Byla 2-427-744/2012
Dėl globėjo atleidimo nuo globėjo pareigų, globos formos pakeitimo, naujo globėjo paskyrimo, vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, turto administratoriaus paskyrimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,

2sekretoriaujant Jolantai Plungienei,

3dalyvaujant:

4pareiškėjo - Pakruojo rajono savivaldybės administracijos - atstovei Jovitai Leščinskaitei,

5suinteresuoto asmens - Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namų „Naminukas“ - atstovei Laimutei Kazokaitienei,

6suinteresuotam asmeniui L. Ž. ,

7savivaldybės institucijos - Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus - atstovei Giedrei Židonienei,

8viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, atstovaujančios nepilnametę A. Ž. , pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. Ž. ir Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namams „Naminukas“ dėl globėjo atleidimo nuo globėjo pareigų, globos formos pakeitimo, naujo globėjo paskyrimo, vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, turto administratoriaus paskyrimo,

Nustatė

9Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas pakeisti nepilnametės A. Ž. , gimusios ( - ), a. k. ( - ) , globos formą iš globos vaikų globos institucijoje į globą šeimoje, atleisti Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namus „Naminukas“ iš A. Ž. globėjo pareigų, pakirti A. Ž. nuolatine globėja jos tetą L. Ž. , a. k. ( - ) , gyvenančią ( - ), nustatyti A. Ž. gyvenamąją vietą su globėja L. Ž. , nustatyti paprastąją turto administravimą A. Ž. turtui ir jos turto administratoriumi paskirti globėją L. Ž. , pakeisti išieškotoją vykdymo procese iš Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namų „Naminukas“ į L. Ž. . Pareiškime nurodyta, kad A. Ž. , gimusi ( - ), yra likusi be tėvų globos, kadangi jos tėvas A. Ž. mirė ( - ), o motinai A. Ž. 2012 m. kovo 26 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo sprendimu neterminuotai apribota tėvų valdžia jos vaikų A. Ž. ir M. Ž. atžvilgiu. 2010 m. sausio 8 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo sprendimu, kuriuo buvo terminuotai – dvejiems metams - apribota A. Ž. tėvų valdžia jos vaikų A. Ž. ir M. Ž. atžvilgiu, A. Ž. buvo nustatyta nuolatinė globa vaikų globos institucijoje – Pakruojo rajono nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namuose „Naminukas“, A. Ž. gyvenamąją vietą nustatant šioje vaikų globos institucijoje, o jos globėju paskiriant šios vaikų globos institucijos administraciją. A. Ž. šiuo metu ir gyvena globos namuose „Naminukas“. Nuo 2009 metų švenčių, atostogų metu ir savaitgaliais A. Ž. pas save dažnai pasiima jos teta L. Ž. . L. Ž. dukterėčią dažnai lankydavo ir globos namuose. Nustatytas artimas L. Ž. ir A. Ž. tarpusavio ryšys. L. Ž. yra pareiškusi norą nuolat globoti dukterėčią A. Ž. . Pareiškėjo nuomone, L. Ž. galės tinkamai atlikti A. Ž. globėjos pareigas. L. Ž. atitinka globėjui keliamus reikalavimus. A. Ž. sutinka, kad ją globotų teta L. Ž. . Pareiškėjo teigimu, tai yra svarbios priežastys, dėl kurių turėtų būti keičiama nepilnametės A. Ž. globos forma iš globos vaikų globos institucijoje į globą šeimoje, o jos globėja būtų paskirta L. Ž. (1-5 b.l.).

10Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė Jovita Leščinskaitė pareiškimo reikalavimus palaikė ir nurodė tas pačias aplinkybes, kurios išdėstytos pareiškėjo pareiškime.

11Suinteresuotas asmuo L. Ž. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad su pareiškėjo pareiškimu sutinka (45 b.l.).

12Suinteresuotas asmuo L. Ž. teismo posėdžio metu prašė pareiškimą tenkinti ir paaiškino, kad A. Ž. yra jos brolio A. Ž. dukra. Brolis mirė 2008 metais. Dar broliui esant gyvam ji bendraudavo su A., jie su broliu lankydavosi pas ją. Mirus broliui šeimoje prasidėjo negeri dalykai, todėl ji pati kreipėsi į vaiko teisių apsaugos skyrių dėl vaikų nepriežiūros. Kai A. motinai A. Ž. buvo terminuotai ribojama tėvų valdžia A. atžvilgiu, ji nesikreipė dėl globos nustatymo, kadangi nenorėjo A. Ž. , kuri nuolat grasindavo, provokacijų. Tik tada, kai A. Ž. buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia, ji kreipėsi dėl A. nuolatinės globos pas ją nustatymo. Ji nuolat A. pasiimdavo iš globos namų pas save savaitgaliais, švenčių dienomis, per atostogas, ją lankydavo ir globos namuose. Ji gerai sutaria su A. ir sugebės tinkamai vykdyti jos globėjos funkcijas.

13Suinteresuotas asmuo Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namai „Naminukas“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad su pareiškėjo pareiškimu sutinka (44 b.l.).

14Šio suinteresuoto asmens atstovė Laimutė Malinauskienė teismo posėdžio metu prašė pareiškimą tenkinti ir paaiškino, kad A. Ž. globos namuose „Naminukas“ globojama nuo 2009 m. kovo 2 d. Visą tą laiką ją lankydavo ir savaitgaliais, švenčių dienomis, per atostogas pas save pasiimdavo teta L. Ž. .

15Savivaldybės institucija - Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius - teismui pateikė išvadą, kurioje palaikė pareiškimo reikalavimus (5 b.l.).

16Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

17Nepilnametės A. Ž. , gimusios ( - ), a. k. ( - ) , tėvai yra A. Ž. , a. k. ( - ) ir A. Ž. , a. k. ( - ) (6-7 b.l.). A. Ž. tėvas A. Ž. mirė ( - ) (19 b.l.). 2010 m. sausio 8 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo sprendimu buvo laikinai – dvejiems metams – apribota A. Ž. tėvų valdžia jos nepilnamečių vaikų M. Ž. , gimusio ( - ), a. k. ( - ) ir A. Ž. , gimusios ( - ), a. k. ( - ) , atžvilgiu (10-14 b.l.). Tuo pačiu teismo sprendimu nepilnametei A. Ž. buvo nustatyta nuolatinė globa vaikų globos institucijoje – Pakruojo rajono nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namuose „Naminukas“, kodas 300065990, buveinė Pakruojo mieste, P. Mašioto g. 43-34, A. Ž. gyvenamąją vietą nustatant šioje vaikų globos institucijoje, o jos globėju paskiriant šios vaikų globos institucijos administraciją (10-14 b.l.). Tuo pačiu teismo sprendimu iš A. Ž. buvo priteistas išlaikymas A. Ž. periodinėmis išmokomis po 130 (vieną šimtą trisdešimt) litų kas mėnesį iki jos pilnametystės. Tai pat buvo nuspręsta nepilnametei A. Ž. priteistą išlaikymą pervesti į vaikų globos institucijos atidarytą šio vaiko asmeninę sąskaitą valstybės kontroliuojamoje kredito įstaigoje (10-14 b.l.). 2012 m. kovo 26 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo sprendimu buvo neterminuotai apribota A. Ž. tėvų valdžia jos nepilnamečių vaikų M. Ž. , gimusio ( - ), a. k. ( - ) ir A. Ž. , gimusios ( - ), a. k. ( - ) , atžvilgiu (15-18 b.l.).

18Vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (CK 3.248 str. 1 d.). Vieni iš pagrindinių vaiko globos (rūpybos) rūpybos principų yra tai, kad pirmumo teisę tapti vaiko globėjais turi jo artimieji giminaičiai, jeigu tai atitinka vaiko interesus, ir vaiko globa (rūpyba) šeimoje (CK 3.249 str. 1 d. 2 p., 3 p.). Todėl akivaizdu, kad vaiko globa (rūpyba) šeimoje yra prioritetinė vaiko globos (rūpybos) forma (CK 3.252 str. 2 d. 1 p.). Dar geriau, kai vaiko globa (rūpyba) vykdoma vaiko giminaičio (CK 3.130 str.) šeimoje.

19Iš pareiškime išdėstytų aplinkybių, pareiškėjo atstovės, suinteresuoto asmens Pakruojo rajono nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namų „Naminukas“ atstovės, suinteresuoto asmens L. Ž. paaiškinimų teismo posėdžio metu, byloje esančių rašytinių dokumentų – nepilnametės A. Ž. apklausos lapo (20 b.l.), 2012-04-18 L. Ž. prašymo (21 b.l.), pažymų apie L. Ž. gyvenamąją vietą (24-25 b.l.), L. Ž. gyvenimo aprašymo (28 b.l.), L. Ž. charakteristikos (29 b.l.), pažymų apie L. Ž. gaunamas pajamas (30-33 b.l.), gyvenamosios patalpos nuomos sutarties (34-35 b.l.), Šiaulių miesto savivaldybės sprendimo (36 b.l.), buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto (37-38 b.l.), išvados apie vaiko būsimo globėjo (rūpintojo) pasirengimą (39 b.l.), sprendimo dėl fizinio ar juridinio asmens tinkamumo skirti vaiko globėju (rūpintoju) (40 b.l.), Pakruojo rajono nestacionarių socialinių paslaugų centro prašymo atleisti nuo A. Ž. globos (41 b.l.) matyti, kad tuo metu, kai 2010 m. sausio 8 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo sprendimu buvo laikinai – dvejiems metams – apribota A. Ž. tėvų valdžia jos nepilnamečių vaikų M. Ž. ir A. Ž. atžvilgiu bei nustatyta šių vaikų nuolatinė globa, nebuvo šeimos, kuri pageidautų ir būtų pasiruošusi globoti nepilnametę A. Ž. , todėl jai buvo nustatyta nuolatinė globa vaikų globos institucijoje – Pakruojo rajono nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namuose „Naminukas“. Apie tai, kodėl suinteresuotas asmuo L. Ž. tuo metu nepareiškė noro globoti A. Ž. , ji paaiškino teismo posėdžio metu, ir jos nurodytos priežastys yra tikrai objektyvios. Tik po to, kai A. Ž. motinai A. Ž. buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia jos vaikų M. Ž. ir A. Ž. atžvilgiu, L. Ž. kreipėsi į vaiko teisių apsaugos instituciją ir išreiškė norą nuolat globoti be tėvų globos likusią dukterėčią A. Ž. . Iš nepilnametės A. Ž. apklauso lapų matyti, kad ji nori, kad ją globotų teta L. Ž. . Suinteresuotas asmuo Pakruojo rajono nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namai „Naminukas“ taip pat pageidauja, kad jis būtų atleistas nuo A. Ž. globėjos pareigų, o A. Ž. globėja būtų paskirta jos teta L. Ž. . Iš byloje surinktų duomenų matyti, kad L. Ž. atitinka globėjui keliamus reikalavimus.

20Globėjas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų dėl svarbių priežasčių (CK 3.246 str. 2 d.). Tai, kad A. Ž. teta L. Ž. išreiškė norą globoti A. Ž. , pati nepilnametė A. Ž. nori, kad ją globotų teta L. Ž. , tam neprieštarauja dabartinis A. Ž. globėjas, L. Ž. atitinka globėjui keliamus reikalavimus, laikytina svarbiomis priežastimis, dėl kurių turėtų būti keičiama nepilnametės A. Ž. globos forma iš globos vaikų globos institucijoje į globą šeimoje, o Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namai „Naminukas“ atleisti iš A. Ž. globėjo pareigų, todėl šioje dalyje pareiškėjo pareiškimas tenkintinas (CPK 494 str. 1 d.).

21Globėją atleidus nuo pareigų, kito globėjo paskyrimo klausimas sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos CK XXX skyriaus Antrojo skirsnio nuostatas (CPK 494 str. 4 d.). Vaiko globėjas parenkamas atsižvelgiant į jo asmenines savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti rūpintoju, jo santykius su netekusiu tėvų globos vaiku bei vaiko interesus (CK 3.268 str. 1 d.). Pareiškėjas prašo nepilnametės A. Ž. globėja skirti jos tetą L. Ž. , a. k. ( - ) , gyvenančią ( - ). L. Ž. sutinka būti nepilnametės A. Ž. globėja, yra šios nepilnametės giminaitė, su A. Ž. bendrauja nuo pat mažens, nuolat lanko A. Ž. globos namuose, savaitgaliais, švenčių dienomis ir per atostogas dažnai pasiima A. Ž. pas save į namus, tarp L. Ž. ir A. Ž. yra stiprus tarpusavio ryšys, nepilnametė A. Ž. nori, kad ją globotų teta L. Ž. , tam neprieštarauja dabartinis A. Ž. globėjas, L. Ž. atitinka globėjui keliamus reikalavimus, L. Ž. pagal savo sveikatos būklę gali globoti nepilnametę A. Ž. (24 b.l.), nėra Lietuvos Respublikos CK 3.269 straipsnyje nurodytų aplinkybių, dėl ko L. Ž. negalėtų būti skiriama nepilnametės A. Ž. globėja, todėl, atsižvelgus į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą, L. Ž. skirtina nepilnametės dukterėčios A. Ž. globėja (CK 3.268 str.). L. Ž. išaiškintinos vaiko globėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, numatytos Lietuvos Respublikos CK 3.243-3.244, 3.246, 3.247, 3.271 – 3.276 straipsniuose (CPK 504 str. 4 d.).

22Nepilnametės A. Ž. gyvenamoji vieta nustatytina jos globėjos L. Ž. gyvenamojoje vietoje (CK 3.265 str. 1 p.).

232010 m. sausio 8 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo sprendimu iš atsakovės A. Ž. buvo priteistas išlaikymas jos nepilnametei dukrai A. Ž. periodinėmis išmokomis po 130 (vieną šimtą trisdešimt) litų kas mėnesį iki jos pilnametystės (10-15 b.l.), kurio pagrindu 2010 m. sausio 11 d. A. Ž. globėjui - Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namams „Naminukas“ - buvo išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas (teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenys), todėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namai „Naminukas, nors ir nepateikė antstoliui vykdyti šio vykdomojo dokumento (CPK 650 str.), laikytini išieškotoju išlaikymo nepilnametei A. Ž. iš jos motinos A. Ž. išieškojimo vykdymo procese (CPK 638 str.). Kai vaikui yra nustatyta globa (rūpyba), išieškomų lėšų ir (ar) turto tvarkytoju skiriamas globėjas (rūpintojas) (CK 3.202 str. 1 d.), kuris gaunamą išlaikymą tvarko Civilinio kodekso ketvirtosios knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka (CK 3.275 straipsnis, 4.236-4.252 straipsniai), todėl pakeistinas išieškotojas vykdymo procese dėl išlaikymo išieškojimo iš A. Ž. jos nepilnametei dukrai A. Ž. iš pradinio išieškotojo Pakruojo rajono nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namų „Naminukas“, kodas 300065990, buveinė Pakruojo mieste, P. Mašioto g. 43-34, į naująjį išieškotoją L. Ž. , a. k. ( - ) (CPK 596 str.), ją paskiriant iš A. Ž. išieškotų lėšų nepilnametės A. Ž. išlaikymui tvarkytoja uzufrukto teise.

24Kaip jau buvo minėta, globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja globėjas ir tik vaiko interesais Lietuvos Respublikos CK ketvirtos knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka (CK 3.275 str.). Vaiko globėjas (rūpintojas) neįgyja turtinių teisių į globojamam vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą (CK 3.276 str. 2 d.). Globėjas (rūpintojas) tvarko ir naudoja vaiko turtą pagal Lietuvos Respublikos CK 3.244 straipsnį ir kitas Civilinio kodekso normas, reglamentuojančias vaikų turto tvarkymo ypatumus (pvz. CK 3.186 – 3.188 straipsniai). Turto administratorius skiriamas tik tuo atveju, kai vaikas turi nekilnojamų arba kilnojamų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra (CK 3.245 str.). Kadangi nepilnametė A. Ž. neturi nekilnojamų arba kilnojamų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, turto administratorius jos turtui neskirtinas ir pareiškimas dalyje dėl šio reikalavimo atmestinas.

25Nutartis dalyje dėl nepilnametės A. Ž. globos formos pakeitimo, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namų „Naminukas“ atleidimo nuo globėjo pareigų, L. Ž. paskyrimo A. Ž. globėja ir A. Ž. gyvenamosios vietos nustatymo vykdytina skubiai (CPK 496 str.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291, 494, 496 str. str., teismas

Nutarė

27Pareiškimą tenkinti iš dalies.

28Pakruojo rajono nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namus „Naminukas“, kodas 300065990, buveinė Pakruojo mieste, P. Mašioto g. 43-34, atleisti nuo nepilnametės A. Ž. , gimusios ( - ), a. k. ( - ) , globėjo pareigų.

29Pakeisti A. Ž. , gimusios ( - ), a. k. ( - ) , globos formą iš globos vaikų globos institucijoje į globą šeimoje.

30A. Ž. , gimusios ( - ), a. k. ( - ) , globėja paskirti L. Ž. , a. k. ( - ) , gyvenančią ( - ).

31A. Ž. , gimusios ( - ), a. k. ( - ) , gyvenamąją vietą nustatyti pas globėją L. Ž. , a. k. ( - ) , gyvenančią ( - ).

32Pakeisti išieškotoją vykdymo procese dėl išlaikymo išieškojimo iš A. Ž. , a.k. ( - ) , A. Ž. , a. k. ( - ) (vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. 2-29-744/2010 m., išduotas 2010 m. sausio 11 d.) iš pradinio išieškotojo Pakruojo rajono nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namų „Naminukas“, kodas 300065990, buveinė Pakruojo mieste, P. Mašioto g. 43-34, į naująjį išieškotoją L. Ž. , a. k. ( - ) , gyvenančią ( - ). L. Ž. , a. k. ( - ) , paskirti iš A. Ž. , a.k. ( - ) , išieškotų lėšų A. Ž. , a. k. ( - ) , išlaikymui tvarkytoja uzufrukto teise.

33Pareiškimo reikalavimą dėl turto administratoriaus paskyrimo nepilnametės A. Ž. , gimusios ( - ), a. k. ( - ) , turtui atmesti.

34Nutartį dalyje dėl nepilnametės A. Ž. globos formos pakeitimo, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namų „Naminukas“ atleidimo nuo globėjo pareigų, L. Ž. paskyrimo A. Ž. globėja ir A. Ž. gyvenamosios vietos nustatymo vykdyti skubiai.

35L. Ž. išaiškintinos vaiko globėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, numatytos Lietuvos Respublikos CK 3.243-3.244, 3.246, 3.247, 3.271 – 3.276 straipsniuose.

36Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,... 2. sekretoriaujant Jolantai Plungienei,... 3. dalyvaujant:... 4. pareiškėjo - Pakruojo rajono savivaldybės administracijos - atstovei Jovitai... 5. suinteresuoto asmens - Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro... 6. suinteresuotam asmeniui L. Ž. ,... 7. savivaldybės institucijos - Pakruojo rajono savivaldybės administracijos... 8. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 9. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas pakeisti... 10. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė Jovita Leščinskaitė pareiškimo... 11. Suinteresuotas asmuo L. Ž. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame... 12. Suinteresuotas asmuo L. Ž. teismo posėdžio metu prašė pareiškimą... 13. Suinteresuotas asmuo Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro... 14. Šio suinteresuoto asmens atstovė Laimutė Malinauskienė teismo posėdžio... 15. Savivaldybės institucija - Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vaiko... 16. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 17. Nepilnametės A. Ž. , gimusios ( - ), a. k. ( - ) , tėvai yra A. Ž. , a. k.... 18. Vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir... 19. Iš pareiškime išdėstytų aplinkybių, pareiškėjo atstovės, suinteresuoto... 20. Globėjas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų dėl svarbių... 21. Globėją atleidus nuo pareigų, kito globėjo paskyrimo klausimas... 22. Nepilnametės A. Ž. gyvenamoji vieta nustatytina jos globėjos L. Ž.... 23. 2010 m. sausio 8 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo sprendimu iš atsakovės... 24. Kaip jau buvo minėta, globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis... 25. Nutartis dalyje dėl nepilnametės A. Ž. globos formos pakeitimo, Pakruojo... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291, 494, 496 str. str., teismas... 27. Pareiškimą tenkinti iš dalies.... 28. Pakruojo rajono nestacionarių socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų... 29. Pakeisti A. Ž. , gimusios ( - ), a. k. ( - ) , globos formą iš globos vaikų... 30. A. Ž. , gimusios ( - ), a. k. ( - ) , globėja paskirti L. Ž. , a. k. ( - ) ,... 31. A. Ž. , gimusios ( - ), a. k. ( - ) , gyvenamąją vietą nustatyti pas... 32. Pakeisti išieškotoją vykdymo procese dėl išlaikymo išieškojimo iš A.... 33. Pareiškimo reikalavimą dėl turto administratoriaus paskyrimo nepilnametės... 34. Nutartį dalyje dėl nepilnametės A. Ž. globos formos pakeitimo, Pakruojo... 35. L. Ž. išaiškintinos vaiko globėjo teisės, pareigos ir atsakomybė,... 36. Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...