02-19 sprendimu Nr. T-16, 2009-11-19 sprendimu Nr. T-263.( toliau vadinama „Nuostatais“) Pagal Rinkliavų įstatymo 16 straipsnio 2 d.ir jau paminėtų Nuostatų 1 punktą, rinkliavos lėšos iš pareiškėjo, kaip rinkliavos administratoriaus, sąskaitos pervedamos į savivaldybės biudžetą. Pareiškėjas administruoja šią vietinę rinkliavą, t.y. apskaičiuoja vietinę rinkliavą ir siunčia pranešimą mokėtojui, kontroliuoja jos mokėjimą.

10Pareiškėjas tinkamai apskaičiavo vietinės rinkliavos dydį Joniškio rajono gyventojui V. V. ir turi teisę nesumokėtą vietinę rinkliavą išieškoti iš skolininko, kuriam vietinės rinkliavos mokėjimas yra prievolė ir jos vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžia įstatymai. Byloje yra pateikti įrodymai, kad atsakovas gera valia vietinės rinkliavos skolos nemoka.

11Vadovaujantis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str.,88 str.1 d.4 p. teismas

Nutarė

12Viešosios įstaigos „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą patenkinti ir priteisti iš atsakovo V. V. Viešajai įstaigai“ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ 532,26 ( penkis šimtus trisdešimt du litus ir 26 centus ) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos, suskaičiuotos nuo 2008-02-01 iki 2012-12-31.

13Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai