Byla I-6007-189/2014
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška,

2dalyvaujant atsakovų atstovei Julijai Kuncevičienei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. S. skundą atsakovėms Lietuvos valstybei, atstovaujamai Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Kauno teritorinei muitinei dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo,

Nustatė

4Pareiškėjas 2013-10-28 pateikė teismui skundą, prašydamas priteisti iš atsakovų neišmokėtą darbo užmokesčio skirtumą už laikotarpį nuo 2010-10-01 iki 2013-10-01; priteisti iš Lietuvos valstybės 5 proc. dydžio metines palūkanas už sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Pareiškėjas 2014-08-22 pateikė teismui prašymą (b. l. 59), kuriame patvirtino, jog sutinka su skundo argumentais, tačiau, įvertinęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties Nr. A-520-1788/2013 argumentus, nutarė pašalinti iš atsakovų Lietuvos valstybę ir Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos (toliau – ir Departamentas). Departamentą byloje prašė laikyti trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Lietuvos Respublikos finansų ministeriją ir Kauno teritorinę muitinę prašė pašalinti iš trečiųjų suinteresuotų asmenų. Atsakovu byloje prašė laikyti Kauno teritorinę muitinę. Atitinkamai pagal atsakovą – Kauno teritorinę muitinę, prašė teismo bylą perduoti nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui pagal teismingumą.

6Byla perduotina pagal teismingumą.

7Byloje pareiškėjo reikalavimas susijęs su darbo užmokesčio dalies, neišmokėtos laikotarpiu nuo 2010-10-01 iki 2013-10-01, pareiškėjui dirbant Kauno teritorinėje muitinėje, priteisimu.

8Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 str. 2 d. 4 p. įtvirtintu teisiniu reguliavimu, teisė pasirinkti kam yra reiškiamas reikalavimas yra išimtinė pareiškėjo teisė. Pažymėtina, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-01-31 nutartimi, Kauno teritorinė muitinė ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija pašalintos iš trečiųjų suinteresuotų asmenų, Kauno teritorinė muitinė įtraukta byloje atsakovu.

9Įvertinus pareiškėjo prašymą dėl proceso dalyvių procesinės padėties pakeitimo, vadovaujantis ABTĮ 23 str. 2 d. 4 p., 37 str. 4 d., 54 str., pareiškėjo prašymas tenkintinas ir iš atsakovų šalintini Lietuvos valstybė ir Departamentas, atsakovu byloje laikant tik Kauno teritorinę muitinę, o trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukiant Departamentą.

10ABTĮ 35 str. yra nurodyta, kad skundas paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Kauno teritorinės muitinės buveinė yra Jovarų g. 3, LT-47500 Kaunas, t. y. Kauno apylinkės teismo veiklos teritorijoje. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 str., Kauno apygardos teismo veiklos teritorija apima Kauno apylinkės teismo veiklos teritoriją. Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymo 2 str. 2 d. numato, kad konkrečios apygardos administracinio teismo veiklos teritorija sutampa su atitinkamo bendrosios kompetencijos apygardos teismo veiklos teritorija. Taigi, šiuo atveju, skundas nagrinėtinas Kauno apygardos administraciniame teisme.

11ABTĮ 70 str. 1 d. 2 p. nustato, kad tuo atveju, kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles, teismas perduoda bylą nagrinėti kitam teismui.

12Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas reikalavimą dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo reiškia tik atsakovei Kauno teritorinei muitinei, darytina išvada, jog pareiškėjo skundas Vilniaus apygardos administracinio teismo žinioje būtų nagrinėjamas pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles, todėl, vadovaujantis ABTĮ 70 str. 1 d. 2 p. bei atsižvelgiant į pareiškėjo prašymą, bylą pagal teismingumą perduotina nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui.

13Teisėjas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 str. 1 d. 2 p. ir 2 d., 105-106 straipsniais,

Nutarė

14Pašalinti iš atsakovų Lietuvos valstybę, atstovaujamą Muitinės departamento ir Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

15Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laikyti trečiuoju suinteresuotu asmeniu.

16Administracinę bylą Nr. I-6007-189/2014 (proceso Nr. 3-61-3-06139-2013-8) pagal pareiškėjo A. S. skundą atsakovei Kauno teritorinei muitinei dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo (trečiasis suinteresuotas asmuo Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) perduoti nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai