Byla 2S-421-42/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Burdulio, kolegijos teisėjų Raimondo Buzelio ir Arvydo Žibo, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Topo centras“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 22 d.. nutarties netenkinti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Topo centras“ dėl pažeistų teisių gynimo, piniginių lėšų priteisimo,

Nustatė

2Atsakovas pateikė teismui prašymą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. rugsėjo 13 d. sprendimo, priimto už akių, peržiūrėjimo, kadangi atsakovo atstovas R. K. į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 22 d. nutartimi pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino. Nutartyje nurodoma, jog atvykti į teismo posėdį, domėtis bylos eiga, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, yra atsakovo pareiga, o ne nuspręsti, kad dėl vienų ar kitų aplinkybių teismo posėdis gali neįvykti ir dėl to jis gali į ji neatvykti. Ieškovas, neatvykus atsakovo atstovui į parengiamąjį posėdį ir nepranešus neatvykimo priežasčių, teisėtai paprašė teismą sprendimą priimti už akių. Be to, atsakovas nenurodė jokių papildomų įrodymų, kurie galėtų turėti įtakos priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

4Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

51) atsakovo atstovas R. K. į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių. Parengiamajame 2006-06-27 teismo posėdyje ieškovas prašė teismą paskirti ekspertizę, kad būtų įvertinta skalbimo mašinos kokybė. Teismas šį prašymą tenkino ir įpareigojo ieškovą iki 2006-08-25 pateikti teismui suformuluotus klausimus, teiktinus ekspertams. Kadangi atsakovas šių klausimų iki teismo posėdžio dienos negavo, todėl manė, jog byla 2006-09-13 dieną negalėjo būti nagrinėjama iš esmės. Dėl šių priežasčių atsakovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo ir neinformavo teismą apie nedalyvavimą, kadangi pagrįstai manė, jog posėdis neįvyks.

62) priimdamas sprendimą už akių, pirmosios instancijos teismas neištyrė, neįvertino visų aplinkybių, galėjusių turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Atsakovas būtų išsamiau išaiškinęs skalbimo mašinos veikimo principus, padėjęs teismui tinkamai įvertinti visas aplinkybes ir būtų turėjęs galimybę tinkamai apginti savo interesus.

7Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.

8Skundas atmestinas.

9Sprendimo už akių priėmimo sąlygos įtvirtintos CPK 285 straipsnyje. Sprendimas už akių gali būti priimamas, kai neatvyksta viena iš proceso šalių, esant šioms sąlygoms: jeigu šaliai, kuri neatvyko į teismo posėdį, yra tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą; kai iš neatvykusios šalies nėra gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, kuriame nurodomos ir pagrindžiamos neatvykimo į teismo posėdį priežastys, kurias teismas pripažįsta svarbiomis; kai atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių. Taigi sprendimas už akių gali būti priimtas, kai būdama tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą, šalis nevykdo procesinės pareigos rūpintis proceso skatinimu, arba piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, siekdama vilkinti bylos nagrinėjimą.

10Neatvykusi šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, turi teisę tą sprendimą priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, tačiau negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka (CPK 285 str. 5 d., 287 str.).

11Išnagrinėjęs pareiškimą, teismas turi įgaliojimus panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės tik tuo atveju, jeigu jis konstatuoja, kad šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, kad apie šias priežastis į teismo posėdį neatvykusi šalis negalėjo laiku pranešti teismui ir kad šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 288 str.).

12Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, 2006 m. rugsėjo 13 d. priėmęs sprendimą už akių, konstatavo, jog yra minėtos sąlygos, nes ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, o atsakovas be pateisinamos priežasties neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį (CPK 230 str. 2 d., 285 str. 1 d. .). Atsakovas, nesutikdamas su šiuo sprendimu, padavė teismui pareiškimą dėl jo peržiūrėjimo, nurodydamas, jog į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, nes parengiamajame 2006-06-27 teismo posėdyje, tenkinant ieškovo prašymą dėl ekspertizės skyrimo, ieškovas buvo įpareigotas iki 2006-08-25 pateikti teismui suformuluotus klausimus, teiktinus ekspertams. Kadangi atsakovas šių klausimų iki teismo posėdžio dienos negavo, todėl manė, jog byla 2006-09-13 dieną negalėjo būti nagrinėjama iš esmės. Skundžiama 2006 m. gruodžio 22 d. nutartimi pirmosios instancijos teismas minėto atsakovo prašymo netenkino konstatavęs, kad apeliantas į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių, jo pareiga dalyvauti visuose teismo posėdžiuose, domėtis bylos eiga bei rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Teisėjų kolegija su tokia teismo išvada sutinka, o atskirojo skundo argumentą, jog į teismo posėdį apeliantas neatvyko dėl svarbių priežasčių atmeta kaip nepagrįstą, kadangi apelianto nurodytas neatvykimo į teismo posėdį priežastis pripažinti svarbiomis, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, pagrindo nėra, juolab, kad atsakovo atstovas be pateisinamų priežasčių ne tik neatvyko parengiamąjį teismo posėdį, bet ir nepranešė apie neatvykimą.

13Pagal CPK 285 straipsnio nuostatas teismas, priimdamas sprendimą už akių, privalo formaliai įvertinti visus byloje esančius įrodymus iš esmės netirdamas šių įrodymų turinio, tačiau įvertindamas teisinį jų pagrindą. Taigi teismas privalo nustatyti, ar būtų pagrindo tenkinti arba atmesti ieškinį, jeigu pasitvirtintų tų įrodymų turinys (CPK 285 str. 2 d.). Tuo atveju, jeigu net formalus įrodymų vertinimas nesuteikia pagrindo tenkinti ieškinį, tokį ieškinį sprendimu už akių būtina atmesti.

14Laikytinas nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog teismas neištyrė, neįvertino visų aplinkybių, galėjusių turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Iš sprendimo už akių matyti, jog teismas, formaliai įvertinęs byloje esančius įrodymus, konstatavo, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti. Teismas rėmėsi 2005-08-11, 2005-11-15 garantinio aptarnavimo ataskaitomis, 2005-11-30 pretenzija, 2006-03-07 Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Vilniaus skyriaus išvada. Teismas sprendime nurodo, jog CK 6.353 str. ir vartotojų teisių gynimo įstatymo 5 str. numato pardavėjui pareigą suteikti būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamus daiktus, tačiau atsakovas to nepadarė ir tai pripažino. Teismas, išanalizavęs pateiktą skalbimo mašinos naudojimo instrukciją, padarė išvadą, jog skalavimo ,,Taupaus skalbimo“ programa neatitinka savo paskirties ir todėl atsakovo atsiliepime

15nurodytą

16argumentą, jog šis prekės trūkumas yra mažareikšmis, atmetė. Apeliantas skunde nurodo, jog dalyvaudamas teismo posėdyje būtų išsamiau išaiškinęs skalbimo mašinos veikimo principus, padėjęs teismui tinkamai įvertinti visas aplinkybes ir būtų turėjęs galimybę tinkamai apginti savo interesus. Tačiau šie argumentai nelaikytini aplinkybėmis, galinčiomis turėti įtakos priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, juolab, kad naujų įrodymų, sudarančių pagrindą manyti, kad neteisingai išspręstas tarp šalių kilęs ginčas, atsakovas nepateikė (CPK 288 str. 4 d.).

17Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirojo skundo argumentais skundžiamą teismo nutartį naikinti nėra pagrindo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Atskirąjį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 22 d. nutarties nekeisti.

Proceso dalyviai