Byla 2S-908-252/2013
Dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens UAB „Primtela“ direktoriaus J. J. atskirąjį skundą dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-782-420-2013 pagal pareiškėjo antstolio S. O. G. pareiškimą suinteresuotam asmeniui UAB „Primtela“ dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo ir

Nustatė

2antstolis prašė už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB „Primtela“ skirti baudą. Nurodė, kad antstolių kontorai buvo pateikti vykdymui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2013-01-03, 2013-03-04, 2013-05-01 ir 2013-07-01 nutarimai dėl baudų išieškojimo iš skolininko P. B.. Antstolis 2013-08-05 ir 2013-09-18 išsiuntė skolininko darbovietei UAB „Primtela“ patvarkymus dėl skolų išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio, su nuoroda išieškotas sumas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. 2013-09-27 antstolio kontora išsiuntė UAB „Primtela“ reikalavimą pateikti duomenis apie tai, kiek pagal antstolio patvarkymus piniginių lėšų išskaičiuota iš skolininko P. B. darbo užmokesčio ir nepervesta antstolių kontorai, nurodyti priežastis, dėl kurių nevykdomi antstolio patvarkymai dėl skolų išieškojimo iš P. B. darbo užmokesčio. Skolininko darbovietė reikalavimą gavo 2013-10-02, kurį turėjo įvykdyti per dešimt dienų, tačiau jokių duomenų nepateikė.

3Zarasų rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 21 d. nutartimi antstolio S. O. G. pareiškimą tenkino iš dalies. UAB „Primtela“ vadovui – direktoriui J. J. skyrė 30 Lt baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti antstolio reikalavimą dieną, skaičiuojant nuo 2013-10-14 iki antstolio reikalavimo įvykdymo. Nustatė, kad UAB „Primtela“ patvarkymo gavimo dieną buvo skolininko P. B. darbdavys, antstolio patvarkymų dėl skolų išieškojimo ir reikalavimų dėl duomenų pateikimo vykdomojoje byloje per nustatytą laiką neįvykdė, priežasčių, dėl kurių nebus ar negali būti vykdomas antstolio reikalavimas, nepranešė. Teismo vertinimu, tokiais veiksmais (neveikimu) UAB „Primtela“ trukdė antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą.

4Atskiruoju skundu suinteresuoto asmens UAB „Primtela“ direktorius J. J. prašo panaikinti Zarasų rajono apylinkės teismo 2013-10-21 nutartį ir neskirti jam baudos. Nurodo, kad teismas neteisingai paskaičiavo baudos skaičiavimo pradžią, nurodydamas 2013-10-14 datą, kadangi ši data buvo paskutinė antstolio reikalavimo įvykdymo data. Teismas nutartyje turėjo nurodyti 2013-10-15 datą. Teigia, jog antstolio reikalavimas šiuo metu jau įvykdytas. Anksčiau reikalavimas nebuvo įvykdytas ne dėl UAB „Primtela“ direktoriaus kaltės, o dėl UAB „Primtela“ vadybininkės kaltės, kuriai už netinkamą darbo pareigų vykdymą skirta drausminė nuobauda.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas antstolis S. O. G. prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad skundžiama nutartis yra priimta ištyrus visus byloje esančius įrodymus, motyvuota ir pagrįsta įstatymų normomis.

6Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

8Išnagrinėjęs bylą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, teismas konstatuoja, jog atskirojo skundo argumentai ir motyvai nepaneigia pirmosios instancijos teismo nutarties išvadų pagrįstumo ir nesudaro pagrindo teisėtam ir pagrįstam sprendimui panaikinti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, suinteresuoto asmens UAB „Primtela“ direktoriaus J. J. atskirojo skundo pagrindą sudaro bendrojo pobūdžio teiginiai, nepatvirtinantys priešingų pirmosios instancijos teismo išvadų teisėtumo. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su skundžiamoje nutartyje išdėstytais argumentais, todėl apelianto atskirąjį skundą atmeta kaip nepagrįstą. Pažymėtina, kad vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 str. 2 d., 616 str.). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d.). Pirmosios instancijos teismas, skirdamas baudą UAB „Primtela“ vadovui J. J., būtent šiomis įstatymo nuostatomis vadovavosi ir jų nepažeidė. Nors atskirajame skunde UAB „Primtela“ direktorius teigia, kad antstolio reikalavimas šiuo metu yra įvykdytas, tačiau tai neduoda pagrindo teigti, jog antstolio 2013-09-27 reikalavimą dėl duomenų pateikimo UAB „Primtela“ įvykdė tinkamai. Kaip matyti, reikalaujamus duomenis UAB „Primtela“ pateikė tik po to, kai Zarasų rajono apylinkės teismas 2013-10-21 nutartimi įmonės vadovui J. J. skyrė baudą (b. l. 20). Taip pat nepanaikina UAB „Primtela“ direktoriaus atsakomybės ir ta aplinkybė, jog UAB „Primtela“ vadybininkei už netinkamą darbo pareigų vykdymą skirta drausminė nuobauda. Tai neduoda pagrindo teigti, kad antstolio 2013-09-27 reikalavimą buvo pavesta vykdyti kitam asmeniui.

9Skundžiamos nutarties motyvuojamoje dalyje nurodyta, kad antstolio reikalavimą UAB „Primtela“ gavo 2013-10-02, jį įvykdyti turėjo per 10 d., t. y. iki 2013-10-15, todėl bauda skirtina nuo 2013-10-14. Apeliacinės instancijos teismo nurodymą įvykdyti antstolio reikalavimą iki 2013-10-15 vertina kaip aiškų rašymo apsirikimą, kadangi įvykdymo terminas pagal byloje esančius duomenis turėjo baigtis 2013-10-12. Atsižvelgiant į tai, kad 2013-10-13 yra ne darbo diena (CPK 74 str. 5 d.), todėl teismas pagrįstai įmonės vadovui paskirtą baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti antstolio reikalavimą dieną skaičiavo nuo 2013-10-14 iki antstolio reikalavimo įvykdymo.

10Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Zarasų rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai