Byla I-6772-561/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisejas Arunas Kaminskas, susipažines su K. G. skundu,

2n u s t a t e:

5teisme 2007-02-28 gautas K. G. skundas, kuriuo prašoma priemus skunda nagrinejimui, bylos nagrinejima sustabdyti ir kreiptis i Konstitucini Teisma su prašymu spresti, ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministro 2003-08-27 isakymo Nr. 1V-308 „Del tarnybiniu patikrinimu atlikimo bei tarnybiniu nuobaudu skyrimo ir panaikinimo tvarkos“ 16 str. 2 d. ir 17 str. nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei konstituciniam teisines valstybes principui ir ipareigoti Policijos departamenta prie LR Vidaus reikalu ministerijos sustabdyti jo atžvilgiu atliekama tarnybini patikrinima iki teismo sprendimo priemimo.

6Skunda atsisakytina priimti.

7Konstitucinio Teismo istatymo 67 str. 1 d. numatyta, kad jei yra pagrindo manyti, kad istatymas ar kitas teises aktas, kuris turetu buti taikomas konkrecioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas (teisejas) sustabdo šios bylos nagrinejima ir , atsižvelgdamas i Konstitucinio Teismo kompetencija, kreipiasi i ji su prašymu spresti, ar šis istatymas ar kitas teises aktas atitinka Konstitucija.

8Skunde pareiškejas prašo Kreiptis i Konstitucini Teisma su prašymu spresti, ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministro 2003-08-27 isakymo Nr. 1V-308 „Del tarnybiniu patikrinimu atlikimo bei tarnybiniu nuobaudu skyrimo ir panaikinimo tvarkos“ 16 str. 2 d. ir 17 str. nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei konstituciniam teisines valstybes principui, taciau šiame skunde K. G. nepateike jokio reikalavimo, kad teismas galetu pradeti nagrineti byla del jo teisiu pažeidimo, o tik pateikia prašyma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemone – ipareigoti atsakova sustabdyti pareiškejo atžvilgiu atliekama tarnybini patikrinima iki teismo sprendimo priemimo. Kadangi skunde pareiškejas nesuformulavo jokio reikalavimo, kuri teismas galetu priimti nagrineti, K. G. skunda atsisakytina priimti.

9Jei pareiškejas savo prašyma ipareigoti Policijos departamenta prie LR Vidaus reikalu ministerijos sustabdyti jo atžvilgiu atliekama tarnybini patikrinima iki teismo sprendimo priemimo formuluoja ne kaip reikalavimo užtikrinimo priemone, o kaip skundo reikalavima, tai reikia pažymeti, kad 2007-02-09 K. G. iteiktas Policijos departamento prie LR Vidaus reikalu ministerijos Vidaus tyrimu valdybos 2007-02-08 pranešimas Nr. 5-11-PR3-14 „Del tarnybinio nusižengimo“, kuriuo pareiškejas informuotas, kad yra duomenu, jog jis galimai padare nusižengima ir taip pažemino policijos pareiguno varda, todel yra atliekamas tarnybinis patikrinimas ir pats tarnybinis patikrinimas dar negali sukelti pareiškejui jokiu ipareigojimu, todel jokia pareiškejo teise arba istatymu saugomas interesas nera pažeisti, taigi nera ir ginco. Kai K. G. atžvilgiu bus priimtas isakymas, atlikus tarnybini patikrinima, jis, nesutikdamas su isakymu, ji gales skusti teismui Administraciniu bylu teisenos istatymo nustatyta tvarka.

10Vadovaudamasis Administraciniu bylu teisenos istatymo 37 str. 2 d. 1 p., 149 str. teisejas,

Nutarė

12

13atsisakyti priimti K. G. skunda.

14Išaiškinti K. G., kad skundas teismui gali buti paduotas, kai tarnybinio patikrinimo išvados pagrindu bus priimtas isakymas, skundžiant toki isakyma Administraciniu bylu teisenos istatymo nustatyta tvarka.

15Nutarciai isiteisejus, skunda su priedais gražinti pareiškejui.

16Del nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali buti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai