Byla e2-1955-180/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių šilumos tinklai“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-831-856/2016 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „NEST Baltija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Enerstena“ ieškinius atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių šilumos tinklai“, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Esco LT“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. UAB „NEST Baltija“ pateikė teismui ieškinį, kuriame prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus atmesti pasiūlymą, pateiktą supaprastintame atvirame konkurse, kuriuo siekta įsigyti dūmų kondensacinio ekonomaizerio projektavimo ir įrengimo Ariogalos katilinėje darbus (toliau – pirkimas), ir pretenziją (civilinė byla Nr. e2-888-368/2016).
 2. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir įpareigoti nesudaryti pirkimo sutarties, o jei tokia sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Reikalavimą ieškovė grindė preliminariu ieškinio reikalavimų pagrindimu bei grėsme neįvykdyti jai palankų teismo sprendimą, nes, nesustabdžius pirkimo procedūrų ir neuždraudus sudaryti pirkimo sutartį, jos (ieškovės) teisių gynybą būtų apsunkinta arba nebetektų prasmės; neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų pagrindu būtų tęsiamos pirkimo procedūros bei sudaryta neteisėta pirkimo sutartis su nepagrįstai išrinktu pirkimo laimėtoju. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebus pažeistas viešasis interesas, projekto įgyvendinimas užsitęs labai nežymiai, ir tai proceso šalims leis patirti mažesnius nuostolius nei tęsiant procedūras.
 3. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartimi civilinė byla Nr. e2-888-368/2016 sujungta su civiline byla Nr. e2-831-856/2016, paliekant pastarosios bylos numerį, paaiškėjus, kad teisme dėl to paties pirkimo procedūrų teisėtumo yra kita civilinė byla Nr. Nr. e2-831-856/2016 pagal ieškovės „Enerstena“ ieškinį atsakovei UAB „Raseinių šilumos tinklai“, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „NEST Baltija“ ir UAB „ESCO LT“.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartimi ieškovės UAB „NEST Baltija“ prašymą patenkino.
 2. Teismo motyvai: ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo atmestas jos pasiūlymas, nurodydama, kad ji pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, tačiau atsakovei įvertinus pasiūlymus pagal mažiausios kainos kriterijų, iš esmės buvo pakeistos pirkimo sąlygos, o paskelbtų pirkimo sąlygų reikalavimų nesilaikyta. Nustačius, kad supaprastinto atviro konkurso metu buvo pažeistos imperatyvios teisės normos, ir, nepritaikius skundžiamoje nutartyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, pasirašius pirkimo sutartį su laimėtoju ir ją įvykdžius, ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Perkančiajai organizacijai tęsiant pirkimo procedūras bei jas užbaigus, ieškovės pareikšti reikalavimai netektų teisinės prasmės, išliktų abejonė dėl sudarytos sutarties teisėtumo.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atsakovė UAB „Raseinių šilumos tinklai“ atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „NEST Baltija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Priešingai nei sprendė teismas, ieškovės ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas. Ieškinio reikalavimai grindžiami subjektyvia ieškovės nuomone dėl jos atmesto pasiūlymo
 2. Ieškovė iš esmės ginčija perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo buvo atmestas jos pasiūlymas dėl per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos pasiūlymo kainos. Ieškovė pripažįsta, kad jos pasiūlymo kaina 6 proc. viršija perkančiosios organizacijos nurodytą pirkimo vertę (348 000 Eur), tačiau mano, kad jos teisės buvo pažeistos, nes pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta maksimali pirkimo vertė. Tokia ieškovės pozicija prieštarauja viešųjų pirkimų teisiniam reguliavimui ir suformuotai kasacinei praktikai dėl Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytos normos aiškinimo ir taikymo.
 3. Šioje byloje viešojo intereso turinį sudaro šilumos energijos vartotojų (visuomenės) interesas už atsakovės tiekiamą šilumos energiją mokėti mažiausią kainą. Šis viešasis interesas yra svarbesnis už ginčo šalių tarpusavio interesų pusiausvyrą. Ji (atsakovė) yra šilumos energijos ir karšto vandens tiekėja buitiniams ir komerciniams vartotojams. Bendrovės siekiamas įsigyti dūmų kondensacinis ekonomaizeris Ariogalos katilinėje leis atgauti atliekamą šilumą iš į atmosferą išmetamų degimo produktų. Padidinus Ariogalos katilinės efektyvumą, vartotojų šilumos poreikiams tenkinti bus sunaudojama mažiau kuro, todėl projekto įgyvendinimo rezultatai turės tiesioginę įtaką šilumos energijos kainai vartotojams. Rengiant investicinį projektą, perkančioji organizacija atliko projekto ekonominio efektyvumo įvertinimą, pagal kurį, įdiegus projektą, kasmet planuojama sutaupyti 21 009,48 Eur.
 4. Pirkimo dokumentuose nustatytas 5 mėnesių sutarties įvykdymo terminas, kuris dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęstas 1 mėnesiui. Neuždraudus sudarytį pirkimo sutarties, dūmų kondensacinis ekonomaizeris bus pastatytas ir pradėtas eksploatuoti 2016-2017 m. šildymo sezono metu.
 5. Civilinėje byloje Nr. e2-831-856/2016 teismas 2016 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, buvo įvertintos CPK 4237 straipsnyje nustatytos šių priemonių taikymo sąlygos. Nustatytos aplinkybės nebuvo pasikeitusios sprendžiant ieškovės UAB „NEST Baltija“ prašymą sustabdyti pirkimo procedūras.
 1. Ieškovė UAB „NEST Baltija“ atsiliepime prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Skundžiamoje nutartyje teismas aiškiai nurodė, kad atsižvelgus į ieškovės pateikus duomenis, reikalavimą bei galimas laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pasekmes, būtina sustabdyti pirkimą bei įpareigoti atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties.
 2. Kvestionuodama ieškinio pagrįstumą, ieškovė skunde pateikia argumentus dėl ginčo esmės, kurie nevertinami šioje proceso stadijoje. Be to, priešingai nei teigia ieškovė, ieškinys nėra grindžiamas tik tuo, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nenurodė maksimalios pirkimo kainos. Ieškinyje nurodoma, kad perkančioji organizacija nesilaikė pirkimo sąlygų reikalavimų.
 3. Prioritetinis viešasis interesas šioje byloje yra pirkimo tikslas. Tik užtikrinus sąžiningą tiekėjų konkurenciją ir teisėtą lėšų panaudojimą, bus įgyvendintas viešųjų pirkimų tikslas ir užtikrintas visuomenės interesas. Jei nebus uždrausta sudaryti pirkimo sutartį, egzistuoja didelė tikimybė, kad nebus paisoma VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų.
 4. Abejotina, ar po projekto įgyvendinimo, šilumos kaina vartotojui sumažės tiek, kad šiam interesui turėtų būti teikiamas prioritetas prieš teisėtų ir sąžiningų viešojo pirkimo procedūrų interesą. Neneigtina, kad projektas yra reikšmingas aplinkos apsaugos atžvilgiu, tačiau vartotojų išlaidoms projekto įgyvendinimas turės tik nedidelę įtaką, todėl nėra pagrindo teigti, kad vos pusei metų nukėlus projekto įgyvendinimą, bus nepaisoma viešojo intereso.
 5. Teismui sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą pagal UAB „Enerstena“ prašymą, ginčo pobūdis nebuvo tapatus nagrinėjamam, todėl nėra pagrindo remtis Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 1 d. nutartyje nustatytomis aplinkybėmis.
 1. Ieškovė UAB „Enerstena“ atsiliepime prašo Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartį panaikinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Laikinųjų apsaugos priemonių teikiama nauda šiuo atveju yra mažesnė už galimas neigiamas pasekmes šių priemonių netaikius. Net ir patenkinus ieškinio reikalavimus, perkančioji organizacija negalėtų sudaryti pirkimo sutarties su ieškove dėl nepriimtinos pasiūlymo kainos, kuri neatitinka perkančiosios organizacijos finansinių galimybių.
 2. Abejotinas preliminarus ieškinio pagrįstumas, o palikus galioti laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstai užsitęs pirkimo procedūros ir perkančioji organizacija negalės nustatytu laiku įsigyti reikiamų prekių ir paslaugų.
 3. Tiek ieškovei palankus teismo sprendimas, tiek laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitinka viešųjų pirkimo tikslo, kadangi yra vilkinamos pirkimo procedūros, o perkančioji organizacija, galbūt, bus priversta įsigyti prekes ir paslaugas už gerokai didesnę kainą, t. y. pažeidžiant racionalaus lėšų naudojimo principą.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 3. Remiantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kaip laikinoji apsaugos priemonė viešųjų pirkimų bylose gali būti taikoma viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Įstatymas nustato, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).
 4. Skundžiamą procesinį sprendimą teismas motyvavo preliminariai pagrįstais ieškinio reikalavimais bei ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsme (CPK 144 str. 1 d.).
 5. Skunde apeliantė teigia, kad ieškinys nėra prima facie pagrįstas, kadangi jame išdėstyta subjektyvi ieškovės nuomonė dėl pasiūlymo atmetimo, kuri neatitinka nei ginčo faktinių aplinkybių, nei viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo, nei ginčijamu klausimu suformuotos aiškios teismų praktikos.
 6. CPK reikalauja, kad kiekviena šalis įrodytų tas aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 12 str., 178 str.). Iš bylos duomenų akivaizdu, kad pareikštame ieškinyje suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodytas jų teisinis ir faktinis pagrindai, argumentacija, pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai (pirkimo sąlygos, pretenzijos, ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai, teismų praktika). Ieškinio forma ir turinys atitiko CPK nustatytus reikalavimus, dėl ko, ieškovei pateikus argumentais ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, vertinamo sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skunde keliamas ieškovės argumentų neatitikimo viešųjų pirkimų teisiniam reguliavimui bei ginčui aktualiai teismų praktikai klausimas bus sprendžiamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Šioje proceso stadijoje teismas nevertina ieškinio argumentų pagrįstumo. Nesutiktina su apeliantės pozicija, kad neegzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – preliminarus ieškinio reikalavimų pagrįstumas (CPK 144 str. 1 d.).
 7. Kita vertus, vien preliminariai pagrįsto ieškinio pareiškimas nesudaro pagrindo imtis ieškovės reikalavimų užtikrinimo, nes būtina ir kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – grėsmė, kad ieškovei, tikėtina, palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti negalimas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo klausimą, taip pat privalo vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu ir gali netaikyti tokių priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237str. 1 d.).
 8. Byloje nėra duomenų apie jau sudarytą viešojo pirkimo sutartį, o iš pirkimo sąlygų sprendžiama, kad dūmų kondensacinio ekonomaizerio projektavimo ir įrengimo darbai Ariogalos katilinėje turės bus vykdomi per 5 mėnesių laikotarpį. Terminas skaičiuojamas nuo sutarties sudarymo. Šis laikotarpis gali būti pratęstas 1 mėnesiui. Taigi sutarties įgyvendinimo laikotarpis nėra tiek trumpas, kad pradėjus ją (sutartį) vykdyti, teismui priėmus, tikėtina, ieškovui palankų sprendimą, nebus galimybių spręsti dėl sandorio pasekmių, tuo labiau, kad viešųjų bylų nagrinėjimo terminai gana trumpi (CPK 4238 str. 4 d., 4239 str. 3 d.).
 9. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nevertino ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso (CPK 4237str.). Nepaneigtas apelianto teiginys, kad pirkimo objekto – dūmų kondensacinis ekonomaizerio, įrengimas sudarytų galimybę atgauti atliekamą šilumą iš į atmosferą išmetamų degimo produktų ir padidinti Ariogalos katilinės efektyvumą, vartotojų šilumos poreikiams tenkinti sunaudojant mažiau kuro. Pirkimo įgyvendinimas reikšmingas ne tik aplinkos apsaugai. Jis turi tiesioginės įtakos vartotojams tiekiamos šilumos energijos kainai. Tokias aplinkybes apeliantė grindžia su skundu pateiktais duomenimis, įrodančiais, kad, įdiegus projektą, kasmet planuojama sutaupyti 21 009,48 Eur (CPK 314 str.). Ieškovės atsiliepime į skundą nurodytas teiginys, kad vartotojas realiai kasmet sutaupytų vos 6 Eur, grindžiamas prielaida, nors ir tokia suma (6 Eur) daliai vartotojų yra nemaža. Neneigdamas viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo reikšmės, nustatytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju prioritetas nagrinėjamu atveju pirkimo objekto reikšmei visuomeninei, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą.
 10. Nesant visų būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, skundžiama teismo nutartis naikinama ir ieškovės UAB „NEST Baltija“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

11Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartį panaikinti.

12Ieškovės UAB „NEST Baltija“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai