Byla 2-817-880/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotam asmeniui VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriams

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų L. K. ir R. K. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotam asmeniui VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriams ir

Nustatė

2Pareiškėjai L. K. ir R. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydami nustatyti faktą, jog L. K. ir R. K. įgyjamosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teisę į butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Pareiškėjai nurodė, kad 1992 m. buvo įsteigtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), statybos kooperatyvas „Viltis“, kurio nariais buvo pareiškėjai. 1992 m. spalio 27 d. Širvintų miesto meras išdavė pareiškėjai L. K. orderį, suteikiantį teisę jos šeimai apsigyventi bute, esančiame ( - ). Pareiškėjos santuoka su R. K. nutraukta 1996 m. gruodžio 19 d. Pareiškėjai neturi jokių finansinių įsipareigojimų AB DNB bankui, iš kurio gavo kreditą buto statybai, taip pat pareiškėjai neskolingi ir gyvenamojo namo statybos kooperatyvui „Viltis“. Pareiškėja minėtame bute nuo 1993 m. vasario 26 d. yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą. Pareiškėjai yra sąžiningi ir teisėti buto, esančio ( - ), valdytojai, nes 1992 metais įgijo šį turtą ir nuo to laiko teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai jį valdo kaip savą 20 metų. Kitų asmenų pretenduojančių į šį butą nėra. Pareiškėjai nėra ir nebuvo įgiję nuosavybės teisės į minėtą butą jokiu LR CK 4.47 str. numatytu būdu. Daiktinės teisės į butą nėra įregistruotos ir VĮ Registrų centras atsisakė tai daryti, nes buvusio gyvenamojo namo statybos kooperatyvo „Viltis“ pažyma nepatvirtina prašomų įregistruoti nuosavybės teisių.

3Suinteresuoto asmens VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriai valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo ir nepertraukiamumo neginčijo.

4Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

5Pareiškimu prašoma nustatyti faktą, jog pareiškėjai L. K. ir R. K. nuosavybės teises į butą įgijo pagal įgyjamąją senatį.

6Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Įgyjamąja senatimi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali įgyti asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs tokį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja.

7Iš byloje pateiktų ir ištirtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjai L. K. ir R. K. 1989 m. balandžio 29 d. sudarė santuoką (b.l. 7). Santuokos metu Širvintų miesto mero 1992 m. spalio 27 d. išduotas orderis (serija K Nr. 1177) suteikė teisę pareiškėjai L. K. ir jos šeimai apsigyventi dviejų kambarių bute, esančiame ( - ) (b.l. 8). Pagrindas orderiui išduoti buvo gyvenamojo namo kooperatyvo „Viltis“ gyventojų sąrašas. Iš buvusio gyvenamojo namo kooperatyvo „Viltis“ pirmininko G. U. pažymos matyti, kad minėtas butas, esantis adresu ( - ), priklauso L. K., ir kad L. K. kooperatyvui „Viltis“ neskolinga (b.l. 11). Taip pat L. K. nėra skolinga AB DNB bankui, iš kurio pareiškėja buvo gavusi kreditą buto statybai (b.l. 12). Taigi nekilnojamąjį turtą pareiškėja įgijo sąžiningai ir teisėtai. Pareiškėja nuo 1993 m. vasario 6 d. bute yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą ir iki šiol gyvena jame, t.y. valdo butą ilgiau kaip 10 metų. Be to, pareiškėjos L. K. vardu yra sudarytos visos sutartys su komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis (b.l. 13-22). Pastatas yra identifikuotas, tačiau VĮ Registrų centras prašymo įregistruoti daiktines teise į butą netenkino, kadangi buvo pateiktas negaliojančio juridinio asmens dokumentas (b.l. 23). Daiktinės teisės į butą, esantį ( - ), neįregistruotos (b.l. 33-34). Nurodytas butas gali būti nuosavybės teisės objektu. Apie šios bylos nagrinėjimą buvo paskelbta specialiame interneto tinklalapyje CPK 532 str. nustatyta tvarka (b.l. 32). Teisme nėra gauta pareiškimų su prašymu įtraukti suinteresuotus asmenis, kurie pretenduotų į pareiškėjų nurodytą turtą, neginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas. Byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, kad pareiškėja būtų įgijusi turtą kitais CK 4.47 straipsnyje numatytais būdais. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pagal CK 4.68–4.71 straipsnius konstatuoti, jog L. K. valdymo teisė transformavosi į nuosavybės teisę, t. y. nustatyti, kad pareiškėja pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į butą, esantį ( - ).

8Tačiau teismas netenkina pareiškimo dalyje, kurioje prašoma nustatyti faktą, jog ir R. K. pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teises į butą. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjų santuoka buvo nutraukta 1996 m. gruodžio 19 d. (b.l. 9). Pareiškime nurodyta, kad bute, esančiame ( - ), R. K. visiškai negyveno. Byloje nėra jokių duomenų, kad jis būtų 10 metų nepertraukiamai valdęs minėtą turtą, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškimą šioje dalyje.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 530–533 straipsniais, teismas

Nutarė

10Pareiškimą tenkinti iš dalies.

11Nustatyti faktą, kad L. K., a. k. ( - ) pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teise butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ).

12Likusioje dalyje pareiškimą atmesti.

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai