Byla 1S-1881-579/2012
Dėl K. G. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Evaldo Gražio, teisėjų Jurgio Kiškio, Romualdo Lincevičiaus, sekretoriaujant Gintarei Veželytei-Putnikienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo K. G. skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d. nutarties, kuria atsisakyta tvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ojoje valdyboje (toliau-Komisijos) 2012-09-24 nutarimą Nr. 91-74 dėl K. G. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą ir susipažinęs su pateikta medžiaga,

Nustatė

3K. G., gim. ( - ), nuteistas Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011-01-20 nuosprendžiu pagal BK 140 str. 2 d.- laisvės atėmimu 1 metams. BK 64 str. pagrindu subendrinus bausmę su ankstesniu nuosprendžiu, skirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 2 metams. Anksčiau teistas.

4Bausmės pabaiga-2013-03-18.

52012 m. rugsėjo 24 d. nutarime Komisija atsižvelgė į tai, kad nuteistasis įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir sprendė, jog nuteistojo elgesys bausmės atlikimo metu sudaro pagrindą manyti, kad nuteistasis laikysis įstatymų ir nebenusikals, todėl nutarė taikyti K. G. lygtinį paleidimą, taikant BK 75 str. numatytas pareigas.

6Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus prokurorė pritarė Komisijos nutarimui dėl K. G. lygtinio paleidimo.

7Skundžiama Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartimi atsisakyta tvirtinti šį nutarimą, konstatavus, jog Komisijos nutarimas priimtas atsižvelgiant tik į likusią bausmės dalį, neįvertinus nuteistojo asmeninių savybių, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos, o išanalizuoti duomenys nepakankami spręsti, kad nuteistasis nebepavojingas visuomenei, kad jis laikysis įstatymų ir nenusikals. Teismas sprendė, jog šiuo metu taikyti lygtinį paleidimą nėra pagrindo.

8Nuteistasis skundžia Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartį ir prašo ją panaikinti. Teigia, jog teismo nutartis neargumentuota. Pažymi, jog individualus socialinės reabilitacijos planas pilnai įvykdytas, nuteistasis dalyvavo įvairiose programose. Nurodo, jog nuteistojo atžvilgiu nėra nei vieno iš BVK 158 str. numatytų sąlygų, kada negali būti taikomas lygtinis paleidimas. Teigia, kad pataisos namuose elgėsi nepriekaištingai, dirbo, didesnę dalį skirtos bausmės atliko, Komisija pretenzijų neturi ir tiki nuteistojo teigiama integracija į visuomenę. Tam nepriekaištavo ir prokurorė. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad laisvės atėmimo bausmę atlieka pirmą kartą.

9Nuteistojo K. G. skundas atmetamas.

10Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 1 dalis numato, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Lygtinis paleidimas taikomas įvertinus aplinkybes ir padarius išvadą, jog lygtinai paleistam asmeniui taikoma probacija pasieks tikslą. Nagrinėjant skundą pirmiausiai pažymėtina tai, jog taikyti lygtinį paleidimą ar ne, yra teismo teisė, bet ne pareiga.

11Apylinkės teismas, nagrinėdamas lygtinio paleidimo komisijos nutarimą, tinkamai atsižvelgė į nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu, į padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, nuteistojo asmenybę bei kitas reikšmingas aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą, kad šiuo metu taikyti lygtinį paleidimą nėra pagrindo.

12Kaip matyti iš teismui pateiktos medžiagos, K. G. atitinka formalias lygtinio paleidimo sąlygas – atlikęs įstatyme numatytą bausmės dalį, nebaustas, skatintas, dirbo, laisvėje turėtų gyvenamąją vietą. Vis dėlto šių aplinkybių nepakanka spręsti, jog įmanoma nuteistojo probacija šiuo metu jam taikant lygtinį paleidimą ir kad probacija gali būti sėkminga.

13Kolegija taip pat pažymi, kad sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą, svarbu atsižvelgti ir į visuomenės interesą, jog nusikalstamą veiką padaręs asmuo turi būti nubaustas ir atlikti tokią bausmę ar jos dalį, kuri paveiktų nuteistąjį taip, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų bei būtų užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas, nes tik tuomet bus pasiekta bausmės paskirtis, numatyta BK 41 str. 2 d.

14K. G. nuteistas ir atlieka bausmę pagal du nuosprendžius dėl kelių tyčinių nusikalstamų veikų padarymo. Nors padaryti nusikaltimai nepriskiriami sunkių nusikaltimų kategorijai (vienas – apysunkis, kitas – nesunkus), tačiau abi veikos tyčinės, pavojingos, abi smurtinės. Vienu atveju panaudotas smurtas siekiant užvaldyti svetimą turtą, kitu atveju smurtas pavartotas prieš mažametį šeimos narį. K. G. atlikęs įstatyme numatytą bausmės dalį, nebaustas, skatintas vieną kartą, dalyvavo įvairiose programose, tačiau sprendžiant, ar galima tikėtis nuteistojo teigiamų elgesio pokyčių taip pat svarbu įvertinti ir jo asmenybės ypatybes, požiūrį į padarytas nusikalstamas veikas bei į taikomas priemones. Pažymėtina, jog naują tyčinį, smurtinį nusikaltimą K. G. padarė bausmės vykdymo atidėjimo metu, būdamas jau teistas už tyčinio smurtinio apysunkio nusikaltimo padarymą. Be to, kaltę dėl naujos veikos neigia, padarytos žalos atlyginti nesistengia. Socialinio tyrimo išvadoje teigiama, jog naudodavo smurtą šeimoje apsvaigęs nuo alkoholio, tačiau neįvertina adekvačiai alkoholio vartojimo padarinių bei su tuo susijusių problemų, sumenkina jų poveikį. Psichologo tarnybos išvadoje galima alkoholio vartojimo problema nurodyta kaip vienas pagrindinių pakartotinio nusikalstamumo riziką didinančių veiksnių. Be to, pakartotinio nusikalstamumo rizika yra vidutinė. Atsižvelgiant į šių aplinkybių visumą, darytina išvada, jog padarytų veikų pobūdis bei pavojingumas, nuteistojo pavojingumas, pakartotinio nusikalstamumo riziką didinantys veiksniai bei pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimas, tai, kad nuteistasis nesugeba adekvačiai įvertinti alkoholio vartojimo keliamų problemų ir tai yra vienas iš pagrindinių nusikalstamumo riziką didinančių veiksnių savo neigiama reikšme sprendžiant dėl lygtinio paleidimo persveria kitas aplinkybes – nuteistojo elgesį pataisos įstaigoje, tai, kad atlikta pakankamai didelė bausmės dalis, įvykdytos individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytos priemonės ir neleidžia pagrįstai manyti, kad šiuo metu lygtinai paleidus K. G. iš pataisos įstaigos jis laikysis įstatymų ir nebenusikals.

15Visos šios aplinkybės svarbios sprendžiant dėl galimybės sėkmingai nuteistąjį taisyti taikant lygtinį paleidimą ir teismas pagrįstai į jas atsižvelgė bei tinkamai įvertino, kaip šiuo metu trukdančias pagrįstai manyti, kad nuteistojo probacija taikant lygtinį paleidimą gali būti sėkminga. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su teismo išvada, jog surinkti duomenys nepakankami spręsti, kad nuteistasis patyrė pakankamos trukmės laisvės atėmimo bausme taikomus suvaržymus, kurie leistų pagrįstai tikėtis, kad bausmės tikslai toliau sėkmingai gali būti užtikrinami taisant nuteistąjį laisvėje. Šiuo metu lygtinio paleidimo taikymas, teisėjų kolegijos nuomone, neužtikrintų bausmės tikslų, visuomenės saugumo.

16Teisėjų kolegija pažymi, jog Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija netinkamai įvertino reikšmingų aplinkybių visumą, todėl padarė prieštaraujančią faktinėms aplinkybėms išvadą, jog visos paminėtos aplinkybės leidžia tikėtis, kad nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals.

17Apylinkės teismas nagrinėdamas šį nutarimą bausmių vykdymo kodekso reikalavimų nepažeidė, tinkamai įvertino visas reikšmingas aplinkybes ir pagrįstai padarė priešingą išvadą. Teismo išvados pagrįstos ir motyvuotos. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartis pagrįsta ir teisėta. Pagrindo ją keisti ar naikinti nuteistojo skunde nurodytais argumentais nėra.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 1 punktu, 9 dalimi, teismas

Nutarė

19nuteistojo K. G. skundą atmesti ir palikti galioti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartį.

20Ši nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs skundą ir susipažinęs su pateikta medžiaga,... 3. K. G., gim. ( - ), nuteistas Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011-01-20... 4. Bausmės pabaiga-2013-03-18.... 5. 2012 m. rugsėjo 24 d. nutarime Komisija atsižvelgė į tai, kad nuteistasis... 6. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus... 7. Skundžiama Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d.... 8. Nuteistasis skundžia Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 12... 9. Nuteistojo K. G. skundas atmetamas.... 10. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 1 dalis numato,... 11. Apylinkės teismas, nagrinėdamas lygtinio paleidimo komisijos nutarimą,... 12. Kaip matyti iš teismui pateiktos medžiagos, K. G. atitinka formalias lygtinio... 13. Kolegija taip pat pažymi, kad sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo iš... 14. K. G. nuteistas ir atlieka bausmę pagal du nuosprendžius dėl kelių... 15. Visos šios aplinkybės svarbios sprendžiant dėl galimybės sėkmingai... 16. Teisėjų kolegija pažymi, jog Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos... 17. Apylinkės teismas nagrinėdamas šį nutarimą bausmių vykdymo kodekso... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio... 19. nuteistojo K. G. skundą atmesti ir palikti galioti Kaišiadorių rajono... 20. Ši nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama....