Byla 1-128-559/2018
Dėl kompiuterio vagystės jai padaryta 650 eurų žala. Ji su A. K. sutarė, kad jis per tris mėnesius atlygins jai padarytą žalą, tačiau nustatytu terminu jis žalos neatlygino (b. l. 25-27, 29, 61-62, 80)

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė Ramanauskienė, sekretoriaujant Astai Zujevienei, dalyvaujant prokurorei Vaidotei Žižienei, kaltinamajam A. K.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3A. K., gimęs ( - ) Šakių rajone, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), gyvenamoji vieta deklaruota ( - ), neteistas,

4kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje.

5Teismas

Nustatė

62016 m. rugsėjo 18 d. laikotarpiu nuo 14.00 val. iki 16.00 val., tikslesnis laikas nenustatytas, A. K., išimdamas virtuvės lango rėmą su stiklu, įsibrovė į patalpą – R. D. priklausantį namą, ( - ), iš kurio pagrobė svetimą turtą – R. D. priklausantį kompiuterį 650 eurų vertės ir padarė nukentėjusiai R. D. 650 eurų turtinę žalą, t. y. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje.

7Kaltinamasis A. K. teisiamajame posėdyje kaltu prisipažino ir parodė, kad 2016 m. rugsėjo 18 d. jis atėjo pas R. D. į namus ( - ), ir prašė jos 15 eurų. Tačiau R. D. pinigų jam nedavė. Tuo momentu, kai R. D. kambaryje nebuvo, jis paėmė nuo komodos kompiuterį ir išėjo iš buto. Šį kompiuterį pardavė taksistui už 15 eurų. Jis žadėjo R. D. atlyginti žalą, tačiau jos neatlygino.

8Nukentėjusioji R. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016 m. rugsėjo 18 d. pas ją į namus atėjo neblaivus buvęs sugyventinis A. K., kurio ji į namus neįsileido. Apie 14 val. ji išvažiavo spausti sulčių, namus užrakino, langai buvo uždaryti, tvarkingi, tačiau apie 16 val. sugrįžusi pamatė, kad yra išimtas virtuvėlės lango stiklas. A. K. niekada neturėjo raktų nuo jos namų. Užėjusi į namus ji pamatė, kad nėra kompiuterio Asus, kuris buvo padėtas ant komodos. Kompiuteris pirktas Anglijoje, jo vertė 650 eurų. Ji iš kart pagalvojo, kad langą išėmė jos buvęs sugyventinis A. K. ir pavogė kompiuterį, nes jis yra ne pirmą kartą tai daręs, t. y. pro langą patekęs į vidų, jai nesant namuose. Kai po kelių dienų ji mieste susitiko A. K., kuris prisipažino pavogęs kompiuterį ir pardavęs jį taksi vairuotojui už 15 eurų. Dėl kompiuterio vagystės jai padaryta 650 eurų žala. Ji su A. K. sutarė, kad jis per tris mėnesius atlygins jai padarytą žalą, tačiau nustatytu terminu jis žalos neatlygino (b. l. 25-27, 29, 61-62, 80).

9Apžiūros protokolu (b. l. 12-17) nustatoma kad apžiūrėta įvykio vieta - namas, esantis ( - ), namo durys ir langai be laužimo žymių (b. l. 12-17).

10Kaltinamasis A. K. prisipažįsta pavogęs kompiuterį iš R. D. namų, tačiau nurodo, kad į jos namus jis įėjo ir išėjo pro duris. Nukentėjusioji R. D. ikiteisminio tyrimo metu nuosekliai nurodė, kad į jos namą buvo patekta per virtuvės langą, o kaltinamasis A. K. teisiamojo posėdžio metu skirtingai nurodo aplinkybes, t. y. vieną kartą nurodė, kad kompiuterį pavogė, kai R. D. buvo nuėjusi į malkinė, o kitą kartą nurodė, kad kompiuterį pavogė tada, kai R. D. nuėjo į šiltnamį. Teismas laiko teisingais R. D. parodymus, kuriais netikėti teismas neturi pagrindo. Baudžiamosios bylos medžiaga įrodyta, kad kaltinamasis per virtuvės langą įsibrovė į R. D. priklausantį namą, iš kur pagrobė R. D. priklausantį kompiuterį 650 eurų vertės, todėl kaltinamojo A. K. padarytas nusikaltimas kvalifikuojamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį.

11Nukentėjusioji R. D. ikiteisminio tyrimo metu nepareiškė civilinio ieškinio, ji neatvyko ir bylos nagrinėjimą teisme, o taip pat teismui nepateikė civilinio ieškinio. Žalos dydis yra neaiškus, nes nukentėjusioji R. D. sprendžiant bylos atnaujinimo klausimą nurodydavo skirtingą žalos dydį, o kaltinamasis nurodė, kad išvažiuojant R. D. į užsienį, jis R. D. sumokėjo 100 eurų, todėl teismas nesprendžia žalos atlyginimo klausimo. Nukentėjusiajai išaiškinama, kad ji turi teisę dėl žalos atlyginimo kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka.

12Kaltinamojo A. K. atsakomybę sunkiančių ir lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

13Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgtina į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, jo padarymo motyvus ir tikslus, kaltės formą ir rūšį, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, nusikaltimu padarytą žalą. Teismas nelaiko kaltinamajame akte nurodytą aplinkybę, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi lengvinančia, nes A. K. skirtingai nurodo nusikaltimo padarymo aplinkybes.

14Skiriant bausmę kaltinamajam A. K. atsižvelgtina į tai, kad jis teisiamas pirmą kartą, padarė vieną apysunkį nusikaltimą, nusikaltimu padaryta žala nėra labai didelė, civilinis ieškinys nepareikštas, todėl jam skirtina laisvės apribojimo bausmė.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-307 straipsniais,

Nutarė

16A. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje ir skirti jam šešių mėnesių laisvės apribojimo bausmę ir įpareigoti jį per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, per bausmės laiką neatlygintinai išdirbti 150 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

17Išaiškinti A. K., kad jis privalo be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų, nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

18Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.