Byla AS-143-228-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų suinteresuotų asmenų Kalvarijos savivaldybės administracijos, Santakos kaimo bendruomenės ir Kvietkinės kaimo bendruomenės atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Saerimner“, Kalvarijos savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Marijampolės visuomenės sveikatos centrui, Santakos kaimo bendruomenei, Kvietkinės kaimo bendruomenei, Kalvarijos bendruomenei, Jungėnų kaimo bendruomenei, Jusevičių kaimo bendruomenei, Sangrūdos kaimo bendruomenei, Trakėnų kaimo bendruomenei, Sūsninkų kaimo bendruomenei, Brukų kaimo bendruomenei dėl leidimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras (toliau – pareiškėjas, Generalinis prokuroras) prašymu, kurį patikslino, kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – atsakovas, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas) direktoriaus 2005 m. liepos 27 d. trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Saerimner“ (toliau – UAB „Saerimner“) išduotą, 2006 m. gruodžio 22 d. atnaujintą ir 2007 m. balandžio 4 d. bei 2008 m. kovo 4 d. koreguotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – ir TIPK) leidimą Nr. 8.6-21/11.

5Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas, išduodamas ir koreguodamas leidimus, pažeidė teisės aktų, reglamentuojančių leidimų išdavimą, reikalavimus.

6Pareiškėjas, atsakovas, trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Saerimner“ Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė prašymus sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą iki įsiteisės Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 13 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011, kurioje buvo panaikintas šioje administracinėje byloje ginčijamas TIPK leidimas. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, nes apskųstas apeliacine tvarka. Paralelinis bylų nagrinėjimas tuo pačiu klausimu yra negalimas.

7Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) atstovė dėl bylos sustabdymo neprieštaravo.

8Trečiųjų suinteresuotų asmenų Kalvarijos savivaldybės administracijos, Santakos kaimo bendruomenės ir Kvietkinės kaimo bendruomenės atstovas advokatas Saulius Dambrauskas nesutiko su prašymais, nurodė, jog Marijampolės rajono apylinkės teismo byloje leidimas panaikintas kitais pagrindais, bylos yra ne tarp tų pačių šalių, šioje administracinėje byloje ginamas viešasis interesas, civilinėje byloje – privatus interesas.

9II.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 2 d. nutartimi patenkino pareiškėjo, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Saerimner“ prašymus. Teismas sustabdė administracinės bylos Nr. I-48-428/2012 nagrinėjimą iki įsiteisės Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 13 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011 (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 98 str. 1 d. 3 p., 99 str. 1 d. 2 p.).

11Teismas pažymėjo, kad, vadovaujantis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu, administracinis teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Remiantis ABTĮ 99 straipsnio 2 punktu, byla tokiais atvejais sustabdoma, kol įsiteisės teismo sprendimas, nuosprendis, nutarimas ar nutartis kitoje byloje. Teismas nurodė, kad Generalinis prokuroras kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2005 m. liepos 27 d. UAB „Saerimner“ išduotą, 2006 m. gruodžio 22 d. atnaujintą ir 2007 m. balandžio 4 d. bei 2008 m. kovo 4 d. koreguotą TIPK leidimą Nr. 8.6-21/11. Remdamasis teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, teismas nustatė, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-375-399/2011 pagal ieškovų R. S., J. P., D. J., P. B., D. N., A. G., Kvietkinės kaimo bendruomenės ir Santakos kaimo bendruomenės patikslintą ieškinį atsakovams Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui ir UAB „Saerimner“ dėl UAB ,,Saerimner“ ūkinės veiklos, vykdomos Kalvarijos savivaldybėje, Jusevičių kaime esančiame kiaulių komplekse, pripažinimo neteisėta ir jos nutraukimo bei taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo panaikinimo. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. spalio 13 d. sprendimu panaikino Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2005 m. liepos 27 d. UAB ,,Saerimner” išduotą, 2006 m. gruodžio 22 d. atnaujintą ir 2007 m. balandžio 4 d. bei 2008 m. kovo 4 d. koreguotą TIPK leidimą Nr. 8.6.-21/11. Paminėtas Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimas neįsiteisėjęs, apskųstas apeliacine tvarka. Teismo nuomone, kadangi nagrinėjamoje administracinėje byloje bei Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011 ginčijamas to paties administracinio akto teisėtumas ir pagrįstumas iš esmės panašiais pagrindais, todėl su ginčijamu leidimu susijusio reikalavimo bei aplinkybių įvertinimas civilinėje byloje turės įtakos teismo procesinio sprendimo priėmimui administracinėje byloje. Taigi administracinės bylos nagrinėjimas negalimas iki įsiteisės Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011. Teismas konstatavo, kad administracinė byla sustabdytina iki įsiteisės sprendimas Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011.

12III.

13Tretieji suinteresuoti asmenys Kalvarijos savivaldybės administracija, Santakos kaimo bendruomenė ir Kvietkinės kaimo bendruomenė atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti prašymus sustabdyti administracinės bylos Nr. I-48-428/2012 nagrinėjimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Paminėtų reikalavimo ir aplinkybių įvertinimas civilinėje byloje nelaikytini prejudiciniais faktais pagal ABTĮ 58 straipsnio 2 dalies prasmę ir todėl bet koks atitinkamų reikalavimų bei aplinkybių įvertinimas šioje administracinėje byloje remiantis civilinę bylą Nr. 2-375-399/2011 išnagrinėjusio teismo sprendimu yra negalimas.

152. Civilinėje ir administracinėje bylose dalyvauja skirtingi asmenys: skiriasi šalys,

16kiti bylos dalyviai, kurių teises ir teisėtus interesus siekiama apginti. Bet kokios prejudicinės galios pripažinimas civilinę bylą nagrinėjančio teismo sprendimui pažeistų atitinkamų trečiųjų suinteresuotų asmenų teises į teisminę gynybą (ABTĮ 5 str.).

173. Ieškinio civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011 ir pareiškimo šioje administracinėje byloje pagrindai yra skirtingi. Būtina nustatyti ne šių procesinių dokumentų pagrindų panašumą, bet tapatumą, siekiant pagrįsti galimą skirtingų teismų sprendimų tarpusavio ryšį.

184. Administracine ir civiline tvarka nagrinėjamos bylos skiriasi jose reiškiamų reikalavimų pobūdžiu. Civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011 privatūs asmenys gina savo pažeistas teises, t. y. ieškinys orientuojamas į privataus intereso gynimą, o šioje administracinėje byloje pareiškėjas – Generalinis prokuroras – gina išskirtinai viešąjį interesą. Todėl skirtingas reikalavimų pobūdis ir ginamų teisinių vertybių savarankiškumas laikytini esminiu skirtumu, lemiančiu šių dviejų bylų tarpusavio autonomiškumą.

195. Civilinė byla Nr. 2-375-399/2011 bus nagrinėjama Kauno apygardos teisme 2012 m. kovo 7 d. Pakankama, teisinga ir protinga priemonė galėjo būti šios administracinės bylos nagrinėjimo atidėjimas, bet ne sustabdymas.

206. Pats bylos dėl viešojo intereso gynimo sustabdymas pažeidžia viešąjį interesą.

21Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

22Pareiškėjas nurodo, kad tiek bendrosios, tiek administracinės kompetencijos

23teismuose ginčijamas Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus UAB „Saerimner“ 2005 m. liepos 27 d. išduoto ir 2008 m. kovo 4 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. 8.6.-21/11 teisėtumas. Ieškovų ieškinyje (patikslintame ieškinyje) ir Generalinio prokuroro prašyme nurodyti tapatūs ir tiesiogiai susiję reikalavimai – panaikinti TIPK leidimą dėl identiškų galimų teisės aktų pažeidimų. Sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011 nėra įsiteisėjęs. Tai yra kliūtis šios administracinės bylos išnagrinėjimui iš esmės, nes civilinės bylos sprendimas gali turėti esminės įtakos nagrinėjamoje administracinėje byloje reikšmingų aplinkybių nustatymui. Bendrosios kompetencijos teismas ieškovų prašymu ne tik panaikino TIPK leidimą, bet ir pripažino UAB „Saerimner“ ūkinę veiklą neteisėta ir ją nutraukė. Paralelinis bylų nagrinėjimas tuo pačiu klausimu, kaip ir galimų dviejų skirtingų teismų sprendimų buvimas, nėra galimas. Teismas, sustabdydamas administracinę bylą, teisingai prioritetą suteikė civilinės bylos nagrinėjimui, atsižvelgiant į jau prasidėjusį šios bylos nagrinėjimo procesą. Įvertinus tai, kad civiliniame ginče galima ir kasacija, teismas teisingai nusprendė šios bylos nagrinėjimą ne atidėti, bet ją sustabdyti.

24Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

251. Pareiškėjas viešąjį interesą gina remdamasis Santakos, Jusevičių, Jungėnų, Kalvarijos, Sangrūdos, Trakėnų ir Kvietkinės bendruomenių atstovų prašymu, o tokį patį prašymą panaikinti TIPK leidimą, paremtą tais pačiais pagrindais, Santakos ir Jusevičių kaimų bendruomenių atstovai, esantys šioje administracinėje byloje trečiaisiais suinteresuotais asmenimis, ir kiti kitų kaimų bendruomenių atstovai yra savarankiškai pateikę ir bendrosios kompetencijos teismui – Marijampolės rajono apylinkės teismui.

262. Šiuo pagrindu, siekiant taupyti proceso šalių ir kitų dalyvių bei teismo išteklius ir laiką bei siekiant išvengti galimų skirtingų teismo sprendimų tuo pačiu klausimu, administracinė byla stabdytina.

273. Administracinė byla stabdytina ir tuo aspektu, kad procesas bendrosios kompetencijos teisme ženkliai pažengęs į priekį, nes Marijampolės rajono apylinkės teismas civilinę bylą

28Nr. 2-375-399/2011 dėl Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento išduoto TIPK leidimo panaikinimo ir UAB ,,Saerimner“ veiklos nutraukimo 2011 m. spalio 13 d. sprendimu išnagrinėjo, ir tolimesnis šio klausimo sprendimas jau persikėlęs į apeliacinę instanciją – Kauno apygardos teismą.

294. Sprendžiant šį klausimą, Kauno apygardos teismo kompetencija apima platesnę sritį, nes bendrosios kompetencijos teismas ieškovų prašymu sprendžia ne tik TIPK leidimo panaikinimo klausimą (kaip, beje, ir administracinis teismas), bet ir UAB ,,Saerimner“ ūkinės veiklos nutraukimo klausimą.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Saerimner“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

311. Administracinėje ir civilinėje bylose nagrinėjamas identiškas reikalavimas, reiškiamas tais pačiais pagrindais.

322. Civilinėje byloje išnagrinėtos aplinkybės turės įtakos administracinės bylos nagrinėjimui.

333. Administracinėje ir civilinėje bylose ginami tų pačių asmenų interesai.

344. Administracinės bylos sustabdymas užtikrina proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principų įgyvendinimą.

355. Administracinės bylos sustabdymas nepažeidžia viešojo intereso.

366. Nėra pagrindo atidėti administracinės bylos nagrinėjimą, bet egzistuoja bylos sustabdymo pagrindas.

37Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą.

38Nacionalinė žemės tarnyba nurodo, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje ir Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011 ginčijamas to paties administracinio akto teisėtumas ir pagrįstumas iš esmės panašiais pagrindais, todėl su ginčijamu leidimu susijusio reikalavimo bei aplinkybių įvertinimas civilinėje byloje turės įtakos teismo procesinio sprendimo priėmimui administracinėje byloje. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad administracinės bylos nagrinėjimas negali būti tęsiamas, kol nebus išspręsta paminėta civilinė byla (ABTĮ 98 str. 1 d. 3 p.).

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV.

41Atskirasis skundas atmestinas.

42Pirmosios instancijos teismas sustabdė nagrinėjamą bylą, vadovaudamasis ABTĮ

4398 straipsnio 1 dalies 3 punktu. ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

44Kaip matyti, pirmosios instancijos teismas taikė bylos sustabdymo institutą, nustatęs, kad šioje administracinėje byloje bei Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje

45Nr. 2-375-399/2011 ginčijamas to paties administracinio akto teisėtumas ir pagrįstumas iš esmės panašiais pagrindais. Iš tiesų, tiek administraciniame teisme, tiek bendrosios kompetencijos teisme iškeltos bylos dėl Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2005 m. liepos 27 d. UAB „Saerimner“ išduoto, 2006 m. gruodžio 22 d. atnaujinto ir 2007 m. balandžio 4 d. bei 2008 m. kovo 4 d. koreguoto Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 8.6-21/11 panaikinimo iš esmės panašiais pagrindais, tačiau inicijuotos skirtingų asmenų. (Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 7 d. išnagrinėjo UAB „Saerimner“ apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 13 d. sprendimo ir atidėjo sprendimo/nutarties priėmimą ir paskelbimą 2012 m. balandžio 6 d.). Paralelinis bylų nagrinėjimas tuo pačiu klausimu yra negalimas, nes gali būti priimti skirtingi teismų sprendimai, konkuruojantys tarpusavyje. Susiklosčius tokiai situacijai, siekiant išvengti dviprasmiško kilusio ginčo vertinimo, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismo pasirinktas jos išsprendimo būdas pripažintinas pagrįstu.

46Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas administracinę bylą, vadovaudamasis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu, iš esmės sustabdė pagrįstai, todėl skundžiama nutartis yra pagrįsta, o jos panaikinti nėra pagrindo.

47Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

48Trečiųjų suinteresuotų asmenų Kalvarijos savivaldybės administracijos, Santakos kaimo bendruomenės ir Kvietkinės kaimo bendruomenės atskirąjį skundą atmesti.

49Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras (toliau –... 5. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas, išduodamas ir koreguodamas leidimus,... 6. Pareiškėjas, atsakovas, trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Saerimner“... 7. Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 8. Trečiųjų suinteresuotų asmenų Kalvarijos savivaldybės administracijos,... 9. II.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 2 d. nutartimi... 11. Teismas pažymėjo, kad, vadovaujantis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 12. III.... 13. Tretieji suinteresuoti asmenys Kalvarijos savivaldybės administracija,... 14. 1. Paminėtų reikalavimo ir aplinkybių įvertinimas civilinėje byloje... 15. 2. Civilinėje ir administracinėje bylose dalyvauja skirtingi asmenys:... 16. kiti bylos dalyviai, kurių teises ir teisėtus interesus siekiama apginti. Bet... 17. 3. Ieškinio civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011 ir pareiškimo šioje... 18. 4. Administracine ir civiline tvarka nagrinėjamos bylos skiriasi jose... 19. 5. Civilinė byla Nr. 2-375-399/2011 bus nagrinėjama Kauno apygardos teisme... 20. 6. Pats bylos dėl viešojo intereso gynimo sustabdymas pažeidžia viešąjį... 21. Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos... 22. Pareiškėjas nurodo, kad tiek bendrosios, tiek administracinės kompetencijos... 23. teismuose ginčijamas Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento... 24. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos... 25. 1. Pareiškėjas viešąjį interesą gina remdamasis Santakos, Jusevičių,... 26. 2. Šiuo pagrindu, siekiant taupyti proceso šalių ir kitų dalyvių bei... 27. 3. Administracinė byla stabdytina ir tuo aspektu, kad procesas bendrosios... 28. Nr. 2-375-399/2011 dėl Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento... 29. 4. Sprendžiant šį klausimą, Kauno apygardos teismo kompetencija apima... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Saerimner“ atsiliepimu į atskirąjį... 31. 1. Administracinėje ir civilinėje bylose nagrinėjamas identiškas... 32. 2. Civilinėje byloje išnagrinėtos aplinkybės turės įtakos... 33. 3. Administracinėje ir civilinėje bylose ginami tų pačių asmenų... 34. 4. Administracinės bylos sustabdymas užtikrina proceso koncentruotumo,... 35. 5. Administracinės bylos sustabdymas nepažeidžia viešojo intereso.... 36. 6. Nėra pagrindo atidėti administracinės bylos nagrinėjimą, bet egzistuoja... 37. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimu į... 38. Nacionalinė žemės tarnyba nurodo, kad nagrinėjamoje administracinėje... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV.... 41. Atskirasis skundas atmestinas.... 42. Pirmosios instancijos teismas sustabdė nagrinėjamą bylą, vadovaudamasis... 43. 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu. ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte... 44. Kaip matyti, pirmosios instancijos teismas taikė bylos sustabdymo institutą,... 45. Nr. 2-375-399/2011 ginčijamas to paties administracinio akto teisėtumas ir... 46. Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 47. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 48. Trečiųjų suinteresuotų asmenų Kalvarijos savivaldybės administracijos,... 49. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį palikti... 50. Nutartis neskundžiama....