Byla 2S-700-198/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Birutės Jonaitienės, kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Birutės Valiulienės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Panevėžio rajono savivaldybės ir trečiojo asmens I. J. atskiruosius skundus dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6136-828/2010 pagal ieškovo S. J. ieškinį atsakovui Panevėžio rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui I. J. dėl konkurso rezultatų į įstaigos vadovo pareigas.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas S. J. prašė pripažinti negaliojančiu Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Pretendentų konkurso komisijos 2010-06-29 sprendimą, kuriuo komisija nusprendė dėl konkurso laimėtojo ir pripažino, kad konkursą laimėjo I. J., bei pripažinti jį laimėjusiu konkursą į viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos vyriausiojo gydytojo (direktoriaus) pareigas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti Panevėžio rajono savivaldybei sudaryti darbo sutartį su trečiuoju asmeniu I. J.. Nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti visiškai negalimas.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010 m. liepos 28 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino. Uždraudė Panevėžio rajono savivaldybei sudaryti darbo sutartį dėl VŠĮ „Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika“ vyriausiojo gydytojo (direktoriaus) pareigų su trečiuoju asmeniu I. J.. Teismas sprendė, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės leidžia manyti, jog yra grėsmė, kad atsakovui, sudarius darbo sutartį su trečiuoju asmeniu I. J., galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali būti labai apsunkintas, be to, dėl tokio sprendimo būtų būtina nutraukti darbo teisinius santykius tarp atsakovo ir trečiojo asmens, dėl ko būtų pažeisti ir paties trečiojo asmens interesai.

6Atskiruoju skundu atsakovas Panevėžio rajono savivaldybė prašo pakeisti netinkamą atsakovą Panevėžio rajono savivaldybę tinkamu atsakovu Panevėžio rajono savivaldybės administracija bei panaikinti 2010-07-28 apylinkės teismo nutartį. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Teismas nepagrįstai taikė CPK 148 str. 1 d., t. y. nenurodė, kokios aplinkybės leidžia manyti, kad pranešimo atsakovui apie ieškovo prašymą nagrinėjimas sukeltų realią grėsmę taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

82. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeidžia viešąjį interesą, kadangi atsakovas veikia ne savo interesais, o siekdamas gerovės visuomenei. Šiuo konkrečiu atveju vieno asmens, t. y. ieškovo interesai yra iškeliami aukščiau kitų asmenų interesų, neatsižvelgta, kokius padarinius sukels laikinosios priemones tiek trečiajam asmeniui, tiek kitiems VšĮ „Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika“ darbuotojams, neįvertinta ir tai, jog VšĮ „Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika“ su 353 darbuotojais jau nuo 2010-05-10 dirba be vadovo.

93. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones pažeisdamas proporcingumo principą. O būtent – dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra pažeidžiami trečiojo asmens inetresai, nes pažeistas trečiojo asmens teisėtų lūkesčių principas, užkirsta galimybė jam gauti darbo užmokestį gana netrumpą laiką, o esant ieškovui nepalankiam teismo sprendimui, trečiojo asmens interesams bus padaryta žymiai didesnė žala, nei žala ieškovui ar trečiajam asmeniui esant palankiam teismo sprendimui. Be to, tretysis asmuo yra nutraukęs ir darbo sutartį su ankstesne darboviete tikslu – pradėti dirbti laimėto konkurso pareigose.

104. Byloje netinkamas atsakovas Panevėžio rajono savivaldybė, vadovaujantis CPK 45 str., turėtų būti pakeista tinkamu atsakovu – Panevėžio rajono savivaldybės administracija, kadangi pagal LR vietos savivaldos įstatymo 16 str. 3 d. 3 p. ir 7 d. nuostatas, savivaldybės taryba 2009-01-29 sprendimu Nr. T-25 „Dėl įgaliojimų perdavimo“ yra pavedusi administracijos direktoriui vykdyti savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtą funkciją, t. y. viešųjų įstaigų vadovų skyrimą į pareigas ir atleidimą, kitų funkcijų, susijusių su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, bei Darbo kodekso ir kitų teisės aktų įgyvendinimą.

11Atskiruoju skundu tretysis asmuo I. J. prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepaisė VšĮ „Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika“ visuomeninės svarbos bei galimų neigiamų tokios laikinosios apsaugos priemonės taikymo pasekmių atsakovui, trečiajam asmeniui ir viešajam interesui. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams, pažeidžia LR Konstitucijoje ir CK 1.5 str. įtvirtintą teisingumo principą bei prioritetinio visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principą, konstitucinę I. J. teisę laisvai pasirinkti darbą. Būtent uždraudus sudaryti darbo sutartį su viešo konkurso būdu nustatytu konkurso laimėtoju, VšĮ „Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika“ ir jos steigėja – Panevėžio rajono savivaldybės administracija patirs žymiai didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškovas – konkurso nelaimėjęs asmuo, kuris teismo keliu siekia apginti tik savo privatų interesą – užimti įstaigos vadovo pareigas.

12Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas Panevėžio rajono savivaldybės administracija prašo atskiruosius skundus, kurie, jo nuomone, yra pagrįsti, patenkinti. Nurodo, kad administracijos direktorius nėra priėmęs sprendimo dėl trečiojo asmens priėmimo į pareigas, todėl nėra jokių grėsmių, kad galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali būti labai apsunkintas.

13Atskirieji skundai atmestini ( CPK 326 str.1 d.1p.).

14Laikinosios apsaugos priemonės paprastai taikomos dalyvaujančių byloje asmenų prašymu tam, kad būtų apsaugoti ieškovo ar kitų suinteresuotų asmenų teisės ir teisėti interesai, o priėmus ieškovui galimai palankų teismo sprendimą, jį būtų galima realiai įvykdyti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimą teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.). Konkrečioje byloje gali būti taikoma tik tokia laikinoji apsaugos priemonė, kuri atitinka ieškovo pareikštų reikalavimų esmę ir yra susijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymu. Parinkta laikinoji apsaugos priemonė turi maksimaliai užtikrinti teismo būsimo sprendimo įvykdymą, nepažeisti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, atsakovui nepadaryti nuostolių arba nuostoliai turi būti minimalūs. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje. Laikinos apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str.2 d.). Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios maksimaliai užtikrintų teismo būsimo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus, veiklą, neviršytų pareikštų ieškinio reikalavimo ribų (CPK 145 str. 2 d.).

15Ieškovas S. J. ginčija Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Pretendentų konkurso komisijos 2010-06-29 sprendimą, kuriuo komisija nusprendė dėl konkurso laimėtojo ir pripažino, kad konkursą laimėjo tretysis asmuo I. J. bei prašo pripažinti jį, ieškovą S. J., laimėjusiu konkursą į VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos vyriausiojo gydytojo pareigas. Pirmos instancijos teismas skundžiama 2010-07-28 nutartimi atsakovės Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atžvilgiu taikė laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti sudaryti darbo sutartį dėl VšĮ „Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika“ vyriausiojo gydytojo (direktoriaus) pareigų su trečiuoju asmeniu I. J.. Iš ieškovo pareikštų reikalavimų esmės akivaizdu, jog teismas uždraudė sudaryti neterminuotą darbo sutartį su konkurso, kurio rezultatus ginčija ieškovas, laimėtoja, tuo nepažeisdamas šalių teisėtų lūkesčių bei lygiateisiškumo, proporcingumo principų. Tuo labiau, kad atsakovė savo apeliaciniame skunde kaip viešą interesą nurodo, jog konkurso tinkamu organizavimu ir rezultatais yra suinteresuota visuomenė. Todėl atsakovės atskirojo skundo argumentai, kad dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo ieškovo privatūs interesai įgyja pranašumą atmestini kaip nepagrįsti. Tretysis asmuo I. J. atskirajame skunde teisingai nurodo, kad LR Darbo kodeksas numato galimybę sudaryti terminuotą darbo sutartį, kurioje darbo sutarties šalys darbo sutarties terminą gali nustatyti iki tam tikros kalendorinės datos arba iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo ( LR DK 110 str.), tame tarpe ir iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos. Tačiau šia įstatyme įtvirtinta teise atsakovė nepasinaudojo, o pavedė VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotojai D. P. atlikti vyriausiosios gydytojos pareigas, kol konkursą laimėjęs asmuo bus priimtas į įstaigos vadovo pareigas (b.l.22). Todėl atsakovės atskirojo skundo argumentai, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo trečiojo asmens interesai jau yra pažeisti ir vyr. gydytojo pavaduotojai pirminei sveikatos priežiūrai tenka dirbti padidintu krūviu atmestini kaip nepagrįsti. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo taikyta laikinoji apsaugos priemonė yra proporcinga siekiamiems tikslams, nevaržo kitų asmenų interesų labiau nei reikia teisėtiems tikslams pasiekti.

16Apeliantų nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas, nes prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išnagrinėjo nepranešęs atsakovei. CPK 148 str. 1 d. nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui tik išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Teisė spręsti, ar yra reali grėsmė, jog pranešimas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, priklauso teismui, todėl pirmosios instancijos teismas galėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėti nepranešus atsakovui. Teisėjų kolegijos nuomone, nors teismas ir nenurodė argumentų, kodėl nepranešus atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą jų pritaikymas gali pasunkėti, tačiau vien šis proceso pažeidimas nesudaro pagrindo panaikinti teismo nutartį (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

17Teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė atsakovo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atžvilgiu, todėl nutarties dalis, kurioje nurodyta, kad uždrausta sudaryti darbo sutartį Panevėžio rajono savivaldybei tikslintina, nurodant, kad uždrausta sudaryti darbo sutartį Panevėžio rajono savivaldybės administracijai.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 28 d. nutartį palikti nepakeistą, patikslinant, kad darbo sutartį dėl VŠĮ „Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika“ vyriausiojo gydytojo (direktoriaus) pareigų su trečiuoju asmeniu I. J. uždrausta sudaryti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas S. J. prašė pripažinti negaliojančiu Panevėžio rajono... 5. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010 m. liepos 28 d. nutartimi ieškovo... 6. Atskiruoju skundu atsakovas Panevėžio rajono savivaldybė prašo pakeisti... 7. 1. Teismas nepagrįstai taikė CPK 148 str. 1 d., t. y. nenurodė, kokios... 8. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeidžia... 9. 3. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones pažeisdamas proporcingumo... 10. 4. Byloje netinkamas atsakovas Panevėžio rajono savivaldybė, vadovaujantis... 11. Atskiruoju skundu tretysis asmuo I. J. prašo skundžiamą nutartį panaikinti... 12. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas Panevėžio rajono savivaldybės... 13. Atskirieji skundai atmestini ( CPK 326 str.1 d.1p.).... 14. Laikinosios apsaugos priemonės paprastai taikomos dalyvaujančių byloje... 15. Ieškovas S. J. ginčija Panevėžio rajono savivaldybės administracijos... 16. Apeliantų nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės... 17. Teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė atsakovo Panevėžio rajono... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 28 d. nutartį palikti...