Byla 2-13-188/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna Šidlauskienė, sekretoriaujant Gintarei Adomaitienei, dalyvaujant pareiškėjui V. B. ir jo atstovui advokatui Vytautui Polikaičiui, suinteresuoto asmens Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovui Evaldui Vaicekavičiui, suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Vilmai Balandytei, nedalyvaujant suinteresuoto asmens Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo V. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kėdainių rajono savivaldybei, Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

3pareiškėjas V. B. prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į daiktus - arkinį sandėlį 1F1g, unikalus Nr. ( - ), ir žemės ūkio inventoriaus sandėlį 2F1b, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) kaime, Kėdainių rajone. Pareiškime ir teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, kad šie pastatai buvo statomi ( - ) kolūkio, priimti naudoti 1990 metų pabaigoje. Po pastatų pastatymo 1990 m. ( - ) kolūkis buvo reorganizuotas į ( - ) žemės ūkio įmonę ir suskaidytas į atskirus gamybinius technologinius komplektus, kurie 1992 metų pabaigoje buvo sujungti, ir jų turto pagrindu 1992-12-27 susikūrė ( - ) žemės ūkio bendrovė. Bendrovę 1997-10-17 visuotinio susirinkimo metu buvo nutarta likviduoti. ( - ) žemės ūkio bendrovės visuotinis susirinkimas 1998-01-13 nusprendė parduoti jam žemės ūkio inventoriaus sandėlį ir arkinį sandėlį. Jis už pastatus bendrovei sumokėjo 33 000 Lt grynais pinigais. Tuo metu ( - ) žemės ūkio bendrovės pastatai nebuvo registruoti nustatyta tvarka, pirkimo-pardavimo sutartis pasirašyta nebuvo. Buvo įsitikinęs, kad PVM sąskaita-faktūra, mokėjimo pavedimas, važtaraštis patvirtina jo nuosavybės teises į nupirktą turtą, ir kad jis galės jį įregistruoti savo vardu. 2010-09-10 sprendimu Nr. KS1-515/2010 VĮ Registrų centro Kauno filialas atsisakė įregistruoti įsigytus pastatus, nurodydamas, kad jo pateikti dokumentai nėra pagrindas statinių įrašymui Nekilnojamojo turto kadastre. Jis turi tik 1990 m. valstybinės komisijos priėmimo naudojimui aktus, kiti sandėlių statybos dokumentai neišliko, todėl gauti jų negali. Valstybinės komisijos 1990 m. priėmimo naudojimui aktuose nurodyta, kad pastatai yra ( - ) miestelyje, dabar ši teritorija yra įvardinta ( - ) kaimu, kuris yra šalia miestelio. Šiuos objektus jis prižiūri, remontuoja bei naudoja savo reikmėms nuo 1998 metų sausio mėnesio. 2007 metais išpirko žemės sklypą, kuriame yra pastatai. Paaiškino, kad žemės ūkio inventoriaus sandėlio vietomis suskilusią šiferio stogo dangą uždengė skarda, sienas užstatė plokštėmis. Arkinio sandėlio neremontavo. Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas R. S. surašė aktą, kad jis atliko rekonstrukcijos darbus, reikalavo pateikti leidimus, nes šiferio dangą be leidimo buvo galima pakeisti tik beasbescementiniu šiferiu. Kadangi jis neturėjo visų reikalingų dokumentų, jį nubaudė 1000 Lt bauda ir perdavė Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. R. S. surašytas aktas buvo panaikintas kaip neteisingas. Kitą patikrinimą atlikęs inspektorius G. A. 2011-08-02 surašė savavališkos statybos patikrinimo aktą dėl to, kad pastatams, esantiems jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, jis neturėjo statybas leidžiančių dokumentų. Kadangi jis daugiau kaip dešimt metų faktiškai naudoja, valdo ir eksploatuoja ginčo objektus, todėl prašo pripažinti faktą, kad jis įgyjamosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teisę į šiuos nekilnojamuosius daiktus.

4Pareiškėjo atstovas advokatas Vytautas Polikaitis palaiko pareiškėjo pareiškimą, prašo jį tenkinti. Laiko, kad yra visos CK 4.68-4.71 straipsniuose numatytos sąlygos nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymui.

5Suinteresuoto asmens Kėdainių rajono savivaldybės atstovas prašo pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą, nes nepateikta duomenų, kad ginčo statiniai buvo pastatyti turint statybą leidžiančius dokumentus.

6Suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė Vilma Balandytė teismo posėdžio metu visiškai palaikė atsiliepimo į pareiškimą teiginius. Paaiškino, kad su pareiškėjo pareiškimu nesutinka dėl šių motyvų: dėl žemės ūkio inventoriaus sandėlio 2F1b, unikalus Nr. ( - ), yra surašytas savavališkos statybos patikrinimo aktas, pareiškėjas nepateikė teismui duomenų, kad ginčo statiniai pastatyti laikantis statybos procesą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų, t.y., kad statybos procesas buvo teisėtas, jei statyba neteisėta, tai ir šių statinių valdymas nėra teisėtas, todėl įgyjamąja senatimi nuosavybės teisės į šiuos statinius pareiškėjui negali būti nustatytos, nes nėra vienos iš sąlygų nurodytų CK 4.68 str. Tais atvejais, kai statytojas negali įteisinti statybų įstatymų nustatyta tvarka, nėra pagrindo taikyti įgyjamosios senaties instituto. Prašo pareiškėjo prašymą atmesti.

7Suinteresuoto asmens Kauno rajono valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai (b.l.132), gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l.83). Atsiliepime nurodė, jog su pareiškėjo pareiškimu nesutinka, kadangi pareiškėjas viešame registre neįregistravo arkinio sandėlio 1F1g, unikalus Nr. ( - ), ir žemės ūkio inventoriaus sandėlio 2F1b, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) k., Kėdainių r., valdymo, todėl laiko, kad nėra įvykdyta sąlyga – daiktą dešimt metų valdyti atvirai, t.y. nėra visų CK 4.68-4.71 str. numatytų sąlygų, reikalingų nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį faktui nustatyti. Prašo pareiškėjo prašymą atmesti.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 str. 11 p.), todėl nuosavybės teisę į daiktą šiuo pagrindu gali įgyti tik asmuo, kuris nėra šio daikto savininkas. Asmuo, pageidaujantis įgyjamosios senaties pagrindu įgyti nuosavybės teisę į daiktą, turi būti sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto ja nepasinaudojo (CK 4.68 str. 1 d.). Valdymas gali atsirasti užvaldant daiktą, perduodant ar paveldint valdymo teisę (CK 4.25 str. 1 d.). Nekilnojamojo daikto valdymas gali atsirasti ne tik fiziškai užvaldžius daiktą, bet ir kai perduodantis valdyti nekilnojamąjį daiktą asmuo nurodo, kad daiktas perduotas, jeigu nėra jokių kliūčių patekti į tą daiktą ar kitu panašiu būdu jį fiziškai užvaldyti (CK 4.27 str. 1 d.). Įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito asmens (ne valdytojo) vardu registruotus daiktus (CK 4.69 str. 3 d.).

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas įgyjamosios senaties taikymo sąlygas, yra išaiškinęs, kad pagal CK nustatytą reglamentavimą nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įgijimas įgyjamąja senatimi konstatuojamas esant šių sąlygų visetui: 1) asmuo nėra daikto savininkas, bet valdo jį kaip savą (CK 4.22, 4.68 str.); 2) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo (CK 4.68, 4.70 str.); 3) asmuo valdo daiktą teisėtai (CK 4.23, 4.68 str.); 4) daiktą valdo atvirai (CK 4.68 str.); 5) daiktą valdo nepertraukiamai ne mažiau kaip dešimt metų (CK 4.68, 4.71 str.).

11Nustatyta, kad pareiškėjas V. B. nėra nekilnojamųjų daiktų – arkinio sandėlio 1F1g, unikalus Nr. ( - ), ir žemės ūkio inventoriaus sandėlio 2F1b, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) kaime, Kėdainių r., savininkas, tačiau valdo šiuos pastatus kaip savo – yra sąžiningai įgijęs (užvaldęs) daiktus, valdo juos kaip nuosavus, nemanydamas, kad nekilnojamųjų daiktų savininkas yra kažkas kitas. Tai patvirtina ir 2010 m. rugpjūčio 25 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos pažyma, kurioje nurodyta, kad V. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ) mstl., Kėdainių r., priklauso minėti pastatai (b.l.26). Nuo 1998 m. iki šiol V. B. prižiūri, naudoja ir valdo šiuos pastatus bei žemę prie jų (b.l.107-108). Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas statinius būtų valdęs neatvirai ar būtų buvę pripažinta, jog kas nors kitas turėjo daugiau už jį teisių į šiuos statinius, t.y. kad pareiškėjas juos būtų valdęs ne kaip savo. Be to, nustatyta, kad pareiškėjas savo iniciatyva ir lėšomis užvedė Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylą, kur sudarytas žemės sklypo po minėtu nekilnojamuoju turtu laikinas planas, atlikti šio turto kadastriniai matavimai ir įkainojimas, taip pat kiti darbai (b.l.27-39).

12Pareiškėjas V. B. nekilnojamuosius daiktus – arkinį sandėlį ir žemės ūkio inventoriaus sandėlį įgijo iš ( - ) žemės ūkio bendrovės ir juos valdo sąžiningai. Rašytiniais įrodymais, pareiškėjo ir liudytojų S. D., J. J. paaiškinimais nustatyta, kad 1997-10-17 ( - ) žemės ūkio bendrovės visuotinio susirinkimo metu buvo nutarta bendrovę likviduoti, o 1998-01-13 visuotinis susirinkimas nusprendė turtą parduoti, pareiškėjui už 33 000 Lt buvo parduotas žemės ūkio inventoriaus sandėlis ir atsarginių dalių arkinis sandėlis. Už pastatus pareiškėjas sumokėjo grynais pinigais (b.l.9-15, 16-19, 20, 21, 22). Tai reiškia, kad užvaldydamas daiktą jis buvo pagrįstai įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į užvaldomą daiktą, ir per visą daikto valdymo laiką jis nežinojo apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių būtų. Nekilnojamojo turto registre žemės ūkio inventoriaus sandėlis ir atsarginių dalių arkinis sandėlis, adresu ( - ) k., Kėdainių r., bei daiktinės teisės į juos neįregistruotos. Vadinasi, joks kitas asmuo nėra užregistravęs turto kaip savo nuosavybės ir daugiau niekas neturi teisių į šį turtą. Arkinis sandėlis ir žemės ūkio inventoriaus sandėlis, esantys ( - ) kaime, Kėdainių r., nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė, jie neįrašyti į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos statinių, kurie neturi savininkų, sąrašą, statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūra nevykdoma (b.l.52, 53). Taip pat, nustatyta, kad žemės ūkio inventoriaus sandėlis ir atsarginių dalių arkinis sandėlis buvo pastatyti 1990 metais, jų statytojas - ( - ) kolūkis, po kolūkio reorganizacijos statiniai priklausė Kėdainių rajono ( - ) žemės ūkio įmonei, kuri priėmimo - perdavimo aktu visą savo turtą, įskaitant minėtą žemės ūkio inventoriaus sandėlį (tuo metu įvardintą kaip mašinų garažas) bei arkinį sandėlį perdavė Kėdainių rajono ( - ) žemės ūkio bendrovei (įmonės kodas - ( - )). Tai patvirtina 1992-06-01 priėmimo – perdavimo aktas, kuriuo Kėdainių rajono ( - ) žemės ūkio įmonės laikinoji administracija perduoda turtą Mechanizacijos ir autoserviso komplekto (bendrovės) vadovui ir 1992-12-07 Kėdainių rajono ( - ) žemės ūkio bendrovės steigiamojo susirinkimo protokolas, iš kurio matyti, kad ši ir kitos bendrovės 1992-12-01 buvo apjungtos į vieną bendrovę - ( - ) žemės ūkio bendrovę (b.l.6-7,8). ( - ) žemės ūkio bendrovė 1999-12-10 išregistruota iš juridinių asmenų registro (b.l.23). Be to, iš pateiktų centrinio ir vietinio laikraščių matyti, jog apie bylą buvo pranešta respublikiniame laikraštyje „Lietuvos rytas“ (2011-09-30) bei vietiniame laikraštyje „Kėdainių garsas“ (2011-11-06) (b.l.88-89, 93, 94). Iki teismo posėdžio dienos nebuvo ir nėra ginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas.

13Bylos teisminio nagrinėjimo metu buvo kilęs klausimas dėl nekilnojamojo daikto valdymo teisėtumo. Suinteresuotų asmenų Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovas ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė prašė atmesti pareiškimą kaip nepagrįstą, nes nepateikta duomenų, kad ginčo statiniai pastatyti laikantis statybos procesą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų, t.y., kad statybos procesas buvo teisėtas, nurodė, kad jei statyba neteisėta, tai ir valdymas šių statinių nėra teisėtas, todėl įgyjamąja senatimi nuosavybės teisė į šiuos statinius pareiškėjui negali būti pripažinta. CK 4.69 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įgyjamąja senatimi nuosavybėn gali būti įgyjami tik tie daiktai, kurie gali būti privačios nuosavybės teisės objektai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2008 konstatavo, kad jeigu prašoma nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į nekilnojamąjį daiktą, kuris atsirado statybos būdu, tai įgyjamosios senaties teisės normos nekilnojamam daiktui įgyti nuosavybės teise gali būti taikomos, jeigu nustatoma, kad daiktas sukurtas statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Iš byloje esančių 1990-11-30 gamybinių žemės ūkio pastatų priėmimo naudojimui aktų matyti, kad arkinio sandėlio 1F1g, unikalus Nr. ( - ), ir žemės ūkio inventoriaus sandėlio 2F1b, unikalus Nr. ( - ), statytojas buvo ( - ) kolūkis, statybos darbai pradėti ir užbaigti 1990 metais, pastatai pastatyti pagal projektą, statybos metu padarytų esminių nukrypimų nuo projekto valstybinė komisija, sudaryta Kėdainių rajono žemės ūkio valdybos 1990-06-06 įsakymu Nr. 8, nenustatė (b.l.64, 65). Liudytojas P. G. patvirtino, kad jis buvo šios komisijos sudėtyje ir dalyvavo šiuos pastatus priimant naudoti. Paaiškino, kad arkinis sandėlis ir žemės ūkio inventoriaus sandėlio (daržinė) pritaikytas mašinų garažui, pastatyti ( - ) miestelio pakraštyje, buvo priimti naudoti, ši žemės teritorija dar yra vadinama ir ( - ) kaimu, nes jos dalis priskiriama ( - ) kaimui. Liudytojas G. A. parodė, kad pareiškėjui surašė 2011-08-02 savavališkos statybos patikrinimo aktą dėl statinių, pažymėtų 2F1B ir 1F1G pareiškėjo pateiktoje kadastrinių matavimų byloje. Surašė tik savavališkos statybos patikrinimo aktą, priežasčių rašyti savavališkos statybos akto nebuvo, kadangi buvo pradėta statybos įteisinimo procedūra. Pastatų kadastrinių matavimų bylos duomenys patvirtina, kad statybos darbai pradėti ir užbaigti 1990 metais (b.l.27-39), arkinis sandėlis ir žemės ūkio inventoriaus sandėlis buvo priduoti naudojimui, buvo apskaitomi ( - ) kolūkio, jį reorganizavus ( - ) žemės ūkio įmonės ir ( - ) žemės ūkio bendrovės balansuose. 1990-11-30 gamybinių žemės ūkio pastatų priėmimo naudojimui aktai (b.l.64, 65), kuriais buvo konstatuotas teisėto statybos proceso (statybų legalumo) faktas nėra nuginčyti. Be to, byloje yra pateikti valstybės institucijų parengti pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo planai, kuriuose konstatuojamas ginčo statinių egzistavimas (b.l. 107-108, 110, 111). Pareiškėjo prašymu buvo atlikti pastatų kadastriniai matavimai, sudaryta kadastro duomenų byla, suteiktas unikalus numeris, t.y. jie yra suformuoti ir inventorizuoti kaip nekilnojamojo turto objektai (b.l.27-39). Teismas daro išvadą, kad minėti statiniai pastatyti nepažeidžiant teisės aktais tuo metu nustatytos statybų tvarkos, todėl gali būti privačios nuosavybės teisės objektai (CK 4.69 str. 1 d.), kurie gali būti įteisinti per įgyjamosios senaties fakto nustatymą.

14Teisėtu laikomas daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė. Daikto valdymas laikomas teisėtu, kol neįrodyta priešingai. Neteisėtu daikto valdymu laikomas per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ( - ) ŽŪB važtaraščiu Nr. 472384 pardavė atsarginių dalių arkinį sandėlį, inventorinis Nr. 7189, 1990 m., ir žemės ūkio inventoriaus sandėlį, inventorinis Nr. 7188, 1990 m. (b.l. 21), kurie PVM sąskaitoje faktūroje bendrai buvo įkainoti 33000 Lt (b.l.20), pareiškėjas šiuos pinigus įnešė kvitu (b.l.22), iš šių aplinkybių daroma išvada, kad 1998 metų sausio mėnesį pareiškėjui buvo perduotas valdyti nekilnojamasis turtas, ir jis nuo šios datos jį valdo. ( - ) ŽŪB likviduota (b.l.23). Kadangi nekilnojamojo turto registro duomenimis kitų savininkų ar pretendentų į nekilnojamąjį turtą nėra, o pastatai įgyti sąžiningai, vadinasi laikytina, kad pareiškėjas V. B. valdo turtą teisėtai.

15Pareiškėjas valdo nekilnojamuosius daiktus atvirai - kaip savus, nesislapstydamas. Teismo posėdyje duoti liudytojų S. D., J. J. parodymai patvirtina, kad minimi pastatai priklauso V. B. ir yra jo valdomi, kiti asmenys niekada jų nevaldė ir pretenzijų nebuvo reiškę. V. B. įsigijo sandėlius bei prie jų esančią teritoriją - 2007 metais išpirko žemės sklypą, kuriame yra pastatai, esantys ( - ) k., ( - ) sen., Kėdainių r., naudoja ir valdo šiuos pastatus bei žemę prie jų (b.l.107).

16Bylos medžiaga bei aukščiau nurodytomis aplinkybėmis nustatyta, kad pareiškėjas nekilnojamuosius daiktus valdė nepertraukiamai ne mažiau nei 10 metų. Pareiškėjas šį turtą valdo sąžiningai, teisėtai ir atvirai, vykdo visus su valdymo bei naudojimu faktu susijusius įsipareigojimus, savo lėšomis bei pastangomis atlieka priežiūrą. Nepertraukiamas valdymas tęsiasi ilgiau kaip dešimt metų, nes šis terminas šiuo atveju skaičiuojamas nuo 1998 metų, kai pareiškėjas įsigijo pastatus iš likviduotos ( - ) žemės ūkio bendrovės (b.l.23). Nustatytas 10 metų terminas baigėsi 2008 m. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2000-07-18 Nr. VIII-1864) 33 straipsniu, įgyjamąją senatį reglamentuojančios galiojančio civilinio kodekso normos taikomos ir tais atvejais, kai daikto valdymas prasidėjo iki kodekso įsigaliojimo ir tęsiasi jam įsigaliojus. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, yra pagrindas pareiškėjo prašymą nagrinėti taikant 2001-07-01 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) nuostatas. Nagrinėjamu atveju valdymas nebuvo išviešintas, įregistruojant jį viešame registre, tačiau byloje nustatyta, kad pareiškėjas naudojosi pastatais kaip savais, šio fakto neslėpdamas nuo kitų asmenų, jokie kiti asmenys valdymui neprieštaravo, savo teisių į jį nepareiškė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi teisės taikymo ir aiškinimo taisyklės, kad atviro daikto valdymo sąlyga pagal CK 4.68 straipsnį nuosavybės teisei įgyjamąja senatimi pripažinti gali būti nustatyta nepriklausomai nuo to, ar daikto valdymo faktas buvo įregistruotas viešame registre, todėl teisme nustačius visas nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi sąlygas, valdymo teisės pagrindu teismo sprendimu pareiškėjui gali būti pripažinta nuosavybės teisė įgyjamąja senatimi į daiktą, jeigu dėl konkretaus daikto įgijimo nuosavybės teise įgyjamosios senaties pagrindu nėra apribojimų ar draudimų (CK 4.68–4.71 straipsniai). Pareiškėjas nuo teismo sprendime nurodytos įgyjamosios senaties termino suėjimo datos gali nuosavybės teisę įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, bylos Nr. 3K-7-67/2011).

17Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisių į ginčo pastatus kitokiu CK 4.47 straipsnyje numatytu būdu (pirkimo-pardavimo sutartis nesudaryta), statinius valdė kaip savo, valdymas tęsėsi daugiau kaip 10 m., nėra duomenų, kad per laikotarpį, kuriuo pareiškėjas valdė pastatus, į šį turtą kas nors būtų pareiškęs pretenzijas, jokių pretendentų dėl teisių į šį turtą neatsirado ir paskelbus viešai apie šios bylos nagrinėjimą teisme CPK 532 straipsnio nustatyta tvarka, pareiškėjas valdo turtą sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai, daiktai neįregistruoti kitų asmenų vardu, pareiškimas laikomas pagrįstu, vadovaujantis taip pat ir teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, tenkinamas.

18Iš pareiškėjo, kaip tiesiogiai bylos baigtimi suinteresuoto asmens, į valstybės biudžetą priteistina 43,91 Lt pašto išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 3 d.)

19Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjo pareiškimas tenkinamas, dalyvaujančio byloje suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išlaidos nepriteistinos (CPK 443 str. 6 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str., 442 str. 9 p., 443 str., 533 str. teismas

Nutarė

21pareiškimą patenkinti.

22Nustatyti faktą, kad V. B., a.k. ( - ) įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į pastatus - arkinį sandėlį 1F1g, unikalus Nr. ( - ), ir žemės ūkio inventoriaus sandėlį 2F1b, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) kaime, Kėdainių rajone.

23Priteisti iš V. B. 43,91 Lt (keturiasdešimt tris litus 91 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. pareiškėjas V. B. prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal... 4. Pareiškėjo atstovas advokatas Vytautas Polikaitis palaiko pareiškėjo... 5. Suinteresuoto asmens Kėdainių rajono savivaldybės atstovas prašo... 6. Suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 7. Suinteresuoto asmens Kauno rajono valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas... 8. Pareiškimas tenkintinas.... 9. Įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo pagrindas... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas įgyjamosios senaties taikymo... 11. Nustatyta, kad pareiškėjas V. B. nėra nekilnojamųjų daiktų – arkinio... 12. Pareiškėjas V. B. nekilnojamuosius daiktus – arkinį sandėlį ir žemės... 13. Bylos teisminio nagrinėjimo metu buvo kilęs klausimas dėl nekilnojamojo... 14. Teisėtu laikomas daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir... 15. Pareiškėjas valdo nekilnojamuosius daiktus atvirai - kaip savus,... 16. Bylos medžiaga bei aukščiau nurodytomis aplinkybėmis nustatyta, kad... 17. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės... 18. Iš pareiškėjo, kaip tiesiogiai bylos baigtimi suinteresuoto asmens, į... 19. Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjo pareiškimas tenkinamas, dalyvaujančio... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str., 442 str. 9 p., 443... 21. pareiškimą patenkinti.... 22. Nustatyti faktą, kad V. B., a.k. ( - ) įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės... 23. Priteisti iš V. B. 43,91 Lt (keturiasdešimt tris litus 91 ct) išlaidų,... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...