Byla 2-2741-802/2012
Dėl rūpybos veiksniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei adv. Stanislovai Staniukynienei, suinteresuotiems asmenims V. G. ir F. G., institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovėms Rasutei Bajorienei ir Jolantai Petrušauskienei, nedalyvaujant pareiškėjui E. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo E. G. prašymą suinteresuotiems asmenims V. G. ir F. G., institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, dėl rūpybos veiksniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo nustatyti jam rūpybą, jo rūpintoju paskirti pareiškėjo tėtį, V. G. (b.l.1-2).

3Pareiškėjas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdį pranešta (b.l.34). Jo interesus byloje atstovavo advokatė, todėl dalyvavimas tinkamas (LR CPK 51 str. 2 d.). Dalyvaujantiems asmenims sutinkant byla nagrinėta pareiškėjui nedalyvaujant (LR CPK 443 str. 5 d.).

4Pareiškėjo atstovė prašo nustatyti jos atstovaujamajam rūpybą ir skirti rūpintoją. Nurodo, kad pareiškėjui nustatyti neveiksnumą pagrindo nėra, nes jis šiai dienai yra visiškai veiksnus, adekvačiai suvokiantis aplinką ir gebantis priimti savarankiškus sprendimus. Rūpyba jam reikalinga, nes jos atstovaujamasis dėl sveikatos būklės (patirtos traumos) ir riboto, 15 proc. darbingumo, negali tinkamai įgyvendinti savo teisių ir pareigų. Prašo, kad rūpintoju būtų skirtas pareiškėjo tėtis, kuris su juo kartu gyvena ir gali sūnumi tinkamai pasirūpinti. Dėl to sutinka ir pareiškėjo tėtis bei jo mama.

5Suinteresuotas asmuo V. G. sutinka su pareiškimu, nurodo, kad dėl jo sūnaus Evaldo sveikatos būklės jam turėtų būti nustatyta rūpyba, nes sūnui reikalinga įvairiapusė pagalba. Pritaria, jog pagrindų spręsti veiksnumo ribojimo klausimus nėra. Sūnus yra adekvatus ir veiksnus, pats sugebantis priimti reikalingus sprendimus, tačiau negalintis jų įgyvendinti dėl fizinės negalios. Jis sutinka būti paskirtas sūnaus rūpintoju, esant reikalui galėtų mesti darbą, kadangi jo pajamos yra mažesnės, dėl to neprieštarauja ir jo žmona. Jo ir sūnaus tarpusavio santykiai geri, sūnus ir pats yra išreiškęs sutikimą, kad juo toliau rūpintųsi tėtis.

6Suinteresuotas asmuo F. G. sutinka, kad sūnaus rūpintoju būtų paskirtas jos sutuoktinis ir Evaldo tėtis V. G.. Nurodo, kad jis, kaip vyras, būdamas geresnės sveikatos ir fiziškai stipresnis, daug efektyviau gal atlikti rūpintojo pareigas ir tą šiuo metu daro. Dėl to sutinka, kad sūnumi jis ir toliau rūpintųsi.

7Institucijos teikiančios išvadą byloje atstovė teismo posėdyje pateikė išvadą, kurią pareiškimą prašė tenkinti. Nurodė, kad E. G. dėl patirtos traumos yra neįgalus, kuriam nustatytas 15 proc. darbingumas ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Jam reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra ir pagalba, todėl, siekiant įgyvendinti pareiškėjo teises, reikalinga spręsti rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo klausimus. Pareiškėjas gyvena su tėčiu, kuris juo rūpinasi, šio asmeninės ir dalykinės savybės leidžia jam būti sūnaus rūpintoju, todėl turėtų būti juo skiriamas.

8Pareiškimas tenkintinas visiškai.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad E. G. dėl patirtos stuburo traumos yra nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis (b.l.3) ir ribotas (15 procentų) darbingumas (b.l.4). Dėl savo sveikatos būklės pareiškėjas negali pats įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų. Pareiškėjo atstovė nurodė, o suinteresuotas asmuo V. G. patvirtino, kad šiuo metu spręsti dėl veiksnumo ribojimo pareiškėjui jokių pagrindų nėra. Jis turi tik judėjimo ir apsitarnavimo sunkumų, tačiau adekvačiai supranta aplinką, geba išreikšti savo nuomonę visais klausimais ir pan., todėl pareiškėjo prašymas tenkintinas ir pareiškėjui E. G. nustatytina rūpyba (LR CK 3.279 str. 1 d.).

10Nustačius rūpybą, pareiškėjui skirtinas rūpintojas. Pareiškėjas prašo jo rūpintoju skirti tėtį V. G.. Šis sutinka būti rūpintoju (b.l.29, suinteresuoto asmens paaiškinimai teismo posėdžio metu, b.l.39,44), pagal sveikatos būklę rūpintoju būti gali (b.l.11,12), charakterizuojamas teigiamai (b.l.10), turi nekilnojamojo turto ir pastovias pajamas (b.l.13,14,15-16), neteistas (b.l.23), administracine tvarka nebaustas (b.l.27,28), V. G. sutuoktinė ir kartu pareiškėjo mama sutinka, kad šis būtų skirtas sūnaus rūpintoju (b.l.8,9,17,1830, suinteresuoto asmens paaiškinimai posėdžio metu, b.l.44), kad tėtis būtų skirtas rūpintoju prašo ir pats pareiškėjas (b.l.2), institucijos teikiančios išvadą byloje atstovės nuomone jo kandidatūra yra tinkama (b.l.33,44), todėl esant šioms aplinkybėms V. G. skirtinas pareiškėjo E. G. rūpintoju (LR CK 3.279 str. 2d.).

11V. G. išaiškintinos rūpintojo teisės ir pareigos atsirandančios pagal LR CK 3.243str., 3.244 str., 3.246 str., kiek tai neprieštarauja tarp rūpintojo ir veiksnaus asmens pas notarą sudarytai sutarčiai (LR CK 3.279 str. 3, 5 d.).

12Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 509 str., 496 str., LR CK 3.279 str., 290-292str.,

Nutarė

13Pareiškimą tenkinti visiškai.

14Veiksniam E. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), nustatyti rūpybą.

15E. G., asmens kodas ( - ) rūpintoju paskirti V. G., asmens kodas ( - ) gyvenantį ( - ).

16Nutarties nuorašą per 3 darbo dienas išsiųsti į posėdį neatvykusiam E. G..

17Nutartis dėl rūpybos nustatymo vykdoma skubiai, tačiau per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai